توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  ترجمه درس چهارم عربی دوازدهم انسانی

  1 بازدید

  ترجمه درس چهارم عربی دوازدهم انسانی را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  ترجمه درس چهار - دوازدهم انسانی - آموزش عربی متوسطه

  ترجمه درس چهار - دوازدهم انسانی - آموزش عربی متوسطه

  نِظامُ الطَّبیعَةِ

  نظام طبیعت

  تَوازُنُ الطَّبیعَةِ جَمیلٌ. خَلَقَ اللّهُ لِلطَّبیعَةِ نِظاماً یَحْکُمُ جَمیعَ الْمَوْجوداتِ مِنْ نَباتٍ وَ حیَوَانٍ و کائنِاتٍ أخُرْیٰ یَعیشُ بَعْضُها عَلیٰ بَعْضٍ

  توازن طبیعت زیباست! خداوند نظمی را برای طبیعت آفرید که حکم می کند بر همه موجودات از گیاه و حیوان و موجودات دیگر که با همدیگر زندگی می کنند؛

  فَیَتَحَقَّقُ التوَّازنُُ و الِاسْتقِرارُ فیها

  پس توازن و آرامش و ثبات در آن تحقق می یابد.

  وَ أَیُّ خَلَلٍ فی نِظامِها یُؤَدّی إلیٰ تَخریبها وَ مَوْتِ مَنْ فیها

  و هر گونه اختلالی در نظم آن منجر به ویرانی آن و از بین رفتن مرگ هر آن که در آن است می شود.

  وَ مِنْ مُهدَِّداتِ نِظامِ الطَّبیعَةِ :

  از جمله تهدید کنندگان نظام طبیعت :

  تَلَوُّثُ الهَْواءِ الذَّی یسَُببُِّ أمَطارا حَمضیَّةً.

  «آلودگی هوا که موجب باران های اسیدی می شود».

  وَ «الْاکْثارُ فِی اسْتخِدامِ المُْبیداتِ الزِّراعیَّةِ وَ الْاسَمْدةَ الْکیمیاویَّةِ. »

  و«زیاد روی در استفاده از آفت کش های کشاورزی و کودهای شیمیایی »

  وَ «إیجادُ النُّفایاتِ الصِّناعیَّةِ وَ الْمَنزلیَّةِ

  و «بوجود آوردن زباله های صنعتی و خانگی».

  فَیتَمُِّ التوَّازُنُ فِی الطبَّیعَةِ مِنْ خِلالِ وُجود رَوابطَِ مُتدَاخِلةٍَ بیَْنَ الکْائنِاتِ الحَْیَّةِ وَ بیئَتِها

  توازن در طبیعت بواسطه وجود ارتباطات  کاملا دخالت جویانه میان موجودات زنده و محیط  زیستشان صورت می پذیرد ،

  وَلکِٰنْ ظَلَمَ الْانسانُ الطَّبیعَةَ فی نَشاطاتِهِ الَّتی تُؤَدّی إلَی اخْتِلالِ هٰذَا التَّوازُنِ ظُلماً واسعاً!

  ولی چقدر ستمکار است انسان نسبت به طبیعت در فعالیت هایش که منجر به بر هم زدن این توازن می شود!

  و الْانَ لِنقَرْأَ هذِٰه القْصَِّة قرِاءةَ دقَیقةَ لکَِی نطَلَّعَِ عَلیٰ أَفْعالِ الْانسانِ الْمُخَرِّبَةِ لِلْبیئَةِ:

  و اکنون باید این داستان را با دقت بخوانیم تا از اقدامات خرابکارانه انسان در قبال محیط زیست آگاه شویم:

  یحُْکیٰ أنََّ مزُارعِا کانَتْ لَهُ مَزرَعَةٌ کَبیرَةٌ فیها خَضْراواتٌ وَ أَشجارٌ کَثیرَةٌ وَ کانَ یُرَبّی فی مَزرَعَتِهِ أنَواعَ الطُّیورِ

  حکایت می شود که کشاورزی مزرعه بزرگی داشت که در آن سبزیجات و درختان زیادی بود.و در مزرعه اش انواع پرندگان را پرورش می داد،

  ذاتَ یَومٍ لاحَظَ الْمُزارِعُ أنََّ عَدَدَ أفَراخ الطُّیورِ یَنْقُصُ تدَریجیّا

  یک روز کشاورز ملاحظه کرد که تعداد جوجه های پرندگان به تدریج کم می شود.

  بَدَأ الْمُزارِعُ یُفَکِّرُ فی سَبَب ذٰلِکَ وَ یُراقِبُ الْمَزرَعَةَ لَیلاً وَ نَهارا؛ً فَلاحَظَ أنََّ عَدَدا مِنَ الْبوماتِ تسَْکُنُ قرُْبَ الْمَزرَعَةِ

  کشاورز درباره علت آن شروع به  اندیشیدن کرد و مزرعه را شب و روز مراقبت می کرد؛پس ملاحظه کرد که تعدادی از جغد ها نزدیک مزرعه زندگی می کنند ،

  فَتَهْجُمُ عَلَی الْفَراخِ هُجوما کَبیراً وَ تأْکُلُها. فَقَرَّرَ المُْزارِعُ التخََّلصَُّ مِنْها، وَ هٰکذَا فعََلَ.

  پس  به جوجه ها حمله می کنند و آنها را می خورند. پس کشاورز تصمیم گرفت از دست آنها نجات یابد،و همین کار را کرد.

  وَ بعَْدَ شُهورٍ شاهَدَ المُْزارِعُ أنََّ الخَْضْراواتِ بالمَْزرَعَةِ تَتَعَرَّضُ لِلْکَلِْ وَ التلَّفَِ

  بعد از چند ماه مشاهده کرد که سبزیجات مزرعه در معرض خورده شدن و نابودی قرار گرفته است؛

  وَ لَمّا راقبََ الَْامرَ مُراقَبَةً شَدیدَةً، لاحَظَ أَنَّ مَجموعَةً کَبیرَةً مِنْ فِئْرانِ الحَْقْلِ تهَْجُمُ عَلیَ الخَْضْراواتِ وَ تأَکْلُُها.

  و وقتی این موضوع را به شدت مراقبت کرد،ملاحظه کرد که گروه بزرگی از موش های کشتزار به سبزیجات حمله می کنند و آنها را میخورند.

  أخََذَ المُْزارِعُ یفَُکِّرُ: «لمِاذاَ ازْدادَ عَدَدُ فِئْرانِ الحَْقْلِ ازْدیادا کبَیرا

  کشاورز شروع به اندیشیدن کرد:«چرا تعداد موش های کشتزار بسیار زیاد شده اند»؟!

  فَذَهَبَ إلیٰ خَبیرِ الزِّراعَةِ وَ اسْتَشارَهُ. فَقالَ لَهُ الْخَبیرُ:

  پس به نزد کارشناس کشاورزی رفت و با او مشورت کرد. پس کارشناس به او گفت:

  «کیَفَْ یکَونُ ذلٰکَِ، وَ هُناکَ بوماتٌ کَثیرَةٌ فی مِنطَقَتِکُم

  «چگونه اینطور شد،در حالی که جغد های زیادی در منطقه شما وجود دارد»؟!

  قالَ لَهُ الْمُزارِعُ: «إنّی تَخَلَّصْتُ مِنَ الْبوماتِ بقَتْلِ الْکَثیرِ مِنْها.

  کشاورز به او گفت :« من خودم را از دست جغدها با کشتن بسیاری از آنها نجات دادم.»

  قالَ الْخَبیرُ: «إنَّکَ تَعَدَّیْتَ عَلیٰ نِظامِ الطَّبیعَةِ تَعَدّیَ الظّالِمینَ

  کارشناس گفت:«برای طبیعت چه کار ویرانگری است! قطعا تو همچون ستمکاران بر نظام طبیعت دست درازی کردی.

  فَالْبوماتُ کانَتْ تَتَغَذّیٰ عَلیٰ فِئْرانِ الحَْقْلِ إضافَةً إلیَ الْافَراخِ

  جغدها علاوه بر جوجه ها از موش های کشتزار تغذیه می کردند.

  وَ بعَْدَ التَّخَلصُِّ مِنْ أکَْثَرِ البْوماتِ ازْدادَ عَدَدُ فِئْرانِ الحَْقْلِ

  و بعد از نجات از دست بیشتر جغدها، تعداد موش های کشتزار افزایش یافتند.

  کانَ الوْاجِبُ عَلیَکَ تصَحیحَ هٰذَا الخَْطأَ بالحِْفاظِ عَلیٰ طُیورِکَ لا بقَتْلِ الْبوماتِ؛ فَإِنِ اسْتَمَرَّتِ الْحالَةُ هٰکَذا، فَسَتُشاهِدُ مَشاکِلَ جَدیدَةً فِی الْبیئَةِ الَّتی تَعیشُ فیها مُشاهَدَةً مُؤْلِمَةً .»

  تو باید این اشتباه را با مراقبت از پرندگانت اصلاح کنی نه با کشتن جغدها؛پس اگر اوضاع همین طور ادامه یابد مشکلات بسیار دردناکی را در محیطی که در آن زندگی می کنی مشاهده خواهی کرد.»

  وَ هٰکَذا قَرَّرَ الْمُزارِعُ الْحِفاظَ عَلَی الْافَْراخِ وَ السَّماحَ لِلْبوماتِ بدُخولِ مزَرعَتَِهِ.

  و بنابراین کشاورز تصمیم گرفت از جوجه ها نگهداری کند و به جغدها اجازه ورد به مزرعه اش را داد.

  فَازدْاد عدََدهُا مرَةَّ أخُرْیٰ، وَ أکَلَتَْ فئِْرانَ الحْقَلِْ، وَ عادَتِ الْبیئَةُ إلیٰ حالَتِهَا الطَّبیعیَّةِ.

  و بار دیگر تعدادشان زیاد شد،و موش های کشتزار را خوردند،و آن محیط به حالت طبیعی اش برگشت.

  منبع مطلب : arabii.ir

  مدیر محترم سایت arabii.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  فاطمه ملازهی

  درس چهارم

  چه زیباست طبیعت از نظر توازن!خداوند نظمی را برای آن آفرید که حکم می کند بر همه موجودات از گیاه و حیوان و موجودات دیگر که با همدیگرزندگی می کنند؛

  پس توازن و آرامش و ثبات در آن تحقق می یابد.

  و هر گونه اختلالی در نظم آن منجر به ویرانی آن و از بین رفتن مرگ هر آن که در آن است می شود.

  از جمله تهدید کنندگان نظام طبیعت :

  «آلودگی هوا که موجب باران های اسیدی می شود».

  و«زیاد روی در استفاده آفت کش ها و سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی »

  و«بوجود آوردن زباله های صنعتی و خانگی».
  توازن در طبیعت بواسطه وجود ارتباطات  کاملا دخالت جویانه میان موجودات زنده و محیط  زیستشان صورت می پذیرد ،ولی چقدر ستمکار است انسان نسبت به طبیعت در فعالیت هایش که منجر به بر هم زدن این توازن می شود!

  منبع مطلب : daneshpajouh.blog.ir

  مدیر محترم سایت daneshpajouh.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  متین : خیلی خوب بود ممنون از لطفتون 😘

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فاطمه 26 روز قبل
  0

  عالی بود

  فاطمه 26 روز قبل
  0

  عالی بود مرسی

  Fatemeh 4 ماه قبل
  1

  متن خیلی کامل بود

  ناشناس 5 ماه قبل
  2

  خوبع

  حنین سادات 6 ماه قبل
  2

  عالی است ❤

  متین 6 ماه قبل
  5

  خیلی خوب بود ممنون از لطفتون 😘

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  خوب 26 روز قبل

  خوب

  برای ارسال نظر کلیک کنید