توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعاون به زبان ساده یعنی چه مطالعات هشتم

  1 بازدید

  تعاون به زبان ساده یعنی چه مطالعات هشتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  سوالات متن درس1 تادرس8 مطالعات اجتماعی پایه ی هشــتـــــــــــــــــــــم با پاســـــــــــــــخ

  سوالات درس 1                     

  1-تعاون یعنی چه؟

  تعاون به زبان ساده یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر

  2-آیا ما می توانیم نسبت به تفاقاتی که برای دیگران می افتد بی تفاوت باشیم ؟

  از آنجایی که انسان هم موجودی اجتماعی و هم مسئول، آفریدهشده است؛  هیچکس نمیتواند اعمال و رفتار و زندگی خود را از اجتماعجدا کند و نسبت به آنچه در جامعه میگذرد و اتفاقاتی که برای دیگرانمی افتد، بی تفاوت بماند و زندگی خود را از دیگران جدا کند.

  3-نظر دین اسلام در زمینه رابطه فرد با اجتماع و همکاری چیست ؟

  یکی از کارهایی که قرآن کریم به آن امر فرموده «تعاون » است.

  در کارهای نیک و پرهیزکاری، یکدیگر را یاری کنید؛ و در گناه وستمکاری همکاری نکنید. سورۀ مائده، آیۀ 2

                                                                                                                     

  امیرالمؤمنین علی‌ (ع) :

  از پیامبر اکرم)ص( شنیدم که فرمود کسی که یک مشکل از مؤمنی رفع کند، مانند کسی است که تمام عمرش را به عبادت سپری کردهاست.

  4-خداوند در چه اموری اجازه همکاری با دیگران را به ما داده است ؟

  خداوند از ما خواسته که در کارهای نیک به یکدیگر کمک کنیم، اما درامور ناپسند گناه و ستمکاری، همکاری نکنیم.

  همکاری نکردن در گناه یعنی اینکه اگر کسی کار ناپسند یا گناهیانجام می دهد ما  او را تشویق نکنیم یا طوری رفتارنکنیم که انگار با او موافق هستیم .

             

  5-تعاون و همکاری  به چه  شکل های مختلفی می تواند انجام شود؟

    اظهار دوستی و محبت، همدلی و خوشحال کردن یکدیگر، هدیهدادن، کوشش برای ایجاد صلح و آشتی میان مؤمنان، عیادت از بیمار،قرض دادن، رفع  مشکلات مردم و یاری رساندن به آنها در گرفتار یها،مشارکت کردن برای رفع نیازهای مالی فقرا، امر به معروف و نهی ازمنکر و…

  6-تعاون و همکاری  در سطحی از جامعه ممکن است صورت گیرد؟

   خانواده و خویشاوندان، مدرسه، محلّه، شهر و روستا یا اعضایجامعه

    

  7-نتیجه همکاری و همدلی در خانواده چیست ؟

  باعث صمیمیت و محبت بیشتر بین اعضای خانواده می شود. باتقسیم وظایف و مسئولیتها، هر عضوی از خانواده احساس میکند  که مفید است و همه کارهای خانه بر دوش یک نفر قرار نمی گیرد.

  8- در محیط مدرسه در چه زمینه هایی می توان همکاری کرد ؟

  در نظافت کلاس و مدرسه، کمک به همکلاس یهایی که در درسضعیف هستند، همکاری در مراسم صبحگاهی و از این  قبیل.

  9- نتیجه همکاری در بین افراد یک محله چیست؟

  همدلی و همکاری بین افرادی که در یک محله زندگی  میکنند، علاوهبر ایجاد صمیمیت و همبستگی، موجب م یشود که  کارها بهتر پیشبرود

  10-همکاری و تعاون در محله به چه شکلهایی ممکن است صورت گیرد؟

  عیادت از همسایه بیمار، کمک و خوشامدگویی به همسایه جدیدی کهبه محلّه نقل مکان نموده، همکاری در نظافت و پاکیزگی محله  ومراقبت از اموال عمومی و همکاری در جشنها یا مراسم مختلف ازجلو ههای تعاون در محله است .

  سوالات درس  2                           

  1-آیا تعاون وهمکاری محدود به مکان خاصی می شود؟

  تعاون، تنها به خانه و مدرسه و محلّه، محدود نمیشود. گاهی افرادنیکوکار در سطح  جامعه به صورت فردی و گاهیبه صورت گروهی به دیگران یاری می رسانند و کمک  میکنند

  2-انفاق به چه معناست؟

  افراد از طریق بخششمال، علم، تواناییها، و زمان عمر خود بهکسانی که نیازمند هستند،  

  یاری م یرسانند. به این بخشش «انفاق » میگویند 

  3- نمونه هایی از سازمان های  مردم نهاد   و موسسات خیریه را که با هدف کمک به نیازمندان فعالیت می کند را نام ببرید:

   انجمنهای حمایت از بیماران خاص، انجمنهای نگهداری از معلولین و سالمندان، درمانگا ههای خیریه، مؤسسات نگهداری و حمایت از ایتام و خیّرین مدرس هساز و کتابخانه ساز

  4- وقف به چه معناست؟

  از دیرباز افراد نیکوکار بناهایی مانند مدرسه علمیه، پل، کاروانسرا،آبانبار و حمام عمومی  می ساختند تا مردم بتوانند از آنها استفاده کنند.گاهی نیز دستور  میدادند از منافع و  درآمدی که از فعّالیتی در یک مکان حاصل  میشود مثلاً از زمین کشاورزی یا کارگاه تولیدی، به افراد نیازمند کمک شود.

  5- به کدام داراییها و اموال موقوفات گفته می شود؟

  به اموال و داراییهایی که وقف میشود، موقوفات میگویند و کسی حق تصرف در آنها را ندارد یعنی تا ابد باید به همان صورت که  واقف  معین نموده است، استفاده شود.

  6- شرکتهای تعاونی چگونه تشکیل می شود؟

  هرگاه گروهی از مردم برای رفع نیازهای معیشتی و شغلی خود دورهم جمع شوند و بر طبق قانون تعاونیها، در فعّالیتی سرمایه گذاری وهمکاری کنند و در سود و زیان آن شریک شوند، در واقع یک شرکتتعاونی، تأسیس

   کرده اند و هر یک از آنها را عضو شرکت تعاونی مینامند.

  7- ویژگیهای شرکتهای تعاونی چیست؟

  ٭ براساس قانون، هر شرکت تعاونی حداقل با 7 عضو، رسمیت پیدامیکند. اعضا  از بین خود هیئت مدیره ای را

  انتخاب  میکنند. همه اعضای شرکت تعاونی در تصمیم گیر یهامشارکت می کنند و رأی  میدهند.

  در تعاونی، همه افراد با هم برابر هستند یعنی هر کس با هر مقدارسرمایه )سهم(  عضو شود، یک حق رأی دارد.

  8- تفاوت شرکتهای تعاونی با شرکتهای غیر تعاونی چیست؟

  در تعاونی، همه افراد با هم برابر هستند یعنی هر کس با هر مقدارسرمایه ) سهم( عضو شود، یک حق رأی دارد.

  در شرکتهای غیرتعاونی، هرکس سرمایه و سهامش بیشتر است،قدرت بیشتری  در تصمیم گیر یها د ا ر د 

  9- هدف شرکتهای تعاونی چیست؟

  در شرکتهای تعاونی، گروهی از افراد به طور داوطلبانه برای یک هدفمشترک تلاش  میکنند. هدف شرکتهای

  تعاونی معمولاً حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رفاه و زندگی بهتر برایاعضای آن است  و منافعی نیز که از همکاری و فعّالیت گروهی )جمع(حاصل میشود، به طور عادلانه بین همهٔ اعضا، توزیع میشود.

  سوالات درس   3                                            

       1- نوع حکومت کشور ما چیست  و چگونه اداره می شود؟

  حکومت کشور ما جمهوری اسلامی است که به وسیله سه قوّهٔمقننه، قضائیه و مجریّه،  زیر نظر مقام رهبری ادارهمیشود. 

       2- رئیس قوه مجریه  یا رئیس دولت  کیست و چه مسئولیتی دارد؟

  قوّهٔ مجریه همان دولت و سازما نهای وابسته به دولت است. رئیسقوّه مجریه، رئیس  جمهور نام دارد که پس از مقام رهبریعالیترینمقام رسمی کشور است و مسئولیت  اجرای قانون اساسی و ریاست قوّهٔ مجریه را بر عهده دارد  

       3- رئیس جمهور برای چه مدت و چگونه انتخاب می شود و برای چند دوره به صورت متوالی می تواند رئیس جمهور شود؟

  رئیس جمهور برای مدت چهار سال   با رأیمستقیم مردم  انتخابمیشود و تنها برای  یک دورهٔ  چهارسالهٔ دیگر به صورت متوالی انتخابمجدد او مانعی ندارد. 

       4  - مراحل انتخاب یک فرد به عنوان رئیس جمهور چگونه است؟

  افراد با داشتن شرایط ریاست جمهوری ، داوطلب میشوند و پس از تأیید صلاحیتشان توسط شورای نگهبان ،از طریق تبلیغات انتخاباتی درصدا و سیما، روزنامه ها و مجلات و اینترنت، و سخنرانی در مساجد وسالنهای اجتماعات، پیا مهای خود را به مردم میرسانند.در روز رأ ی گیری، همهٔ کسانی که ایرانی و تبعهٔ جمهوری اسلامی ایران هستند حتی ساکنین خارج  در انتخابات شرکت و به فرد مورد نظرشان رأیمیدهند. حداقل سن رأ ی دهندگان هیجده سال تعیین شده است .

       5- در چه مرحله ای از انتخاب رئیس جمهور نیاز به تنفیذ می باشد؟

  پس از آنکه رئیس جمهور با حداکثر آرای مردم انتخاب شد، برای شروعبه کار، حکم وی توسط رهبر امضا و تنفیذ

   میشود .

       6- رئیس جمهور چه زمانی مراسم تحلیف )سوگند( را انجام می دهد؟

  در مرحلهٔ بعد،( پس از تنفیذ) رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامیبا حضور نمایندگان مجلس و شورای نگهبان و رئیس قوّهٔ قضائیه درپیشگاه قرآن کریم سوگند یاد  میکند که وظایف خود را به درستیانجام دهد. رئیس جمهور و دولتی که تشکیل می دهد در برابر ملتایران، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول هستند و باید پاسخگوباشند.

      7-هیئت دولت یا کابینه از چه کسانی تشکیل می شود ؟

  رئیس جمهور، معاونان و وزیران

      8- وزیران انتخابی رئیس جمهور در چه صورت می توانند به عنوان وزیر در وزارتخانه مشغول به کار شوند؟

     رئیس جمهور در شروع کار خود، وزیرانی را انتخاب و به مجلسمعرفی میکند. هر وزیر در برابر نمایندگان  ملت در مجلس، برنامههایخود را ارائهمی دهد. سپس نمایندگان دربارهٔ صلاحیت  او برای وزارت،اظهارنظر   میکنند. سپس دربارهٔ هر وزیر رأ یگیری می شود و درصورتی  که اکثریت نمایندگان مجلس به وزیر رأی اعتماد  بدهند، او میتواند به عنوان وزیر، کار خود را  شروع کند.  

    

       9-ضرورت وجود وزارتخانه های مختلف در کشور چیست؟

    امور مختلف کشور را به بخ شهایی تقسیم کرده اند و هر بخش رابرعهده یک  مسئول به نام وزیرگذارد هاند. هر وزیر مسئول یکوزارتخانه است و ساختمانی که دفتر  وزیر در آنجا قرار دارد،  وزارتخانه نامیده میشود.  

        10- مقرّ هیئت دولت و وزارتخانه ها کجاست؟

   در تهران

  سوالات درس   4                                          

  1- چه کسانی شهروند ایران محسوب می شوند؟

  همهٔ کسانی که تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را دارند، چهشهری باشند، چه روستایی و عشایر، چه در  داخل کشور زندگی کنندو چه در خارج از کشور، شهروند ایران محسوب میشوند.

  2- شهروندان کشور از چه حقوقی در رابطه با دولت باید برخوردار باشند؟

  آنها حق دارند از خدمات دولت در زمینه های مختلف بهره مند شوند، وحق دارند آزادی بیان، اظهار نظر و انتقاد داشته باشند.

  3—شهروندان کشور چه مسئولیتهایی نسبت به دولت دارند؟

  شهروندان وظیفه دارند به قوانین و مقررات کشور احترام بگذارند وآنها را رعایت کنند،  با دولتمشارکت و همکاری صمیمانه داشته باشند، مالیات خود را بپردازند ودر هنگام  جنگ  از کشور دفاع کنند.

  4-دولت براساس قانون اساسی چه وظایفی بر عهده دارد؟

  بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف استشرایط و لوازم سواد  و آموزش، بهداشت، شغل

  مناسب، رفاه، امنیت، فرهنگ و اخلاق اسلامی را در جامعه فراهمکند. دولت، همچنین  وظیفه دارد تجهیزات زیربنایی وخدمات عمومیمانند ساختن راه و جاده، پل، بیمارستان،  مسکن، مدرسه، سد،مخابرات، آب، برق و گاز و ... را در کشور، گسترش دهد.

  5- رئیس جمهور چه وظایف و اختیاراتی دارد؟

  رئیس جمهور علاوه بر آنکه وزیران را هدایت و بین آنها هماهنگی ایجادمی کند، وظایف

   و اختیارات دیگری نیز دارد؛برای مثال، امضایقراردادهایی که بین ایران و کشورهای دیگر بسته  میشود، اجرای قوانین و مصوبات مجلس )پس از تصویب مجلس شورای اسلامی(،امضای استوارنامهٔ  سفیران کشور ما و پذیرش  استوارنامهٔ سفیرانسایر کشورها، اعطای نشا نهای دولتی و … . 

  6- تنظیم لوایح (لایحه ها ) بر عهده کیست؟

  دولت

  7-لوایح (لایحه ها) تنظیم شده توسط دولت برای قانونی شدن و تصویب به کجا فرستاده می شود؟

  به مجلس شورای اسلامی

  8-وظیفه نظارت بر فعالیت های دولت بر عهده کیست؟ چگونه؟

    نمایندگان مجلس بر فعّالیتهای دولت نظارت میکنند و حق سؤالکردن از رئیس جمهور و وزرا و یا استیضاح ایشان را دارند

  9- چه کسانی حق سوال واستیضاح از رئیس جمهور  و وزیران را دارند؟

  نمایندگان ممکن است از عملکرد رئیس جمهور یاهر یک از وزیرانسؤال کنند. در این صورت رئیس جمهور

  یا وزیری که از او سؤال شده باید در مجلس حاضر شود و به سؤالنمایندگان پاسخ دهد.  گاهی نیز ممکن است مجلس وزیری رااستیضاح کند.

    

  10-دولت درآمدهای خود را در چه اموری هزینه می کند؟

  دولت فعّالیتهای مختلفی را در زمینه آموزش، بهداشت، اوقات فراغت،حفاظت از محیط زیست، مسکن، کشاورزی، صنعت و… انجام  میدهد.همچنین دولت برای اقدامات عمرانی مثل ساختن پل،جاده، فرودگاه، نیروگاه برق و… باید سرمایه گذاری کند.

      11-درآمد دولت از چه راههایی می باشد؟

  درآمدهای حاصل از صادرات نفت

  درآمدهای حاصل از مالیات

  سایر درآمدها

  12- دولت بیشتر درآمدهای خود را از چه راهی به دست می آورد؟

  نفت

  13-علاوه برنفت ومالیات ، دولت از چه راههای دیگری درآمد کسب می کند؟

  بخش دیگری از درآمدهای دولت که در مقایسه با موارد دیگر کوچک تراست از سایر

   منابع، تأمین میشود. برای مثالدرآمدی که دولت ازبابت ارائه خدمات برق، آب، گاز و تلفن  به مردم، به دست میآورد یادرآمدهای مربوط به خدماتی مانند صدور گواهینامهٔ رانندگی، سندمالکیت، گذرنامه و نظایر آن، یا درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری درصنایع بزرگ از دیگر درآمدهای دولت هستند.

    

  14-بودجه چیست؟

  بودجه به زبان ساده یعنی پیش بینی دخل و خرج دولت یا هماندرآمدها و هزینه ها. بودجه  سندی است که دولت در آن درآمدها وهزینه های یک کشور را  برای یک سال، معین  میکند

  15-تنظیم لایحه بودجه برعهده کیست؟

  برعهده دولت

  16-تصویب لایحه بودجه بر عهده کیست؟

  مجلس

  سوالات درس   5                                       

  1-  بلوغ چیست و در چه دوره سنی رخ میدهد ؟

   تغییرات جسمی دوره نوجوانی ( 12  تا  18 سال)  را بلوغ می گویند

  2-  در دوره ای که بلوغ رخ می دهد  علاوه بر تغییرات جسمی ، چه تغییرات دیگری رخ می دهد ؟

  تغییرات ذهنی و اجتماعی

  3- چرا افراد در دوره نوجوانی بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند؟

  به دلیل برخی خصوصیاتی که در دوران بلوغ به وجود میآید، افرادحسا س ترند و ممکن است روحیهٔ هیجانی و کنجکاوی آنها باعثشود که بیشتر در معرض آسیبهای اجتماعی قرار بگیرند.

  4-برخی از مهمترین آسیب های اجتماعی دوران نوجوانی وبلوغ را نام ببرید؟

  پرخاشگری و نزاع و اعتیاد

  5-پرخاشگری ونزاع ، که از آسیب های اجتماعی است نتیجه چیست؟

  پرخاشگری و نزاع، نتیجهٔ کنترل نکردن خشم است

  6- به چه کسانی پرخاشگر میگویند؟

  افرادی که را ههای درست ابراز خشم را یاد نگرفته و نمیتوانند به طورمعمول خشم خود را کنترل )مهار( کنند، به

  افراد پرخاشگر تبدیل میشوند

  7- رفتارهای پرخاشگرانه به چه شکلهایی ممکن است بروز کند؟

  رفتارهای پرخاشگرانه درجات گوناگون دارد و  ممکن است بهشکلهای مختلفی مانند

   آزار و اذیت، کتکزدن، مسخره کردن و تحقیر دیگران،  بی ادبی نمودن و ناسزا گفتن وشکستن و تخریب وسایل

  8-  پرخاشگری چه صدماتی به فرد پرخاشگر می زند؟

  نوجوانان پرخاشگر، تحمل کمی دارند. پرخاشگریهمچنین مشکلاتیرا در یادگیری و  تحصیل به وجود میآوردو زمینه را برای سایر آسیبهای اجتماعی فراهم میکند. گاهی پرخاشگری ممکن است اثرات جبرا ن ناپذیری درزندگی فرد به وجود بیاورد 

  9-  سه قاعده ای که هنگام خشم و عصبانیت باید رعایت کنیم را ذکر کنید.

  1-نباید به خودم صدمه بزنم.

   2-نباید به دیگران صدمه بزنم.

  3- نباید به وسایل یا اموال خودم و دیگران، صدمه بزنم.

  10- زمانی که ما از دست کسی عصبانی می شویم چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

  -  به خدا پناه ببریم و با گفتن ذکر و نام و یاد  خدا ، خود را آرام کنیم.

  -  نفسهای عمیق بکشیم و از یک تا ده  بشماریم.

  -   با رعایت سه قاعد ه ای که در بالا گفته شد، علت عصبانیت خودرا مؤدبانه و آرام بیان کنیم.

  - اگر نمی توانیم خود را آرام کنیم، محیط ناراحت کننده را ترک کنیم.

  -   برای آرام کردن خود از گفت وگو و مشورت با بزر گترها کمکبگیریم.

  11- زمانی که  دیگران  از دست ما عصبانی می شوند چه کاری باید انجام داد؟

  -   به آرامی از او سؤال کنیم چرا از دست ما عصبانی است و علتچیست؟

  -   به حر فهای طرف مقابل، خوب گوش کنیم و حر فهای او را قطعنکنیم.

  -   اگر اشتباهی مرتکب نشد ه ایم، با آرامش توضیح دهیم و اگراشتباهی کرد ه ایم عذرخواهی کنیم و راهی برای جبران اشتباه، پیداکنیم.

  -  اگر کسی از دست ما خیلی عصبانی است، به طوری که حاضر بهشنیدن حر فهای ما نیست و ممکن است به ما صدمه بزند، فوراً صحنهرا ترک کنیم و ازبزرگتر ها کمک بخواهیم

  12- به چه موادی  مخدّر  می گویند ؟ (ویژگیهای مواد مخدّر چیست؟)

  موادّ مخدّر، موادی هستند که مصرف آنها تغییراتی روی سیستمعصبی ایجاد میکند و 

  باعث کم شدن هوشیاری وبیحسی و بیحالی میشوند اما پس از تمام شدن اثر آن 

  روی مغز،فرد حال بسیار بدی پیدا  می کند و مجبور است دوباره به سمت آنماده برود. به عبارت دیگر فرد به آن وابستگی پیدا می کند و حاضراست برای به دست آوردن آن ماده، هر کاری بکند.  

  13- علت گرایش افراد به مواد مخدّر چیست؟

  بعضی از افراد ادعا می کنند برای فرار از مشکلات به این سمتکشیده شد ه اند. برخی از نوجوانان و

  جوانان که جرأت و مهارت «نه گفتن » را ندارند، تحت تأثیر دیگران قرارمی گیرند و به خواسته های آنها پاسخ مثبت می دهند و فریب می خورند. بعضی دیگر از افراد از روی کنجکاوی یا خودنمایی و اینکهنشان دهند، دیگر بچه

  نیستند، سیگار و موادّ مخدّر را تجربه )آزمایش( می کنند.

  14- نظر قانون در ارتباط با افرادی که با مواد مخدّر سرو کار دارند چیست؟

  بر طبق قانون، نگهداری و مخفی نمودن، خرید و فروش و پخش،مصرف و واردات و 

  صادراتموادّ مخدّر، جُرماست و افرادی که موادّمخدّر را در جامعه پخش یا خرید و فروش

   کنند با شدیدترین مجازا تهاروبه رو می شوند  

  سوالات درس   6                              

  1- چه کسانی باید از نوجوانان در برابر آسیب ها و تهدیدات ، محافظت کنند؟

  الف-خود نوجوان با کمک گرفتن از خدا   

  ب-پدر ومادر که  حق قانونی برای تربیت فرزندانشان

  ج-معلمان و مسئولان مدرسه

  د-قانون

  و-برخورد نیروی انتظامی با قانون شکنان

  2-     چرا وجود نهادی مثل قوه قضاییه در جامعه لازم است؟

  در هر جامعه ای افرادی وجود دارند که با زیر پا گذاشتن قانون تخلّفمی کنند. همچنین در هر جامعه ای اختلافاتیبین افراد، به وجود می آید. این اختلافات ممکن است در اثر آگاه نبودنو ندانستن قانون پیش بیاید و یا افرادی

   عمداً از قانون سرپیچی کنند.

  3-     قوه قضاییه چگونه نهادی است؟

  در هر جامعه ای باید نهادی وجود داشته باشد که عدالت اجتماعی رابرقرار سازد، بر اجرای قوانین

   نظارت کند، با تخلفاتبرخورد کند ومتخلفان را به مجازات برساند. این نهاد، قوّهٔ قضائیه 

   است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد است. 

  4-     حل اختلاف مردم از وظایف کدام یک از قوای سه گانه می باشد؟

  قوه قضاییه

  5-     در دادگاهها چند نوع دعاوی مطرح می شود؟ مثال بزنید

  دعاوی )اختلافات( کیفری:

  مربوط به اعمالی است که دادگاه برای فردی که مرتکب جرمی شدهاست، مجازات

  تعیین می کند.    مثال : فحاشی و افترا --- قدر ت نمایی و تهدید --غصب و جعل عنوان

  دعاوی )اختلافات( حقوقی:

  مربوط به اعمالی است که دادگاه مجازاتی تعیین نمی کند،  بلکهافراد را ملزم می کند که تکالیفشان را انجام دهند یا حقوق قانونیدیگران را بدهند  مثال : تخریب بخشی از خانه همسایه هنگام ساختمان سازی – تصرف زمین فروشنده بیش از مقدار درج شده در سند

  6-     دو مورد از ویژگی های قاضی را بنویسید:

  عادل و آشنا با قوانین

  7-  وکیل کیست؟

  وکیل کسی است که در رشتهٔ حقوق درس خوانده و به قوانینآشناست و پروانهٔ ) اجاز هنامه( وکالت دارد.

  در همهٔ دادگا هها، افراد حق دارند فردی را به عنوان «وکیل » انتخابکنند تا از حقوق آنها دفاع کند.

  سوالات درس   7                                              

  1- انسان تا چه اندازه به ارتباط نیاز دارند ؟ چرا؟

  ارتباط برقرار کردن   یکی از نیا زهای مهم بشر است. بدون ارتباط مانمی توانیم زندگی کنیم. دنیایی را تصوّر کنید که در آن همه چیزداشته باشیم اما با کسی ارتباط نداشته باشیم. به راستی در چنین دنیایی ادامهٔ زندگی ممکن نیست. ارتباط، انسان را قادر می کند تاخواسته ها و نیازهای خود را به دیگران منتقل کند.

  2-  انسان از طریق ارتباط کدام خواسته ها ونیاز ها ی خود رامی تواند به دیگران منتقل کند ؟

  محبت کردن، تبادل افکار و اعتقادات، تبادل اطلاعات، در میان گذاشتناحساسات )اندوه و خوشحالی و…(، حل کردن مسائل، درک کردندیگران، همه و همه از طریق ارتباط بین انسا نها میسّر می شود.

  3- شبکه ارتباطی که ما در آن به سر می بریم شامل چه چیز و چه کسانی می شود؟

  ما در شبکه ای از ارتباطات به سر می بریم. این شبکه از خانواده ودوستان و محله و مدرسه شروع می شود و سپس به کمک وسایلارتباط جمعی  می توانیم حتی در سطح ملی   و فراملی  ارتباط برقرارکنیم.

    

  4- عناصر ارتباط یعنی چه ؟

  ارتباط یعنی جریان ارسال و دریافت پیام.

  5- هر ارتباطی چند  عنصر اصلی دارد؟

  1 فرستنده )ارسا ل کننده پیام(

  2 گیرنده )دریافت کننده پیام(

  3 پیام.

  6-با یک مثال   ، پیام   ، فرستنده پیام و گیرنده پیام را مشخص کنید .

   برای مثال وقتی به دوستی سلام می کنیم یا به او لبخند می زنیم، ما فرستندهٔ یک پیام و دوستمان گیرندهٔ آن است. پیام هم سلام یالبخند ماست.

  7-منظور از   بازخورد   چیست؟

  اگر گیرنده نیز به فرستنده پیامی بفرستد و او را متوجه کند که معنیپیام را دریافت کرده به این عمل «بازخورد » میگویند.

  8-پیامهای ارسالی یا دریافتی ما با چه ابزار و روشهایی فرستاده می شوند؟

   ممکن است با کلام باشد یا با رفتار و حرکات، از طریق نوشته باشد یاتلفن و…

  9-     رسانه چیست؟

  هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند، رسانه نامدارد.

  10- چه ابزارهایی رسانه محسوب می شوند؟

  در یک ارتباط کلامی، زبان یک رسانه است. بنابراین رسانه از ابزاریمانند زبان تا ابزارهای چاپی )علائم، کتا بها، روزنامه ها و مجلّات و…(و ابزارهای الکترونیکی )تلفن، رادیو، تلویزیون، اینترنت و…( را دربرمی گیرد.

  11- وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات چه خدماتی به مردم ارائه می کند؟

  این وزارتخانه خدمات پستی، مخابراتی، رادیویی، صدا و تصویر را بهمردم ارائه می کند و مسئولیت توسعهٔ وسایل ارتباطی در کشور را بهعهده دارد.

  12- کدام سازمانها زیر نظر وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات فعالیت می کنند؟

   شرکت ارتباطات سیّار )همراه اول(  -- پُست بانک ایران   )پستمالی(  --سازمان فناوری اطّلاعات ایران

  شرکت مخابرا ت ایران -- شرکت ایرانسل -- شرکت پُست

  سوالات درس   8                                 

  1-     نمونه هایی از کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در زندگی روزمره را نام ببرید.

  1-     تلفن همراه(برای ارتباط سریع با دیگران)

  2-      پست الترونیک یا ایمیل (برای مکاتبه)

  3-     اینترنت (برایفعالیت های علمی )

  4-     استفاده از کارتهای اعتباری به جای پول (خرید و فروش )

  5-     پرداختها وثبت نام ها به صورت الکترونیک (استفاده از خدمات دولت به صورت الکترونیکی )

  6-     آموزش از طریق ویدئو کنفرانس

  7-     استفاده از دوربین برای حفاظت از مکانها و کنترل ترافیک

  8-     استفاده از خدمات بانکی به صورت الکترونیک

  9-     استفاده آنلاین اخبار هواشناسی ، سیاسی و.. با تلفن همراه متصل به اینترنت

      2-مزایای استفاده از فناوری ها چیست؟

  در وقت و هزینه ها صرفه جویی شود، رفت و آمدها در شهرها کمتر شود و به علاوه بتوانیم در24 ساعت شبانه روز، و نه فقط در 

  ساعاتی معین، از این خدمات بهر ه مند شویم.

    3-برخی از فناوری های جدید را مثال بزنید.؟

  -روشن و خاموش کردن  وسایل خانه از راه دور، با تلفن همراه

  -ثبت میزان مصرف بر روی قبض آب و برق و گاز ، بدون مراجعه به منازل

  4-تأثیرات وسایل ارتباط جمعی بر روی مردم تا چه اندازه است؟

  امروزه صاحبنظران معتقدند که رسانه های ارتباط جمعی، تأثیر زیادی بر سبک زندگی و هویتافراد می گذارند. آنها چنین بحث می کنند که رسانه ها می توانند موجب شوند که مردم به شیوه های خاصی فکر کنند و یا وقایع را همان طور که آنها می خواهند ببینند. به عبارت دیگر رسانه هاروی باورها و افکار و رفتار انسا نها اثر می گذارند. این اثرات ممکن است مثبت

  یا منفی باشند.

  5-برخی از اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی را ذکر کنید.

  -پرخاشگری نوجوانان با تأثیر گرفتن از فیلم ها

  -رواج بی بند وباری های اخلاقی از طریق اینترنت

  -گسترش مصرف گرایی به وسیله آگهی بازرگانی

  -کم شدن تماس چهره به چهره افراد وکم شدن دیدی وبازدید های اقوام و دوستان

  6-تبلیغات وآگهی های بازرگانی چه تأثیری بر سبک زندگی و فرهنگ عمومی می گذارد؟

  اما اثر تبلیغات از این نظر مهم است که آنها سعی می کنند راه  و  روشهای مخصوصی برای لباس پوشیدن، غذ اخوردن، خریدن اتومبیل، سرگرمی و… را به همه

  افراد جامعه انتقال دهند و آن ر و ش ها را تبدیل به  فر هنگ عمومی و سبک زندگی

   کنند .

  7-آثار منفی آگهی های بازرگانی چیست؟

  -گسترش مصرف گرایی – تغییر سبک زندگی – مفید جلوه دادن کالاهای مضرّ

  8-هنگام استفاده از اینترنت به چه مواردی باید توجه کرد؟

  -بررسی وتحقیق درباره اطلاعات درج شده در اینترنت

  -واردنکردن اطلاعات ، عکس و فیلم شخصی

  -فاش نکردن رمز ایمیل و رمز کارتهای بانکی

  -استفاده محدود

  9-آیا به اطلاعات موجود در اینترنت می توان اعتماد کرد؟چرا؟

  همه اطلاعاتی موجود در اینترنت ، صحیح نیستند چون از سوی منابع و افراد مختلف منتشر میشوند. پس درباره درستی منبع و پایگاه آنها، تحقیق و پر س وجو کنید

  منبع مطلب : masoudiabo.blogfa.com

  مدیر محترم سایت masoudiabo.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعاون چیست ؟

  تعاون به زبان ساده یعنی : همکاری ، کمک کردن و یاری رساندن به یکدیگر  و می توان به جای واژه ی تعاون واژه های دیگری مانند مساعدة ، همکاری و همدلی ، کمک کردن و یاری رساندن را به کار برد .

  قرآن کریم مسلمانان را به همکاری و داشتن تعاون در کار های نیک ، شایسته و خیر خواهانه سفارش کرده است ولی در مقابل آن ، آن ها را در هکاری کردن و مشارکت در گناه ، کار های بد و ستمکاری نهی کرده است .

  تعریف و تاریخچه ی واژه ی همکاری : 

  واژه همکاری cooperation را نخستین بار رابرت اوون انگلیسی در مقابل واژه رقابت Competition به کار برد. سپس صاحب نظران و مصلحان اجتماعی این کلمه را با مفاهیم و کارکردهای متفاوتی به کار بستند، تا جایی که مقوله نهضت همکاری Movment cooperation و حتی همکاری گرایی Cooperatisme در نظریه های اقتصادی – اجتماعی، جایگاه ویژه ای یافت. به طور کلیتاریخچه تعاون در جهانرا از نظر اقتصادی، به دو دوره تقسیم کرد : دوره اول از اغاز زندگی اجتماعی انسان شروع می شود و از قرن پانزدهم میلادی به تدریج تحول می پذیرد تا این که به شکل کنونی درمی آید.

  دوره دوم با انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه، قرن هیجدهم میلادی شروع می شود که دارای تعریفی مخصوص به دوران خود است، بنابراین دوره اول را عصر تعاون اجتماعی و دوره دوم را اصل تعاون صنعتی یا علمی می نامند .

  اصول تعاون و همکاری : 

  اتحادیه بین‌المللی همکاری در سال ۱۹۹۵ میلادی با تصویب بیانیه جدید هویت همکاری مشتمل بر اصول اصلاح شده تعاون، یکصدمین سالگرد خود را بر‌گزار نمود. این اصول عبارت‌اند از:

  ۱- عضویت داوطلبانه و آزاد.

  ۲- نظارت دموکراتیک اعضا.

  ۳- مشارکت اقتصادی اعضا.

  ۴- استقلال و عدم وابستگی.

  ۵- آموزش، تربیت و اطلاع رسانی.

  ۶- تعاون بین تعاونی ها.

  ۷- توجه ویژه به جامعه.

  منبع مطلب : eight10.rozblog.com

  مدیر محترم سایت eight10.rozblog.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  مطالعات اجتماعی دوره اول آموزش متوسطه - نمونه سوالات کلاس هشتم نوبت اول

  سوالات درس 1

  1-تعاون یعنی چه؟

  تعاون به زبان ساده یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر

  2-آیا ما می توانیم نسبت به تفاقاتی که برای دیگران می افتد بی تفاوت باشیم ؟

  از آنجایی که انسان هم موجودی اجتماعی و هم مسئول، آفریده شده است؛ هیچکس نمیتواند اعمال و رفتار و زندگی خود را از اجتماع جدا کند و نسبت به آنچه در جامعه میگذرد و اتفاقاتی که برای دیگران می افتد، بی تفاوت بماند و زندگی خود را از دیگران جدا کند.

  3-نظر دین اسلام در زمینه رابطه فرد با اجتماع و همکاری چیست ؟

  یکی از کارهایی که قرآن کریم به آن امر فرموده «تعاون » است.

  در کارهای نیک و پرهیزکاری، یکدیگر را یاری کنید؛ و در گناه و ستمکاری همکاری نکنید. سورۀ مائده، آیۀ 2                                                                                                           

  امیرالمؤمنین علی‌ (ع) :

  از پیامبر اکرم)ص( شنیدم که فرمود کسی که یک مشکل از مؤمنی رفع کند، مانند کسی است که تمام عمرش را به عبادت سپری کرده است.

  4-خداوند در چه اموری اجازه همکاری با دیگران را به ما داده است ؟

  خداوند از ما خواسته که در کارهای نیک به یکدیگر کمک کنیم، اما در امور ناپسند گناه و ستمکاری، همکاری نکنیم.

  همکاری نکردن در گناه یعنی اینکه اگر کسی کار ناپسند یا گناهی انجام می دهد ما او را تشویق نکنیم یا طوری رفتار

  نکنیم که انگار با او موافق هستیم .

  5-تعاون و همکاری  به چه  شکل های مختلفی می تواند انجام شود؟

    اظهار دوستی و محبت، همدلی و خوشحال کردن یکدیگر، هدیه دادن، کوشش برای ایجاد صلح و آشتی میان مؤمنان، عیادت از بیمار، قرض دادن، رفع مشکلات مردم و یاری رساندن به آنها در گرفتار یها، مشارکت کردن برای رفع نیازهای مالی فقرا، امر به معروف و نهی از منکر و…

  6-تعاون و همکاری  در سطحی از جامعه ممکن است صورت گیرد؟

   خانواده و خویشاوندان، مدرسه، محلّه، شهر و روستا یا اعضای جامعه

  7-نتیجه همکاری و همدلی در خانواده چیست ؟

  باعث صمیمیت و محبت بیشتر بین اعضای خانواده می شود. با تقسیم وظایف و مسئولیتها، هر عضوی از خانواده احساس میکند که مفید است و همه کارهای خانه بر دوش یک نفر قرار نمی گیرد.

  8- در محیط مدرسه در چه زمینه هایی می توان همکاری کرد ؟

  در نظافت کلاس و مدرسه، کمک به همکلاس یهایی که در درس ضعیف هستند، همکاری در مراسم صبحگاهی و از این قبیل.

  9- نتیجه همکاری در بین افراد یک محله چیست؟

  همدلی و همکاری بین افرادی که در یک محله زندگی  میکنند، علاوه بر ایجاد صمیمیت و همبستگی، موجب م یشود که کارها بهتر پیش برود

  10-همکاری و تعاون در محله به چه شکلهایی ممکن است صورت گیرد؟

  عیادت از همسایه بیمار، کمک و خوشامدگویی به همسایه جدیدی که به محلّه نقل مکان نموده، همکاری در نظافت و پاکیزگی محله و مراقبت از اموال عمومی و همکاری در جشنها یا مراسم مختلف از جلو ههای تعاون در محله است .

  سوالات درس  2   

  1-آیا تعاون وهمکاری محدود به مکان خاصی می شود؟

  تعاون، تنها به خانه و مدرسه و محلّه، محدود نمیشود. گاهی افراد نیکوکار در سطح جامعه به صورت فردی و گاهی

  به صورت گروهی به دیگران یاری می رسانند و کمک میکنند

  2-انفاق به چه معناست؟

  افراد از طریق بخشش مال، علم، تواناییها، و زمان عمر خود به کسانی که نیازمند هستند،

  یاری م یرسانند. به این بخشش «انفاق » میگویند

  3- نمونه هایی از سازمان های  مردم نهاد   و موسسات خیریه را که با هدف کمک به نیازمندان فعالیت می کند را نام ببرید:

   انجمنهای حمایت از بیماران خاص، انجمنهای نگهداری از معلولین و سالمندان، درمانگا ههای خیریه، مؤسسات نگهداری و حمایت از ایتام  و خیّرین مدرس هساز و کتابخانه ساز  

  4- وقف به چه معناست؟

  از دیرباز افراد نیکوکار بناهایی مانند مدرسه علمیه، پل، کاروانسرا،آب انبار و حمام عمومی می ساختند تا مردم بتوانند از آنها استفاده کنند. گاهی نیز دستور  میدادند از منافع و درآمدی که از فعّالیتی در یک مکان حاصل  میشود مثلاً از زمین کشاورزی یا کارگاه تولیدی، به افراد نیازمند کمک شود.

  5- به کدام داراییها و اموال موقوفات گفته می شود؟

  به اموال و داراییهایی که وقف میشود، موقوفات میگویند و کسی حق تصرف در آنها را ندارد یعنی تا ابد باید به همان صورت که  واقف  معین نموده است، استفاده شود.

  6- شرکتهای تعاونی چگونه تشکیل می شود؟

  هرگاه گروهی از مردم برای رفع نیازهای معیشتی و شغلی خود دور هم جمع شوند و بر طبق قانون تعاونیها، در فعّالیتی سرمایه گذاری و همکاری کنند و در سود و زیان آن شریک شوند، در واقع یک شرکت تعاونی، تأسیس

   کرده اند و هر یک از آنها را عضو شرکت تعاونی مینامند.

  7- ویژگیهای شرکتهای تعاونی چیست؟

  ٭ براساس قانون، هر شرکت تعاونی حداقل با 7 عضو، رسمیت پیدا میکند. اعضا از بین خود هیئت مدیره ای را

  انتخاب  میکنند. همه اعضای شرکت تعاونی در تصمیم گیر یها مشارکت می کنند و رأی  میدهند.

  در تعاونی، همه افراد با هم برابر هستند یعنی هر کس با هر مقدار سرمایه )سهم( عضو شود، یک حق رأی دارد.

  8- تفاوت شرکتهای تعاونی با شرکتهای غیر تعاونی چیست؟

  در تعاونی، همه افراد با هم برابر هستند یعنی هر کس با هر مقدار سرمایه )سهم( عضو شود، یک حق رأی دارد.

  در شرکتهای غیرتعاونی، هرکس سرمایه و سهامش بیشتر است، قدرت بیشتری در تصمیم گیر یها د ا ر د 

  9 هدف شرکتهای تعاونی چیست؟

  در شرکتهای تعاونی، گروهی از افراد به طور داوطلبانه برای یک هدف مشترک تلاش میکنند. هدف شرکتهای

  تعاونی معمولاً حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رفاه و زندگی بهتر برای اعضای آن است و منافعی نیز که از همکاری و فعّالیت گروهی )جمع( حاصل میشود، به طور عادلانه بین همهٔ اعضا، توزیع میشود

   سوالات درس سه

       1- نوع حکومت کشور ما چیست  و چگونه اداره می شود؟
  حکومت کشور ما جمهوری اسلامی است که به وسیله سه قوّهٔ مقننه، قضائیه و مجریّه، زیر نظر مقام رهبری اداره میشود.

       2- رئیس قوه مجریه  یا رئیس دولت  کیست و چه مسئولیتی دارد؟
  قوّهٔ مجریه همان دولت و سازما نهای وابسته به دولت است. رئیس قوّه مجریه، رئیس جمهور نام دارد که پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوّهٔ مجریه را بر عهده دارد

       3- رئیس جمهور برای چه مدت و چگونه انتخاب می شود و برای چند دوره به صورت متوالی می تواند رئیس جمهور شود؟رئیس جمهور برای مدتچهارسال   با رأی مستقیممردم  انتخاب میشود و تنها برای یکدورهٔ  چهارسالهٔ دیگر به صورت متوالی انتخاب مجدد او مانعی ندارد.

       4  - مراحل انتخاب یک فرد به عنوان رئیس جمهور چگونه است؟
  افراد با داشتن شرایط ریاست جمهوری ، داوطلب میشوند و پس از تأیید صلاحیتشان توسط شورای نگهبان ،از طریق تبلیغات انتخاباتی در صدا و سیما، روزنامه ها و مجلات و اینترنت، و سخنرانی در مساجد و سالنهای اجتماعات، پیا مهای خود را به مردم میرسانند.در روز رأ ی گیری، همهٔ کسانی که ایرانی و تبعهٔ جمهوری اسلامی ایران هستند  حتی ساکنین خارج  در انتخابات شرکت و به فرد مورد نظرشان رأی میدهند. حداقل سن رأ ی دهندگان هیجده سال تعیین شده است .

      5- در چه مرحله ای از انتخاب رئیس جمهور نیاز به تنفیذ می باشد؟پس از آنکه رئیس جمهور با حداکثر آرای مردم انتخاب شد، برای شروع به کار، حکم وی توسط رهبر امضا و تنفیذ میشود .

       6- رئیس جمهور چه زمانی مراسم تحلیف )سوگند( را انجام می دهد؟در مرحلهٔ بعد،( پس از تنفیذ) رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان مجلس و شورای نگهبان و رئیس قوّهٔ قضائیه در پیشگاه قرآن کریم سوگند یاد  میکند که وظایف خود را به درستی انجام دهد. رئیس جمهور و دولتی که تشکیل می دهد در برابر ملت ایران، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.

      7-هیئت دولت یا کابینه از چه کسانی تشکیل می شود ؟رئیس جمهور، معاونان و وزیران

      8- وزیران انتخابی رئیس جمهور در چه صورت می توانند به عنوان وزیر در وزارتخانه مشغول به کار شوند؟
  رئیس جمهور در شروع کار خود، وزیرانی را انتخاب و به مجلس معرفی میکند. هر وزیر در برابر نمایندگان ملت در مجلس، برنامه های خود را ارائه می دهد. سپس نمایندگان دربارهٔ صلاحیت او برای وزارت، اظهارنظر   میکنند. سپس دربارهٔ هر وزیر رأ ی گیری می شود و در صورتی که اکثریت نمایندگان مجلس به وزیر رأی اعتماد  بدهند، او میتواند به عنوان وزیر، کار خود را شروع کند.

       9-ضرورت وجود وزارتخانه های مختلف در کشور چیست؟ امور مختلف کشور را به بخ شهایی تقسیم کرده اند و هر بخش را برعهده یک مسئول به نام وزیر گذارد ه اند. هر وزیر مسئول یک وزارتخانه است و ساختمانی که دفتر وزیر در آنجا قرار دارد، وزارتخانه نامیده میشود.

        10- مقرّ هیئت دولت و وزارتخانه ها کجاست؟در تهران

  سوالات درس   4                    

  1- چه کسانی شهروند ایران محسوب می شوند؟همهٔ کسانی که تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را دارند، چه شهری باشند، چه روستایی و عشایر، چه در داخل کشور زندگی کنند و چه در خارج از کشور، شهروند ایران محسوب میشوند.

  2- شهروندان کشور از چه حقوقی در رابطه با دولت باید برخوردار  باشند؟آنها حق دارند از خدمات دولت در زمینه های مختلف بهره مند شوند، و حق دارند آزادی بیان، اظهار نظر و انتقاد داشته باشند.

  3—شهروندان کشور چه مسئولیتهایی نسبت به دولت دارند؟شهروندان وظیفه دارند به قوانین و مقررات کشور احترام بگذارند و آنها را رعایت کنند، با دولت مشارکت و همکاری صمیمانه داشته باشند، مالیات خود را بپردازند و در هنگام جنگ از کشور دفاع کنند.

  4-دولت براساس قانون اساسی چه وظایفی بر عهده دارد؟بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است شرایط و لوازم سواد و آموزش، بهداشت، شغل مناسب، رفاه، امنیت، فرهنگ و اخلاق اسلامی را در جامعه فراهم کند. دولت، همچنین وظیفه دارد تجهیزات زیربنایی وخدمات عمومی مانند ساختن راه و جاده، پل، بیمارستان، مسکن، مدرسه، سد، مخابرات، آب، برق و گاز و ... را در کشور، گسترش دهد.

  5- رئیس جمهور چه وظایف و اختیاراتی دارد؟رئیس جمهور علاوه بر آنکه وزیران را هدایت و بین آنها هماهنگی ایجاد می کند، وظایف و اختیارات دیگری نیز دارد؛ برای مثال، امضای قراردادهایی که بین ایران و کشورهای دیگر بسته  میشود، اجرای قوانین و مصوبات مجلس )پس از تصویب مجلس شورای اسلامی(، امضای استوارنامهٔ  سفیران کشور ما و پذیرش استوارنامهٔ سفیران سایر کشورها، اعطای نشا نهای دولتی و … .

  6- تنظیم لوایح (لایحه ها ) بر عهده کیست؟دولت

  7-لوایح (لایحه ها) تنظیم شده توسط دولت برای قانونی شدن و تصویب به کجا فرستاده می شود؟به مجلس شورای اسلامی

  8-وظیفه نظارت بر فعالیت های دولت بر عهده کیست؟ چگونه؟نمایندگان مجلس بر فعّالیتهای دولت نظارت میکنند و حق سؤال کردن از رئیس جمهور و وزرا و یا استیضاح ایشان را دارند

  9- چه کسانی حق سوال واستیضاح از رئیس جمهور  و وزیران را دارند؟نمایندگان ممکن است از عملکرد رئیس جمهور یاهر یک از وزیران سؤال کنند. در این صورت رئیس جمهوریا وزیری که از او سؤال شده باید در مجلس حاضر شود و به سؤال نمایندگان پاسخ دهد. گاهی نیز ممکن است مجلس وزیری را استیضاح کند.

  10-دولت درآمدهای خود را در چه اموری هزینه می کند؟دولت فعّالیتهای مختلفی را در زمینه آموزش، بهداشت، اوقات فراغت، حفاظت از محیط زیست، مسکن، کشاورزی، صنعت و… انجام  میدهد. همچنین دولت برای اقدامات عمرانی مثل ساختن پل،جاده، فرودگاه، نیروگاه برق و… باید سرمایه گذاری کند.

      11-درآمد دولت از چه راههایی می باشد؟
  درآمدهای حاصل از صادرات نفت
  درآمدهای حاصل از مالیات
  سایر درآمدها

  12- دولت بیشتر درآمدهای خود را از چه راهی به دست می آورد؟نفت

  13-علاوه برنفت ومالیات ، دولت از چه راههای دیگری درآمد کسب می کند؟
  بخش دیگری از درآمدهای دولت که در مقایسه با موارد دیگر کوچک تر است از سایر منابع، تأمین میشود. برای مثال درآمدی که دولت از بابت ارائه خدمات برق، آب، گاز و تلفن به مردم، به دست میآورد یا درآمدهای مربوط به خدماتی مانند صدور گواهینامهٔ رانندگی، سند مالکیت، گذرنامه و نظایر آن، یا درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری در صنایع بزرگ از دیگر درآمدهای دولت هستند.

  14-بودجه چیست؟بودجه به زبان ساده یعنی پیش بینی دخل و خرج دولت یا همان درآمدها و هزینه ها. بودجه  سندی است که دولت در آن درآمدها و هزینه های یک کشور را  برای یک سال، معین  میکند
  15-تنظیم لایحه بودجه برعهده کیست؟برعهده دولت
  16-تصویب لایحه بودجه بر عهده کیست؟مجلس

  سوالات درس   5                   

  1-     بلوغ چیست و در چه دوره سنی رخ میدهد ؟ تغییرات جسمی دوره نوجوانی ( 12  تا  18 سال)  را بلوغ می گویند

  2-     در دوره ای که بلوغ رخ می دهد  علاوه بر تغییرات جسمی ، چه تغییرات دیگری رخ می دهد ؟تغییرات ذهنی و اجتماعی

  3-     چرا افراد در دوره نوجوانی بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند؟به دلیل برخی خصوصیاتی که در دوران بلوغ به وجود میآید، افراد حسا س ترند و ممکن است روحیهٔ هیجانی و کنجکاوی آنها باعث شود که بیشتر در معرض آسیبهای اجتماعی قرار بگیرند.

  4-     برخی از مهمترین آسیب های اجتماعی دوران نوجوانی وبلوغ را نام ببرید؟پرخاشگری و نزاع و اعتیاد

  5-     پرخاشگری ونزاع ، که از آسیب های اجتماعی است نتیجه چیست؟پرخاشگری و نزاع، نتیجهٔ کنترل نکردن خشم است

  6-     به چه کسانی پرخاشگر میگویند؟

  افرادی که را ههای درست ابراز خشم را یاد نگرفته و نمیتوانند به طور معمول خشم خود را کنترل )مهار( کنند، به افراد پرخاشگر تبدیل میشوند

  7-     رفتارهای پرخاشگرانه به چه شکلهایی ممکن است بروز کند؟رفتارهای پرخاشگرانه درجات گوناگون دارد و  ممکن است به شکلهای مختلفی مانند آزار و اذیت، کتک زدن، مسخره کردن و تحقیر دیگران،  بی ادبی نمودن و ناسزا گفتن و شکستن و تخریب وسایل

  8-     پرخاشگری چه صدماتی به فرد پرخاشگر می زند؟نوجوانان پرخاشگر، تحمل کمی دارند. پرخاشگری همچنین مشکلاتی را در یادگیری و تحصیل به وجود میآوردو زمینه را برای سایر آسیبهای اجتماعی فراهم میکند. گاهی پرخاشگری ممکن است اثرات جبرا ن ناپذیری درزندگی فرد به وجود بیاورد

  9-     سه قاعده ای که هنگام خشم و عصبانیت باید رعایت کنیم را ذکر کنید.

  1-نباید به خودم صدمه بزنم.

   2-نباید به دیگران صدمه بزنم.

  3- نباید به وسایل یا اموال خودم و دیگران، صدمه بزنم.

  10- زمانی که ما از دست کسی عصبانی می شویم چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

  -          به خدا پناه ببریم و با گفتن ذکر و نام و یاد  خدا ، خود را آرام کنیم.

  -          نفسهای عمیق بکشیم و از یک تا ده  بشماریم.

  -          با رعایت سه قاعد ه ای که در بالا گفته شد، علت عصبانیت خود را مؤدبانه و آرام بیان کنیم.

  -          اگر نمی توانیم خود را آرام کنیم، محیط ناراحت کننده را ترک کنیم.

  -          برای آرام کردن خود از گفت وگو و مشورت با بزر گترها کمک بگیریم.

  11- زمانی که  دیگران  از دست ما عصبانی می شوند چه کاری باید انجام داد؟

  -          به آرامی از او سؤال کنیم چرا از دست ما عصبانی است و علت چیست؟

  -          به حر فهای طرف مقابل، خوب گوش کنیم و حر فهای او را قطع نکنیم.

  -          اگر اشتباهی مرتکب نشد ه ایم، با آرامش توضیح دهیم و اگر اشتباهی کرد ه ایم عذرخواهی کنیم و راهی برای جبران اشتباه، پیدا کنیم.

  -          اگر کسی از دست ما خیلی عصبانی است، به طوری که حاضر به شنیدن حر فهای ما نیست و ممکن است به ما صدمه بزند، فوراً صحنه را ترک کنیم و ازبزرگتر ها کمک بخواهیم

  12- به چه موادی  مخدّر  می گویند ؟ (ویژگیهای مواد مخدّر چیست؟)موادّ مخدّر، موادی هستند که مصرف آنها تغییراتی روی سیستم عصبی ایجاد میکند و باعث کم شدن هوشیاری وبی حسی و بی حالی میشوند اما پس از تمام شدن اثر آن روی مغز، فرد حال بسیار بدی پیدا  می کند و مجبور است دوباره به سمت آن ماده برود. به عبارت دیگر فرد به آن وابستگی پیدا می کند و حاضر است برای به دست آوردن آن ماده، هر کاری بکند.

  13- علت گرایش افراد به مواد مخدّر چیست؟بعضی از افراد ادعا می کنند برای فرار از مشکلات به این سمت کشیده شد ه اند. برخی از نوجوانان وجوانان که جرأت و مهارت «نه گفتن » را ندارند، تحت تأثیر دیگران قرار می گیرند و به خواسته های آنها پاسخ مثبت می دهند و فریب می خورند. بعضی دیگر از افراد از روی کنجکاوی یا خودنمایی و اینکه نشان دهند، دیگر بچه نیستند، سیگار و موادّ مخدّر را تجربه )آزمایش( می کنند.

  14- نظر قانون در ارتباط با افرادی که با مواد مخدّر سرو کار دارند چیست؟بر طبق قانون، نگهداری و مخفی نمودن، خرید و فروش و پخش، مصرف و واردات و صادرات موادّ مخدّر، جُرم است و افرادی که موادّ مخدّر را در جامعه پخش یا خرید و فروش کنند با شدیدترین مجازا تها روبه رو می شوند

  سوالات درس   6                    

  1-     چه کسانی باید از نوجوانان در برابر آسیب ها و تهدیدات ، محافظت کنند؟

  الف-خود نوجوان با کمک گرفتن از خدا   

  ب-پدر ومادر که  حق قانونی برای تربیت فرزندانشان

  ج-معلمان و مسئولان مدرسه

  د-قانون

  و-برخورد نیروی انتظامی با قانون شکنان

  2-     چرا وجود نهادی مثل قوه قضاییه در جامعه لازم است؟در هر جامعه ای افرادی وجود دارند که با زیر پا گذاشتن قانون تخلّف می کنند. همچنین در هر جامعه ای اختلافاتی بین افراد، به وجود می آید. این اختلافات ممکن است در اثر آگاه نبودن و ندانستن قانون پیش بیاید و یا افرادی عمداً از قانون سرپیچی کنند.

  3-     قوه قضاییه چگونه نهادی است؟در هر جامعه ای باید نهادی وجود داشته باشد که عدالت اجتماعی را برقرار سازد، بر اجرای قوانین نظارت کند، با تخلفات برخورد کند و متخلفان را به مجازات برساند. این نهاد، قوّهٔ قضائیه  است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد است.

  4-     حل اختلاف مردم از وظایف کدام یک از قوای سه گانه می باشد؟قوه قضاییه

  5-     در دادگاهها چند نوع دعاوی مطرح می شود؟ مثال بزنید

  دعاوی )اختلافات( کیفری:مربوط به اعمالی است که دادگاه برای فردی که مرتکب جرمی شده است، مجازات

  تعیین می کند.    مثال : فحاشی و افترا --- قدر ت نمایی و تهدید --غصب و جعل عنوان

  دعاوی )اختلافات( حقوقی:مربوط به اعمالی است که دادگاه مجازاتی تعیین نمی کند،  بلکه افراد را ملزم می کند که تکالیفشان را انجام دهند یا حقوق قانونی دیگران را بدهند  مثال : تخریب بخشی از خانه همسایه هنگام ساختمان سازی – تصرف زمین فروشنده بیش از مقدار درج شده در سند

  6-     دو مورد از ویژگی های قاضی را بنویسید:عادل و آشنا با قوانین

  7-     وکیل کیست؟وکیل کسی است که در رشتهٔ حقوق درس خوانده و به قوانین آشناست و پروانهٔ ) اجاز هنامه( وکالت دارد.در همهٔ دادگا هها، افراد حق دارند فردی را به عنوان «وکیل » انتخاب کنند تا از حقوق آنها دفاع کند

  سوالات درس   7                    

  1-     انسان تا چه اندازه به ارتباط نیاز دارند ؟ چرا؟ارتباط برقرار کردن   یکی از نیا زهای مهم بشر است. بدون ارتباط ما نمی توانیم زندگی کنیم. دنیایی را تصوّر کنید که در آن همه چیز داشته باشیم اما با کسی ارتباط نداشته باشیم. به راستی در چنین دنیایی ادامهٔ زندگی ممکن نیست. ارتباط، انسان را قادر می کند تا خواسته ها و نیازهای خود را به دیگران منتقل کند.

  2-     انسان از طریق ارتباط کدام خواسته ها ونیاز ها ی خود رامی تواند به دیگران منتقل کند ؟محبت کردن، تبادل افکار و اعتقادات، تبادل اطلاعات، در میان گذاشتن احساسات )اندوه و خوشحالی و…(، حل کردن مسائل، درک کردن دیگران، همه و همه از طریق ارتباط بین انسا نها میسّر می شود.

  3-     شبکه ارتباطی که ما در آن به سر می بریم شامل چه چیز و چه کسانی می شود؟ما در شبکه ای از ارتباطات به سر می بریم. این شبکه از خانواده و دوستان و محله و مدرسه شروع می شود و سپس به کمک وسایل ارتباط جمعی  می توانیم حتی در سطح ملی   و فراملی  ارتباط برقرار کنیم.

  4-     عناصر ارتباط یعنی چه ؟ارتباط یعنی جریان ارسال و دریافت پیام.

  5-     هر ارتباطی چند  عنصر اصلی دارد؟

  1 فرستنده )ارسا ل کننده پیام(

  2 گیرنده )دریافت کننده پیام(

  3 پیام.

  6-     با یک مثال   ، پیام   ، فرستنده پیام و گیرنده پیام را مشخص کنید .برای مثال وقتی به دوستی سلام می کنیم یا به او لبخند می زنیم، ما فرستندهٔ یک پیام و دوستمان گیرندهٔ آن است. پیام هم سلام یا لبخند ماست.

  7-     منظور از   بازخورد   چیست؟اگر گیرنده نیز به فرستنده پیامی بفرستد و او را متوجه کند که معنی پیام را دریافت کرده به این عمل «بازخورد » میگویند

  8-     پیامهای ارسالی یا دریافتی ما با چه ابزار و روشهایی فرستاده می شوند؟ممکن است با کلام باشد یا با رفتار و حرکات، از طریق نوشته باشد یا تلفن و…

  9-     رسانه چیست؟هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند، رسانه نام دارد.

  10- چه ابزارهایی رسانه محسوب می شوند؟در یک ارتباط کلامی، زبان یک رسانه است. بنابراین رسانه از ابزاری مانند زبان تا ابزارهای چاپی )علائم، کتا بها، روزنامه ها و مجلّات و…( و ابزارهای الکترونیکی )تلفن، رادیو، تلویزیون، اینترنت و…( را دربر می گیرد.

  11- وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات چه خدماتی به مردم ارائه می کند؟این وزارتخانه خدمات پستی، مخابراتی، رادیویی، صدا و تصویر را به مردم ارائه می کند و مسئولیت توسعهٔ وسایل ارتباطی در کشور را به عهده دارد.

  12- کدام سازمانها زیر نظر وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات فعالیت می کنند؟شرکت ارتباطات سیّار )همراه اول(  -- پُست بانک ایران   )پست مالی(  --سازمان فناوری اطّلاعات ایران .شرکت مخابرا ت ایران -- شرکت ایرانسل -- شرکت پُست

  سوالات درس   8                   
  1-     نمونه هایی از کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در زندگی روزمره را نام ببرید.
  1-     تلفن همراه(برای ارتباط سریع با دیگران)
  2-      پست الترونیک یا ایمیل (برای مکاتبه)
  3-     اینترنت (برایفعالیت های علمی )
  4-     استفاده از کارتهای اعتباری به جای پول (خرید و فروش )
  5-     پرداختها وثبت نام ها به صورت الکترونیک (استفاده از خدمات دولت به صورت الکترونیکی )
  6-     آموزش از طریق ویدئو کنفرانس
  7-     استفاده از دوربین برای حفاظت از مکانها و کنترل ترافیک
  8-     استفاده از خدمات بانکی به صورت الکترونیک
  9-     استفاده آنلاین اخبار هواشناسی ، سیاسی و.. با تلفن همراه متصل به اینترنت
   2-مزایای استفاده از فناوری ها چیست؟در وقت و هزینه ها صرفه جویی شود، رفت و آمدها در شهرها کمتر شود و به علاوه بتوانیم در 24 ساعت شبانه روز، و نه فقط در ساعاتی معین، از این خدمات بهر ه مند شویم.
    3-برخی از فناوری های جدید را مثال بزنید.؟
  -روشن و خاموش کردن  وسایل خانه از راه دور، با تلفن همراه
  -ثبت میزان مصرف بر روی قبض آب و برق و گاز ، بدون مراجعه به منازل
  4-تأثیرات وسایل ارتباط جمعی بر روی مردم تا چه اندازه است؟
  امروزه صاحبنظران معتقدند که رسانه های ارتباط جمعی، تأثیر زیادی بر سبک زندگی و هویت افراد می گذارند. آنها چنین بحث می کنند که رسانه ها می توانند موجب شوند که مردم به شیوه های خاصی فکر کنند و یا وقایع را همان طور که آنها می خواهند ببینند. به عبارت دیگر رسانه ها روی باورها و افکار و رفتار انسا نها اثر می گذارند. این اثرات ممکن است مثبت یا منفی باشند.
  5-برخی از اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی را ذکر کنید.
  -پرخاشگری نوجوانان با تأثیر گرفتن از فیلم ها
  -رواج بی بند وباری های اخلاقی از طریق اینترنت
  -گسترش مصرف گرایی به وسیله آگهی بازرگانی
  -کم شدن تماس چهره به چهره افراد وکم شدن دیدی وبازدید های اقوام و دوستان
  6-تبلیغات وآگهی های بازرگانی چه تأثیری بر سبک زندگی و فرهنگ عمومی می گذارد؟اما اثر تبلیغات از این نظر مهم است که آنها سعی می کنند راه  و  روشهای مخصوصی برای لباس پوشیدن، غذ اخوردن، خریدن اتومبیل، سرگرمی و… را به همه افراد جامعه انتقال دهند و آن ر و ش ها را تبدیل به  فر هنگ عمومی و سبک زندگی کنند .
  7-آثار منفی آگهی های بازرگانی چیست؟-گسترش مصرف گرایی – تغییر سبک زندگی – مفید جلوه دادن کالاهای مضرّ

  8-هنگام استفاده از اینترنت به چه مواردی باید توجه کرد؟
  -بررسی وتحقیق درباره اطلاعات درج شده در اینترنت
  -واردنکردن اطلاعات ، عکس و فیلم شخصی
  -فاش نکردن رمز ایمیل و رمز کارتهای بانکی
  -استفاده محدود
  9-آیا به اطلاعات موجود در اینترنت می توان اعتماد کرد؟چرا؟
  همه اطلاعاتی موجود در اینترنت ، صحیح نیستند چون از سوی منابع و افراد مختلف منتشر میشوند. پس درباره درستی منبع و پایگاه آنها، تحقیق و پر س وجو کنید

  سوالات درس   9                   

  1-ویژگی جغرافیایی شبه جزیره عربستان چیست؟

  شبه جزیرهٔ عربستان که جزیر ة العرب نیز نامیده می شود در جنو ب غربی آسیا واقع شده است و حدود سه میلیون کیلومترمربع مساحت دارد. بخش وسیعی از این سرزمین را بیابا نها و ریگزارها و قسمت دیگری را نواحی کوهستانی تشکیل می دهند.

  2-کدام شهرهای عربستان در منطقه کوهستانی حجاز قرار گرفته اند؟

  حجاز از جمله مناطق کوهستانی واقع در غرب جزیر ة العرب است و شهرهای مکه، یثرب )مدینه(  و طائف در این منطقه قرار دارند.

  3-شغل مردم عربستان چه بود ؟

  آب و هوای گرم و خشک و کمبود آب، باعث شده بود که اغلب ساکنان عربستان زندگی صحر انشینی داشته باشند و از طریق پرورش تعداد کمی دام از جمله شتر، نیازهای روزانهٔ خود را تأمین کنند. البته در مناطق برخوردار از آب، مانند یثرب و یمن، کشاورزی نیز رونق محدودی داشت. همچنین تعدادی از مردم عربستان از طریق کاروا نهای تجاری با نقاط مختلف داد و ستد می کردند

  4-مهمترین ایستگاهها و توقفگاه تجاری عربستان کدام شهرها بودند؟

  مکه ومدینه

  5- قبل از  ظهور اسلام اوضاع اجتماعی و فرهنگی عربستان چگونه بود؟

  ساکنان جزیر ة العرب را قوم عرب تشکیل می دادند. آنان به شکل قبیل های زندگی می کردند. حتی ساکنان شهرها نیز وابستگی و خُلق و خوی قبیله ای خود را حفظ کرده بودند. در آستانهٔ ظهور اسلام بیشتر قبایل عرب، پراکنده و فاقد حکومت بودند. اوضاع و شرایط اجتماعی و فرهنگی مردم عربستان در دوران پیش از بعثت، به گونه ای بود که از آن به عصر جاهلیت یاد می شود.

  6-مردم عربستان قبل از ظهور اسلام پیرو چه دین وآئینی بودند؟

  در آن زمان بیشتر عر بها بت می پرستیدند و کعبه، خانهٔ خدا را از بتهای گوناگون پر کرده بودند. البته گروهی از عر بها نیز پیرو حضرت ابراهیم و یا دینهای یهود، مسیح و زردشت بودند

  7-چه مقدار از اعراب دوران جاهلیت با سواد بودند؟

  اعراب در دوران جاهلیت بهرهٔ چندانی از علم و دانش نداشتند و عده کمی از آنها  می توانستند بخوانند و بنویسند

  8-عوامل گسترش درگیریهای قبیله ای و رواج غارتگری چه بود؟

  -تعصبات کورکورانه قبیله ای (بدون توجه به شناختن گنهکار)

  -کمبود غذا و سایر نیازهای زندگی

  9-خلاصه ای از زندگی حضرت رسول (ص)   (دوره زمانی تولد تا بعثت ) را بنویسید.

  در شهر مکه به دنیا آمد – تحت تأثیر محیط نامناسب مکه قرار نگرفت آنچنان که او را محمد امین می خواندند-برای عبادت به غار حرا می رفت – در 27 رجب در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شد.

  10نخستین افرادی که به پیامبر خدا ایمان آوردند چه کسانی بودند؟

  حضرت خدیجه (س) و  حضرت علی (ع) نخستین کسانی بودند که به رسول خدا ایمان آوردند. حضرت خدیجه از زنان ثروتمند مکه بود و تمام دارایی خود را در راه نشر اسلام، کمک به فقیران و آزادی بردگان خرج کرد.

  11-چگونگی دعوت مردم به خدا از سوی پیامبر را شرح دهید.

  ابتدا به صورت فردی و پنهانی و پس از سه سال به صورت آشکارا مردم را به سوی خدا دعوت کرد.

  12-مهمترین مخالفان گسترش دین اسلام که از اشراف وبزرگان قبیله قریش بودند چه نام داشتند؟

  ابولهب، ابوجهل و ابوسفیان

  13-مشرکان برای منصرف کردن پیامبر از ادامه دعوت مردم به سوی خدا چه اقدامی انجام داد؟

  مشرکان پس از آنکه نتوانستند ابوطالب، بزرگ خاندان بنی هاشم را در پشتیبانی از رسول خدا منصرف کنند، به شیوهٔ دیگری روی آوردند. آنان نخست به حضرت محمد (ص) پیشنهاد کردند که ریاست قبیله و قوم و دریافت ثروت فراوان را بپذیرد و از عقاید خود دست بردارد.

  14-پاسخ پیامبر در مقابل پیشنهاد مشرکان برای دست برداشتن از عقاید خود چه بود؟

  پیامبر اسلام در برابر این پیشنهاد فرمود: «من برای گردآوری مال و فرمانروایی مبعوث نشد ه ام، خدایم مرا به عنوان پیا م آور به سوی شما فرستاده، هر گاه از من بپذیرید، این موجب سعادت شما در دو جهان است و اگر آن را رد کنید، من در این راه استقامت می ورزم تا خدا میان من و شما داوری کند

  15-مشرکان پس از پاسخ قاطعانه پیامبر  وناامیدی آنان از دست برداشتن ایشان از عقاید خود چه رفتاری با مسلمانان داشتند و واکنش پیامبر چه بود؟

  سران مشرکین، خشمناک از پاسخ پیامبر، تصمیم گرفتند ایشان و مسلمانان را مورد آزار و شکنجه قرار دهند. هر چه زمان می گذشت بر شدت سختگیری و شکنجهٔ مشرکان افزوده

   می شد. آنان بدترین دشنا م ها و تهمتها را به رسول خدا نسبت می دادند و برخوردهای زشت و ناپسندی با آن حضرت می کردند. پیامبر اسلام در برابر چنین رفتارهایی بردبار بود و با مهربانی مردم را به اسلام فرا می خواند.

  16-نام چند تن از پیروان پیامبر اسلام را که توسط مشرکان شکنجه نام ببرید؟

  یاسر وسمیه (نخستین شهدای اسلام ) – عمّار پسر یاسر – بلال حبشی

  17-چه چیز سبب شد که پیامبر از مسلمانان بخواهد که به حبشه مهاجرت کنند ؟

  آزار و اذیّت مشرکان نسبت به پیروان اسلام آن قدر افزایش یافت که پیامبر از مسلمانان خواست به حبشه مهاجرت کنند.

  18چرا مشرکان دست به تحریم اقتصادی مسلمانان زدند؟

  مشرکان پس از آنکه متوجه شدند با شکنجه و سرکوب نمی توانند مانع گسترش اسلام شوند، تصمیم گرفتند مسلمانان را تحریم کنند.

  19-عهد نامه ای که مشرکان برای تحریم اقتصادی مسلمانان امضاء کردند شامل چه مواردی بود ؟

  بر اساس آن هرگونه خرید و فروش و رابطهٔ اجتماعی )ازدواج( با پیروان اسلام ممنوع شده بود

  20-پس از شروع تحریم اقتصادی ، مسلمانان به کدام منطقه مکه رفتند؟

  . به دنبال این تحریم، رسول خدا و یارانش به پیشنهاد ابوطالب به یکی از درّ ه های اطراف مکه به نام «شعب ابوطالب » پناه بردند. آنها حدود سه سال شرایط بسیار سختی را در این درّه تحمل کردند.

  21- برخورد مردم یثرب با پیامبر  پس از ورود ایشان به این شهر چگونه بود؟

  حضرت محمد  (ص) چند روز پس از خروج از مکه، در میان هیجان و شادی مسلمانان به یثرب رسید. جوانان آن شهر که دربارهٔ اخلاق نیکو و پسندیدهٔ رسول خدا مطالبی شنیده بودند، به استقبال ایشان رفتند.

  22-چه زمانی یثرب به مدینة النبی تغییر نام یافت ؟

  پس از ورود پیامبر

  23-به چه کسانی انصار وبه چه کسانی مهاجرین گفته می شد ؟

  در تاریخ اسلام به گروهی از ساکنان مدینه که با پیامبر 9 پیمان بستند و آن حضرت را یاری کردند، انصار )یاری کنندگان( می گویند.

  همچنین گروه دیگری از مسلمانان که اموال و دارایی خود را رها نمودند و از مکه به مدینه رفتند، به مهاجرین )هجرت کنندگان( معروف هستند.

  24-نخستین اقدام پیامبر پس از ورود به یثرب چه بود؟

  نخستین اقدام مهم پیامبر پس از ورود به مدینه، ایجاد مسجدی برای انجام امور عبادی، اجتماعی، علمی و سیاسی بود.

  25-چه کسانی در ساخت اولین مسجد د رمدینه (یثرب ) شرکت کردند و ساخت مسجد از چه نظر اهمیت داشت؟

  آن حضرت خشت اول مسجد را خود حمل کرد و مسلمانان به خصوص زنان در بنای مسجد مشارکت ورزیدند. مسجد علاوه بر آنکه مکانی برای عبادت و اجرای مراسم مذهبی به شمار

   می رفت، مرکزی برای مشورت و تصمیم گیری دربارهٔ امور سیاسی و نظامی نیز بود؛ مسجد همچنین کانون اصلی سوادآموزی و فراگیری علم و دانش محسوب می شد.

  26-پیامبر برای از بین بردن تعصبات قومی وقبیله ای چه اقدامی انجام داد؟

  مسلمانان ساکن مدینه یعنی مهاجرین و انصار از قبایل مختلف بودند. بعضی از این قبایل در گذشته نسبت به هم کینه و دشمنی شدیدی  داشتند. پیامبر به منظور ایجاد محبّت و دوستی بین مسلمانان، آنها را دو به دو با یکدیگر برادر اعلام کرد. این کار پیامبر گامی در جهت ایجاد امّت )جامعه( اسلامی بود. رسول خدا، علی بن ابیطالب  (ع) را به برادری خود برگزید.

  27-پیامبر با چه اقدامی به رسمی تأسیس حکومت اسلامی را اعلام کرد؟

  تدوین وامضای پیمان نامه میان مسلمانان ویهودیان ساکن مدینه برای ایجاداتحاد سیاسی

  28-علت جنگهای پیامبر چه بود؟

  پیامبر هرگز برای کشور گشایی و جمع آوری غنیمت نمی جنگید در جنگهایی مانند احد و خندق با حمله مشرکان مجبور به دفاع شد  و علت جنگ با یهودیان ، پیمان شکنی واتحاد آنان با مشرکان بود.

  29-پیامبر در هنگام جنگ چه توصیه ای به مسلمانان می کرد؟

  پیامبر همواره پیروانش را به رعایت اصول اخلاقی و ارز شهای انسانی در جنگ ها توصیه می نمود؛ او به ویژه سفارش می کرد با اسیران خو ش رفتاری نمایند و از تخریب و غارت اموال مردم در جنگ پرهیز کنند. آن حضرت همچنین مراقب بود که مسلمانان همانند مشرکان رفتار نکنند.

  30- چرا پیامبر به حاکمان کشورهایی چون ایران ، روم  وحبشه نامه نوشت و به اسلام دعوت کرد؟

  هدف دین اسلام هدایت همهٔ مردم جهان است

  31-خلاصه ای از واقعه غدیر خم را  بنویسید.

  پیامبر در بازگشت از آخرین سفر حج ، در محلی به نام غدیر خم پس از تأیید حاضران مبنی بر اولویت خدا و پیامبرش به تصمیم گیری برای مؤمنان ، به مردم فرمود : هر که مرا پیشوای خود می داند پس از من  ، علی (ع) سپیشوای اوست . خدایا با دوستانش دوست و با دشمنانش دشمن باش و سپس همه حاضران به علی (ع) تبریک گفتند.

  32-چند مورد از اخلاق و شیوه حکومتی پیامبر را ذکر کنید.

  مهربان ، با گذشت ، پارسا ، ساده زیست  بود هدفش از بعثت را ترویج ارزشهای اخلاقی  وتربیت و رستگاری انسانها می دانست . برپایه تعالیم اسلام حکومت تشکیل داد و در مهمترین مسایل هم مشورت می کرد . مانند کندن خندق به پیشنهاد سلمان فارسی در جنگ خندق و رفتن به بیرون شهر  برای جنگ به رأی جوانان در جنگ اُحُد

  سوالات درس   10                   

  1-پیامبر در چه تاریخی وفات یافت؟

  حضرت محمد (ص)در 28 صفر 11 هجری در مدینه وفات یافت و در همان شهر به خاک سپرده شد

  2-در منطقه سقیفه بنی ساعده چه ماجرایی اتفاق افتاد ؟

  لحضاتی پس از رحلت حضرت رسول ، عده ای از مهاجرین وانصار در منطقه  سقیفه بنی ساعده بدون توجه به وصیت پیامبر در غدیر خم ابوبکر را که از مهاجرین کهنسال بود  به عنوان خلیفه اول برگزیدند.

  3-چرا امام علی (ع) در مقابل ماجرای سقیفه ی بنی ساعده و انتخاب ابوبکر سکوت کرد؟

   علی (ع)  با سکوت خود مانع بروز تفرقه و درگیری میان مسلمانان شد تا اسلام پایدار بماند.

  4-هر کدام از سه خلیفه قبل از امام علی (ع ) چند سال حکومت کردند و چه اقداماتی در زمان آنان انجام شد؟

  [1]- ابوبکر (2سال) – قبل از مرگ ، عمر بن خطّاب را جانشین خود کرد

  [2]- عمر (10 سال) – ایران ، سوریه ، لبنان ، فلسطین  و مصر را تصرف کرد و با تشکیل شورا توسط وی عثمان  خلیفه سوم شد.

  [3]- عثمان (حدود 13 سال) رواج زندگی اشرافی – خوشگذرانی اطرافیان خلیفه – تسلط خاندان بنی امیه بر بیت المال مسلمانان

  – تبعید یاران نزدیک پیامبر از جمله ابوذر،عمّار ومالک اشت

  5-عثمان چرا و چگونه کشته شد؟

  عملکرد اطرافیان خلیفهٔ سوم، نارضایتی گروهی از مسلمانان را برانگیخت. آنان از نقاط مختلف به مدینه آمدند و اعتراض خود را نسبت به عملکرد عاملانش اعلام کردند.

  امام علی(ع) تلاش زیادی کرد که مخالفان را آرام کند و مانع بروز درگیری و خونریزی شود، اما سرانجام معترضان خشمگین به خانهٔ خلیفه هجوم بردند و او را کشتند.

  6- ویژگیهای منحصر به فرد امام علی (ع) نسبت به دیگر اصحاب پیامبر چه بود؟

  امام علی (ع) فرزند ابوطالب در کعبه به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی را در خانهٔ  پیامبر وتحت تربیت وی به سر برد. وی نخستین مردی بود که به پیامبر اسلام ایمان آورد و همواره

  پیامبر  را در راه گسترش اسلام یاری داد. شهامت و فداکاری امام علی(ع)  و خوابیدن در بستر رسول خدا، سبب شد که پیامبر بدون آسیبی از مشرکان، مکه را به سوی مدینه ترک کند. دلاوری و شجاعت امیرمؤمنان در جنگهای دوران پیامبر مشهور است.

  7-امام علی (ع) در زمان سه خلیفه قبل قبل از خود چه اقداماتی انجام داد؟

  در دوران سه خلیفهٔ قبلی، آن حضرت به تفسیر قرآن، تربیت شاگردان و پاسخ گویی به سؤالات دینی مردم می پرداخت. همچنین ایشان به عمران و

  آبادی و احداث نخلستان ها توجه زیادی داشت 

  8-چه زمانی وچرا مردم از امام علی (ع) خواستند تا خلافت را بر عهده بگیرد؟

  پس از کشته شدن عثمان، مردم دریافتند که جامعهٔ اسلامی بی سرپرست مانده است. بسیاری از مهاجرین و انصار خواهان بیعت با علی (ع)شدند، اما آن حضرت تمایلی به پذیرش خلافت نداشت. سرانجام با اصرار زیاد مردم، امام علی (ع )منصب خلافت را پذیرفت. اکثر مهاجرین و انصار به جز تعدادی از اشراف بنی امیه با امام  در مسجد مدینه بیعت کردند.

  9-چرا ریاست طلبان و ثروت اندوزان جنگهایی چون جَمَل ، صِفَّین و نَهروان را بر امام علی (ع) تحمیل کردند؟

  اصرار امام علی (ع)  بر عمل به قرآن و سنت پیامبر و اجرای عدالت و اطمینان  ریاست طلبان و ثرو ت اندوزان به اینکه  امام به دلخواه آنان عمل نخواهد

  10- امام علی (ع) برای جلوگیری از خونریزی میان مسلمانان قبل از شروع جنگها چه اقدامی انجام داد ؟

  از آنجا که امام علی (ع) هیچ گونه تمایلی به جنگ و خونریزی میان مسلمانان نداشت، کوشید از طریق گفت وگو و نصیحت بیعت شکنان و شورشیان را قانع کند که دست از تفرقه و آشوب بردارند؛ اما شورشیان اقدام به جنگ کردند.

  11-نتیجه جنگ جمل و صفین چه شد ؟

  امام در جنگ جمل بیعت شکنان را شکست داد. در صِفّین امام علی (ع)  به مقابلهٔ با سپاه معاویه رفت و آنها را ظالمین نامید. پایداری یاران امام علی (ع) به ویژه مالک اشتر آثار شکست را بر چهرهٔ سپاه ستمگر آشکار ساخت، اما در آخرین لحظات، نیرنگ عمروعاص مانع پیروزی سپاهیان امام علی (ع) شد.

  12-امام علی (ع) چند سال حکومت کرد و چرا کوفه را مرکز خلافت خود قرار داد؟

  امام علی (ع) حدود 5 سال مطابق تعالیم اسلام و روش )سنت( حضرت محمد(ص) حکومت کرد. امام در ابتدای حکومت خود، برای دفع تهدیدات بیع تشکنان و دشمنان عدالت از مدینه رهسپار عراق شد و شهر کوفه را مرکز خلافت خود قرار داد.

  13-مهم ترین ویژگی ها و دستاوردهای حکومت امام علی (ع)  چه بود؟

  [1] ساده زیستی و مقابله با اشراف یگری

  [2] تأکید بر عدالت

  [3] برگزیدن افراد صالح به حکومت ولایات

  [4] مدارا با مخالفان

  14-اشرافی گری چگونه میان مسلمانان شکل گرفت و امام علی (ع)   برای گسترش ساده زیستی چه کرد؟

  فتوحات مسلمانان اگرچه موجب ورود اسلام به سرزمین های پهناوری شد، اما ثروت و غنایم حاصل از فتوحات، سبب ثرو ت اندوزی وتقویت اشرافی گری در میان عد ه ای گردید. امام سعی می کرد با گفتار و کردار خویش توجه مردم را به ارز شهای دینی و سنت پیامبر جلب نماید. خطبه های فراوانی از ایشان در این موضوع باقی مانده است. آن حضرت با زندگی بسیار ساده و به دور از تجملات، الگوی مناسبی برای دیگران بود

  15-چه مواردی سبب شد برخی از افراد متوجه مصمّم بودن  امام علی (ع)   در اجرای عدالت شوند وبا وی به دشمنی بپردازند؟

  در حکومت  امام علی (ع)  تمامی مسلمانان از احترام و حقوق برابر برخوردار بودند. امام در توزیع بیت المال هیچ مسلمانی را بر مسلمان دیگر برتری نمی داد و برای عرب و غیرعرب سهمی یکسان در نظر م یگرفت. کسانی که پیش از آن، سهم بیشتری از بیت المال می گرفتند در برابر این شیوهٔ عادلانهٔ امام مقاومت کردند. آنها وقتی پی بردند که امام علی (ع)  در اجرای عدالت مصمّم است، به دشمنی با ایشان پرداختند.

  16- امام علی (ع)   در انتخاب افراد برای حکومت ولایات چگونه عمل می کرد؟

  امام افراد را بر پایهٔ شایستگی و لیاقت برای حکومت ولایات برمی گزید و حاضر نبود برای رسیدن به هدف، از اشخاص ناصالح و ستمگر استفاده کند. برخی از یاران امام علی (ع)  به آن حضرت پیشنهاد می کردند به افرادی که برای حکومت مشکل ایجاد می کنند، مقام بدهد؛ امام می فرمود: «آیا من پیروزی را با ستم به دست آورم؟

  17-معاویه  از چه زمانی حاکم شام (سوریه امروزی) بود  و شرط  وی برای اطاعت از امیر مؤمنان علی (ع) چه بود؟

   معاویه پسر ابوسفیان که از زمان خلافت عمر حاکم شام )سوریهٔ امروزی ( بود، اعلام کرد در صورتی از امام اطاعت می کند که حکومت شام و مصر به او واگذار شود؛ اما امام با شناختی که از دشمنی امویان با اسلام و پیامبر داشت فرمود: خداوند دوست ندارد که من «گمرا ه کنندگان » را یاور خود قرار دهم.

  18-برخورد امام علی (ع) با مخالفان و منتقدان چگونه بود؟

  امام علی (ع)  با مخالفان مدارا می کردند و از انتقادهای آنان ناراحت و خشمگین نمی شد و حتی سهمشان را از بیت المال نیز پرداخت می کرد.   امام زمانی با مخالفان برخورد می کرد که آنها دست به شمشیر می بردند.

  19- امام حسن (ع) چه زمانی به خلافت رسید؟

  پس از شهادت امیر مؤمنان در 21 رمضان سال 40 ه.ق. مردم کوفه با امام حسن (ع) بیعت کردند.

  20-چرا امام حسن (ع) مجبور به صلح با معاویه شد؟

  معاویه در اولین روزهای خلافت امام حسن (ع) به عراق لشکر کشید و بادادن وعده هایی چون مقام وپول حتی یاران نزدیک امام را فریب داد وامام حسن (ع) با شرایطی مجبور به صلح شد.

  21-معاویه پس از تحمیل صلح بر امام حسن (ع) و نشستن بر مسند خلافت در شام  چه اقداماتی انجام داد؟

  او که سیاستمداری فریبکار بود با دادن پول و مقام افراد زیرکی چون عمرو عاص را که نقش مهمی در شکست نخوردن در جنگ صفین داشت را جذب خود کرده بود -

  همچنین به موارد ذکر شده در پیمان نامه عمل نکرد  - و به دستور او بر منبر ها و نمازجمعه از امام علی (ع) بدگویی میکردند.

  22-چه زمانی وچگونه زمینه های قیام امام حسین (ع) فراهم شد؟

    امام حسین(ع) سا لها در کنار پدرش امیر مؤمنان و برادرش امام حسن(ع) در صحنهٔ جهاد و مبارزه حاضر بود. آن حضرت پس از شهادت برادر، با سخنرانی و نامه های افشاگرانه علیه حکومت ظالمانهٔ معاویه مبارزه کرد. پس از مرگ معاویه، پسرش یزید طبق وصیت او به خلافت رسید. یزید مانند جوانان دوران جاهلیت رفتار می کرد. ظلم و فساد آشکار او در جهان اسلام شهرت داشت.

  23-چرا امام حسین (ع) پس از به قدرت رسیدن یزید از مدینه به مکه رفت؟

  امام حسین(ع)  که نمی خواست با یزید بیعت نماید، با خانواده و بستگان خود از مدینه راهی مکه شد. امام قصد داشت که در پناه خانهٔ خدا و با استفاده از ایام حج، مردم را برای مخالفت با حکومت ستمکار و فاسد یزید آماده کند.

  24-چرا امام حسین (ع) به سوی کوفه حرکت کرد؟

  مردم کوفه که از حرکت آن حضرت به سوی مکه آگاه شده بودند با نوشتن نامه های فراوان، ایشان را به آن شهر دعوت کردند. امام نخست اعتنایی به آن نامه ها نکرد، اما با اصرار کوفیان، پسر عموی خود مسلم بن عقیل را روانهٔ آنجا کرد. پس از ورود مُسلم به کوفه، هزاران نفر با مسلم به نمایندگی از امام حسین(ع)  بیعت کردند. امام نیز پس از دریافت نامهٔ مسلم، عازم کوفه شد.

  25-یزید پس از شنیدن  خبر حرکت امام حسین(ع) چه اقدامی انجام داد؟

  یزید با شنیدن اخبار کوفه، عبیدالله بن زیاد را که مردی سنگدل و خونریز بود به حکومت آنجا منصوب کرد. عبیدالله با ایجاد رُعب و وحشت مردم را ترساند و مسلم بن عقیل را دستگیر کرد و به شهادت رساند. او سپس مردم کوفه را وادار کرد که آمادهٔ جنگ با فرزند پیامبر شوند. سپاه یزید مانع رسیدن امام و یارانش به کوفه شدند و کاروان آن حضرت را ناچار به توقف در سرزمین گرم و خشک کربلا )نینوا( نمودند

  26-لشکریان یزید که امام ویارانش را در کربلا مجبور به توقف کرده بودند چه برخوردی با آنان کردند؟

  . لشکریان یزید که تعدادشان بسیار زیاد بود، امام حسین(ع)  و یارانش را محاصره و در روز عاشورا جنگ را آغاز کردند. امام و یارانش که مرگ در راه عقیده و ایمان را سعادت و زندگی در سایه حکومت ستمگران را ننگ می دانستند، شجاعانه جنگیدند و در راه حق به شهادت رسیدند.

  27-چرا قیام کربلا و شهادت امام حسین (ع ) نیاز بود؟

  اینکه نیم قرن بعد از رحلت رسول خدا، فرد فاسد و گنه کاری چون یزید به عنوان خلیفهٔ مسلمانان به قدرت رسید، نشان می دهد که جامعهٔ اسلامی دچار انحراف بزرگی شده بود. فقط حرکتی عظیم مانند قیام کربلا و شهادت امام حسین و فرزندان، بستگان و یارانش می توانست از گسترش این انحراف جلوگیری کند.

  28- امام حسین (ع) برای قیام خود چه اهدافی را برشمرده است؟

  امام حسین(ع)  در وصیت نامهٔ خویش، دربارهٔ هدف قیام خود فرموده است: «هدف من اصلاح امت جدّم رسول الله، امر به معروف و نهی از منکر و پیاده کردن سیرهٔ ,  رسول الله و پدرم علی بن ابیطالب است .»

  29-اهداف قیام کربلا چگونه بر همگان آشکار شد؟

  حضرت زینب پس از شهادت برادر خود، در دوران اسارت با سخنران یهای روشنگرانه، اهداف قیام کربلا و چهرهٔ واقعی حکومت ستمکار بنی امیه را برای همگان آشکار کرد.

  30-قیام کربلا وحادثه عاشورا چه تأثیری بر مردم جهان گذاشته است؟

  تاریخ گواهی می دهد که از آن پس قیام های زیادی در جهان اسلام و نواحی دیگر از قیام عاشورا الگو گرفته اند. این قیام تأثیر بسیاری در روحیهٔ ظلم ستیزی مسلمانان به ویژه شیعیان بر جای نهاده است. 

   سوالات درس   11                   

  1-چه زمانی را میتوان پایان دوره ی ایران باستان دانست؟

  از زمان  ورود اعراب مسلمان به کشور ما و فروپاشی حکومت ساسانی

  2-همزمان با ظهور اسلام در عربستان چه کسی بر ایران حکومت می کرد واوضاع ایران چگونه بود؟

  خسرو پرویز بر ایران، حکومت می کرد. او دعوت پیامبر (ص) را برای قبول اسلام نپذیرفت. وقتی خسروپرویز به دست پسر خود به قتل رسید، رقابت و دشمنی در درون دربار ساسانی، بیشتر شد؛ به طوری که در مدت چهارسال، بیش از ده نفر بر تخت شاهی نشستند .

  3-چه عواملی سبب ضعف وسقوط ساسانیان شد؟ (اوضاع ایران در آستانه حمله اعراب  چگونه بود؟)

  *کاهش توان جنگی و ضعیف شدن روحیه سپاهیان به خاطر شورشهای فرماندهان و دخالت های آنان در رقابت های سیاسی

  *نارضایتی مردم به دلیل وجود نظام طبقاتی ، بی عدالتی ها وتبعیض های اجتماعی ومالیاتهای سنگین

  *گسترش قحطی (کمبود غذا) بر اثر طغیان رودهای دجله و فرات وشیوع بیماری طاعون ووبا

  4-فرمان حمله به مرزهای حکومت ساسانیان  وامپراتوری روم شرقی را کدام یک از خلفا صادر کرد ؟

  ابوبکر

  5-ایران چه زمانی وچگونه توسط اعراب مسلمان فتح شد؟

   به فرمان ابوبکر اعراب با حمله به مرزهای ایران مناطقی از بین النهرین (سواد) را تصرف کردند در زمان عمر قسمتهای زیادی از ایران فتح شد .ساسانیان در نبرد قادسیه شکست خوردند ورستم فرخ زاد فرمانده سپاه ساسانیان کشته شد وتیسفون پایتخت ساسانیان تصرف شد. در جنگ نهاوند یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی شکست خورد و شهرهای ایران به تصرف اعراب درآمد.

  6-پس از  کدام جنگ شههای ایران با سرعت بیشتری به تصرف اعراب درآمدند ؟

  نهاوند

  7-حکومت ساسانیان بر ایران چه زمانی پایان یافت ؟

  با ورود اعراب به خراسان، یزدگرد سوم به دست آسیابانی در مرو به قتل رسید ) 31 ق( و امپراتوری ساسانی که بیش از چهارصد سال بر ایران فرمانروایی کرده بود، به پایان رسید.

  8-ویژگی های دوران خلافت امویان را بنویسید.

  *بنانهادن حکومت بر پایه خشم وظلم

  *پای بند نبودن به دستورات دینی

  *حکومت اشراف و سران قبایل عرب بر ولایات ایران

  *برتر دانستن قوم عرب بر سایر اقوام وتحقیر  اقوام غیر عرب از جمله ایرانیان

  9-مرکز خلافت امویان کدام شهر بود ؟

   شهر شام (دمشق امروزی)

  10-امامانی که در زمان اومیان به شهادت رسیدند را نام ببرید.

  در دوران بنی امیه، علاوه بر امام حسن و امام حسین، امام سجاد و امام محمد باقر : نیز به شهادت رسیدند و شیعیان، آزار و اذیت فراوانی را تحمل کردند.

  11-چرا ایرانیان با شور و شوق به قیام مختار پیوستند؟

  مردم ایران که از ظلم و ستم و قو م گرایی امویان به ستوه آمده بودند، از هر فرصتی برای مخالفت و مبارزه با حکومت اموی، استفاده می کردند. ایرانیان در بسیاری از قیا مها و شورشهایی که علیه امویان به وقوع پیوست، حضور مؤثری داشتند. وقتی   مختار ثقفی   در کوفه به خونخواهی امام حسین (ع) و یارانش قیام کرد، ایرانیان با شور و شوق به او پیوستند.

  12-عباسیان چگونه به خلافت رسیدند؟

  خاندان عبّاسیان از مخالفان بنی امیه بودند. در اواخر حکومت اموی، آنها نمایندگانی را به نقاط مختلف ایران از جمله خراسان فرستادند و مردم را به قیام علیه بنی امیه و حکومت یکی از افراد خاندان پیامبر(ص) دعوت کردند، اما نمی گفتند منظورشان از آن فرد چه کسی است. ایرانیان مسلمان و به ویژه خراسانیان، دعوت عباسیان را پذیرفتند. سرانجام ابومسلم، سردار ایرانی در خراسان قیام کرد. او موفق شد امویان را شکست دهد و سَفّاح  از خاندان عباسیان را به خلافت برساند.

  1-     مرکز خلافت عباسیان چه شهری بود و چه کسی آن را بنا کرد؟

  منصور، خلیفهٔ دوم عباسی، شهر بغداد را بنا کرد و آن را مرکز خلافت عباسیان قرار داد.

  14-شباهت وتفاوت عباسیان با امویان چه بود؟

  عباسیان نیز در ظلم و ستم، دست کمی از امویان نداشتند. خلفای عباسی از جمله منصور، هارون الرشید و متوکل، امامان شیعه را به سبب مبارزه با ظلم و ستم، به زندان انداختند و به شهادت رساندند. آنها نیز همچون اُمویان در کا خها به خوشگذرانی می پرداختند.خلفای عباسی بر خلاف اُمویان از ایرانیان در سمت های مهمی چون وزارت و فرماندهی سپاه و حکومت شهرها،

  استفاده می کردند

  15-ایرانی که به خدمت عباسیان درآمدند چه سرنوشتی پیدا کردند؟

  بسیاری از ایرانیانی که به خدمت خلافت عباسی درآمدند، سرنوشتی تلخ و ناگوار داشتند؛ چنانکه منصور عباسی ناجوانمردانه ابومسلم خراسانی را به قتل رساند.

  16-برمکیان که بودند و چه موقعیتی در زمان خلافت عباسیان داشتند و چه سرنوشتی پیدا کردند؟

  بَرمکیان نیز که از خاندان های مشهور ایرانی بودند، به سرنوشت ابومسلم دچار شدند. این خاندان در زمان خلافت هارون، عهده دار وزارت و حکومت ولایات شدند و نفوذ و

  قدرت فراوان کسب کردند. خلیفه ناگهان بر آنان خشم گرفت و و دستور داد آنها را از قدرت برکنار و زندانی کنند و به قتل برسانند.

  17-ضعف وتجزیه قلمرو عباسیان از چه زمانی آغاز شد؟

  در قرن سوم هجری، خلافت عباسی رو به ضعف نهاد. در چنین شرایطی بود که به تدریج حکومت هایی در نقاط مختلف ایران شکل گرفت و تجزیهٔ قلمرو پهناور خلافت آغاز شد

  18-کدام ایرانی نخستین بارر به حضور پیامبر رسید ومسلمان شد ؟ در کدام جنگ به مسلمانان کمک کرد ونظر پیامبر درباره او چه بود؟

  به گفته برخی از مورّخان، سلمان فارسی نخستین ایرانی بود که در مدینه به حضور حضرت محمّد(ص ) رسید و به دین اسلام مشرف شد. سلمان در جنگ احزاب )خندق( حضور داشت و پیشنهاد کرد برای دفاع از شهر مدینه در مقابل حملهٔ مشرکان، خندقی حفر شود. پیامبر دربارهٔ او فرمود: «سلمان از اه لبیت ماست »

  19-نام چند تن از یاران باوفای امام علی (ع) را بنویسید.

  . سلمان مقداد، ابوذر و عمّار،

  20-حاکمان ایرانی یمن  چه زمانی مسلمان شدند؟

  در  زمان رسول خدا به مدینه رفتند و به دین اسلام ایمان آوردند.

  21-علل علاقه مندی ایرانیان به دین اسلام چه بود؟

  . پیام اسلام، برابری و برادری بود؛ این پیام برای مردم ایران که از امتیازات طبقاتی اشراف ناخشنود بودند، جذابیت فراوانی داشت. علاوه بر آن، اخلاق و رفتار پیامبر(ص) و امامان شیعه، نقش مهمی در علاقه مندی ایرانیان به دین اسلام داشت. امام علی (ع) در دوران حکومت خود هیچ برتری و امتیازی برای اعراب، نسبت به غیراعراب در نظر نم یگرفت.از این رو، ایرانیان علاقه و ارادت خاصی به آن حضرت و فرزندانش پیدا کردند. حضور امام رضا (ع) و خواهرش حضرت معصومه و برادرش حضرت شا هچراغ و دیگر امامزادگان در ایران، تأثیر زیادی بر توجه و گرایش مردم ایران به دین اسلام گذاشت.

  سوالات متن درس 12

  1-در زمان عباسیان چگونه شرایط برای تشکیل سلسله های ایرانی بوجود آمد؟

  خلافت عباسیان پس از یک قرن فرمانروایی، ضعیف شد و خلفا در اداره  قلمرو پهناور خود ناتوان بودند. از اینرو، شرایط مناسبی برای تشکیل سلسله های ایرانی به وجود آمد

  2-در زمان سلطه عباسیان بر ایران (بین قرن 3 تا 5 هجری ) کدام سلسله ها بر برخشهایی از ایران حکمت می کردند؟

  سلسله های طاهریان، صفاریان، علویان، سامانیان و آل بویه، مهمترین سلسله های ایرانی بودند که در فاصله  قرن های سوم تا پنجم هجری بر بخشهایی از ایران حکومت می کردند. این سلسله ها به جز علویان طبرستان، ریشه و تبار ایرانی داشتند. آنها به تدریج به حکومت عباسیان بر ایران پایان دادند.

  3-سلسله های طاهریان ، صفاریان ،علویان ، سامانیان و آل بویه چگونه به قدرت رسیدند وروابط آنها با خلفای عباسی چگونه بود؟

  *طاهر ذوالیمنین  مؤسس سلسله طاهریان    و  امیر اسماعیل سامانی  مؤسس سلسله سامانیان  به فرمان وتأیید مأمون عباسی به قدرت رسیدند .  رابطه دوستانه با خلیفه داشتند ودر اداره امور مستقل بودند.

  *یعقوب لیث مؤسس سلسله صفاریان بدون اجازه خلیفه عباسی وبا حمایت مردم وگروه عیاران به قدرت رسید و او دشمن خلیفه بود.

  *علویان به دلیل پیروی از مذهب شیعه از حکومت عباسیان اطاعت نمی کردند و دشمن خلیفه عباسی بودند.

  *آل بویه پس از تصرف بغداد خلفای عباسی را مجبور به اطاعت از خود کرد.

  4-کدام سلسله ها پیرو مذهب شیعه بودند و چه اقداماتی انجام شد؟

  علاوه بر علویان طبرستان، آل بویه نیز پیرو مذهب شیعه بودند. در دوران حکومت آنها، معارف و فرهنگ شیعه در ایران مورد توجه قرار گرفت و گسترش یافت

  به دستور فرمانروایان آل بویه به خصوص عضدالدوله که مشهورترین فرمانروای آل بویه بود، حرم مطهر امامان : در نجف، کربلا و کاظمین بازسازی شد و مراسم روز عید غدیر و مجالس سوگواری امام حسین (ع) با شکوه برگزار می شد.

  5-تأثیر اسلام بر فرهنگ ایرانی وتأثیر دانشمندان ایران بر اسلام چگونه بود؟

  اسلام روح و جان تاز های به جامعه و فرهنگ ایرانی دمید و به آن تحرک و پویایی خاصی بخشید. ایرانیان سابقه ای طولانی در علم و دانش و هنر داشتند؛ آنان پس از پذیرش اسلام، از تمام توان و استعداد خود برای پیشرفت و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی، استفاده کردند . ایرانیان مسلمان در تأسیس و گسترش معارف اسلامی، علوم انسانی و علوم تجربی، هنر و ادبیات پیشگام بودند

  6-عالمان و دانشمندان مسلمان ایرانی در چه رشته هایی آثار سودمندی ارائه کردند؟

  در معارف اسلامی،   تفسیر قرآن  ، فلسفه، تاریخ، جغرافیا و موسیقی

  ایرانیان حتی در زبان و ادبیات عربی نیز پیشتاز بودند و قواعد صرف و نحو و دستور زبان و ادبیات عربی توسط ادیبان ایرانی تدوین شد .

  7-افرادی چون عبدالله بن مُقَّفَع در انتقال میراث ادبی و تاریخی ایران باستان به جامعه اسلامی در قرون نخست هجری چه نقشی داشتند؟

  . نویسندگان و مترجمان ایرانی مانند عبدالله بن مُقَّفَع ]مشهور به روزبه ایرانی[، کتا ب هایی را در موضوع تاریخ پادشاهان و قهرمانان کهن ایران و نیز اندرزنامه ها و آداب کشورداری از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه کردند.

  8-کدام سلسله ها نقش بیشتری در رونق وشکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی داشتند؟

  سامانیان و آل بویه    بیشتر فرمانروایان این سلسله ها به علم و ادب علاقه مند بودند و برای عالمان، دانشمندان و ادیبان، ارزش و احترام فراوانی قائل می شدند

  . پایتخت این سلسله ها، مرکز دانش و محل پژوهش بزرگان علم و ادب بود . وزیرانی که در آن زمان امور کشور را اداره می کردند، اغلب مردانی بافرهنگ و دانش دوست بودند. برخی از آنان مانند خاندان جیهانی  و خاندان بلعمی )وزیران سامانیان( در شمار عالمان و ادیبان نامدار قرار داشتند.

  9-دو وزیر دانشمند دوره سامانیان را نام ببرید .

   بلعمی  - جیهانی

  10-زبان اداری و زبان گفتاری پس از ورود اسلام به ایران چه بود؟

  پس از ورود اسلام به ایران تا مدّت ها، عربی، زبان اداری ایران بود. فرما نها و نامه های اداری به زبان عربی نوشته می شد و دانشمندان نیز کتا بهای خود را به عربی می نوشتند. مردم ایران اگرچه به عربی به عنوان زبان قرآن احترام می گذاشتند، اما همچنان به زبان فارسی، سخن می گفتند.

  11-از چه زمانی توجه به زبان فارسی بیشتر  و رونق ادبیات فارسی آغاز شد؟

  از قرن سوم هجری به بعد، در نتیجه علاقهٔ امیران و وزیران، حکوم تهای صفاریان و سامانیان به فرهنگ و زبان ایرانی، رونق ادبیات فارسی آغاز شد. رودکی، پدر شعر فارسی با تشویق و حمایت سامانیان، اشعار خود را سرود. فردوسی نیز در اواخر دورهٔ سامانیان، سرودن شاهنامه را آغاز کرد .

  12- معماری ایران در دوره اسلامی چگونه بود و در کدام بناها هنر ومعماری ایرانی به چشم می خورد؟

  معماری و هنر ایران در دوران اسلامی در ادامه معماری عصر باستان بود.  مساجد از نخستین جلو ه های مهم معماری ایرانی  اسلامی بودند. برخی از مساجد در ابتدای از ورود اسلام به ایران براساس اصول معماری دوره ساسانی ساخته شدند. آرامگا هها، جلوه شکوهمند دیگری از میراث معماری ایرانی  اسلامی به شمار می روند. آرامگاه امیراسماعیل سامانی در بخارا و آرامگاه قابوس وشمگیر در گنبد قابوس از آن جمله اند .

  پایان سوالات نوبت اول

  منبع مطلب : jalaly1347.blogfa.com

  مدیر محترم سایت jalaly1347.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  عالی بود

  امیر محمد 1 سال قبل
  0

  تلتلتتت

  ، 😍😍 1 سال قبل
  0

  سلام

  مهدی 2 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید