توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  بیان ویژگی یک چیز را چه مینامند

  1 بازدید

  بیان ویژگی یک چیز را چه مینامند را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  خلاصه کتاب فارسی ششم ابتدایی ( بخش پنجم )

    بخش پنجم : فارسی ششم

    انواع جمله از نظر محتوا :

    جمله خبری : خبری را بیان می کند. جمله پرسشی :  در آن پرسشی وجود دارد. جمله امری : در آن خواهش یا فرمانی بیان می شود. جمله عاطفی : بیانگر احساس شگفتی و عاطفه است. « چه گل زیبایی»

     برای زیبا و آهنگین شدن شعر معمولا جای اجزای جمله تغییر می کند. برای نمونه گاهی فعل به جای اینکه در اخر قرار بگیرد در وسط یا در اغاز جمله می آید.

    بررسی بیت و ترتیب اجزای آن : هرگز نرسد به منزل عشق/ بی بدرقه تو کاروان ها :کاروان ها (مسافران راه حق) بدون بدرقه لطف تو هرگز به مقصد نمی رسند./ یک جمله است /کاروان ها نهاد و بقیه جمله گزاره است./ نرسد فعل و مهم ترین بخش گزاره است.

     زبان چند شکل یا چهره دارد که عبارت اند از : آوا و صدا، خط و اشاره. یادگیری خط، دشواری بیشتری دارد؛ زیرا نوشتن در اصل به کار گرفتن قواعد و قراردادهای تعیین شده در هر جامعه است.

  در زبان فارسی برخی کلمات ممکن است به دو شکل نوشته شوند که هر دو صورت آن صحیح است :   مهربان تر – مهربانتر

     مبالغه : گاه شاعران و نویسندگان برای افزودن بر تاثیر و قدرت سخن خود رویدادها را بسیار بیشتر و بزرگتر از آنچه هست توصیف می کنند؛ به اینگونه بزرگ نمایی در بیان حوادث مبالغه می گویند. مانند :

     خروشید و جوشید و برکند خاک / ز سمش زمین شد همه چاک چاک

     بزد تیغ و بنداخت از تن سرش / فرو ریخت چون رود خون از برش

     کنایه :  وقتی درباره مطلبی به طور غیر مستقیم صحبت می کنیم، به آن کنایه می گوییم. کنایه سخنی است که دومفهوم دور و نزدیک دارد و مقصود گوینده معنای دور آن است. زمانی که درباره شخصی می گوییم « در خانه او همیشه باز است » معنای نزدیک و آشکار جمله این است که درِ خانه او همواره گشوده است و قفل و بندی ندارد اما مقصود گوینده بیان صفت بخشش و مهمان نوازی آن شخص است ؛ بنایراین معنای دوم یا دور این جمله آن است که « او شخص مهمان نوازی است » به همین سبب باز بودن درِ خانه فلانی کنایه از بخشندگی است. از هفت خان(خوان) رستم گذشته است : مراحل دشواری را پشت سر گذاشته و به موفقیت رسیده است. به تنگ آمد : خسته شد.

     تشبیه : مانندکردن کسی یا چیزی به کسی یا چیز دیگر را تشبیه می گویند. تشبیه یکی از ابزارهایی است که نوشته را زیبا و گیرا و اثرگذار می کند و ذهن را به پویایی و آفرینش نزدیک می سازد. جمله تشبیهی : شهید مثل یک نمره بیست است.

     شخصیت بخشی : گاهی شاعر یا نویسنده برای اثر بخشی بیشتر، زیباتر ساختن و ساده تر کردن مفاهیم شعر و نوشته خود از زبان موجودات و اشیا سخن می گوید و اعمال انسانی را به آنها نسبت می دهد. مانند : غنچه با دل گرفته گفت/ گل به خنده گفت/

     مناظره : گاهی در یک نوشته یا شعر، شخصیت های انسانی و یا غیر انسانی به صورت پرسش و پاسخ و یا بحث و مجادله به گفت و گو می پردازند. به این کار مناظره می گویند.

     برای پیدا کردن کتاب در یک کتاب خانه می توانید از سه طریق آن را جست و جو کنید :

     روش اول : با توجه به اسم کتاب در فهرست « عناوین » ؛

     روش دوم : با توجه به پدید آورنده در فهرست « پدیدآورندگان »؛

     روش سوم : با توجه به موضوع مورد نظر خود در فهرست« موضوع » .

     شعر از نظر قالب انواع گوناگونی دارد مانند : غزل، قصیده، مثنوی؛....مولانا کتاب با ارزش خود، مثنوی معنوی را در قالب مثنوی سروده است. مثنوی به شعری گفته می شود که همه ابیات آن یک وزن و دو مصراع هر بیت، قافیه ای جداگانه دارد.

     برای خطاب کردن و مخاطب قراردادن کسی، از نشانه های ندا «ای»، «یا » و « ا » استفاده می کنیم. کلمه ای که هر یک از این نشانه ها را داشته باشد منادا نامیده می شود. گاه منادا بدون نشانه می آید.

    منظور از نشانه های نگارشی، به کار بردن علامت ها و نشانه هایی است که خواندن و در نتیجه فهم مطالب را آسان می کند. چند نمونه از نشانه های پر کاربرد عبارت است از : نقطه(.)، ویرگول یا درنگ (،)،  دو نقطه (:) ( پیش از نقل قول ، هنگام توضیح دادن، شمردن اجزای یک چیز و هنگام معنی کردن کلمه)، علامت سوال (؟) ( پایان جمله های پرسشی و یا برای نشان دادن شک و تردید یا ریشخند)، نشانه بیان عاطفه یا تعجب (!) ( در پایان جمله های تعجبی و جمله هایی که یکی از حالات عاطفی را دارد مثل : آفرین! و  برای تاکید، افسوس ، آرزو، دعا و منادا به کار می رود.)

  کلمه « آوخ » یک واژه است ولی معنای جمله کامل را بیان می کند. گاهی برای حالت هایی مانند : آرزو، اندوه، شادی و...از کلمه هایی مانند ای کاش، افسوس، آفرین و...استفاده می کنیم؛ این کلمه ها را شبه جمله می گویند. در پایان شبه جمله نشانه بیان عاطفی «!» به کار می رود. این کلمات در ظاهر مانند جمله نیستند ولی معنای یک جمله کامل را بیان می کنند؛ به همین سبب شبه جمله هستند. منادا هم شبه جمله است.

     هر داستان از قسمت های (عناصر) مختلفی تشکیل می شود :

   موضوع : فکر اولیه ای که به ذهن نویسنده می رسد و کل فضای داستان را در بر می گیرد.

   شخصیت : افراد حاضر در داستان را شخصیت های داستان می گویند.

    زاویه دید : شیوه ای که نویسنده برای بیان داستان انتخاب می کند و از زبان او سخن می گوید. زاویه دید داستان مشخص می کند که داستان از دید چه کسی بازگو شده است.

    در گذشته گاهی در جملات از حرف اضافه «را» به جای « به » استفاده شده است « برادران را وصیت کرد» : « به برادران وصیت کرد»

    هنگام نوشتن به این نکات توچه داشته باشیم : از کاربرد کلمه های گفتاری و شکسته خودداری کنیم / از تکرار کلمه ها بپرهیزیم / ساده و خوانا بنویسیم / به کوتاهی جمله ها توجه کنیم / همه چیز را خوب و دقیق ببینیم / خوب و دقیق گوش بدهیم / نسبت به بو، مزه و طعم ، حساس و دقیق باشیم /با حس لامسه پدیده ها و اشیا را بشتاسیم / مقدمۀ « خوب  نوشتن »، خوب دیدن ، خوب گوش دادن، ودقت در پدیده ها و استفاده از حس بویای، چشایی و لامسه است.

    گزارش نویسی : گزارش نوشته ای است که نویسنده در آن به توضیح و بیان ویژگی ها و جرئیات شنیده ها و دیده ها ی خود می پردازد.

     شرح حال نویسی : یکی از راه های تمرین در نویسندگی، نوشتن شرح حال است. در شرح حال نویسی به این نکته ها توجه شود : نام و نام خانوادگی، زمان و محل تولد، محل زندگی، ویژگی های اخلاقی و جسمی و وقایع مهم زندگی.

    خاطره نویسی ( یادداشت های روزانه) : برای پرورش توان نویسندگی و بهتر نوشتن، باید فراوان بخوانیم و بسیار بنویسیم. یادداشت کردن رویدادهای روزانه ونوشتن خاطرات، به ما کمک می کند تا نویسنده توانا بشویم.

     خلاصه نویسی : یکی از راه های رسیدن به مهارت در نویسندگی است. در خلاصه نویسی باید مطالب مهم و اصلی متن را ذکر کنیم و از نوشتن جزئیات چشم بپوشیم.

    مقایسه : یکی از راه های پرورش ذهن و تقویت توانایی نوشتن است. مقایسه، بیان تفاوت ها وشباهت های میان دو یا چند چیز است.

     روزنامه دیواری : یک کار گروهی و کسب مهارت جمعی در نوشتن است. یک روزنامه دیواری شامل داستان، شعر، گزارش، مصاحبه، اخبار مدرسه، لطیفه، معما، مطالب علمی- تخیلی و جدول کلمات متقاطع و...است.

    توصیف : یکی از راه های تمرین و تقویت نویسندگی، بهره گیری از توصیف است. توصیف بیان ویژگی های یک چیز است . در توصیف باید به رنگ، بو، نرمی، درشتی، فاصله و دیگر خصوصیات توجه کرد. توصیف دقیق سبب می شود خواننده به آسانی، شیء مورد نظر خود را در ذهن خود بازسازی کند.

    بازسازی : هرگاه موضوعی قدیمی یا مطلبی از متون گذشته را با شاخ و برگ و شکل تازه تری بنویسیم ، آن را بازسازی کرده ایم. بازسازی وقایع و رویدادها یکی از راه های تمرین و تقویت نویسندگی است. می توان رویدادهای کوچک را به صورت  یک داستان کوتاه بازسازی کرد.

     ضرب المثل : عبارتی کوتاه که در بردارنده نکته یا  لطیفه یا پندی است و در میان مردم رایج است. استفاده بجا و مناسب از ضرب المثل، برقدرت سخن و تاثیر بخشی آن می افزاید و گفتار و نوشتار را شیرین و دلپذیر می کند.

    لطیفه ادبی : یکی از چیزهایی که به زیبایی و لطف نوشته می افزاید، استفاده از لطیفه است. لطیفه سخنی است کوتاه و پر معنا که به سادگی فهمیده می شود. لطیفه ها معمولا آ میخته به طنز، حکمت و اندرز هستند و در قالب حکایت ظاهر می شوند.

    این موضوعات را نیز می خوانند : واژه های هم خانواده و مترادف و مخالف/ آشنایی با کاربرد «همی» بر سر فعل های قدیم / نمایش نامه را کار می کنند/کلمات کوتاه شده پار- دی- مه - گه / آرایه تضاد /دریافت و فهم و توضیح ضرب المثل/ قافیه/ترکیب وصفی و اضافی/مفرد و جمع و جمع مکسر/ تبدیل شعر به نوشته ساده و تبدیل نوشته به نوشته ساده تر و کوتاه تر/ توصیف تصویر/ به کارگیری واژه مناسب در جمله مثلا : صبح - بامداد- پگاه /نوشتن کلماتی مانند انشاء به صورت انشا و انشای / نوشته خیالی/

  منبع مطلب : adabiatarak2.blogfa.com

  مدیر محترم سایت adabiatarak2.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ❀★مـــتفــاوت هــــا★❀

  ❀★مـــتفــاوت هــــا★❀

  درس فارسی سال ششم

  1- مبالغه: گاه شاعران یا نویسندگان برای افزودن بر تاثیر

  وقدرت سخن خود، رویدادها را بسیار بیشتر از آنچه هست،

  سخن می گویند و درادامه ی سخن شخص، پاسخی به

  آن سخن داده می شود. مانند:

                                گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید


                                گفتا زخوبرویان این کار کمترآید


                        گفت جرم راه رفتن نیست، ره هموارنیست

  1- از کاربرد کلمه های گفتاری و شکسته خودداری کنیم.
  2- از تکرار کلمه ها بپرهیزیم.
  3- ساده و خوانا بنویسیم.
  4- در به کارگیری کلمه ها، هنگام نوشتن، دقّت کنیم. مانند:
  صبح، او را دیدم.
  بامداد، او را دیدم.
  پگاه، او را دیدم.

  5- هر نوشته ازچندجمله ی به هم پیوسته درست شده است.
  پس باید نوشته ها را ساده و کوتاه بنویسیم.
  6- همه چیز را خوب و دقیق ببینیم.(خوب دیدن)
  خوب و دقیق گوش بدهیم.(خوب گوش دادن)
  نسبت به بو، مزه و طعم دقیق باشیم.(تقویّت حسّ چشایی و
  بویایی)

  گاهی به کمک حسّ لامسه، پدیده هارا بشناسیم.(تقویّت لامسه)
  پس، مقدّمه ی خوب نوشتن، خوب دیدن، خوب گوش دادن و
  دقّت در پدیده ها و استفاده از حسّ بویایی، چشایی و لامسه
  است.
  7- گزارش، نوشته ای است که در آن به توضیح و بیان
  ویژگی ها و جزئیات شنیده ها و دیده های خود می پردازد.
  8- یکی از راه های تمرین در نویسندگی، نوشتن شرح حال
  است. در شرح حال نویسی به این نکته ها توجّه می شود:
  زمان و محلّ تولّد، محلّ زندگی، ویژگی های اخلاقی
  وجسمی، وقایع مهمّ زندگی، سلیقه ها،عقیده ها و....
  9- برای پرورش توان نویسندگی و بهترنوشتن، باید فراوان
  بخوانیم و بسیار بنویسیم.
  یادداشت کردن رویدادهای روزانه و نوشتن خاطرات، تمرین
  مناسبی است که به ما کمک می کند تا نویسنده ی توانایی
  شویم.
  10- یکی دیگر از راه های رسیدن به مهارت در نویسندگی،
  خلاصه نویسی است. در خلاصه نویسی باید مطالب مهم و
  اصلی متن را ذکر کنیم و از نوشتن جزئیات، چشم بپوشیم.
  11- یکی از راه های پرورش ذهن و تقویّت توانایی نوشتن،
  به کارگیری مقایسه است. مقایسه، بیان تفاوت ها و
  شباهت های میان دو یا چند چیز است.
  منبع مطلب : molaie1381.blogsky.com

  مدیر محترم سایت molaie1381.blogsky.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  مراحل نویسندگی

  ¨      -نکات کلیدی =هنگام نوشتن ازکلمه های گفتاری و شکسته خوداری کنید ،از تکرار زیاد کلمه ها بپرهیزید ،ساده وخوانا بنویسید ـ در به کار گیری کلمه ها هنگام نوشتن باید بسیار دقت کنید  به نمونه های زیر دقت کنید

  ¨      صبح،او را دیدم                                     

  ¨      بامداد،او رادیدم

  ¨      پگاه،او را دیدم

  ¨      (همیشه هر نوشته از چند جمله ی به هم پیوسته درست شده است .در هنگام نوشتن باید به ساده نویسی و کوتاهی جمله توجّه کنیم )

  ¨      ۲-بهره گیری از حس  های پنجگانه=برای این که نویسنده  ی خوبی باشیم ،لازم است=

  ¨      همه چیز را خوب ودقیق، ببینید(خوب دیدن )

  ¨      خوب ودقیق  ،گوش بدهید (خوب شنیدن)

  ¨      نسبت  به بو ،مزه و طعم اشیاء حساس ودقیق باشید (تقویت حس چشایی و بویایی )

  ¨      گاهی به کمک حس لامسه پدیده ها و اشیاء را بشناسید (تقویت حس لامسه )

  ¨      پس مقدمه ی خوب نوشتن ،خوب دیدن ،خوب شنیدن ودقت در پدیده ها و استفاده از حس بویایی چشایی ولامسه است .

  ¨      گزارش نویسی  = گزارش ،  نوشته ای است که در آن به توضیح و بیان ویژگی ها و جز ئیات  شنیده ها و دیده های خود می پردازد 

  ¨      شرح حال نویسی =یکی از را های تمرین در نویسندگی ،نوشتن شرح حال است.در  شرح حال نویسی به این نکته هاتوجه

            کنید:

  ¨      ¤ زمان و محل تولد ،محل زندگی ،ویژگی های اخلاقی و جسمی

  ¨      وقایع مهم زندگی و .....  توجه بسیار بسیار زیادی داشته باشید

  ¨      -خاطره نویسی (یاداشت های روزانه ) = برای پرورش توان نویسندگی و بهتر نوشتن ،باید فراوان بخوانید وبسیار بنویسی .

  ¨      یاداشت کردن رویدادهای روزانه و نوشتن خاطرات ،تمرین مناسبی است که به ما کمک میکند

       تا نویسنده ی توانایی بشویم 

  ¨      خلاصه نویسی =یکی دیگر از راه های رسیدن به مهارت در نویسندگی ،خلاصه نویسی است . در خلاصه نویسی باید

      مطالب مهم و اصلی متن را ذکر کنید و از نوشتن جزئیات چشم بپوشید.

  ¨      -مقایسه =یکی از راه های پرورش و تقویت توانایی نوشتن ،به کار گیری مقایسه است . مقایسه ،بیان تفاوت ها و شباهت های میان دو یا چند چیز است .

  ¨      تشبیه =همان گونه که آموختیم شبیه آن است که کسی یا چیزی به کسی یا چیز دیگر

     مانند شود . یکی از عناصر که در زیبایی و اثر گذار بودن نوشته به نویسنده کمک می کند ،به کاربردن تشبیه است .

  ¨      توصیف=یکی از راه های تمرین وتقویت نویسندگی بهره گیری از توصیف است . توصیف ، بیان ویژگی های یک چیز

  ¨       است . در توصیف باید به رنگ ،  بو ، نرمی درشتی ، فاصله و دیگر خصوصیات ،توجه کرد . توصیف دقیق ، سبب

   می شودخواننده ،به آسانی ،شیء مورد نظر را در ذهن خود بازسازی کن

  ¨      باز سازی =  هر گاه ، موضوعی قدیمی یا مطلبی از متون گذشته را با شاخ و برگ و شکلی تازه تری بنویسیم ، آن را باز

  ¨       سازی کرده ایم ،باز سازی وقایع و رویدادها یکی از راه های تمرین وتقویت نویسندگی است .می توان رویدادهای کوچک

  ¨      را به صورت یک داستان کوتاه باز سازی کرد

  ¨      لطیفه ی  ادبی = یکی از چیز هایی که به زیبایی و لطف نوشته می افزاید ، استفاده از لطیفه است . لطیفه سخنی کوتاه و پر معنا است که به سادگی فهمیده می شود . لطیفه ها

  ¨      معمولأ آمیخته به طنز و حکمت و اندرز هستند و در قالب حکایت ظاهر می شوند

  زیاد مطالعه کنیم. 
  مطالعه نمودن علاوه بر آنکه سطح دانایی را بالاتر می برد، به طور ناخودآگاه شما را برای نوشتن آماده ساخته، به آن علاقه‌مند می کند. همچنین پیشنهاد می شود اگر قصد نوشتن از موضوع خاصی را دارید، یک یا دو روز دست نگه داشته و فقط در خصوص آن مطلب با خود بحث نمایید.
                                                                                                                                            
   نقد کنیم حتی فقط برای خود
  تلاش نمایید ایرادات متن مورد مطالعه را بیابید! با خود فکر کنید اگر نویسنده متن، دوست صمیمی شما بود و مایل بودید به پیشرفت او کمک کنید، چه نکته ای را برای بهتر کردن متن، به او می گفتید.
                                                                                                                                            
   
  خاطره،متن،دلنوشته... فقط بنویسید! 
  مهم نیست که نوشته های شما هیچگاه خوانده نشوند! حتی مهم نیست که "خودتان" هم از آن خوشتان نیاید!... مهم این است که شما ایده هایتان را در محلی ذخیره می نمایید و روزی که نویسنده‌ای ماهر شدید، از آنها ایده می گیرید و با اینکار تمرین خود را نیز افزایش می دهید.
                                                                                                                                            
  تفکیک نکنید. 
  نوشته های خود را دسته بندی نکنید! هرچه را که به ذهنتان رسید، در اولین محل نگارش که در دسترس‌تان است، یادداشت نمایید.

  هیچگاه کلمات را به بهانه یافتن دفترِ متن یا دفتر خاطراتتان، اسیر نکنید! کلمات از اسارت بدشان می آید و می‌گریزند!


     مراقب احساستان باشید. 
  گاه احساس غم، متنی را خلق می‌کند که در زیبایی همانند ندارد، اما گاه این احساس آنقدر زیاده می‌شود که تلخی نوشته را از حد گذرانده، آنرا غیر قابل نوشیدن می‌کند؛ این مطلب در خصوص سایر احساس‌ها نیز صدق می‌کند.

                                                                                                                                           

   متنفر نباشید. 
  مهم نیست این نفرت از بوی یک عطر باشد یا از یک انسان نما! مهم آن است که قلم شما قلب شما را خواهد نوشت، شما با قلم خود با قلب خواننده ارتباط برقرار می‌کنید، هیچ انسانی از حس"نفرت" و احساس‌هایی مشابه با آن خوشش نمی آید!


                                                                                                                                           
   در جریان باشید. همانطور که آب پاک، با توقف زیاد؛ به جای پاک کردن، ناپاک می‌کند؛ ذهن پاک نیز در ایستایی،استواری خویش را از دست می‌دهد! این مهم نیست که مسیر حرکت‌تان موافق با هدف نگارشی شما باشد، مهم آن است که راه شما سرسبز باشد. (همان صراط المستقیم)
                                                                                                                                            
    از آنچه می دانید بنویسید
  علم،عقل و احساس شما همراه با سیاهی قلمتان جاری می شود، بنابراین، اگر به چیزی اعتقاد ندارید، از آن ننویسید! اگر فکر می‌کنید علم شما در خصوص مطلب یا احساسی، کامل نیست؛ برای نوشتن "متن نهایی" صبر کنید. (لازم به ذکر است نوشته های شخصی شما که در بند سه به آن اشاره شد، لازم است که در حد علم شما باشد، این نوع از نوشتن، حد ابتدایی؛ و نگارش برای متون ویژه مانند آنچه در بند یک به آن اشاره شد؛ نوشتۀ نهایی! نامیده شده است.) 

     نوشته های خود را بارها و بارها بخوانید. 
  این کار باعث می شود، ایرادات کار خود را بفهمید، علاوه بر آن موجب خوب"تر" و کامل"تر"شدن نوشته شما خواهد شد. 
   همیشه بدنبال دلیلی برای نوشتن باشید. 
  ذهن شما همیشه آمادۀ انجام کاری است که شما مایل به انجام آن هستید؛ به همین جهت فکر کردن زیاد شما در خصوص برای نوشتن؛ ذهن شما را خلاق و آماده می‌سازد.

                                                                                                  
  علت نوشتن را بدانید. 
  عده‌ای گمان می کنند "نگارش" فایده ای ندارد! مگر برای افرادی که آنرا به عنوان حرفۀ خویش برگزیده اند؛! این تصور کاملا اشتباه است! نوشتن یک تمرین فکر است! اگر همیشه این مطلب را در نظر داشته باشید، عادت می کنید به گفتار و افکار خود اهمیت بدهید. علاوه بر آن، ایجاد علاقه به نوشتن در کودکان، آنها را مبتکر و جستجوگر می‌کند!

     ساده بنویسید اما سر سری، هرگز! نیازی نیست در پی کلمات ثقیلِ ادبی باشید! حتی در یک متن ادبی کثرت این واژگان لزومی ندارد! تمرکز روی این هدف؛ شما را از مسیر اصلیِ متن دور می نماید. البته نوشتۀ شما هیچگاه نباید از مسیر اصلی -بیش از حد- دور شود!
                                                                                                                                            
   
   زیاد صحبت کنید. صحبت کردن با دوستان و آشنایان باعث می‌شود گفتار شما به اندازۀ یک نوشته، روان و صریح باشد. در حین صحبت کردن، اشکالهای کلامی که برای عده ای تبدیل به عادت شده است، سریع‌تر نمایان می شود. 
  متن فوق در خصوص آغاز به نوشتن بود. وقتی نوشتن را آغاز نمودید، در صورت تمایل می‌توانید آنرا به صورت حرفه‌ای ارتقا، و ادامه دهید و یا تنها از مزایای یک نویسندۀ ساده بودن، بهره ببرید.

  خلاصه کنید. حتی در حد نوشتن اولیه" با نوشتن آشنا نیستید، یک رمان زیبا را خوانده و آنرا به طور خلاصه، بازنویسی کنید. حتی اگر در نوشتن به مراحل بالاتر رسیده ‌اید، باز هم از خلاصه نویسی غافل نشوید! زیرا اغلب متونی که زودتر و زیباتر، مقصود خود را بیان می کنند، دلنشین تر هستند.

  پایگاه اینترنتی: مراحل نویسندگی
                                                                                                      


                                                                                                                                   
                                                                                                  

  منبع مطلب : tafakorekhallagh.blogfa.com

  مدیر محترم سایت tafakorekhallagh.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : آخر نفهمیدم بیان ویژگس های یک چیز یعنی چی

  .._._._._..__ : میشه توصیف

  Lisa : آره منم آخر نفهمیدم هر کی میدونه لطفا بگه

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  لاله 2 ماه قبل
  0

  سلام

  پاسخ :توصیف

  لایک کنین

  مرسی 🤩

  محمد 5 ماه قبل
  0

  سلام عرض ادب

  توصیف میشود

  با تشکر

  محمد

  ناشناس 5 ماه قبل
  -1

  عین آدم بنویس تو سایتت که جواب دقیقا چی میشه

  سام 6 ماه قبل
  2

  واد فاک

  Damon 7 ماه قبل
  2

  توصیف

  1
  ممنون 6 ماه قبل

  عالی بود

  .._._._._..__ 7 ماه قبل
  5

  میشه توصیف

  0
  ناشناس 1 ماه قبل

  آره درسته👌

  Lisa 1 سال قبل
  4

  آره منم آخر نفهمیدم

  هر کی میدونه لطفا بگه

  نازی 1 سال قبل
  3

  سلام به دوستان گلم کسی میدونه بیان ویژگی یک چیز چی هست

  ناشناس 1 سال قبل
  5

  آخر نفهمیدم بیان ویژگس های یک چیز یعنی چی

  برای ارسال نظر کلیک کنید