توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  بینداخت چون باد خم کمند کنایه از چیست

  1 بازدید

  بینداخت چون باد خم کمند کنایه از چیست را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  معنی درس هفت خان رستم صفحه 37 کتاب فارسی 95- 96

  خروشید و جوشید و بر کند خاک     ز سُمّش زمین شد همه، چاک چاک

  رخش شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه یورش سم خود را بر زمین کوبید به گونه ای که زمین زیر پایش کنده شد .

   بزد تیغ و بنداخت از بر، سرش              فرو ریخت چون رود، خون از برش

  رستم با ضربه شمشیر سر اژدها را از تنش جدا کرد و خون مانند رود از تن او جاری شد

   بینداخت چون باد، خَمِّ کمند             سر جادو آورد ناگه به بند

  رستم کمند را با سرعت به سمت جادوگر انداخت و او را اسیر کرد

   میانش به خنجر به دو نیم کرد            دل جاروان زو پر از بیم کرد .

  رستم با خنجر جادوگر را نصف کرد و با این کار خود دل جادوگران دیگر را پر از وحشت کرد

   چو رستم بدیدش بر انگیخت اسب            بدو تاخت مانند آذر گُشسب

  هنگامی که رستم او (ارژنگ دیو) را دید با اسبش مانند آتش جهنده، تند و سریع به سوی او حمله کرد.

   سر و گوش بگرفت و یالش دلیر          سر از تن بکندش به کردار شیر

  رستم شجاعانه سر و گوش و یال ارژنگ دیو را گرفت و مانند شیر با شجاعت سرش را از تنش جدا کرد .

   ز بهر نیایش، سر و تن بشست            یکی پاک جای پرستش بجست

  برای عبادت سر و تن خود را شست و به دنبال جایی پاک و تمیز برای راز و نیاز گشت .

   از آن پس نهاد از بر خاک، سر        چنین گفت : کای داورِ دادگر !

  سپس سر بر خاک سجده گذاشت و گفت ای پروردگار عادل!

   ز هر بد، تویی بندگان را پناه             تو دادی مرا، گُردی و دستگاه

  در برابر هر بدی و آسیبی تو برای بندگان پناه هستی و تو هستی که به من پهلوانی و شکوه و عظمت دادی .

  معنی واژگان

  خان : مرحله - منزل

  اهریمن : شیطان

  شمار : تعداد

  از بند رهایی دهد : از زندان و اسارت آزاد کند

  دیوان : دراینجا جمع دیو ها

  راهی می شود : به سوی جایی می رود

  قوی پنجه : توانا – پر زور

  از هم می دَرد : از بین می برد و پاره پاره می کند

  تیمار : مراقبت - مواظبت

  نخجیر : شکار

  فرجام : پایان – سر انجام – عاقبت کار

  دادگر : عادل

  کوفتن : کوبیدن

  سُم : قسمت پایانی پای چارپایان که مانند کفش آن هاست

  دیده : چشم

  رستم در خشم می شود : رستم عصبانی و خشمگین می شود – در خشم شدن کنایه از عصبانی شدن است

  پرخاش : سخنی که از روی خشم گفته می شود - درشتی

  می نمایاند : نشان می دهد

  به تنگ می آید : صبرش تمام می شود – خسته می شود

  از پای درآوردن : کنایه از کشتن

  خروشید : در اینجا شیهه کشید – فریاد زد

  جوشید : عصبانی شد

  برکند : جدا کرد

  سهمگین : ترسناک

  تیغ : شمشیر

  بَر : تَن – بدن

  نیرنگ : فریب - حیله

  چیرگی : پیروز شدن

  کمند : ریسمان محکمی که هنگام جنگ آن را بر گردن و کمر دشمن اندازند و آن ها را اسیر کنند

  خمّ کمند : چین و شکن و دایره ای که در اثر پرتاب کمند ایجاد می شود

  به بند آوردن : کنایه از اسیر کردن

  میان : در اینجا کمر

  خنجر : شمشیر کوچک

  زو : مخفف از او

  بیم : ترس

  یال : موهای بلند پشت گردن اسب

  به کردار : مانند

  ستایش : شکر و سپاس

  یزدان : آفریدگار – خداوند

  دلیر : شجاع – در اینجا منظور رستم است

  ز بهر : برای

  نیایش : دعا – عبادت

  بجست : جست و جو کرد

  پرستش : عبادت

  کای : مخفف که ای

  داور : قاضی – آن که حکم می کند – در اینجا منظور خداوند است

  دادگر : برقرار کننده عدالت  - عادل

  آذر گشتسب : آتش سریع و سوزان

  گُرد : پهلوان

  دستگاه : در اینجا عظمت و قدرت و توانایی

  زابلستان : نام شهری در سیستان و بلوچستان

  منبع مطلب : sheshomeghasedak.blogfa.com

  مدیر محترم سایت sheshomeghasedak.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  با تو می گویم

  عالی ودرجه یک👍👍👍👍👍👍👍👍

  خیلی عالی وکامل بود 👍👍👍👍👍👍

  واقا از نویسنده ی این متن ها سپاس گذارم 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

  😊😊😊😊😊😀😀😀😁😁😁😂😂😂😆😆😆😅😅😅😄😄😄😃😃😃😘😘😘🙌🙌🙌🙌🙌💟💟💙💙💚💚💚💗💗💗💗💗

  منبع مطلب : nemati45.blog.ir

  مدیر محترم سایت nemati45.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوال ششم ابتدایی

  سوالات ششم ابتدایی/ادبیات فارسی جواد ذبیح نژاد عربی   /   بابل

  سوالات ادبیات فارسی ششم ابتدایی درس 3 و 4

  1-     نهاد در کدام گزینه درست مشخص نشده است ؟( عالی )
  الف ) جاودان زی ، ای زبان دانش و فرزانگی                تا به گیتی ، نور بخشد آفتاب خاوری

  ب ) خروشید و جوشید و برکند خاک                        ز سمّش زمین شد همه چاک چاک

  ج ) بزد تیغ و بنداخت ازبر سرش                          فرو ریخت چون رود خون از برش

  د ) بیتداخت چون باد ، خمّ کمند                             سر جادو آورد ، ناگه به بند

  2-    نقش کلمات مشخص شده عبارت زیر ، در کدام گزینه آمده است ؟(عالی)

  « قدر زر ، زرگر شناسد ، قدر گوهر ، گوهری »

  الف )نهاد ، گزاره                       ب) نهاد ، مفعول                                 ج ) گزاره ، مفعول                          د )مفعول ، نهاد                             

  3- کدام بیت مفهوم همدلی و وحدت دریافت می شود ؟(خوب )

  الف ) خدا را برآنبنده بخشایش است                      که خلق از وجودش در آسایش است

  ب ) دوست آن باشد که گیرد دست دوست                 در پریشان حالی و درماندگی

  ج )مورچگان را چوبُود اتفاق                             شیر ژیان را بدرانند پوست

  د ) گر هزاران دام باشد هر قدم                       چون تو با مایی نباشد هیچ غم

  3-       شکل مکتوب زبان را ..................می گویند :(متوسط)

  الف ) آوا                           ب ) اشاره                            ج ) خط                      د) صدا

  4-    معنی کلمه ی مشخص شده در کدام گزینه درست نیست ؟(خوب )

  الف ) ای زبان فارسی ، ای درّ دریای دَری(مروارید)

  ب ) جاودان زی ، ای زبان دانش و فرزانگی (زیستن)

  ج ) تا به گیتی ، نور بخشد آفتاب خاوری (دور)

  د ) از تو بر پا ، رایت دانایی و دانشوری (درفش)

  5- کدام گزینهمعنی درست واژه ی «بدرقه» می باشد ؟ ( خوب )

  الف ) مشایعت               ب ) شاد باش گفتن                                ج ) استقبال             د ) آرامش دادن

  6- در کدام گزینه غلط املای وجود دارد ؟(خوب )

  الف ) آنگاه رستم با خدای خود به راز و نیاز می پردازد و او را سپاس می گزارد .

  ب ) رستم به حیله گری او پی می برد و برای چیره گی بر او ، از خدا یاری می خواهد و سرانجام او را از پای در می آورد .

  ج ) وطن ، به جای خانه ی شماست و من عامل پیوستگی و اتّحاد همه ی اعضای این خانه ام .

  د ) مریم از گروه « علم » برخاست و گفت : دوستان ، توجه کنید .

  7- املای کدام کلمه با توجه به معنای آن نادرست است ؟

  الف ) غریب : نزدیک            ب ) از بهر : برای               ج ) فرجام : در نهایت                د ) خُلق : خصلت

  8 -مفهوم کنایی کدام گزینه نادرستاست ؟ (خوب)

                  الف ) زهره ام آب شد :خسته شدن                                        ب ) قند در دل محسن آب شد :شادی فراوان                                                                                          

  ج ) مزه ی کتاب رفت زیر دندانم : لذت بردن از خواندن کتاب           د ) به خرجش نمی رود : مؤثّر واقع نمی شود .

        9 -   نوع ترکیب در کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟

       الف ) خمّ کمند                   ب ) کردار شیر                     ج) قدر گوهر                         د )دوستان همدل

  10- کنایه ی « پا تو کفش بزرگ تر ها کردن » در چه موقعی به کار می رود ؟ زمانی که .................... (متوسط)

  الف ) کفش دیگران را پوشیدن                                   ب ) ادای بزرگ تر ها را در آوردن                                                                     ج) در کار دیگران دخالت کردن                                  د ) اهمیت فراوان به کار دیگران دادن                           

  11- متن روبه رو کدام اثر ادبی را معرفی می کند؟ « کتابی به نثر آمیخته به شعر »

  الف ) بوستان                               ب ) شاهنامه                        ج ) گلستان                            د ) تاریخ بلعمی

  12- آرایه ی مبالغه در کدام بیت دیده نمی شود ؟

  الف ) شود کوه آمن چو دریای آب            اگر بشنود نام افراسیاب

  ب ) بزد تیغ و بنداخت از بر سرش           فرو ریخت چون رود خون از برش

  ج ) آه سعدی اثر کند در سنگ             نکند در تو سنگدل اثری

  د) میانش به خنجر ب دو نیم کرد          دل جادوان زو پر از بیم کرد

  13 -کدام گزینه درباره ی مفهوم بیت « چو رستم بدیدش برانگیخت اسب     بدو تاخت مانند آذر گشسب » صحیح است ؟
  الف ) رستمبه کمک اسبش به جمگ با آذر گشسب رفت .

  ب ) رستم با اسبش به سوی آذر گشسب تاخت .

  ج ) رستم چون صاعقه به سوی دیو سپید حرکت کرد .

  د ) رستم با اسب ، تند به سوی دیو سپید تاخت .

  14- مفهوم کنایی کدام گزینه صحیح می باشد ؟

  الف ) پشت کسی را به خاک مالیدن : شکست خوردن

  ب ) تیشه به ریشه زدن : نابود کردن

  ج ) دست کسی را گرفتن : به کسی دست دادن

  د ) روز کسی سیاه شدن : فرصت نداشتن

  15- در کدام گزینه آرایه ی جان بخشی به اشیا دیده نمی شود ؟

  الف ) ابرهای تیره پیغمبران روشنی اند .

  ب ) ابرها گویی از دوری دلدار می گریند .

  ج ) درختان با ساز باد می رقصند .

  د ) گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسباند .

  جوابیه

  1.      د / آفتاب خاوری به گیتی نور بخشید .0 ( چه چیزی به گستی نور بخشید ؟ آفتاب خاوری ) / زمین از سمّش چاک چاک شد .( نهاد )   /   خون چون رود از برش فرو ریخت . ( نهاد ) / (رستم) چون باد خم کمند را بینداخت ( مفعول)

  2.      ب    /زرگر ، قدر زر را بداند و گوهری ، قدر گوهر را(بداند)

  3.      ج

  4.      ج/(خاوری = مشرقی )

  5.      الف    ( مشایعت = همراهی کردن )

  6.ب   / چیرگی ( کلماتی که به« ه » ختم می شوند هنگام اتصال به « ی »به « گ » مبدل می شوند . زنده + ی = زندگی/ آزاده + ی = آزادگی و ...)

  7 . الف   غریب ( غرب ، غربت ) نا آشنا ، عجیب / قریب ( تقریب ، قرب ) نزدیک

  8.الف

  9. د    سه گزینه اول از نوع ترکیب اضافی اند در حالی که گزینه ی آخر از نوع ترکیب وصفی می باشد .

  10 . ج

  11 . ج

  12 . د

  13 . د

  14 . ب    ( گزینه اول = شکست دادن ، گزینه ی سوم =کمک کردن ، گزینه ی چهارم = بدبخت شدن )

  15 . الف/ در گزینه ی اول تشبیه دیده می شود : ابرهای تیره به پیام آوران روشنی تشبیه شده است . )

  منبع مطلب : kaveh1357.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kaveh1357.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 11 روز قبل
  0

  بده 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  😁😁😁 19 روز قبل
  -1

  سلام عالیه🥰🤍💙⚘

  مثلا چند کاربرگ هم میزاشتین

  یک سوال : می‌دانیم که کنایه داری دو معنی دور و نزدیک است مقصود گوینده و بیان کنایه کدام یک از معانی است ؟

  اگه میشه جواب بدید

  امير حسین برزجی 11 ماه قبل
  -2

  بدرد مفت نمیخوره

  یسنا 12 ماه قبل
  0

  به تو چه هیچ ربطی نداره

  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  واقعا عالی بود

  مهدی 1 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید