توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  امنیت ملی را تعریف کنید دفاعی دهم

  1 بازدید

  امنیت ملی را تعریف کنید دفاعی دهم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  سوالات درس دفاعی

  درس یک : امنیت پایدار

  1- امنیت ملی چیست؟ وضعیتی که در آن کشور بتواند منافع وارزش های حیاتی خود مانند تمامیت ارضی ،جان مردم ، ارزشهای دینی وملی و...... را در برابر تهدیدات داخلی وخارجی حفظ کند   
  - 22سطوح مختلف امنیت را بنویسید؟ - جسمی وفردی – امنیت خانوادگی – امنیت محلی  - امنیت شهری– امنیت ملی – امنیت منطقه ای – امنیت جهانی 
  - 3کوچکترین و بزرگترین نوع امنیت کدام است؟ امنیت  فردی / امنیت جهانی 
  - 4مهمترین نوع امنیت چیست؟  امنیت ملی 
  - 55اهداف اصلی امنیت ملی کدامند؟ - حفظ استقلال کشور –حفظ ارزش های دینی و ملی – حفظ ثبات سیاسی واقتصادی – تحقق رفاه عمومی – ایجاد آسایش در برابر خطرات بیگانه 
  - 6ریشه گرایش به امنیت چیست ؟ فطرت انسانی 
  - 7ویژگی‌های جنگ های گذشته چه بود؟ بیشتر درگیری مسلحانه ونظامی بین دوکشور بوده است 
  - 8ابعاد گسترده جنگ های امروزی را بنویسید؟  فرهنگی ،اقتصادی ، اجتماعی 
  - 99کشورها چگونه به امنیت پایدار می رسند (امنیت پایدار چیست )؟ هرگاه کشوری بتواند از نظر داخلی وبین المللی به همه تهدیدات در ابعاد مختلف نظامی ،سیاسی ، فرهنگی ،اقتصادی ، واجتماعی با تکیه بر رضایت مردم پاسخ دهد به امنیت پایدار رسیده است . 
  - 100آیا کشورها در امنیت پایدار وضعیت یکسانی دارند؟ مثالی بزنید؟ وضعیت یکسانی ندارند ، کشوری امنیت داخلی دارد ولی از سوی قدرت خارجی تهدید می شود یا از نظر نظامی وضیت مناسب دارد اما در معرض خطرارزش های فرهنگی والگوی رفتارسیاسی است


     تهدید

  - 1منظور از تهدید چیست؟  وضعیتی که در آن ارزشها ی حیاتی جامعه از سوی قدرت های خارجی به خطر بیفتد 
  2- ارزشهای حیاتی جامعه را بنویسید؟  اعتقادات دینی، فرهنگ ،استقلال وتمامیت ارضی 
  3- تهدید ............. و یا صرفا .............. و روانی می باشد و فقط............... می شود .  واقعی، ذهنی ، احساس 
  4- انواع تهدید را بنویسید . الف - تهدید داخلی  ب- تهدید خارجی 
  55- انواع تهدید را تعریف کنید .  الف - تهدید داخلی  : منشا آن داخلی وممکن است در امتداد تهدید خارجی باشد    ب- تهدید خارجی : علیه ارزش ها دینی وملی ،تمامیت ارضی ، استقلال سیاسی و... که منشا خارجی دارد 
   66- برای تهدید داخلی چند نمونه بنویسید . تهدیدهای سیاسی ، اقتصادی ؛فرهنگی ، اجتماعی ، نظامی مانند مصرف گرایی تجمل گرایی قانون گریزی 
  77- برای تهدید خارجی چند نمونه بنویسید . تهدیدحمله به مراکز هسته ای توسط اسراییل

    1- چگونه مقابل با تهدید را بنویسید ؟ الف- دشمن را بزرگ  ،خود را کوچک ، قبل از اقدام ، شکست را پذیرفته اند 
   ب - دشمن را کوچک  ،خود را بزرگ ، از توان دشمن غافلگیر ، شکست را پذیرفته اند  ج – حدتوان خود دشمن را واقعی می دانند باتوکل به خدا دشمن را شکست مید هند . 
  22- انسانها در مواجهه با تهدیدها چند گروه هستند؟ الف- دشمن را بزرگ  ،خود را کوچک ، قبل از اقدام ، شکست را پذیرفته اند 
   ب - دشمن را کوچک  ،خود را بزرگ ، از توان دشمن غافلگیر ، شکست را پذیرفته اند  ج – حدتوان خود ودشمن را واقعی می دانند باتوکل به خدا دشمن را شکست مید هند . 
    
  11- تهاجم را تعریف کنید . هجوم و حمله ی همه جانبه ی دشمن علیه حاکمیت وسرزمین واستقلال سیاسی یک کشور دیگر با ابزار نظامی و غیر نظامی 
  2- برای تجاوز و تهاجم مثال بزنید . حمله ارتش صدام تجاوز ، هجوم به فرهنگ وارزش ها دینی تهاجم 
    
  1- صلح در واژه به چه معناست . آرامش ،دوستی ، سازش به کار می رود 
  22- قدیمی‌ترین آرمان انسان چیست  و به چه دلیل؟ صلح ،زندگی  انسان ها ازناحیه جنگ ودرگیری همواره در معرض تهدید وخطر بوده 
  33- رسالت انبیاء‌الهی در میان بشر چه بوده است؟ مثال بزنید؟ تا بین انسانها صلح و دوستی حاکم کنند . مهاجرت پیامبر به مدینه جهت جلوگیر ازجنگ وخونریزی وگسترش اسلام  و فتح مکه به شعار امروز روز رحمت است 
  4- مهمترین هدف دنیای امروز چیست؟ حفظ وبرقراری صلح 
  5- عامل جنگ در گذشته و امروز کدامند و چگونه؟  امپراتوری ها – قدرت های زرگو  به صورت آشکار وپنهان 
  6- چرا نبود جنگ الزاما به معنای بودن صلح نیست؟ زیرا مفهوم صلح در روابط بین الملل دچارتغییر وتحول شده است .
  77- صلح در فرهنگها به چه معناست؟ به معنای آرامش در روابط یک کشور با کشور دیگری همچنین عدم وچود جنگ و تهدید آمده است 
  88- در چه شرایطی همزیستی مسالمت آمیز در روابط میان کشورها حاصل می  گردد؟ اصولی مانند حق مالکیت ،برابری حقوق کشورها، مصونیت تمامی کشورها وعدم مداخله در امور داخلی کشورها از جانب همه حکومت ها رعایت شود 
  99- به چه دلایلی نزاع و دشمنی در بین کشورها در حال افزایش است؟ زیرا قوانین بین المللی ومفاهیم مورد توافق ملت ها(صلح ، دموکراسی ،حقوق بشر) از جانب قدرت های بزرگ در جهت منافع خودشان تفسیر می شود 
  100- به چه دلیل صلح جهانی به معنای واقعی آن دور از دسترس است؟ - زیاد خواهی قدرت های بزرگ  - عدم رعایت حقوق ملت ها  - نابرابری اقتصادی در سطح عموم مردم جهان 
    

  درس دوم : بسیج ، حافظ انقلاب اسلامی  
   11- بسیج در لغت به چه معناست؟ بسیج در لغت به معنی جهاد وآمادگی وآماده سفر شدن و قصد  و اراده و آماده ساختن نیرو های نظامی برای جنگ است 
  2- دیدگاه کلی امام و رهبری در مورد بسیج چیست؟  نهادی اجتماعی با ابعاد متعدد است 
  3- بسیج زیر نظر چه کسی قرار دارد؟ تحت فرماندهی مقام معظم رهبری 
  44-  ویژگی‌های بسیج در اساسنامه آن را بنویسید؟ - نگهبانی از انقلاب ودستآ وردهای آن  - جهاد در راه خدا  - تقویت کامل بنیه دفاعی کشور – کمک به مردم هنگام بروز حوادث غیره مترقبه 
  55- بسیج مردمی درد یگر کشورها را نام ببرید؟ الف- بسیج ملی در سوئیس  ب- ارتش آزادی بسیج چین(بین سنین 16تا 50سال)   ج- بسیج در لبنان وفلسطین 
  66- آنچه بسیج در ایران را با سایر نقاط جهان متفاوت می‌کند بنویسید؟ - ایمان به خدا – جهاد اسلامی - وحدت ویک پارچگی – اطاعت از ولایت ورهبری 
  7- فرمان تشکیل بسیج توسط چه کسی و در چه تاریخی و به چه منظوری صادر شد؟ امام خمینی ،5/ازر/13588 ،برای حفظ نظام 
  8- اکنون بسیج مراقب.................... و ................ حرکت انقلاب اسلامی ایران و آرمانهایش است.  صحت - سلامت 
  9- تکلیف بزرگ بسیج چیست؟   - تبیین ترویج ارزش های اسلامی  وحرکت درجهت تحقق آن 
  10- اولین بار تفکر بسیج توسط چه کسی به کار گرفته شد؟ امام خمینی 
  111- تفکر بسیجی یعنی چه؟ اعتقاد کامل به اسلام ناب محمدی (ص)که ملت مسلمان وغیور ما آن را آگاهانه برگزیدند وعمل رابراساس آن شکل می دهند 
  122- ویژگی‌های تفکر بسیج را بنویسید؟(چهار مورد)  - ایمان واخلاص – پیوند وبیعت با ولایت – حریت در عبادت  - عدالت خواهی  - ظلم ستیزی  - شهادت طلبی عاشقانه   - ایثارگری کریمانه  - زهد وقناعت   - تواضع و صمیمیت – شجاعت ودلاوری 
  13- حریت در عبادت یعنی چه؟ بندگی از روی آزادگی نه از روی طمع وترس 
  1- در تفکر بسیجی  حفظ ونگهداری ....... و .........  از پیروزی آن مهمتر است  .  نظام - انقلاب 
  2- در تفکر بسیج چه چیز از همه مهمتر است؟ حفظ ونگهداری نظام وانقلاب از پیروزی آن مهمتر است 
  33- برخی از آسیبهای انقلاب را بنویسید؟  - اختلاف و تفرقه   - نادیده گرفتن اوامر رهبری انقلاب   - بی توجهی به خواست و نظر مردم – تحجر ومقدس نمایی – گرایش به فرهنگ  ها وارزش های غیر الهی – پشت کردن به منویات و روی آوردن به ما دیات – نفوذ اندیشه های بیگانه وخود باختگی دربرابر قدرت های استعماری 
  44- مأموریت های بسیج دانش آموزی را بنویسید . - جذب و آموزش و سازمان دهی دانش آموزان در گروه های مقا ومت  -گسترش تفکر بسیجی و مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان  - حفظ دساوردهای انقلاب اسلامی – حضور موثر وسازمان یافته در عرصه های علمی پژوهشی 
    
     درس سوم: حماسه هشت سال دفاع مقدس 
   11- وضعیت کشور آغاز تهاجم دشمن به میهن اسلامی را بنویسید؟ - ضد انقلاب باحمایت بیگانه به شورش وترور زد  - نیروهای مسلح در حال بازسازی واحیا بودند – سپاه پاسداران تازه تاسیس بود 
  2- تهاجم دشمن به کشور درچه تاریخی صورت گرفت؟ 31/شهریور1359 (19ماه بعداز پیروزی انقلاب ) 
  3- اقدام اولیه صدام در تجاوز به ایران را بنویسید؟ قرارداد19755 الجزایر راپاره کرد واروند رود را شط العرب وجزایر ایرانی خلیج فارس را متعلق به اعراب دانست. 
  4- متجاوزان کدام اصول و قوانین بین المللی را زیر پا گذاشتند؟ - بی اعتبار دانستن قرارداد19755الجزایر  - نقض پیمان منع کاربرد سلاح شیمیایی – نقض پیمان منع حمله به مناطق مسکونی  وبیمارستانها – قض مفاد رفتار انسانی به اسیران جنگی 
  5- هدف سلطه گران جهانی از تقویت صدام حسین در تجاوز به ایران چه بود و چگونه؟ 
  66- بالاترین سلاح و مهمات ما در هشت سال دفاع مقدس چه بود؟ - ایمان به خدا  - یکپارچگی ومشارکت مردم – رهبری امام 
  77- نظرات که پس از فتح خرمشهر در مورد جنگ بود و بنویسید؟ برخی معتقد بودند دیگر نیازی به ادامه جنگ نیست ، مردم ومسئولان به ادامه جنگ اعتقاد داشتن زیرا به صدام وسازمان های بین المللی نمی توان اطمینان داشت و آتش بس را پذیرفت 
  88- دلایل ادامه جنگ پس از  فتح خرمشهر را بنویسید؟  - ایران برشناسای معرفی وتنبیه متجاوز وپرداخت غرامت  تاکید داشت  - هیچ پیشنهاد صلح واقعی ارئه نشه بود  - مناطقی از ایران دست دشمن بود   - با پذیرش آتش بس  دشمن تجدید قوا وشروع به ایران حمله کند 
  9- ویژگی‌های قطعنامه 5988 را بنویسید؟  - آتش بس فوری وبازگشت به مرزهای بین المللی  - آزادی اسرای دوطرف  - بررسی وتعیین متجاوز واعلام رسمی آن   -  شناسایی خسارت های دوکشور وپرداخت غرامت به کشور مورد تجاوز  - تعیین ناظر برای عقب نشینی واجری دقیق آتش بس 
  10- چرا ایران در ابتدا قطعنامه 598 در تاریخ 27/تیر/13677 را نپذیرفت؟ - به بی اعتمادی نسبت به سازمان های بین المللی  - معرفی متجاوز شرط اولیه ایران بود 
  111- دلایل پذیرش قطعنامه آتش بس توسط ایران را بنویسید؟   - نظرات کارشناسان ومسئولان کشور وصلاحدید امام  - بهبود مفاد قطع نامه باقطع نامه های دیگر 
    

  1- باذکر مثالی توضیح دهید که چرا این قطعنامه 598 را در ابتدا نمی پذیرفت؟  اطمینان نداشتن به صدام و تضمین مجامع بین المللی 
  2- تهاجم دشمن پس از پذیرش قطعنامه 5988به ایران چه نشان داد؟  ما باید قدرت وتوان مقابله با دشمن را داشته باشیم تا امید به مجامع بین المللی ورسیدن به صلح 
  3- منظور از منطقه «چهار زبر» چیست؟ منطقه عملیاتی مرصاد 
  4- تاریخ بازگشت آزادگان به ایران اسلامی را بنویسید؟ 26/ مرداد/1369 (حدود دوسال بعداز پذیرش قطعنامه) 
  55- دست آوردهای داخلی دفاع مقدس را بنویسید؟  - تولد تفکر بسیجی   - اعتماد به نفس و خود باوری   - کسب تجارب نظامی – ترویج فرهنگ ایثار وشهادت  - نقش آفرینی مساجد  - پیشرفت در صنایع دفاعی 
  66- دست آوردهای بین المللی دفاع مقدس را بنویسید؟  - تضمین استقلال کشور  - اثبات کار آمدی دین اسلا م  - تولد شیوه نوین دفاعی – بیداری اسلامی وایجاد الگوی مبارزه با قدرت های بزرگ  - اثبات حقانیت ومظلومیت ایران در جهان – شکست اهداف زمان بندی شده رژیم اشغالگر فلسطین در خاورمیانه 
  درس چهارم: آشنایی با یادمان های دفاع مقدس 
   1- هجرت برچند گونه است؟ هجرت به دو گونه است: هجرت صغری و هجرت کبری 
  2- هجرت صغری را تعریف کنید؟ انسان از محلی به محل دیگر برای انجام وظیفهٔ دینی خویش کوچ می کند 
  3- هجرت کبری را تعریف کنید؟ انسان از هرگونه پلیدی و گناه دوری می کند و به سمت خوبی ها می رود. 
  4- جهاد برچند گونه است؟ جهاد نیز به دو گونه است: جهاد اصغر و جهاد اکبر 
  5- جهاد اصغر را تعریف کنید؟ انسان با دشمن بیرونی (مثل صدام) می جنگد تا پیروز شود. 
  6- جهاد کبری را تعریف کنید؟ انسان با دشمن درون نبرد می کند تا به تقوی و رستگاری نزدیک شود. 
  77- اردوی راهیان نور چرا هجرت صغری است که به هجرت کبری می رسد؟ زیرا به زیارت تربت مردنی می رویم که هم با دشمن بیرون ودرون جنگیده و مفاهیم مقدسی چون شرف، ایمان، جهاد، غیرت، پایداری و ایثار معنا بخشیدند 
  - اردوی راهیان نور هجرت ........ است که میتواند مارا به هجرت .......... برساند. صغری- کبری 
  88- اردوی راهیان نور ما را با کدام مفاهیم آشنا می سازد؟ مفاهیم مقدسی چون شرف، ایمان، جهاد، غیرت، پایداری و ایثار معنا بخشیدند 
  99- اردوی راهیان نور به کدام مناطق کشور است و چرا؟ جنوب و غرب کشور ، آشنایی وتجدیدبیعت ودیدار با یادمان حماسه دفاع مقدس 
  100- چند مورد از برنامه های اردوی راهیان نور را بنویسید؟ تبیین آثار حضور مردم در جبهه  - مشاهده آثار و فداکاری رزمندگان اسلام 
  111- دست آوردهای اردوی راهیان نور را بنویسید؟  -  آشنا شدن با بندگان برگزیدۀ خدا   -  آشنا شدن با آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی    - آشنایی نسل جوان با بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی     -  آشنایی با رشادت ها و دلاوری های رزمندگان اسلام در مقابله با دشمن    - دشمن شناسی و شناخت جنایات استکبار جهانی علیه ملت ایران    - تقویت روحیۀ جهادی و رشد معنویت 
  12- برخی از مناطق عملیات جنوب و یادمانها را بنویسید؟ خرمشهر ، شلمچه، اروند، طلائیه، هویزه، دوکوهه 
  13- فرمانده سپاه خرمشهر که بود و چه مدت در برابر رژیم متجاوز عراق مقاومت کردۀ محمد جهان آرا، 34 روز 
  14-چند روز خرمشهر در تصرف صدا بودم و به چه عنوان از آن یاد می کرد؟ 578 روز – الگوی پیروزی 
  15- خرمشهر در چه عملیاتی آازد شد و امام خمینی چه گفتند: عملیات بیت المقدس ، خرمشهر را خدا آزاد کرد 
  16- از اماکن بازدید راهیان نور در خرمشهر را بنویسیدۀ 1- مسجد جامع، مدار جنگ، گلزار شهدای خرمشهر 
    
  1- نزدیک ترین نقطه مرزی به شهر بصره عراق کدام منطقه می باشد؟ شلمچه 
  2- کدام عملیات های د فاع مقدس در منطقه شلمچه صورت گرفته است؟ بیت المقدس، رمضان، کربلای 44 و بیت المقدس 7 
  3- کدام  عملیات از سخت ترین عملیاتهای دفاع مقدس است نام چند تناز شهدای آن را بنویسید؟ کربلای 55 – خرازی،‌کلهر 
    
  1- اروند رود از ک دام ردخانه ها تشکیل شده است؟ ایران، کارون، عراق ، دجله و فرات 
  2- کدام عملیات در اروند رود شکل گرفت: عملیات والفجر 8 
  3- عملیات والفجر 8 به چه منظوری انجام شد و کدام مناطق به تصرف ایران درآمد؟ 
  تنبیه متجاوزان با عبور از اروند روی وارد خاک عراق شده و شهر فاو را تصرف کردند. 
    
  1- موقعیت جغرافیایی طلائیه را بنویسید؟ جنوب غربی دشت آزادگان، رو به روی جزایر مجنون 
  2- سه راه شهادت مربوط به کدام منطقه می باشد و چرا؟ منطقه طلائیه زیرا در این منطقه بیش از 8000 هزار گلوله برسر رزمندگان فرود‌آمد 
  3- کدام عملیات ها در منطقه طلائیه صورت گرفته است عملیات بدر و خیبر 
  4- نام دو تن از شهدای منطقه طلائیه را بنویسید؟ حاج ابراهیم همت،حمید باکری 
    
  1- کدام دانش آموز در هویزه مقابل تجاوز دشمن ایستادگی کرد؟ شهید سهام خیام 
  2- هویزه در کدام عملیات آزاد شد؟ 18/2/61 در عملیات بیت المقدس 
  33- شهید حسین علم الهدی در کدام منطقه به شهادت رسیدۀ منطقه هویزه همراه با جمعی از دانشجویان پیرو خط امام 
    
  1- دو کوهه کجاست: نام پادگانی در شمال غربی اندیمشک که مقر لشکر محمد رسول الله و 10 سید الشهداء 
  2- نام فرمانده جاوید الاثر محمد رسول الله را بنویسید ؟ حاج احمد متوسلیان 
    
  مناطق عملیات غرب 
  1- در مهران کدام ارتفاعات اهمیت دارد و چرا؟ کله قندی به دلیل احاطه کامل بر منطقه 
  2- کدام شهر در استان ایلام بیش از چهار بار به تصرف دشمن درآمد: مهران 
  33- مردم گیلان غرب چگونه از سرزمین خود دفاع کردند؟ به ارتفاعات شهر پناه برده و با سلاح های قدیمی مقاومت کردند و نیروهای بعثی را وادار به فرار کردند. 
  4- کدام شهر از استان کرمانشاه به تصرف دشمن درنیامد؟ گیلان غرب 
  5- کدام شهر در کردستان در  دوره جنگ را تخریب کرده است بانه 
  66- دوره اول جنگ بانه را توضیح دهید؟ در اوایل انقلاب به دست ضد انقلاب افتاد که نقش آفرینی صیاد شیرازی بانه را آزاد کرد 
  7- منظور از دو دوره جنگ در بانه چیست؟ 1- اوایل انقلاب 2- دوران دفاع مقدس 
  8- 15 خرداد 63 چرا برای بانه روز سختی بود؟ زیرا در این روز توسط هواپیماهای عراقی بمباران شد 
  9- عملیات مرصاد در چه موقع زمانی بود؟ موقعی که ایران قطعنامه 589 را پذیرفته و پایان جنگ برسر زبانها بود 
  100- منافقین چگونه تا اسلام آباد غرب پیش آمدندۀ؟ با حمایت صدام و اربابانشان به قصد فتح تیح روز تهران و همچنین ترک منطقه توسط نیروهای نظامی با پذیرش قطعنامه 
  11- کدام از سرداران سپاه اسلام در تنگه چنار زیر شکست سختی ب منافقین وارد کرد؟ صیاد شیرازی 
  12- کدام موارد به منظور بهره برداری مطلوب از اردوی راهیان نور توصیه می گردد  1- آداب سفر و زیارت 22- نماز اول وقت 3- دقت در آثار و وصایا و خاطرات 4- باوضو بودن 4- خاطره نگاری 
  133- برخی از أداب سفر و زیارت را بنویسید؟ - خواندن دعا – اذن والدین – دادن صدقه – داشتن اخلاق خوش – مطالعه مسیر و... 
  14- کلامی از پیامبر اعظم در اهمیت نماز را بنویسید؟ اولین چیزی که برای بنده خدا محاسبه می شود نماز است 
  15-آیه 122 سوره طه مصداق کدام یک از آداب اردوی راهیان نور می باشد حضور با وضو در مقر شهدا و قتلگاه آنان (فالع نعلیک انک بالواد المقدس طوی» 

  درس پنجم : جنگ نرم 
  1- سخن رهبری در تعریف جنگ نرم بنویسید؟ جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دل ها و ذهنهای مردم 
  2- منظور از افکار عمومی چیست؟ رأی و نظر جمعی انسانها 
  33- سیاست مدیران جوامع مختلف از افکار عمومی چیست؟ چون یک قدرت بزرگ و مهم است سعی می کنند تا زمینه فراهم کنند که مردم پذیرای آنان باشد و از عملکرد آنها  حمایت کنند. 
  4- به چه دلایلی  قدرت ها سرمایه گذاری های بسیار زیادی رسانه ها انجام می‌دهد: 
   زیرا به  خوبی می دانند که از طریق رسانه ها و با هزینه های کمتر می توانند آنچه در گذشته بازور و از طریق نظامی به دست می آید از راه غیر نظامی و با خواست و تمایل خود انسانها به دست آورند 
  5- شکل تهاجم در امروز چیست؟ جنگ نرم 
  6- جامعه هدف چیست؟ در جنگ نرم کشور و جامعه‌ای که مورد تهاجم قرار گیرد 
  7- مهمترین ابزار تأثیرگذار در جنگ نرم چیست؟ رسانه های جمعی 
  88- جنگ نرم چیست؟ هرگونه اقدام نرم روانی وتبلیغات رسانه ای که جامعه هدف را نشانه گرفته وقصد دارد بدون استفاده از زور و اجبار اهداف خود را مخفی کند 
  99- اشکال مختلف جنگ نرم را بنویسید؟  -جنگ روانی – جنگ سفید – جنگ رسانه ای – براندازی نرم – انقلاب مخملی- انقلاب رنگی 
  10- شیوه عمدتا تأثیرگذاری رسانه ها جمعی به افکار عمومی را بنوسید 
  ابتدا اخبار و اطلاعات صحیح را مطرح یم کند تا اعتبار مخاطب را فراهم کنند آنگاه چند موضوع نگا8ه چند موضوع 
   خلاف واقع و نادرست و با تقسیم مورد نظر خود به عنوان کالا و خدمات فکری و فرهنگی به کام مخاطب می ریزند 
  11- منظور از جنگ نرم د رادبیات سیاسی جهان چیست؟ 
  با فروپاشی شوروی  در سال 19911 و جنگ سرد کارشناسان با استفاده از تجارب در جنگ حمایتی دوران جنگ سرد، دریافتند با هزینه کمتر و بدون دخالت مستقیم می توان به اهداف سیاسی و اقتصادی دست یافت. 
  12- جنگ نرم از چه زمانی شروع شده است؟ فروپاشی شوروی سابق با کمک تهیدات نرم فرهنگی و اجتماعی 
  133- در کدام کشور ها با قدرت نرم موفق به تغییر رژیم های سیاسی شده اند؟ لهستان، گرجستان، چک واسلواکی، قرقیزستان، اوکراین وتاجیکستان 
  14- مهمترین ویژگی های جنگ نرم را بنویسید(هشت مورد) 
  1) جنگ نرم در پی تغییرهویت و شخصیت جامعه هدف است    2) آرام و تدریجی است 
  3) جنگ نرم الگو ساز است                                              4) پایدار و بادوام اس 
  5- جنگ نرم پرتحرکو و جاذبه دار است                                6) جنگ نرم هیجان ساز است 
  7- جنگ نرم آسیب  محور است                                        8- جنگ نرم تردید آفرین است 
  155- آرام و تدریجی بودن جنگ نرم به چه گونه ای است؟ بسیاری آن را تشخیص نمی دهد و غیر آشکار و نامحسوس است 
  16- الگوسازی در جنگ نرم چگونه است؟ 
   از نمونه های تاریخی برای نشان دادن تصویری مطلوب از خود استفاده می کن د و سعی می شود تصویری شکست خورده و ناامید و مأیوس از حریف ارائه شود و مهاجم با الگوسازی خود را پیروز و موفق نشان دهد. 
  17- هدف اصلی در جنگ نرم چیست؟ تغییر باورها و اعتقادات 
  18- اهداف جنگ نرم را بنویسید(هشت مورد) 
  1) تعبیر فرهنگ جامعه  هدف در جهت تأثیر گذاری بر افکار عمومی 
  2) ناکارامد جلوه دادن نظام سیاسی کشور مورد هدف و تخریب و سیاه نمایی ارکان آن نظام 
  3) ایجاد ترس و نگرانی نسبت به مسائل مختلف         4) و.... 
  19- راههای مقابله با جنگ نرم را بنویسید 
  1) پایبندی به ارزشهای اخلاقی                             2) وحدت و انسجام حول محول قانون اساسی و رهبری 
  3) اعتقاد به نفس و تقویت روحیه دفاع از اعتقادات دینی                     4) و... 
  20- تفاوت های اساسی جنگ سخت و جنگ نرم را بنویسید 
  211- جنگ سرد چیست؟ ترکیبی از جنگ سخت د رجنگ نرم که دو ابرقدرت شرق و غرب در عین تهدیدهای سخت از رویارویی مستقیم با یکدیگر برهیز می کردند 
   

  درس ششم: پدافند غیر عامل 
  1- منظور از دفاع عامل چیست؟ هرنوع دفاعی که با بهره گیری از سلاح و تجهیزات نظامی صورت گیرد گویند 
  2- منظور از پدافند غیر عامل چیست؟ هر نوع دفاعی که بدون استفاده زا سلاح و تجهیزت نظامی انجام گیرد گویند 
  3- جنگ ابتدا با سلاح ...................... شروع می شود و سپس با سلاح.................... ادامه یافت. (سرد – گرم) 
  4- جنگ ها امروزه چه نامیده می شود؟ جنگهای نسل چهارم 
  55- منظور از جنگهای نسل چهارم چیست؟ توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباط الکترونیک،‌جنگهارا به سطح پیچیده تری از نبرد توسعه داده است 
  66- ویژگی های جنگهای گذشته چه بود؟ اهداف نظامی داشت – وارد کردن تلفات انسانی به طرف مقابل – متکی به تجهیزات جنگی – تصرف خاک و سرزمین بود – تسلط فیزیکی اهمیت داتش 
  7- ویژگی های جنگهای جدید چیست؟  هدف اصلی جابه جایی حکومتها – تا منافع خودشان را  تأمین کنند 
  88- چرا پدافند غیر عامل پاسخ گوی تهدیدات مدرن عصر حاضر است؟ زیرا به ما می آموزد که حیله ها  و تهدیدهای دشمن را بشناسیم و راه و روش مقابله با آن را یاد بگیریم 
  99-  مهمترین هدف پدافند غیر عامل چیست؟ به حداقل رساندن آسیبها در سه حوزه تأسیسات و تجهیزات و نیروی انسانی 
  10- اصول پدافند غیر عامل پیامبر بر هنگام هجرت از مکه به (یثرب) مدینه را بنویسید 
  1) فرستاده مسلمانان به مدینه قبل از رفتن شخص پیامبر 
  2) خوابیدن حضرت امام علی(ع) بجای پیامبر(لیله المبیت) 
  3) به هنگام هجرت بر خلاف جهت مدینه به سمت جنوب شهر مکه حرکت کرد 
  4) پس از غار ثور، بیراهه و راههای صعب العبور را انتخاب کرد 
  11- پدافند غیر عامل در قرآن را بنویسید؟ آیه 600 سوره انفال (هرچه در توان دارید آماده کنید تا با آن دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید) 
  12- تفسیر آیه 60 سوره انفال که در مورد پدافند غیر عامل است بنویسید؟ 
  1 ) واعدوالهم مااستطعتم من قوه هر نوع امکانات نظامی و غیر نظامی شامل می شود 
  2) «قوه» افزایش توان روحی و معنوی نیروی انسانی 
  3) «ترهبون به عدوا» امکانات و توانمندی ها درجهت ترساندن دشمنان استفاده کنید. 
  133- منظور از بازدارندگی چیست؟ تدابیر گوناگونی که از سوی یک کشور برای جلوگیری و مأیوس کردن کشورهای دیگر در جهت عملی کردن سیاست های تهدید آمیز آنها صورت می گیرد 
  14- راهکاری افزایش مقاومت و ایستادگی  در برابر دشمن را بنویسید؟ 
  1) تقویت ایمان، صبر و بردباری                            2) آشنایی با موازین اخلاقی و عمل به آنها 
  3) اتخاذ و انسجام مردم حول محور رهبری نظام                 44) آمادگی برای جهاد مال و جان در راه خدا                                                          5) شناخت دوستان و دشمنان 
  15- کدام اقدامات درباره پدافند غیر عامل د رکشور ما قابل اجرا می باشد؟ 
  1) فرهنگ سازی و آموزش عمومی                        2) استفاده از اصول و ضوابط پدافند غیر عامل 
  3) رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل            44) ممانعت از ایجاد تأسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی                                               5) دو یا چند منظوره کردن تأسیسات 
  16-  آثار و نتایج پدافند غیر عامل را بنویسید 
  1) افزایش پایداری ملی 2) حفظ جان مردم و کاهش آسیبهای عمده د رجامعه 3) ایجاد بازدارندگی دفاعی 44) ایجاد توانایی برای تداوم تولید اقدام ضروری جامعه 5) ایجاد تعادل برای بخشهای مختلف جامعه در زمان بحران 
  جنگ الکترونیک 
  17- جنگ الکترونیک را تعریف کنید 
   استفاده از انرژی الکترومغناطیسی باهدف تشخیص ، بهره برداری و اختلال در طیف الکترومغناطیسی دشمن و جلوگیری از اقدامات مشابه آنها. 
  18- جنگ الکترونیک چه مواردی مورد تهاجم قرار می گیرد؟ 
  اهداف نظامی، مراکز مخابراتی – سیستمهای اطلاع رسانی – شبکه های رادیو و تلویزیونی – شبکه های برق و... 
  199- نمونه‌ای از جنگ الکترونیک را بنویسید؟ ویروس «استاکس نت» که موجب اختلال در فعالیتهای هسته ای ایران شد 
  20- اهداف عمده جنگ الکترونیک را بنویسید؟ 
  1) حفاظت از طیف الکترومغناطیسی خودی در برابر جنگ الکترونیک دشمن 
  2) رهگیری و بهره برداری از مواج الکترومغناطیسی دشمن 
  3) ایجاد اختلال در طیف الکترومغناطیسی دشمن 
  جنگ سایبری 
  211- منظور از فضای سایبری چیست؟ مجموعه ای از ارتباطات که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن  مکان جغرافیایی برقرار می‌شود گویند 
  222- جنگ سایبری به چه معناست؟ تهاجم عمومی به سیستمهای فناوری اطلاعات یک کشور از طریق استفاده از روشهای نفوذ به رایانه ها و همچنین محافظت از سیستمهای فناوری خود در برابر نفوذ بیگانگان است 
  23- ویژگی های فضای سایبری را بنویسید 
  1)‌امکان میدهد بدون استفاده از ابزار جنگی به اهداف خود دست یابند 
  2) فضای مجازی قدرت غیر واقعی به بازیگران کوچک و کم اهمیت مید هد 
  3) فضای مجازی سرزمین، مکان و موقعیت جغرافیایی طرف مقابل چندان روشن نیست 
  44) امکان میدهد که بدون وارد کردن آسیب های جسمی و فیزیکی به طرف مقابل، منافع خود را تأمین کند

  منبع مطلب : defaee10.blogfa.com

  مدیر محترم سایت defaee10.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ●●● وبلاگ فلش بوک ●●●

  🌐امنیت🌐

       1- امنیت ملی چیست؟ وضعیتی که در آن کشور بتواند منافع وارزش های حیاتی خود مانند تمامیت ارضی ،جان مردم ، ارزشهای دینی وملی و...... را در برابر تهدیدات داخلی وخارجی حفظ کند   


       2-سطوح مختلف امنیت را بنویسید؟ - جسمی وفردی – امنیت خانوادگی – امنیت محلی  - امنیت شهری– امنیت ملی – امنیت منطقه ای – امنیت جهانی 


       3-کوچکترین و بزرگترین نوع امنیت کدام است؟ امنیت  فردی / امنیت جهانی 


       4-مهمترین نوع امنیت چیست؟  امنیت ملی 


       5-اهداف اصلی امنیت ملی کدامند؟ - حفظ استقلال کشور –حفظ ارزش های دینی و ملی – حفظ ثبات سیاسی واقتصادی – تحقق رفاه عمومی – ایجاد آسایش در برابر خطرات بیگانه 


       6-ریشه گرایش به امنیت چیست ؟ فطرت انسانی 


       7-ویژگی‌های جنگ های گذشته چه بود؟ بیشتر درگیری مسلحانه ونظامی بین دوکشور بوده است 


       8-ابعاد گسترده جنگ های امروزی را بنویسید؟  فرهنگی ،اقتصادی ، اجتماعی 


       9-کشورها چگونه به امنیت پایدار می رسند (امنیت پایدار چیست )؟ هرگاه کشوری بتواند از نظر داخلی وبین المللی به همه تهدیدات در ابعاد مختلف نظامی ،سیاسی ، فرهنگی ،اقتصادی ، واجتماعی با تکیه بر رضایت مردم پاسخ دهد به امنیت پایدار رسیده است . 


       10-آیا کشورها در امنیت پایدار وضعیت یکسانی دارند؟ مثالی بزنید؟ وضعیت یکسانی ندارند ، کشوری امنیت داخلی دارد ولی از سوی قدرت خارجی تهدید می شود یا از نظر نظامی وضیت مناسب دارد اما در معرض خطرارزش های فرهنگی والگوی رفتارسیاسی است

  🏴‍☠️تهدید🏴‍☠️

       1- منظور از تهدید چیست؟  وضعیتی که در آن ارزشها ی حیاتی جامعه از سوی قدرت های خارجی به خطر بیفتد 
       2- ارزشهای حیاتی جامعه را بنویسید؟  اعتقادات دینی، فرهنگ ،استقلال وتمامیت ارضی 
       3- تهدید ............. و یا صرفا .............. و روانی می باشد و فقط............... می شود .  واقعی، ذهنی ، احساس 
       4- انواع تهدید را بنویسید . 

  الف - تهدید داخلی  

  ب- تهدید خارجی 
       5- انواع تهدید را تعریف کنید . 

  الف - تهدید داخلی  : منشا آن داخلی وممکن است در امتداد تهدید خارجی باشد   

  ب- تهدید خارجی : علیه ارزش ها دینی وملی ،تمامیت ارضی ، استقلال سیاسی و... که منشا خارجی دارد 
       6- برای تهدید داخلی چند نمونه بنویسید . تهدیدهای سیاسی ، اقتصادی ؛فرهنگی ، اجتماعی ، نظامی مانند مصرف گرایی تجمل گرایی قانون گریزی 
       7- برای تهدید خارجی چند نمونه بنویسید . تهدیدحمله به مراکز هسته ای توسط اسراییل

       8- چگونه مقابل با تهدید را بنویسید ؟

  الف- دشمن را بزرگ  ،خود را کوچک ، قبل از اقدام ، شکست را پذیرفته اند 
   ب - دشمن را کوچک  ،خود را بزرگ ، از توان دشمن غافلگیر ، شکست را پذیرفته اند  ج – حدتوان خود دشمن را واقعی می دانند باتوکل به خدا دشمن را شکست مید هند . 
       9- انسانها در مواجهه با تهدیدها چند گروه هستند؟

  الف- دشمن را بزرگ  ،خود را کوچک ، قبل از اقدام ، شکست را پذیرفته اند 
  ب - دشمن را کوچک  ،خود را بزرگ ، از توان دشمن غافلگیر ، شکست را پذیرفته اند 

  ج - حدتوان خود ودشمن را واقعی می دانند باتوکل به خدا دشمن را شکست مید هند . 
    
       10- تهاجم را تعریف کنید . هجوم و حمله ی همه جانبه ی دشمن علیه حاکمیت وسرزمین واستقلال سیاسی یک کشور دیگر با ابزار نظامی و غیر نظامی 
       11- برای تجاوز و تهاجم مثال بزنید . حمله ارتش صدام تجاوز ، هجوم به فرهنگ وارزش ها دینی تهاجم 
    
       12- صلح در واژه به چه معناست؟ آرامش ،دوستی ، سازش به کار می رود 
       13- قدیمی‌ترین آرمان انسان چیست  و به چه دلیل؟ صلح ،زندگی  انسان ها ازناحیه جنگ ودرگیری همواره در معرض تهدید وخطر بوده 
       14- رسالت انبیاء‌الهی در میان بشر چه بوده است؟ مثال بزنید؟ تا بین انسانها صلح و دوستی حاکم کنند . مهاجرت پیامبر به مدینه جهت جلوگیر ازجنگ وخونریزی وگسترش اسلام  و فتح مکه به شعار امروز روز رحمت است 
       15- مهمترین هدف دنیای امروز چیست؟ حفظ وبرقراری صلح 
       16- عامل جنگ در گذشته و امروز کدامند و چگونه؟  امپراتوری ها – قدرت های زرگو  به صورت آشکار وپنهان 
       17- چرا نبود جنگ الزاما به معنای بودن صلح نیست؟ زیرا مفهوم صلح در روابط بین الملل دچارتغییر وتحول شده است .
       18- صلح در فرهنگها به چه معناست؟ به معنای آرامش در روابط یک کشور با کشور دیگری همچنین عدم وچود جنگ و تهدید آمده است 
       19- در چه شرایطی همزیستی مسالمت آمیز در روابط میان کشورها حاصل می  گردد؟ اصولی مانند حق مالکیت ،برابری حقوق کشورها، مصونیت تمامی کشورها وعدم مداخله در امور داخلی کشورها از جانب همه حکومت ها رعایت شود 
       20- به چه دلایلی نزاع و دشمنی در بین کشورها در حال افزایش است؟ زیرا قوانین بین المللی ومفاهیم مورد توافق ملت ها(صلح ، دموکراسی ،حقوق بشر) از جانب قدرت های بزرگ در جهت منافع خودشان تفسیر می شود.
       21- به چه دلیل صلح جهانی به معنای واقعی آن دور از دسترس است؟ - زیاد خواهی قدرت های بزرگ  - عدم رعایت حقوق ملت ها  - نابرابری اقتصادی در سطح عموم مردم جهان.

  تهیه کننده: احمدرضا مرادی

  منبع مطلب : flashbook.blog.ir

  مدیر محترم سایت flashbook.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  مائده 1 ماه قبل

  جواب داره خودش

  برای ارسال نظر کلیک کنید