در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  بقیت مده اسبوعین وحیده به فارسی

  1 بازدید

  بقیت مده اسبوعین وحیده به فارسی را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  الدرس الخامس

  الصداقة

  «اسرین» طالبة فی الصق الثانی المتوسط.هی جاءت من«سنندج»الی«طهران». هی طالبة جدیدة فی المدرسة و بقیت مدة اسبوعین وحیدة.

   اسرین دانش اموز در کلاس دوم متوسطه است.اوامده است از سنندج به تهران.او دانش اموز جدید در مدرسه است و دوهفته تنها ماند

  فی السبوع الثالث فی یوم السبت جاءت الیها احدی زمیلاتها باسم«ایلار»و بدات بالحوار معها فی الساحة المدرسة.

   در هفته سومروز دوشنبه به سوی او امد یکی از هم شاگردی هایش به اسم ایلار و شروع کردند به گفت و گو با هم در حیاط مدرسه

  -کیف حالک؟                                                                  - الحمدلله.جیدة وکیف انت؟

   حالت چطور است                                                         ستایش مخصوص خداست من خوبم تو

                                                                                       چطوری؟

  -انا بخیر ما اسمک؟                                                      -اسمی اسرین.

   من خوبم اسم تو چیست؟                                            اسم من اسرین است

  -اسم جمیل.ما معناه؟                                                   -«اسرین» بالکردیةب معنی المدع.وما اسمک؟

   اسم زیباست معنی ان چیست؟                                  اسرین کردی است به معنی اشک و اسم تو چیست

  -اسمی ایلار.                                                              - مامعنی اسمک؟

   اسم من ایلار است                                                     معنی ان چیست؟

  -ایلار بالترکیة بمعنی القمار.                                         -اسم جمیل جدا و معناه جمیل ایضا.

   ایلار ترکی است به معنای ماهها                                   اسمت واقعا زیباست و همچنین معنای زیبایی دارد

  -من ای مدینة انت؟                                                       -انا من سنندج.اانت من طهران؟

   تو از کدام شهر هستی؟                                              من از سنندج هستم ایا تو از تهرانی؟   

  -لا . انا من تبریز و ساکنة هنا.                                        -فانت مثلی ایضا.

   نه من از تبریزم و ساکن اینجا هستم                             پس تو مانند من هستی

  -لماذا جئتم الی طهران؟                                                 -لان والدی فی مهمة اداریة.

   برای چه امدید سوی تهران؟                                         زیرا پدرم در ماموریت اداری است 

  -کم سنة مهمة والدک؟                                                  -سنتین.

   پدرت چند سال ماموریت دارد؟                                         دوسال

  -این بیتکم؟                                                                     -فی ساحة خراسان.

   خانه تان کجاست؟                                                          در خیابان خراسان

  -عجبا. بیتنا فی النفس المکان.                                        -أتصدقین؟؟

   عجیب است خانه ما در همان مکان است                           ایا راست میگویی؟

  -نعم .بالتاکید.متی جئتم؟                                               -جئنا قبل شهر.

   بله البته چه وقت امدید؟                                                   امدیم ماه قبل

  -فنحن جارتان و زمیلتان.                                                   - فکیف ما رایتک حتی الان؟

   پس ما همسایه و هم شاگردی هستیم                          پس چطور ندیدی حتی تا الان؟

  -عجیب.ما مهنة ابیک؟                                                     -هو مهندس.

   عجیب است شغل پدرت چیست؟                                     او مهندس است

  -هل تاتین الی بیتنا؟                                                        - بکل سرور.

   ایا میتوانی به خانه ما بیای؟                                              با کمال میل

  -متی؟                                                                           -بعدما یسمح لی والدی و تقبل والدتی.

   چه وقت؟                                                                      پس ایکه اجازه داد پدرم وقبول کرد مادرم

  -وهل یاتی ابوک؟وهل تاتی امک؟                                  -ان شاءالله ساسالهما.

   و ایا می اید پدرت؟و ایا می اید مادرت؟                           قطعا بزرگ است خدا 

  الغریب من الی له حبیب

  الامام علی{ع}

  منبع مطلب : www.zahrarasooli.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.zahrarasooli.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات عربی پایه هشتم نوبت اول

  نام و نام خانوادگی:

                      بسمه تعالی

  اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان

            آموزشگاه:شهید علی ایرانمنش

  نام دبیر: آقای اکبری

  نام پدر:

  تاریخ امتحان:24/10/93

  نام درس: عربی

  وقت امتحان: 90

  کلاس:هشتم

  تعداد صفحه:

  ردیف

  دانش آموز عزیز:                       هیچ عبادتی از تفکر واندیشه بهتر نیست.                        (پیامبر اکرم ص)

  بارم

  1

  عبارات زیر را ترجمه کنید .

  الف )بَقیِتْ مُدَةَ اُسبوعَینِ وحیدةٌ

  ب) الَسکوتُ ذَ هَبٌ و الکَلامُ فِضَة .

  ج) یَذْ هَبُ الی القَرْیَه المُجاوَرَةِ .

  د)اَلایرانیونَ  خَدَموا اللغةََََََ العرَّبیةَ کثیراًًً.

  1

  2

  فقط کلمه مشخص شده را ترجمه کنید .

  الف ) بلسانٍ عَرَبیٌٌ مبینٍ .           ب) انا اُ حبُّ بیعَ الکُُتُُبُُُ                     ج) لِماذا جئتُُمْ الی طهْْرانِ

  75/0

  3

  ترجمه ناقص را کامل کنید .

  الف) هذا العصُفورُ یَشْربُ الْماءِ .  این ................... آب می نوشد .

  ب) هذه البنتُ تََعمََلُُُ فی المخْتَََبََر.    این دختر در .................... کار می کند .

  ج) یَفْهَمُ الْفَرَسُ الْصَّّغیرُ کَلا مَ اُمّهِ.    اسب کوچک سخن مادرش را .....................

  75/0

  4

  کلمات هم معنی را به هم وصل کنید .

                    الف                                      ب

                      ساختید (مثنی )                    قاطع      

                      چرخش                             صََنعتُما

                      می پرسی                        موظّّّّفونَ

                        بُرنده                               تَسالینََ

                                                            دَوران

  1

  5

  به پرسش های زیر پاسخ دهید .

  الف ) مِِِِِِنْ مِِِِِِلابِِِِِِِِِسَ النِِِساءِ وََ البناتِِ. ( ................)

  ب) عَدَدَ اََیام الْــأُسبوع .(.....................)

  5/0

  6

  عبارات زیر را کامل کنید .                 ( الجََهْْْلُ الْجُندی اللِِسان )

  الف ) بلاءُ الانْسان ُ فیه ..................                ب) موتُ الاحیاءِ ...............

  5/0

  7

  جواب کوتاه دهید .

  ما هوَ هََدَفُکُم مِِنْ انتخاب الْشُغل؟

  5/0

  8

  پاسخ دهید .

  الف ) کَمْ عُمرُ کَ  یا صَدیقی ؟ ................

  ب)اَیْنَ الخلیجُ الفارسی ؟ ........................

  ج) کَمْ صَفّاً فی مَدْْ رِِستُکََ ؟ .....................

  75/0

  9

  در عبارات زیر فعل را مشخص کرده و نوع آن را بنویسید

  أَنتِ تَفْهمینَ مَعْنی الآیاتِ وَ الاحادیثِِِ السَهلة . أَنتَ سَََتَغْرَقُ فی الماءِ وَ یَذْْ هَبُ الی الْنَهرِ. ظَـلَـموا اْنفُُُسَََهُمْ .

  1

  10

  مترادف کلمات زیر را بنویسید .                                    (قادم – رَأیَ – أَََتی – بُُستان )

  جاءَ  :                                    شاهَدََ :                                       الْحََدیقة :

  75/0

  11

  - ترجمه عبارت زیر را کامل کنید .

  انْتَ حَدّّادٌ .تَصْنَعُ الْاَبْواب وَ النَََوافِِِِذْ. تو آهنگر هستی ........................................

  75/0

  12

   گزینه مناسب را انتخاب کنید .

  الف) انْتِِِ ............. الی مَکْتَبة .         یَذْهَبُ              تَذْهَبینَ              اذْهَبُ                   نَذْهَبُ

  ب) اَلعاقِِلُ  ........... الی الیَمینِ وَالیَسارِِ ثُمَ یَعْبُرُ الشارع .     تَنْظُرُ           تَنْظُرینَ               یَنْظُرُ               انْظُرُ

  ج) انْتَ ............ فی المَصْنََع اَََمْس .            عَمِِِِِِلْْْْتََ                  تَعْملینَ               اعْْمِِِلُ                تَعْْمِِِلُ

  75/0

  13

  متضاد کلمات زیر را بنویسید . ( یَکْذِبُُ – ماضی – بَیع – نِِهایَََة )

  قادم   (                  )          شََراء (                     )              بدایة (                      )

  75/0

  14

  ترجمه افعال زیر را بنویسید . ( نتوانستی – فهمیدم – خواهد پرسید – می روی )

  سَیََسْاََ لُ                  فَهِِمْتُ                  تَذْهَبینَ                  ما قَدَرْتَ

  1

  15

  کلمه ناهماهنگ از نظر معنی مشخص کنید .

  بَقَرَة                              فَرَس                           مِِِهَنة                          غُراب

  الْفِِِضَّة                           السَّّبْت                         الثُّلاثاء                        الْخََمیس

  انا                               وَردَة                             اَنْتَ                            هُمْ

  75/0

  16

  به سوالات داده شده پاسخ دهید .

  الف) ما اسمُکَ؟                                               ب) مَنْ هُوَ مُدیرالْمَدْرَسة ؟

  5/0

  منبع مطلب : motevaseteh1.persianblog.ir

  مدیر محترم سایت motevaseteh1.persianblog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  امیمحمد فولادی 5 روز قبل
  0

  خاک تو سرت

  مهدی 14 روز قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید