توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  ایران با چند کشور مرز خشکی دارد

  1 بازدید

  ایران با چند کشور مرز خشکی دارد را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  مرزهای ایران

  �����ی �ی���

  �ی��� �ی� �� ۶۰۰۰ �ی����� �� ������ی ��������� �ǘ���� �ј������ �јی� �������� �����ی �����ی��� � ���� ��� ���ј (�Ԙی) ����. �ی��� ���ی� ����ی ۲۷۰۰ �ی����� ��� ��ی �� ��ی�ی ��ѡ ��ی� ���� � ��ی�ی ���� �ی�����. �ی��� �����ی���ی� ��� �� �� ���� � �������ی� ��� �� �� �������� ����.

  ����� ��ی ���ی
  �� ۳۱����� �ی���۱۶����� ���ی ����� �� �� �ی�� ���ǡ ۹����� ���� ��� ��ی�ی ����� (����ی� �����ی��� ���ی������ی��� ���ی� �������� ������� �ی��� ������ ����ی� ������ ���ی � ������ ����ی)� ۳��ی ���� ��� �� ��� ��ی� ��� ����� (�����������Ґ�� � �����) � ۴�� �� ����� �� �� �� �� ��� ��ی�ی � ��ی�یی �� ���� �ی������ (�ی��� ������ �ی���� � ������� � �������).

  �����ی �ی��� �� ������ی ����ی�
  - ��� �� �����ی �����ی���
  ����� ��ی �ی�������ی� � �����ی��� ���ی �� �ǘ ���ی �����ی �����ی��� � ����� ��ی �����ی��� ���ی � �����ی��� ���ی �� �����ی �������� ������ ��� ���ј �����.
  - ��� �� ��������
  �����ی��� ���ی ���� ����� ���� ��� �� �� �������� ��� ���ј ����.
  - ��� �� ���������
  ����� ��ی ������ ���ی� ������ ����ی � �ی���� � ������� �� ��������� �� ��� �����.
  - ��� �� �ǘ����
  ����� �ی���� � ������� ���� ����� �ی��� ��� �� �� �ǘ���� �� ��� ���.
  - ��� �� �ј������
  ����� ��ی ������ ������ ����ی � ������ ���ی �� �����ی �ј������ ��� ����ǘی �����.
  - ��� �� �јی�
  �����ی��� ���ی ���� ����� �����ی �����ی �ی��� ��� �� �� �јی� ��� ����ǘی ����.
  - ��� �� ����
  ����� ��ی �����ی��� ���ی� ������� �������� �ی��� � ������� �� ���� ��� ���ј �����.
  - ��� �� ��ی� ��ی�ی ���
  ����� ��ی �ی��� �������� � ������ �� ��ی� ��ی�ی ��� �� ���� ��ی �ی�� ��� ���ј �����.
  - ��� �� ��ی� ��ی̝����
  ����� ��ی ������� ����� � ���Ґ�� �� ��ی� ��ی� ���� �� ���� ��ی �ی�� ����ی� �����.
  - ��� �� ��ی� ��ی�ی ����
  ����� ��ی �ی���� � ������� � ���Ґ�� �� ��ی� ��ی�ی ���� �� ������ی �ی�� ����ی� �����.

  ��� ��� �ی��� �� ������ی ����ی�
  - ����: ۱۴۵۸ �ی�����
  - �ј������: ۹۹۲ �ی�����
  - ���������:۹۳۶�ی�����
  - �ǘ����: ۹۰۹�ی�����
  - �����ی �����ی���: ۷۵۹ �ی�����
  - �јی�: ۴۹۹�ی�����
  - ��������: ۳۵ �ی�����
  - ��� ��ی: ۲۴۴۰ �ی�����

  ��ѐ����ی �����ی ��ی�ی
  - ��ѐ����ی ���ی �� ���� �јی�
  - ��ѐ�� ���ی ���ѐ�� (��� ��������)
  - ��ѐ�� ���ی ���ی (��� �ǁی ��ی)
  - ��ѐ�� ���ی ��� (��� ��� ���)
  - ��ѐ����ی ���ی �� ���� �����ی��ی�
  - ��ѐ�� ���ی ����ی (����ی�)
  - ��ѐ�� ���ی ����� (���ی�)
  - ��ѐ�� ���ی ����
  - ��ѐ�� ���ی ����� (�����ی�)
  - ��ѐ�� ���ی ����� (����ی)
  - ��ѐ�� ���ی ��эی� (���ی� ������� ����) - (���ی �����)
  - ��ѐ�� ���ی ���ی���� (���ی� ������� ����)
  - ��ѐ�� ���ی ������ (���ی� ������� ����)
  - ��ѐ�� �ی� ���� (���ی� ������� ����)
  - ��ѐ����ی ���ی �� ���� ��������
  - ��� ������ �� ��� �ی��� (���ی ��� ��� ���ی ���� ��������)
  - ��ѐ����ی ���ی �� ���� �����ی �����ی���
  - ��ѐ�� ���ی ������
  - ��ѐ�� ���ی ���� ��ѐ�� ���ی �ی�� ����
  - ��ѐ�� ���ی ����� (��� ����ی)
  - ��ѐ����ی ���ی �� ���� ���������
  - ��� �������
  - ��ѐ����ی ���ی �� ���� �ǘ����
  - ��ѐ�� �ی� ���� �����
  - ��ѐ����ی ���ی �� ���� �ј������
  - ��ѐ�� ���ی ��̐ی���-����

  منبع مطلب : www.import-export.ir

  مدیر محترم سایت www.import-export.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید