در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  با هم تکمیل کنید جامعه شناسی یازدهم

  1 بازدید

  با هم تکمیل کنید جامعه شناسی یازدهم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  پاسخ فعاليت هاي كتاب تازه تاليف جامعه شناسي 2

  جامعه شناسی 2

  درس اول  گستره جهان اجتماعی

  برای پاسخ به پرسش بالا جدول صفحه ی بعد را تکمیل کنید.پدیده های را که مطمئن هستید درون جهان قرار دارند در ستون اول  و مواردی را که یقین دارید بیرون از جهان اجتماعی قرار دارند در ستون دوم بنویسید .مواردی را که درباره آنها شک دارید و نمی دانید درون جهان اجتماعی یا بیرون آن قرار می گیرند در ستون سوم درج کنید.

  گفت و گو کنید

  درباره قنات وابعاد اجتماعی آن و ارتباط آن  با آب و هوای فلات ایران گفت وگو کنید .

  باتوجه به آنچه  در این بخش خواندیم پدیده های ستون سوم جدول رادوباره باز نویسی کنید . به نظر شما این موارد به کدام جهان تعلق دارند.جهان طبیعی یا جهان اجتماعی یا هر دو؟  هر دو  -ابتدا جزءجهان طبیعی اند ولی چون دارای آثار اجتماعی میباشند به جهان اجتماعی بر میگردند.

  تامل کنید

  درباره پدیده های که در ستون دوم جدول مربوط به این درس نوشته اید یک بار دیگر تامل کنید . در چه صورتی میتوان پدیده های مربوط به این ستون را در ستون های اول قرارداد؟

  آیا پدیده ها گذشتگان آیندگان ویروس درون جهان اجتماعی قرار می گیرند ؟ چگونه؟

  0زمانی که به زندگی اجتماعی انسانها تاثیر گذاشته باشند  .

  0ولی با بیمار شدن افراد شغل کم می شود ،هزینه درمان بالا می رود نیروی انسانی کاهش می یابد پس با زندگی اجتماعی انسانها ارتباط داشته و آن را تحت تاثیر قرار می دهد

  مفاهیم کلیدی

  اصطلاحات و مفاهیم کلیدی درس را در این قسمت بنویسید .

  گستره ی جهان اجتماعی- پدیده های درون جهان اجتماعی- معیار شناسی پدیده ها ی اجتماعی- بسط جهان اجتماعی-دگرگونی کنش های اجتماعی

  خلاصه کنید

  مطالب مهم درس را در قالب جمله یا گزارش بنویسید .

  تمامی پدیده ها به واسطه ارتباطشان با زندگی انسان  در گستره ی جهان اجتماعی قرار میگیرند .

  کنشهای اجتماعی انسان ها و پیامد های آنان به جهان اجتماعی تعلق میگیرند زلزله آب وهوا  پدیده ها ی طبیعی در جها ن طبیعی هستند .

  شناخت ستارگان امکان پیدا کردن راه ها در بیابان ها  و در یا ها را فراهم می آورد واین پدیده  بر سفر ها  و مهاجرتهای  انسانی را گسترش می دهد .  هر یک از موجوداتی که بیرون جهان اجتماعی هستند  به واسطه ارتباطی که با زندگی اجتماعی  انسان دارند در گستره جهان اجتماعی نیز قرار میگیرند . رفتار شتاب زده و نابخردانه انسان طبیعت ومحیط زیست را آلوده میکند وفرصت های  زندگی اجتماعی را محدود میکنند.

  آنچه آموختیم

  فرض کنید می خواهید مطالبی را که در این درس یاد گرفتید به زبان و قلم خودتان به دیگران آموزش دهید . در کلاس نوشته های خود را بخوانید و با راهنمائی دبیر خود بهترین آنها را انتخاب کنید و به نام نویسنده آن در کتاب خود بنویسید؟

  جهان اجتماعی به مجموعه پدیده های جهان دلالت  دارد که در محدوده زندگی اجتماعی انسان قرار می گیرد بنابراین کنش های اجتماعی انسانها و پیامد های آن به این جهان تعلق دارد. لذا زلزله آب هوا خشک سالی امنیت صلح .....از آن جهت که با زندگی اجتماعی ارتباط پیدا می کند در ون جهان اجتماعی قرار می گیرند.

  در س دوم

  نظام اجتماعی

  تامل کنید

  کلاس درس خود را به مثابه یک مجموعه در نظر بگیرید .

  پنج مورد از اجزا وعناصر این مجموع را یادداشت کنید .و نوع ارتباط اجزا رابا کلاس دارند در مقابل آنها بنویسید.

  مقایسه کنید

  با تکمیل جدول زیر مفاهیم سه گانه جهان اجتماعی ساختار اجتماعی ونظام اجتماعی رادر مورد خانواده به کار ببرید.

  گفت وگو کنید

  1-بعضی از عناصر واجزا  هریک از نهادهای اجتماعی مثل خانواده –اقتصاد و  سیاست را به خاطر بیاورید ودرباره روابط وساختار این اجزا گفت وگو کنید .

  سیاست بر آموزش و پرورش  یعنی کتاب وجذب نیروی انسانی مورد نیاز برای آموزش و پرورش  از طریق استخدام - آموزش و پرورش  بر سیاست، تعیین کادرآموزشی- تعیین محتوای درس- تربیت نیروی متخصص  برای نهاد سیاسی

  2-به چند گروه  تقسیم شوید ودرمورد ساختار وروابطی که بین نهاد های مختلف جامعه وجود دارد گفت و گو کنید .

  مفاهیم کلیدی

  جهان اجتماعی -نظام اجتماعی -ساختار اجتماعی -تفاوت نظام اجتماعی و جهان اجتماعی-   نهاد اجتماعی  -  نظام اجتماعی کل-خرده نظام اجتماعی  -  گستره زندگی  اجتماعی -  اجزا وعناصر جهان اجتماعی-مهمترین نهاد های اجتماعی(اقتصاد،سیاست،آموزش و پرورش،خانواده)

  خلاصه کنید

  ·         جهان اجتماعی مجموعه پدیده های است  که در گستره ی زندگی اجتماعی انسان قرار میگیرد .

  ·          نوع ارتباط و پیوندی که بین پدیده های اجتماعی وجود  دارد ساختار اجتماعی میگویند

  ·         به مجموعه پدیده های جهان اجتماعی از نظر ساختار وارتباط  آنها با هم نظام اجتماعی میگویند .

  ·          تفاوت جهان اجتماعی ونظام اجتماعی : جهان اجتماعی به مجموعه پدیده هایی میگویند که مربوط به اجتماع هستند و نظام اجتماعی همان  مجموعه پدیده ها  از جهت ساختار وارتباط آنها با هم  .

  ·         به مجموعه خرده نظامهایی که یکی از نیازها ی اساسی نظام اجتماعی کل را بر طرف سازند نهاد اجتماعی گویند .

  آنچه آموختیم

  همان طور که میدانید هر نظام اجتماعی از مجموعه اجزا و عناصر (نقش ها والگو های عمل) تشکیل شده که هر کدام از اجزا (خرده نظام ها) با هم ارتباط منظم دارند.

  ازاین ارتباط با عنوان ساختار میتوان نام برد و چون هر یک از این خرده نظام ها یکی از نیاز های اساسی نظام اجتماعی را برطرف میسازند یک نهاد اجتماعی را تشکیل می دهند مانند اقتصاد-سیاست-آموزش وپرورش و خانواده و... که مهمترین نهاد اجتماعی نظام اجتماعی محسوب میشوند.

  درس سوم

  فرهنگ 1

  بیاندیشید

  وقتی وارد جامعه ای می شوید چگونه به مسلمان بودن یا مسلمان نبودن آنها پی می برید؟ از ویژگی های فرهنگ اسلامی پنج مورد را بیان کنید؟

  از نحوه پوشش –اعتقادات-شیوه زندگی مردم-و بطور کلی فرهنگ آنها

  مساجد-گرفتن تسبیح-مراسم ماه رمضان-عزاداری در ماه محرم و صفر-انگشتر عقیق- صدای اذان و......

  گفت وگو كنید

  یکی از خرده فرهنگ هایی را که ضد فرهنگ عمومی جامعه ی ماست و معرفی ودلیل ضدیت آن را تشریح کنید؟

  قاچاق- رشوه گیران –اشرار مواد مخدر-زیرا مطابق بافرهنگ عمومی عمل نمی کنند

  تامل کنید

  همان گونه که نهاد های فرهنگی ،نیاز های فرهنگی سایر نهادها را تامین میکنند آیا نهادهای اجتماعی دیگر نیازهای نهادهای فرهنگی را تامین میکنند ؟چگونه؟

  بله مثلا نهاد سیاسی ضمانت اجرای انجام قواعد فرهنگی را تجویز می کند- اقتصاد توسعه یافته رسانه های فرهنگی را قدرت مند می سازد –نهاد اقتصادی امکانات مالی را برای توسعه فرهنگ مهیا می سازد .

  مفاهیم کلیدی

  جامعه  ،فرهنگ، خرده فرهنگ ،فرهنگ عمومی ،ضد فرهنگ ، نهاد فرهنگی ، خرده فرهنگ موافق ،نهاد اقتصادی،

  خلاصه کنید

  جامعه در حکم کالبد وجسم فرهنگ است وفرهنگ مانند روح وجان جامعه است . جامعه به گروهی از مردم که باهم به طور سالیان متمادی  با هم زندگی میکنند .گفته می شود.

  فرهنگ به شیوه زندگی گروه های مردم که با هم زندگی میکنند گفته می شود. جامعه وفرهنگ با هم ارتباط متقابل دارند بدون یکی ، دیگری هم معنا ندارد.

   فرهنگ غریزی  نیست   بلکه یک پدیده است اکتسابی وآموختنی است واز راه آموزش وتربیت منتقل میشود. به آن بخش از فرهنگ که مردم یک جامعه درآن اشتراک دارند فرهنگ عمومی گویند. و به آن بخش که مربوط به یک گروه – قوم – قشر – یا صنف خاص است خرده فرهنگ نام دارد .

  اگر ارزش های عقاید و هنجارها ....... یک فرهنگ با فرهنگ عمومی یکی نباشد ضد فرهنگ گویند واگر با آن موافق باشد  فرهنگ موافق گویند.

  آنچه آموختیم

  تاثیرنهاد فرهنگی بر سایر نهادها- در جامعه فرهنگ عام و خاص وجود دارد. جامعه وفرهنگ با هم ارتباط متقابل دارند .فرهنگ غریزی نیست بلکه یک پدیده اکتسابی است. لذ ا به آن بخش از فرهنگ  که مردم یک جامعه ازاشتراک دارند فرهنگ عمومی میگویند .

  در نظام های سرمایه داری افزایش ثروت از ارزش های اصلی نهاد اقتصادی است .ولی در اقتصاد اسلامی افزایش ثروت هدف نیست . بلکه عدالت از ارزشهای اصلی آن است و...

  درس چهارم

  فرهنگ 2

  تمرین کنید:

  در جدول زیر سه نمونه از فرهنگ آرامانی جامعه خود را که بیرون از فرهنگ واقعی است و سه مورد را که درون فرهنگ واقعی است بنویسید؟با یکدیگر در باره راهکارهای تحقق آرامانهائی که در فرهنگ واقعی حضور ندارند گفتگو کنید؟

  خود را یک مدیر فرهنگی فرض کنید و راهکارهای پیشنهادی یتان را برای ارتقای فرهنگ واقعی و نزدیک شدن به فرهنگ آرمانی بیان کنید:

  نمونه بیاورید:

  سه نمونه از عناصر فرهنگ حق را که در اغلب یا همه فرهنگ ها حضور دارند نام ببرید؟

  شناسائی کنید:

  مفاهیم کلیدی

  فرهنگ آرمانی ، فرهنگ واقعی، فرهنگ حق، فرهنگ باطل ، حقیقت،واقعیت

  خلاصه کنید

  فرهنگ واقعی بخشی از فرهنگ است که مردم به آن عمل میکنند .

  بخشی از فرهنگ که مردم ازآن جانبداری میکنند و رعایت آنرا لازم می دانند  اما در عمل ممکن است آن را رعایت نکنند فرهنگ آرمانی گویند .

  بخشی از فرهنگ واقعی میتوانند بیرون فرهنگ آرمانی واقع شودوبخشی از فرهنگ آرمانی نیز بیرون فرهنگ واقعی قرار گیرد .

  بخشهای از فرهنگ که از نظرعلمی قابل دفاع  نباشد وبر اساس خرافات باشد فرهنگ باطل -بخش های  از فرهنگ که از نظرعلمی صحیح ومطابق فطرت انسان باشد  فرهنگ حق گویند .

  عقل و وحی دو ابزار مهم برای شناخت عقاید و ارزش ها هستند .حقیقت هر چند ثابت است ولی در قلمرو واقعیت تغییر میکند .

  آنچه آموختیم

  فرهنگ در جامعه به چند بخش واقعی و آرمانی حق و باطل تقسیم میشود که فرهنگ واقعی همان است که مردم به آن عمل می کنند ولی فرهنگ آرمانی رعایت آن را لازم میدانند ولی در عمل ممکن است آنرا رعایت نکنند بنا بر این بخشی از فرهنگ واقعی میتواند بیرون فرهنگ آرمانی باشد و با لعکس فرهنگ حق از نظر علمی صحیح و با فطرت انسان ها مطابقت دارد ولی فرهنگ باطل غیر علمی و بر اساس خرافات

  شکل می گیرد و حق وباطل بودن ارزش ها و عقاید را درباره ی انسان ها نمی توان با ابزار علوم تجربی داوری کرد وآنرا میتوان به وسیله ی عقل و وحی شناخت

  حقیقت ثابت است ولی در قلمرو واقعیت تغییر پذیر است.

  فصل دوم:هویت وفرهنگ

  درس پنجم

  هویت

  پاسخ دهید

  اگربخواهیددریک وب لاگ خودرامعرفی کنید چه می نویسید؟

  من دانش آموزسال سوم متوسطه ودردبیرستان (شهیداکرم مرادی منطقه دشمن زیاری )تحصیل می کنم وبه فوتبال علاقه زیادی دارم و......

  تبیین کنید

  در جدول زیر ده ویژگی هویتی خود را بنویسید و اکتسابی ،انتسابی بودن ،فردی ،اجتماعی بودن و ثابت و متغیر بودن آنها را تعیین کنید

  گفت و گو کنید :

  دین پیامبران الهی  فیلسوفان روان شناسان  وانسان شناسان وجامعه شناسان درباره ی غفلت و فراموشی انسان ها از هویت واقعی خود نظریات متنوعی دارند با راهنمای دبیر خود درباره ی این نظریات گفت وگو کنید .

  قرآن همه ی انسان ها را در حال خسران (ضرر) می بیند چون ازهویت الهی وفطری خود غافل ماندند مگر این که با راهنمای پیامبران ایمان بیاورند و به سود برسند  .

  مفاهیم کلیدی

  هویت ، هویت اکتسابی ،هویت انتسابی هویت فردی ،هویت جمعی ،هویت ثابت ،هویت متغیر ،خود آگاهی ،ویژگی های مختلف هویت

  خلاصه کنید

  به ویژگی های هویت ی که انسانها در پیدایش وتداوم آنها تاثیر داشته باشد هویت های اکتسابی میگویند هویت در معنای اولیه وعام آن پاسخی است که به پرسشی از کیستی  داده میشود در معرفی هویت خود ودیگران از عبارات و مفاهیمی متنوع مانند باهوش ،زرنگ ، تنبل و...استفاده میشود . به ویژگی هایی را که انسانها در پیدایش وتداوم آنها تاثیر نداشته باشد هویت های انتسابی میگویند . ویژگی هایی که فرد بدون حضور در اجتماع نمی تواند داشته باشد هویت اجتماعی گویند.

   ویژگی هایی که فرد بدون حضوردر اجتماع می تواند داشته باشد هویت فردی گویند. برخی ویژگی های افراد هرگز تغییر نمیکند مانند مکان وزمان که به انها هویت ثابت میگویندو بالعکس .

  آنچه آموختیم

  هویت پاسخی که فردبه کیستی    می دهد  که انواع مختلفی دارد –اکتسابی که ما در پیدایش آن تاثیر داریم- هویت انتسابی در پیدایش آن ها تاثیری نداریم –هویت جمعی با حضور  فرد در اجتماع مشخص شود مانند ایرانی بودن –هویت فردی که نیازی به حضور فرددر جامعه نیست  تاشناخته شود مثل مرد و یا زن بودن –هویت ثابت که هرگز تغییر نمیکند زمان مکان تولد- هویت متغییر که با توجه به یک سری  دلایل تغییر می کند- ورزشکار و فوتبالیست  وتربیت بخشی از هویت  آگاهانه است وبخش دیگر پنهان است .

  درس ششم

  گفت وگو کنید

  بخشی از هویت ما محصول نقش های است که  به عهده داریم .برخی از نقش هایی را که در خانواده به عهده دارید نام ببرید و حقوق و تکالیف هر کدام را نام ببرید.مانندنقش فرزندي:حقوق:پدرومادرمخارج فرزند رافراهم مي نمايند.تكليف:فرزندبه پدرومادراحترام مي گذاردو.....

  كامل كنيد:

  جهت تاثیر ابعاد جسمانی ،روانی و اجتماعی انسان را در شکل زیر کامل کنید؟

  بدن                        نفس                   جامعه وفرهنگ  همچنين به همين نسبت جامعه وفرهنگ بربدن،وبدن برجامعه وفرهنگ تاثيرمي گذارد.

  تامل كنيد:

  با کمک معلم خود اخلاق عیاری ورزشکاران جهان اسلام (اخلاق پهلوانی)را با اخلاق ورزشی جهان جدید (اخلاق قهرمانی)مقایسه کنید؟و تناسب این دو نوع اخلاق را با ارزشهای کلان اجتماعی بیان کنید؟دراخلاق عياري وپهلواني مفاهيمي مانندجوانمردي انسانيت-نفي خود-كمك به ديگران رواج دارد(نفي خودتاحدي درورزش باستاني درزورخانه وكشتي ارزش است)دراين اخلاق ورزش وسيله است امادراخلاق ورزشي جهان جديدبرد وباخت-ثروت-شهرت-قدرت طلبي رواج داردوورزش هدف است. هركدام باارزشهاي كلان خودمواردفوق راارزش مي دانند.

  مفاهیم کلیدی

  هویت فردی جسماني-  هویت فردي غيرجسماني-تناسب هويتهاي فردي واجتماعي –تمايزهويت فردي واجتماعي-تعامل بخشهاي هويتي

  خلاصه کنید؟

  هویت اجتماعی شامل صفاتی است که ریشه در جامعه و فرهنگ دارند و در جهان اجتماعی شکل می گیرند.هويت فردي به دوبخش جسماني وغيرجسماني تقسيم مي شود.هويت جسماني به بدن انسان برمي گرددومربوط به جهان طبيعت است.هويت فردي غيرجسماني،ويژگيهاي هويتي صفات رواني واخلاقي آدمي اندومربوط به جهان نفس وجان آدمي اند.جهانهاي سه گانه طبيعي (بدن-نفس-طبيعت)نفساني واجتماعي بريكديگراثرمي گذارند.هرجهان اجتماعي براساس ارزشها وعقايد وآرمانهاي كلان خودشكل مي گيرد.و.......

  آنچه آموختیم

  هویت اجتماعی ریشه در جامعه و فرهنگ دارد.هويت فردي به دوبخش جسماني وغيرجسماني تقسيم شده وجهان هاي سه گانه نفساني واجتماعي برهم اثرمي گذارند واثرمي پذيرندوهرجهان اجتماعي به تناسب هويت خودبااين جهانها تعامل داردردجهان معنوي اسلام طبيعت به عنوان موجودي زنده آيت ونشانه خداونداست وانسان درجهان متجددهرنوع تصرفي رابراي بهره برداري بيشترازطبيعت انجام مي دهد.

  درس هفتم

  باز تولید هویت اجتماعی

  بیاندیشید:

  آیا جامعه پذیری در جوامع مختلف شیوه واحد و ثابتی دارد یا متفاوت است در این باره بیندیشید و نمونه بیاورید؟متفاوت است.درجامعه سنتي دايره خويشاوندي وگروههاي محلي مهم اندولي درجوامع مدرن رسانه وشبكه هاي اجتماعي،درجامعه بازسازمانهاي غيردولتي ولي درجوامع بسته طبقه كاستهاو......

  گفتگو کنید:

  1-جامعه برای حفظ سلامت عمومی نیازمند پزشکان متخصص است به دست آوردن تخصص کاری دشوار است به نظر شما در جامعه برای جذب افراد به رشته پزشکی چه کارهایی انجام می شود؟بالابردن شان ومنزلت پزشكان-حافظ جان انسانها هستند-قدرتمندهستند-ازاقشاربالاي جامعه محسوب مي شوندو....

  2-برخی از پزشکان ممکن است بر خلاف هنجارهای پذیرفته شده عمل کنند. برخی  از کجروی های اجتماعی پزشکی را نام ببرید و راه ها و شیوه های پیشگیری و کنترل آن را بیان کنید؟فروش اعضاء بدن-عدم رعايت براي پيونداعضاء-گرفتن پول اضافي براي جراحي-انجام عمل هاي غيرمجاز(سقط جنين،تغييرجنسيت)راههاي كنترل:لغوپروانه پزشكي-تدوين قوانين محكم پرداخت ديه-فشاردستگاههاي نظارتي و......راههاي پيشگيري:تعيين چهره هاي برتر-چهره هاي ماندگار-آماده كردن زمينه هاي براي ادامه تحصيل و . . .

  گفتگو کنید

  مسئولیت کدام مراتب امر به معروف و نهی از منکر همگانی است و کدام مراتب آن وظیفه نهاد ها و مراکز رسمی است؟مراتبي چون لحن ملايم-ايما-اشاره-موعظه ونشان دادن عدم موافقت-اخم و...برعهده همگان است وتاجايي كه ضرري براي فردنداشته باشد.وزماني كه احتمال ضرروزيان-مجازات وتنبيه ايجادمي شودبرعهده نهادهاي رسمي است.

  مفاهیم کلیدی

  جامعه پذیری ،کج روی اجتماعی –كنترل اجتماعي-بازتوليدهويت اجتماعي-تبليغ واقناع-تشويق وپاداش-تنبه ومجازات-مراتب كنترل اجتماعي-امربه معروف ونهي ازمنكر-و.....

  خلاصه کنید

  به فرآیند مشارکت هر فرد در زندگی اجتماعی و مسیری که برای تکوین و شکل گیری هویت اجتماعی طی شود جامعه پذیری می گویند.به رفتارهايي كه برخلاف عقايدوارزشهاوهنجارهاي جامعه هستند كجروي اجتماعي گويند.ابزارهاي پيشگيري وكنتل اجتماعي عبارتنداز:تبليغ  واقناع-تشويق وپاداش-تنبيه ومجازات.به مجموعه فعاليتهايي كه براي پذيرش فرهنگ وانطباق دادن افرادباانتظارات جامعه انجام مي شودكنتل اجتماعي گويند.تشويق وتنبيه به دوروش رسمي وغيررسمي انجام مي شود.اقناع روشي است كه بواسطه آن فرهنگ درافراددروني مي شود.

  آنچه آموختیم

   موارد بالا وشكل غيررسمي پاداش وتنبيه بيشتردرخانواده بين همسالان يابوسيله عموم افرادجامعه انجام مي شودوپاداش ومجازات بيشترتوسط سازمانها وموسسات اجتماعي انجام مي گيرد.امربه معروف ونهي ازمنكردوعنصرفرهنگي درآموزه هاي اسلامي هستنداين دوعنصرداراي آثارفردي واجتماعي ونتايج معنوي ودنيوي اندوداراي مراتبي چون تبليغي وبرخي تشويقي ياتنبيهي است كهبرخي برعهده همه افرادجامعه است وبرخي برعهده سازمانها وموسسات رسمي وحكومتي

  درس هشتم

  تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی

  تبیین کنید

  تحرک اجتماعی گاه در درون یک نسل و گاه در دو نسل اتفاق می افتد نمونه هایی از تحکات اتاعی درون نسلی و میان نسلی را بیان کنید.تحرك ميان  نسلي:پدر  كشاورز          فرزند:معمار –مهندس

  تحرك درون نسلي:خواهر برادربيسواد باقي بمانند    ياباتحصيلات دانشگاهي رتبه خودراتغييردهيم يادريك خانواده باچهارفرزندسه فرزندكارگروفرزندچهارم پزشك يامهندس شود

  گفتگو کنید؟

  اکثر مردم الجزایر در سال 1991 میلادی به حاکمیت اسلامی رای دادند اما کودتای نظامی مانع از اجرای نتایج انتخابات شد. رئیس جمهور وقت آمریکا در دفاع از این کودتا گفت مردم الجزایر نیاز به دموکراسی کنترل شده دارند این عبارت رئیس جمهور آمریکا را  تحلیل کنید.؟درجهان اجتماعي سكولارودنيوي اجازه به باورها وارزشهايي متناسب همان زمان داده مي شودواگرفعاليتها وعقايدي برمدارجوامع وجهان سكولارنباشداجازه رشد وشكل گيري نمي يابد

  گفتگو کنید

  به نظر شما آیا هر نوع از ابداع و نو آوری و یا هر نوع مواجهه و اقتباس از فرهنگ های دیگر به تعارضات فرهنگی منجر می شود.برای هر مورد نمونه هایی را ذکر کنید.؟هم جواب مثبت است هم منفي مثلا ژاپن بااخذتكنولوژي ازجوامع غرب وحفظ اصول فرهنگي خودتوانست به توسعه دست يابدواحتمال داردكه مواجهه باتعارض فرهنگي همراه باشدمثلا ورودمفهومي به نام پارلمان به نظام پادشاهي قاجاريه كه درنهايت باعث به توپ بسته شدن مجلس توسط محمدعلي شاه گرديد.يامفاهيمي چون سكولاريسم،ليبراليسم اينهادرصورتيكه باارزشهاي كلان جامعه مقصدودرچارچوب آن نباشدموجب تعارض مي شود.ياشبكه هاي اينترنتي وماهواره اي هم مي توانندفرصت ايجادنمايندوهم محدوديت

  مفاهیم کلیدی

  تحرک اجتماعی ،فرصت اجتماعی-تحرك اجتماعي افقي-تحرك اجتماعي نزولي-تحرك اجتماعي صعودي-تحرك اجتماعي درون نسلي-تحرك اجتماعي ميان نسلي تعارضات فرهنگي-تغييرات هويتي وتحولات اجتماعي –جهان سكولارو.....

  خلاصه كنيد

  جهان اجتماعی برای تحرک اجتماعی و تغییرات هویتی فرصتها و محدودیتهایی ایجاد می کند.جابجايي افرادازيك موقعيت اجتماعي به موقعيت اجتماعي ديگر تحرك اجتماعي مي گويند.هرجامعه بر اساس عقايدوارزشهاي خودبرخي تغييرات هويتي وتحركات اجتماعي راتشويق وبرخي رامنع مي كند.درجوامع سكولارامكان زراي دادن به قوانين الهي ومعنوي وجودندارد.اگرتغييرات هويتي درخارج ازمرزهاي مقبول فرهنگي جامعه واقع شودتعارض فرهنگي بوجودمي آيد.

  آنچه آموختیم

  علاوه برمواردبالا انسانهاپس ازتولدبصورت انفعالي درمحيط خانواده هويت اجتماعي انتسابي خودرامي پذيرند.تحرك اجتماعي سه نوع است نزولي صعودي افقي كه جوامع براساس ارزشها وعقايدخودتحركات اجتماعي وتغييرات هويتي را مي پذيرند.تعارضات فرهنگي دلايل مختلفي دارد دروني بيروني

  درس نهم

  تحولات هویتی فرهنگ

  تامل کنید

  آیا هویت فرهنگی جامعه می تواند مستقل از هویت اجتماعی افراد وجود داشته باشد یا نه؟خيرچون هويت فرهنگي جامعه به نوعي وابسته به هويت اجتماعي آن است.

  پاسخ دهید

  به نظر شما تفاوت تزلزل فرهنگی با تعارض فرهنگی در چیست؟آیا تعارض فرهنگی به تزلزل فرهنگی منجر می شود؟تعارض فرهنگي نسبت به تزلزل فرهنگي تقدم زماني دارديعني اول تعارض فرهنگي بوجودمي آيدوسپس تزلزل فرهنگي رخ مي دهد.

  مي تواندمنجربشودياازطريق انجام برخي اصلاحات فرهنگي جلوتزلزل فرهنگي گرفته شودماننداينترنت وماهواره كه پيامدمنفي آن آسيب اجتماعي وپيامدمثبت آن رشدعلم است.

  تحقيق كنيد

  متفكرين جهان غرب درطي قرن بيستم آثارمتعددي رادرباره بحران دنياي متجددودوران بعدازتجدد(پسامدرن)نوشته انددرباره اين آثارورويكردهاي آنان تحقيق كنيد؟كتاب گنون(بحران دنياي متجدد)-اسوالداشپينگلر(افول تمدنها)-سيطره كميت وعلائم آخرالزمان ترجمه دكتركاردان

  مفاهيم كليدي

  بحران هويت-تحولات هويتي-هويت اجتماعي افراد-هويت فرهنگي جامعه-تزلزل فرهنگي –علل دروني تحولات فرهنگي –تحولات فرهنگي و......

  خلاصه كنيد

  هويت فرهنگي جامعه گسترده ترازهويت اجتماعي افراداست.هويت فرهنگي جامعه برمدارارزشها وعقايد اجتماعي شكل مي گيرد.هويت فرهنگي باتوجه به بخشهاي مختلف اجتماعي فرصت شكل گيري هويتهاي اجتماعي متفاوتي مي شود.تزلزل فرهنگي زماني رخ مي دهدكه مبادي هويت سازفرهنگ(ارزشها آرمانها و..)ثبات خودرادرمتن فرهنگ ازدست دهد.تزلزل فرهنگي بابحران هويت همراه است. بحران هويت مي تواندمنجربه دگرگوني وتحول فرهنگي شود.عوامل موثردربحران فرهنگي (دروني-بيروني)مي باشند

  آنچه آموختيم

  هويت فرهنگي تازماني ادامه داردكه عقايدوارزشهاي مربوط به آن موردپذيرش افرادجامعه باشدوبالعكس تزلزل فرهنگي بابحران هويت همراه است اگرفرهنگي باطل باشدولي جهت تغييرات بسوي فرهنگ حق باشدتحولات فرهنگي مثبت است.علل دروني تحولات فرهنگي يابه كاستيهاوبن بست هايي كه درهويت خودفرهنگ وجودداردبازمي گردديابه ابداعات ونوآوريها.علل بيروني به مواجهات وارتباطات بين فرهنگي برمي گردد.

  درس دهم

  ازخودبيگانگي فرهنگي

  گفت وگوكنيد

  جهان غرب درقرون وسطي پس ازمواجهه بافرهنگ اسلامي چه عكس العملهايي نشان داد؟اين جهان درطي جنگهاي صليبي تحولات هويتي پيداكردوبارديگرباعبورازعقايدوارزشهاي مسيحيت قرون وسطي به عقايدوارزشهاي دنيوي وسكولارروي آوردوهويت جديدي پيداكرد

  كدام بخش ازفرهنگ اسلامي رانپذيرفت وكدام بخش ازآن راقبول كرد؟ارزشهاي مذهبي حجاب عقايدتوحيدي رانپذيرفت وابزارهاي علمي –كتابخانه ها-علم ودانش رافراگرفتند.

  نظردهيد

  به نظرشماجوامع غرب زده براي دستيابي به تعامل فرهنگي باجهان غرب چه مسيري رابايدبپيمايد؟بازگشت به خويشتن-بازتوليدفرهنگي-جذب عناصرمثبت وتقويت آنها ودفع عناصرمنفي-احياي فرهنگ خودي

  پاسخ دهيد:

  آيامعناي اول ودوم ازخودبيگانگي لازم وملزوم يكديگرندياآنكه جامعه اي مي توانددرمعناي اول ازخودبيگانه نباشدودرمعناي دوم ازخودبيگانه باشد؟درصورتي كه قائل به تلازم آن دونيستيدنمونه اي ازعدم تلازم اين دومعناذكركنيد؟درمعناي اول ازخودبيگانگي نسبي است ولي درمعناي دوم نسبي نيست ومطلق است ممكن است جوامع غربي به عقيده متفكران خودازخودبيگانه نباشندامادرمعناي دوم ازخودبيگانه باشند.مانندانديشه هاي توحيدي وانديشه هاي مشركانه

  مفاهيم كليدي:

  خودبيگانگي فرهنگي-غرب زدگي-ارتباطات بين فرهنگي-خودباختگي فرهنگي-ازخودبيگانگي فطري-ازخودبيگانگي تاريخي

  خلاصه كنيد

  ازخودبيگانگي فطري وازخودبيگانگي تاريخي دونوع متفاوت ازخودبيگانگي فرهنگي است.ارتباطات فرهنگي گاه درمحدوده هنجارهاي يك فرهنگ است وگاه درسطح ارزشها آرمانهاي اجتماعي.خودباختگي فرهنگي يك آسيب عميق فرهنگي است كه مانع دادوستدفرهنگي مي شود.خودباختگي جوامع غيرغربي دربرابرفرهنگ غرب راغرب زدگي مي گويند.ازخودبيگانگي فرهنگي سه حالت دارد.فرهنگهاي مشركانه اساطيري وسكولارآدمي راازحقيقت جهان وازخودبيگانه مي كنند.

  آنچه آموختيم

  هرگاه افراديك جامعه مبهوت فرهنگ جامعه ديگرشوندوحالات فعال وخلاق خودرادرگزينش عناصرفرهنگي ديگرازدست بدهددرآن جامعه خودباختگي فرهنگي رخ داده است درنتيجه چنين جامعه اي اولا بصورت تقليدي عمل مي كندثانياامكان تداوم فرهنگ گذشته خودرانداردوثالثابه فرهنگ ديگري كه درمقابل اوقرارداردملحق شوداين ازخودبيگانگي سه حالت داردياجامعهئ فرهنگ تاريخي خودراازدست مي دهدياعقايدوارزشهاي يك جامعه مانع آشنايي درست افرادجامعه باانسان وجهان مي گردد ويااينكه فرهنگهايي كه براساس فطرت انسان شكل نگرفته اندنمي گذارند انسان به تفسيردرستي ازعالم وآدم داشته باشندبنابرايت مي توان گفت خودباختگي جوامع غيرغربي دربرابرفرهنگ غرب،غرب زدگي نام دارد.

  درس يازدهم

  هويت ايراني

  گفت و گو کنید:

  درباره نقش مولوی، سعدی و حافظ در گسترش زبان فارسی به عنوان زبان دوم فرهنگی جهان اسلام گفت گو کنید.

  زبان اول زبان عربی و وحی است. ظرفیت مضامین توحیدی فردوسی بیشترحماسی کمتر از ظرفیت توحیدی است  و مولوی بیشتر عرفانی است. حافظ مضامین توحیدی عرفانی-سعدی مضامین اجتماعی

  تحقیق کنید:

  درباره کتابهای «غرب زدگی»،«بازگشت به خویشتن»، «خدمات متقابل اسلام و ایران»،«فطرت» و نویسندگان آنها تحقیق کنید.

  غرب زدگی: جلال آل احمد، بازگشت به خویشتن:سید جمال الدین اسد آبادی، خدمات متقابل اسلام و ایران:آیت الله مطهری، فطرت: آیت الله مطهری

  تحلیل کنید:

  حجاب و پوشش به عنوان نماد هویت جهان اسلام در صد ساله اخیر فراز و فرودهایی داشته است. دردوران رضا خان حجاب درون جامعه ایران بود و زنان مسلمان اجازه رعایت ضوابط دینی خود را نداشتند و اینک حجاب مساله کشورهای اروپایی شده است و برخی از کشورهای اروپایی از ورود زنان با حجاب در مراکز آموزشی ممانعت می کنند. جا به جایی مسئله حجاب از درون کشورهای اسلامی به درون کشورهای اروپایی را با نظر به هویت جهان اسلام تحلیل کنید.

  چون حجاب یک نماد هویتی قوی اسلامی است به فرهنگهای اروپایی منتقل شده ولی علی رغم مخالفتهای کشورهای اروپایی وارد این کشورها شده و زنان از آن حمایت می کنند مانند با حجاب شدن دختران فرانسه در دانشگاه و ....

  مفاهیم کلیدی:

  هویت ایرانی، بازگشت به خویشتن، هویت ایرانی، قبل از ظهور اسلام-هویت ایرانی بعد از ظهور اسلام-هویت ایرانی در رویارویی با فرهنگ غرب-هویت ایرانی و انقلاب اسلامی

  خلاصه کنید:

  زبان فارسی دومین زبان فرهنگی جهان اسلام است.

  هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام، هویت دینی آمیخته با اساطیر است هویت فرهنگی جوامع اسلامی در رویارویی با غرب هویت سکولار و دنیوی است. متفکرین ایرانی از ده سی به بعد آثاری نظیر غرب زدگی-بازگشت به خویشتن-بازگشت ایران به اسلام-بازگشت به خویشتن الهی و توحیدی است.اسلام قطب فرهنگی جدید به شمار می رود و همین امر باعث شد که اندیشمندان غرب به بازبینی نظرات پیشین خود بپردازند.

  آنچه آموختیم:

  هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام با اینکه هویت دینی بود ولی با اساطیر همراه بود در نتیجه وقتی این هویت با غرب رویارو شد به هویت سکولار یا دنیوی تبدیل گردید و در نتیجه متفکرین اسلامی از دهه سی به این طرف آثاری همچون بازگشت به خویشتن-غرب زدگی-بازگشت به خویشتن خویش را مطرح نمودند از جمله آنها امام خمینی بود که توانست با استفاده از آموزه های قرآن وکمک اهل بیت(ع) بازگشت به هویت اسلامی ایرانی را بعنوان قلب تپنده بیداری اسلامی درآورد.

  درس دوازدهم

  قدرت و اقتدار

  گفت وگو کنید:

  درباره راههای تاثیر گذاری بر اراده دیگران گفت وگو کنید. قدرت فردی-قدرت اجتماعی که هم می تواند با رضایت باشدو هم با کراهت

  پاسخ دهید:

  قدرتی که با اکراه طرف مقابل انجام می شود تا چه زمانی می تواند ادامه داشته باشد؟ تا زمانیکه ترس و تهدید وجود داشته باشد و تا زمانیکه طرف مقابل قدرتی برای تنبیه داشته باشد.

  نظر دهید:

   به نظر شما آیا درجامعه ای که فرهنگ عمومی مردم، فرهنگی دینی باشد، قدرت نامشروع می تواند مقبولیت داشته باشد؟ دلیل خود را بیان کنید.بله مانند ترکیب فرهنگ عمومی دینی و فرهنگ سیاسی سکولاراست.

  مفاهیم کلیدی:

  قدرت، اقتدار،قدرت اجتماعی،مقبولیت، مشروعیت، تبعیت با کراهت، تبعیت با رضایت، مقبولیت و مشروعیت، مقبولیت و اقتدار، شریعت

  خلاصه کنید:

  اساس مقبولیت قدرت، خواست و اراده کسانی است که قدرت برآنها اعمال می شود.

  هرگاه موجودی بتواند کاری را باآگاهی و اراده خود انجام دهد دارای قدرت است قدرت فردی یعنی فرد به تنهایی نمی تواند نیازهای خود را تامین کند و قدرت اجتماعی فرد بر اراده دیگران اثر می گذارد و به هدف خود می رسد.

  کراهت وقتی است که تبعیت ناشی از ترس و تهدید باشد.به قدرتی که با مقبولیت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شود اقتدار می گویند.مدار مشروعیت حق وباطل بودن است.مدار مقبولیت خواست واراده کسانی است که قدرت بر آنها اعمال می شود.

  آنچه آموختیم:

  قدرت دو نوع دارد فردی و اجتماعی

  قدرت فردی انسانها محدود است یعنی به تنهایی نمی تواند نیازهای خود را تامین کند و وقتی توانست بر اراده دیگران اثر بگذارد دارای قدرت اجتماعی است و در این حالت به هدف خود می رسد قدرت اجتماعی بدون پذیرش و توافق بدست نمی آید تبعیت به دو صورت با کراهت و با رضایت است. کراهت همراه با ترس و تهدید است ولی رضایت بامیل درونی و مطابق اراده دیگری است.

  درس سیزدهم

  نظام سیاسی

  گفت و گو کنید:

  درباره پیامدهای جامعه ای که در آن، حکومت و سیاستی وجود نداشته باشد گفت و گو کنید.

  عدم وضع قوانین متناسب با نیازها عدم اجرای صحیح قوانین-عدم نظارت بر اجرای قوانین-هرج و مرج و آنارشیسم عدم امنیت

  تحقیق کنید.

  درباره چگونگی ارتباط نظام فرهنگی با نظام اقتصادی تحقیق کنید.

  پاسخ دهید:

  براساس چه نوع جهان بینی ومعرفت شناسی می توان درباره ارزشهای سیاسی داوری علمی کرد؟جهان بینی توحیدی و معرفت شناسی که بر پایه علوم تجربی استوار نباشد یعنی بااستفاده از شناخت عقلانی و وحیانی به تفسیر و داوری علمی درباره ارزشهای سیاسی می پردازد. ولی درجهان بینی دنیوی چون ابزار معرفت شناسی وجود ندارد درباره ارزشهای سیاسی نمی توان داوری علمی کرد.

  مفاهیم کلیدی:

  سیاست، نظام سیاسی، حکومت، وضع قوانین،اجرای قوانین، نظارت بر قوانین، نظام فرهنگی، نظام اقتصادی، آرمانها و ارزشهای سیاسی، داوری ارزشی

  خلاصه کنید:

  سیاست، به کارگیری قدرت سازمان یافته برای هدفی معین است.

  مجموعه ساز و کارهایی که در نظام اجتماعی برای اعمال سیاستهای آن وجود دارد نظام سیاسی را شکل میدهد. حکومت مجموعه عواملی هستند که سیاستهای مربوط به کل جامعه را پیش می برند. سه قوه مقننه مجریه و قضائیه عهده دار وظایف سه گانه حکومت هستند در یک جهان اجتماعی نظام سیاسی نمی تواند مستقل از سایر نظامها باشد بلکه با هم تعامل دارند داوری درباره هر یک از ارزشهای سیاسی به نوع عقاید و جهان بینی افرادی که به داوری می پردازند بستگی دارد. از نظرات کسانیکه جهان بینی دنیوی دارند علم تنها ابزاری است که راه دستیابی به ارزشهای سیاسی را در صورتی که تفسیری دنیوی و جهانی داشته باشند پیدا می کندو کسانیکه این ؟؟را ندارند با استفاده از شناخت عقلانی و وحیانی به تفسیر علمی هر یک از ارزشها می پردازند.

  آنچه آموختیم:

  نظام سیاسی مجموعه ی ساز و کارهایی که نظام اجتماعی برای اعمال سیاستهای آن وجود دارد گفته می شود و حکومت آنها را پیش می برند و از طریق سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه به اجرای وظایف خود می پردازند. در نتیجه در سه نظامهای اجتماعی هیچ یک از نظامها به تنهایی نمی توانند جدا از یکدیگر عمل نمایند بلکه بر هم اث می گذارند و از هم تاثیر می پذیرند لذا داوری درباره ارزشهای سیاسی موجود در هرنظام سیاسی بستگی به عقاید و بینش افرادی دارد که آنها را بررسی می کند.

  درس چهاردهم

   انواع نظام سیاسی

  گفتگو کنید:

  درباره تفاوت جمهوری اسلامی و دموکراسی از دیدگاه ارسطو گفت و گو کنید.

  از نظر ارسطو که هسته اصلی نظریه او بر مبنای فضیلت هست.طبقات جامعه به دو دسته آزادگان و بردگان تقسیم می شوند درحکومت جمهوری آنهائیکه صاحبان فضیلت و حقیقت هستند حق انتخاب شدن دارند چون برحقند اما در حکومت دموکراسی هر دو گروه آزادگان و بردگان حق انتخاب و حضور در صحنه های سیاسی را دارند.

  در حکومتهای جمهوری ؟؟و آزادگان حق انتخاب دارند و بردگان به آنها رای می دهند.

  پاسخ دهید:

  آیا در اندیشه لیبرال دموکراسی می توان از مشروعیت سخن گفت؟چرا؟ خیر در نظام لیبرال دموکراسی دین و شریعت جایگاه اساسی ندارد و مشروعیت قدرت براساس شریعت و موافق با حکم خداوند اعمال می شود درواقع در این نظام خواست و فضیلتی که خارج از اراده مردم باشد رسمیت ندارد.

  پاسخ دهید:

  حضور مردم دریک حکومت لیبرال دموکراسی چه تفاوتی با حضور مردم در حکومت جمهوری اسلامی دارد؟

  در لیبرال دموکراسی احکام و مقررات براساس خواست و اراده مردم تعیین می شود اما درجمهوری اسلامی با اراده و مشیت الهی تعیین می شودو انسانها براساس احساس وظیفه و مسئولیت به اجرای احکام می پردازند اما در حکومت لیبرال دموکراسی حضور مردم برای مسئولیت انسان در برابر انسان های دیگر (مقبولیت ) اما در جمهوری اسلامی مردم در برابر نبوت-امامت و ولی فقیه (رهبری زمانه) و بخصوص درروز قیامت در برابر حتی خداوند مسئولیت دارد (مشروعیت)

  مفاهیم کلیدی:

  گونه شناسی نظام های سیاسی، جمهوری اسلامی،نظام سیاسی سکولار،لیبرال دموکراسی، لیبرالیسم، جمهوری اسلامی، پارادوکس دموکراسی مدینه فاضله مونارشی،تیرانی،ارسیتوکراسی، پولینی، الیگارشی

  خلاصه کنید:

  عدالت، آزادی، استقلال،امنیت، تامین اجتماعی، و تکافل عمومی از جمله ارزشهای اجتماعی اسلام است.

  نظامهای سیاسی براساس ملاکهای گوناگون به انواع مختلفی تقسیم می شود که براساس کمیت روش تصمیم گیری و تاثیرگذاری –دینی و دنیوی بدون)ارسطو براساس کمیت و روش تصمیم گیری نظامهای سیاسی را دسته بندی می کند. و ارسطو حاکمیت اکثریت را درصورتی که بر مدار خواسته های آنها باشد. دموکراسی می نامد، زیرا دموکراسی یعنی حاکمیت مردم که براساس آراء خود حکومت می کنند. و حکومتی را که در آن اکثریت مردم براساس حقیقت و فضیلت حضور فعال دارد جمهوری می گوید. لیبرالیسم معنای اباحیت و مباح دانستن همه امور برای انسانهاست.

  آنچه آموختیم:

  عدالت، تلاش برای عمران،عقلانیت،مشورت و... از ارزشهای اجتماعی اسلامی است در جمهوری اسلامی جهان اسلام مورد توجه امت اسلامی است. که جمهوری به معنای به رسمیت شناختن حضور مردم و اسلامی به نشانه فعالیت مردم بر ارزشهای اجتماعی اسلامی است ولی در سایر نظامهای سیاسی دیگر بردن براساس عقاید و ملاکهای دیگر معانی دیگر از آن دارند و در حکومت های لیبرال دموکراسی که براساس خواست و اراده اکثریت مردم سازمان یافته هر نوع حقیقت و فضیلتی که مستقل از خواست مردم باشد راقبول ندارند و حکومتی دنیوی است لذا انواع حکومتها بر اساس ملاکهای مختلفی تقسیم بندی می شوند.

  منبع مطلب : jamehn1.blogfa.com

  مدیر محترم سایت jamehn1.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهتا 12 روز قبل
  1

  چرا ادم رو سرکار میزارید اصلا باهم تکمیل کنید نبود😑😑😑

  رضا 4 ماه قبل
  1

  اصلا باهم تکمیل کنید نبود خیلی بد بود

  مهدی 5 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید