توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب زلزله یوسف پیامبر

  1 بازدید

  تعبیر خواب زلزله یوسف پیامبر را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  تعبیر خواب زلزله : 38 نشانه و تعبیر دیدن خواب زلزله

  تعبیر خواب زلزله : 38 نشانه و تعبیر دیدن خواب زلزله

  خواب زلزله نشانه چیست

  دلگرم: تعبیر خواب زلزله ( تعبیر خواب زلزله و ریختن ساختمان ، تعبیر خواب مردن در زلزله ، تعبیر خواب زلزله شدید ، تعبیر خواب زلزله خفیف ، تعبیر خواب نجات یافتن از زلزله و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

  تعبیر خواب زلزله

  1- زلزله در خواب نماد آشفتگی، تهدید، تغییرات غیر منتظره و اتفاقات عجیب در زندگی، از دست دادن ثبات، مشکلات در روابط و احساس نا امنی است.
  2- برخی اوقات وقوع زمین لرزه در خواب نشان دهنده تغییرات فاجعه بار است که در زندگی تان اتفاق می افتد. احتمالا چیزهای ارزشمندی را در زندگی از دست داده اید.
  3- تعبیر خواب زلزله مچنین میتواند نشانه تحولی بزرگ در برخورد با مسائل زندگی باشد.
  4- تعبیر خواب دیدن زلزله همچنین نشانه افسردگی و احساسات سرکوب شده نیز باشد.
  5- اگر در خواب دیدید که بالای بلندی ایستاده اید و مشغول تماشای زلزله هستید تعبیرش این است که به زودی اخبار بدی را خواهید شنید و جز تاسف و ناراحتی کار دیگری از شما بر نمی آید.
  6- اگر در خواب دیدید که خبر زلزله را شنیدید تعبیرش این است که به زودی خبر غیر منتظره ای را خواهید شنید که زندگی شما را کاملا تغییر خواهد داد.
  7- تعبیر دیدن ویرانی های بعد از زمین لرزه در خواب نشان دهند درگیری یا بیماری است. سعی کنید بیشتر از خود و عزیزانتان مراقبت کنید.
  8- تعبیر خواب زمین لرزه ناشی از فوران آتشفشان نشانه این است که چندین بار خشمگین شده اید و این خشم باعث واکنش های بزرگ در آینده شده است..

  لوک اویتنهاو می گوید :
  9- تعبیر زلزله در خواب تغییرات و بی ثباتی است

  آنلی بیتون می‌گوید :
  10- احساس زمین لرزه در خواب ، نشانه آن است که میان ملتها جنگ درخواهد گرفت و تعبیرش پریشانی و شکست در حرفه است .

  ابراهیم کرمانی گوید :
  11- اگر بیند زمین آهسته لرزید و یک طرف فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند ، دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد

  تعبیر خوابابن سیرین در مورد زلزله

  محمدبن سیرین گوید :
  12- اگر خواب ببیند زلزله شد و زمین لرزید ، تعبیرش آنست که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد ( به اندازه جنبیدن زمین ) و بعضی ازمعبران گویند : اگر بیند زمین می لرزید ، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری در آن دیار بروز کند

  تعبیر خواب زلزله از امام جعفر صادق

  حضرت امام جعفر صادق فرماید :
  13- زلزله و حنف و زمین فرو شدن ، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از جانب پادشاه و یا تعبیرش قحطی و بیماری است
  14- در همه حال زمین لرزه در خواب ، عقوبت و عذاب و علامت بد بر اهل آن دیار است

  تعبیر خواب زلزله از دیدگاه حضرت یوسف

  یوسف نبی علیه السلام گوید :
  15- تعبیر دیدن زلزله خوف از سلطان است

  تعبیر خواب زلزله مطیعی تهرانی

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
  16- زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است . اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید
  17- اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا می شود اما شما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود .
  18- معبران نوشته اند اگر دیدید زلزله شد و زمین لرزید دلیلی آن است که به مردم آفت می رسد و در آن دیار بیماری اتفاق می افتد .
  19- چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد که سبب نگرانی و تشویش می شود . ب
  20- اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می دهد حادثه ای عمومی اتفاق می افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید .
  21- به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است .

  تعبیر خواب لرزش زمین

  22- دیدن لرزش زمین در خواب اگر به شدت بود تعبیرش بی ثباتی مالی و ناامنی است. همچنین ممکن است مدتی به دنبال کاهش هزینه های زندگی خود بوده اید و دوست دارید به زندگی خود را سر و سامان بدهید. مشکلات مالی کمر شما را شکسته است و به دنبال راهی برای حل بی پولی خود می گردید.

  تعبیر خواب زلزله و ریختن ساختمان

  23- دیدن زلزله به همراه ریختن ساختمان بلند در خواب نشانه این است که تلاش های طولانی مدت شما برای رسیدن به موفقیت بی ثمر و بی نتیجه مانده است و هر چه رشته کرده بودید با ناکار آمدی دیگران پنبه شده است.
  24- اگر عاشق هستید و این خواب ریختن ساختمان بر اثر زلزله دیدید تعبیرش این است که به زودی در عشق شکست می خورید. اما برای کسانی که ازدواج کرده اند تعبیرش این است که به زودی طلاق خواهید گرفت. برای تجار و کسانی که در شغلشان پیشرفت کرده اند دیدن این خواب نشانه ورشکستگی کامل و خراب شدن آرزوهای بلند مدت است و برای افراد مسن دیدن این خواب نشانه بیماری و مشکلات مربوط به سلامت می باشد.

  تعبیر خواب مردن در زلزله

  25- اگر در خواب دیدید که بر اثر زمین لرزه جان خود را از دست دادید تعبیرش این است که در آینده نزدیک قربانی یک فاجعه خواهید شد. سعی کنید بیشتر مراقب اطراف خود باشید.

  تعبیر خواب فرار از زلزله چیست

  26- اگر در عالم خواب دیدید که از زلزله فرار می کردید تعبیرش این است که به دلیل تصمیم گیری های بد و مدیریت ناموفق خود مجبور می شوید تا برخی پروژه های خود را لغو کنید.
  27- اگر در عالم رویا دیدید که شاهد فرار کردن مردم از زلزله بودید تعبیرش این است که به زودی در آن محل بلایی بر سر شما نازل می شود. سعی کنید با دیدن این خواب بیشتر مراقب خود باشید و مدتی از آن محل دوری کنید.

  تعبیر خواب زلزله شدید

  28- تعبیر خواب زلزله شدید در صورتی که هنگام زلزله مکان امنی را پیدا کرده بودید و خود را در آنجا مخفی کردید تعبیرش این است که در شرایط خاص و بد می توانید تصمیم های درستی در زندگی بگیرید.

  تعبیر خواب زلزله خفیف

  29- تعبیر دیدن زلرله خفیف در خواب این است که به زودی بدهی های خود را پرداخت می کنید.

  تعبیر خواب زلزله و ترک خوردن دیوار

  30- اگر در خواب دیدید که پس از زمین لرزه، دیوار و یا زمین ترک خورد، نشانه هشداری در زندگی شخصی می باشد. سعی کنید در برخورد با مشکلات و موانع زندگی منطقی تر رفتار کنید.

  تعبیر خواب نجات یافتن از زلزله

  31- تعبیر نجات یافتن از زمین لرزه این است که در آینده به دوستان خود کمک می کنید تا مشکلاتشان را حل کنند.

  تعبیر خواب زلزله در محل کار

  32- اگر درخواب دیدید که در طول زلزله در محل کارتان بودید تعبیرش این است که اختلافات شدیدی با کارفرمایان یا کارمندان خود دارید که در آینده باعث مشکلات بسیاری برای شما خواهد شد. سعی کنید اختلافات و مشکلات غیر ضروری خود را کنار بگذارید.

  تعبیر خواب لرزیدن خانه

  33- تعبیر لرزیدن خانه هنگام زمین لرزه نشانه این است که به زودی از آن خانه نقل مکان خواهید کرد و به جای دیگری می روید.

  تعبیر خواب فرو ریختن خانه

  34- اگر در خواب دیدیدکه هنگام زلزله، خانه شما فرو ریخت تعبیرش این است که یک دوره سخت و دشوار را در زندگی تجربه خواهید کرد. اما اگر در آن کسی آسیب ندید نشان دهنده این است که همه از بلا و آسیب جان سالم به در می برند و زندگی خود را از سر خواهند گرفت.

  تعبیر خواب شنیدن صدای زلزله

  35- تعبیر شنیدن صدای زلزله نشانه وجود یک شریک کاری یا همسر خیانت کار است. ممکن است به زودی از فریب و حیله او آگاه شده و از او جدا شوید.

  تعبیر خواب زلزله و سیل

  36- تعبیر دیدن زلزله و سیل و یا سونامی درخواب نشانه احساسات منفی، تغییرات ناگهانی بد و بدبختی است. به طوری که قادر به کنترل آن نیستید.

  تعبیر خواب زلزله طولانی

  37- اگر در خواب دیدید که زمین لرزه بیش از حد طول کشید و ادامه داشت تعبیرش این است که شرایط سخت و مشکلات شما ادامه دار است و این زودی ها تمام نمی شود.

  تعبیر خواب زیر آوار ماندن

  38- اگر خواب دیدید که بعد از زمین لرزه عده ای زیر آوار ماندند و شما سعی کردید کمکشان کنید تعبیرش این است که در خانواده اتفاق بدی خواهد افتاد و شما به هر طریق ممکن می خواهید آن ها را از این وضعیت خلاص کنید. اگر خودتان زیر آوار گیر کرده بودید و دیگران سعی می کردند تا شما را کمک کنند تعبیرش این است که مشکلاتتان به زودی حل می شود اما اگر زیر آوار ماندید و کسی به شما کمک نکرد تعبیرش بر عکس است.

  ترجمه : معصومه راهی

  تعبیرهای مرتبط :

  خواب سیل : 49 نشانه و تعبیر دیدن سیل در خواب

  تعبیر خواب سونامی : 20 معنی و تفسیر دیدن خواب سونامی

  تعبیر خواب آتش سوزی : ۴۳ نشانه و تفسیر دیدن آتش سوزی در خواب

  منبع مطلب : www.delgarm.com

  مدیر محترم سایت www.delgarm.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب زلزله | تعبیر دیدن زلزله و زمین لرزه در خواب از معبران معروف

  تعبیر خواب زلزله | تعبیر دیدن زلزله و زمین لرزه در خواب از معبران معروف

  تعبیر خواب زلزله / تعبیر خواب جامع کلیه معبران بزرگ

  تعبیر خواب زلزله : ما در این بخش تعبیر خواب سایت نایریکا تعبیر خواب زلزله از معبران مختلف و معروف را شرح می دهیم.

  زلزله که زمین لرزه نیز نامیده می شود، یکی از واکنش های طبیعی زمین است و علل مختلفی می تواند داشته باشد. یکی از دلایل وقوع زلزله، انرژی ای است که از پوسته زمین آزاد می شود.

  به مکانی که زلزله یا زمین لرزه رخ می دهد در اصطلاح، کانون ژرفی گفته می شود و محلی که در قسمت بالای کانون ژرفی قرار دارد را مرکز سطحی زلزله می نامند.

  قبل از اینکه زلزله رخ دهد، چندین بار زلزله هایی با ریشتر کم روی می دهد که در اصطلاح به آن ها پیش لرزه می گویند و به زمین لرزه هایی که بعد از زلزله رخ می دهد، پس لرزه گفته می شود.

  هم پس لرزه و هم پیش لرزه معمولا در ریشترهای پایین روی می دهند.

  زلزله در ایران

  همانطور که می دانید کشور ایران چند سالی است که کانون زلزله شده است و در نواحی مختلفی شاهد زمین لرزه های بسیار شدیدی هستیم که متاسفانه باعث از دست دادن تعداد زیادی از هموطنانمان می شود.

  زلزله قائن در سال ۱۳۵۸، زلزله رودبار و منجیل در سال ۱۳۶۹، زلزله بم در سال ۱۳۸۲، زلزله اهر و ورزقان در سال ۱۳۹۱، زلزله کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ از مخرب ترین و فجیع ترین زلزله های ایران است که تلفات بسیار زیادی داشته اند.

  به واسطه اینکه در ایران زمین لرزه ها و زلزله های زیادی رخ می دهد، بسیاری از افراد از ترس زلزله، حتی در خواب نیز می بینند که زلزله رخ داده است و همانطور که می دانید این نوع خواب ها تعابیر مختلفی دارد. معبران مختلف نیز برای زمین لرزه و زلزله تعابیر مختلف و متفاوتی عنوان کرده اند.

  بسیاری از افراد بعد از دیدن خواب زلزله و زمین لرزه شروع به جستجوی کلماتی مانند تعبیر خواب زلزله شدید ، تعبیر خواب زلزله و سالم ماندن ، تعبیر خواب زلزله حضرت یوسف ، و تعبیر خواب زلزله و طوفان ، تعبیر خواب زلزله در خانه ، تعبیر خواب زلزله آمدن و همچنین تعبیر خواب زلزله امام صادق ، تعبیر خواب زلزله آمدن در خواب و … در سطح اینترنت می نمایند تا بتوانند معنی خوابی که دیده اند را پیدا کنند.

  در ادامه از شما عزیزان دعوت می کنیم با این بخش تعبیر خواب سایت نایریکا همراه شوید تا تعبیر دیدن زلزله در خواب از معبران گوناگون را بیان کنیم.

  تعبیر خواب زلزله از معبران مختلف و معروف

  اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین

  بعضی از معبران گویند : اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار.

  اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد.

  اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند، دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد.

  زلزله و حنف و زمین فرو شدن، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیماری بود.

  به همه حال زمین لرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن دیار.

  زلزله در خواب نماد قدرت و عظمت است و دلیل آن احساس ترس و خطری است که از شدت لرزش آن به ما دست می‌دهد.

  البته بایستی به این نکته دقت کنید که زمین لرزه در خواب معانی و مفهوم ضعیف تری نسبت به واقعیت خواهد داشت.

  دیدن زمین لرزه و زلزله در مناطقی که به مراتب بیشتر زلزله خیز هستند تعبیری چندانی نخواهد داشت و دانستن اینکه شما در لحظه زلزله چه عملی انجام می‌دهید و با چه کسانی هستید در تعبیر و تفسیر خواب لازم و ضروری است.

  زلزله در خواب بیشتر به معنای شوک و اتفاقی ناگهانی است این می‌تواند در بیداری به معنای از دست دادن شغل و یا تهدیداتی این چنینی باشد.

  دیدن زلزله در خواب، نشانه‌ی پیشامدهای غیر منتظره است.

  اگر خواب ببینید که زلزله خسارت وارد کرده، به این معناست که دچار زیان و ضرر مالی می‌شوید.

  زلزله در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

  تغییرات، بی ثباتی

  احساس زمین لرزه در خواب، نشانه آن است که میان ملت‌ها جنگ درخواهد گرفت و نشانه پریشانی و شکست در حرفه است.

  زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است.

  اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می‌خورید و تنزل می‌یابید.

  اگر شما به دلیل زلزله مصدوم و یا محبوس شدید می‌تواند نشانه عدم آمادگی شما درباره پدیده‌ها و مشکلات غیر منتظره باشد بنابراین بایستی با دقت بیشتری به فعالیت‌های خود بپردازید.

  اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما به زمین نخوردید.

  تشنج و تزلزل پیدا می‌شود اما شما از پای در نمی‌آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی‌شود.

  چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می‌گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می‌افتد که سبب نگرانی و تشویش می‌شود.

  برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می‌دهد حادثه ای عمومی اتفاق می‌افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می‌مانید.

  اگر کسی در خواب دید که زمین می‌لرزد و شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می‌دهد.

  اگر ببیند آوار از جایی که می‌شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می‌آید.

  به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.

  منبع مطلب : www.nayrika.com

  مدیر محترم سایت www.nayrika.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  علی 1 ماه قبل
  0

  اگر در خواب ببینیم که یه امام زاده رازده فرو ریخته

  رز سیاه pk 6 ماه قبل
  0

  سلام من خواب دیدم زلزله خونمون رو خراب کرده همه جا کج شده بود ولی خودمون سالم بودیم همه جای خونه پر از خاک شده بود

  شهین غفور احمدی 7 ماه قبل
  0

  من خواب شیخ الکسنزانی از بزرگان دعوتش میکردم به خانه خودم چ تعبیری دارد

  -1
  رز سیاه pk 6 ماه قبل

  سلام زلزله خونمون رو خراب کرده همه جا کج شده بود ولی خودمون سالم بودیم همه جای خونه پر از خاک شده بود تعبیرش چیه

  ن.ف 12 ماه قبل
  -1

  سلام.من خواب دیدم که ما در حال ساخت 4ساختمان هستیم.یکی ویلایی یکی 4طبقه.ودوتایی دیگه هم همین جوری بود که بعد از ساختمان دیدم برادر شوهرم از همه شیک تر و بیشتر اون ساختمانشو ساخته 4طبقه.که من با یکی از جاری هام صداش کردم بیا اینجا که ازاش بپرسم چرا اون بهتر از ما ساخته.قرار شد ما 3تا خانواده ای دیگه از باقی مانده ‌‌پول بریم چیزهای دیگه به ساختمانمون اضافه کنیم.که یک لحظه زلزله آمد من چسبیدن به ستون .اتفاقی نیفتاد و بعد چند دقیقه دیگه بازهم زلزله آمد همه رو صدا کردیم وهمه چسبیدن به اون ستون ولی خدا و شکر اتفاقی نه برای ما نه برای ساختمان ها نیفتاد.ومن همش حضرت ابوالفضل و هین زلزله آمدن صدا میکردم.میشه جواب منو بدین اگه میدونستم

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  دیشب هم خواب پدرم که فوت شده را دیدم ۱۷ ساله که فوت شده

  دیدم باهم تو حیاط خونه پدری اونجا نشستیم همه ا بالا پشتبام به ما نگاه میکردن ادمهشم یجوری بودن من به پدر بگشتم گفتم اونا چرا نگاه میکنن گفت ناراحت نباش ولش کن اینارا البته همیشه واسش قران میخونم صلوات میفرستم خیلی خوابشو میبینم

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  سلام من خواب دیدم زلزله شده فقط سقف خانه ترک خوره بعد همه میدون بیرون بعد میگن نون وردارین خوراک وردارین

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید