توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا

  1 بازدید

  به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  سوالات درس پنجم و ششم فارسی2

  سوالات درس پنجم و ششم فارسی2

  قلمرو زبانی

  1)غلط های املایی را تصحیح کنید

  الف« از بحران های عصبی˓ که تهفه برخورد فرهنگ شرق با غرب است˓ خبری نبود. فکر به منبع بی شاعبه ایمان وصل بود.»

  ب)حاجت­گه جملۀ جهان اوسـت          مهراب زمین و آسمان اوسـت

  ج)می داشت پدر به سوی او گوش          کاین غصّه شنید گشت خاموش

  د)فرزنــد عزیز را به صد جهــد            بنشــاند چو ماه در یکی محد                                                                                                             2) در بیت «چون رایت عشـــــق آن جهانگیر            شـــــد چون مه لیلی آسمان­گیر» «چون»ها چه تفاوتی باهم دارند؟5/0                              3) برای واژه های «استقرار˓ نظیر˓ متمکن » هم خانواده بنویسید.75/                                                                                                                      4) در بیت زیر« گرفتن » و «استسقا »در چه معنی به کار رفته اند؟1                                                                                                                                     « به حرص ار شربتی خوردم  مگیر از من که بد کردم /     بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا »                                                                                5)با توجه به ابیات به سوالات پاسخ دهید:2                                                                                                                                                             «آمد سوی کعبه ســــینه پرجوش                چون کعبه نهاد حلـــــقه در گوش »                                                                                                        «گو یــــارب از این گــــزاف­کاری            تـــوفیق دهــــم به رســـتگاری»                                                                                                              الف) نهاد مصراع اول بیت نخست کیست؟5/                            ب) مصراع نخست بیت اول چند جزئی است؟5/                                                             ج) بیت دوم از چند جمله تشکیل شده است؟5/                 د) در بیت دوم نقش دستوری قسمت مشخص شده را بنویسید؟5/

  قلمرو ادبی

  1- ترکیبات « حفره های زندگی " چشم عقاب »  چه آرایه هایی دارند؟5/

  2-- در بیت «بیچارگی ورا چو دیدند/  در چاره­گری زبان کشیدند» کنایه را بیابید و مفهوم آن را بنویسید؟ 5/0

  3-چه آرایه ای در  عبارت مقابل وجود دارد. مشخص کنید؟5/    «این شیخ همیشه شاب پیرترین و جوان ترین شاعر زبان فارسی است.

  4)در بیت «چون رایت عشق آن جهانگیر   /    شد چون مه لیلی آسمان­گیر» استعارۀ موجود در مصراع دوم را مشخص کنید و بنویسید استعاره از چیست؟ 1

  5)در بیت «از جای چو مار حلقه برجســـت  /    در حلقۀ زلف کعبه زد دســــت» به سوالات پاسخ دهید: 1

  الف) تشبیه موجود در بیت را توضیح دهید؟                        ب) «زلف کعبه» چه نوع اضافه­ای است؟

  6)با توجّه به بیت مقابل به سوالات پاسخ دهید: 75/0        «حاجت­گه جملۀ جهان اوست     محراب زمین و اسمان اوست»

   «جهان»، «زمین» و «آسمان» به ترتیب مجاز از چیست؟

  قلمرو فکری

  1)این عبارت" این تنها خصوصیت سعدی است که سخنش به سخن همه شبیه باشدو به هیچ کس شبیه نباشد " کدام خصوصیت اشعار سعدی را نشان می دهد؟1

  2)مقصود شاعر از مصراع « بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقاء »چیست؟1

  3)منظور از «او» در بیت «حاجت­گه جملۀ جــــهان اوست       محراب زمین و آســــمان اوست» چیست؟ 5/0

  4)بیت «کز عشــــق به غایتی رسانم          کاو ماند اگرچــــه من نمانم» به چه مفهومی اشاره دارد؟ 75/0

  5) معنا و مفهوم بیت «دانســــت که دل، اســـیر دارد         دردی نـــه دواپــــذیر دارد» به فارسی روان برگردانید:1

  6)با توجه به بیت، به سوالات پاسخ دهید: 1

  «گوینــــد ز عشــــــق کن جدایی                   این نیســــــت طریـــــق آشنایی»

  الف) مقصود از واژۀ مشخص شده چیست؟             ب) مقصود از «طریق آشنایی» چیست؟

  منبع مطلب : kelk1341.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kelk1341.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 9 ماه قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید