توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  اطلاعات پرواز ترکیش ایرلاین

  1 بازدید

  اطلاعات پرواز ترکیش ایرلاین را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company

  هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company

  رزرو و خرید بلیط مستقیم هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company به شهرهای آفریقا.

  الجزیره

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> الجزایر الجزیره --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> قسطنطنیه الجزیره --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> باتنه الجزیره --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> تلمسان الجزیره --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> وهران الجزیره --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  بنین

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کوتونو بنین --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  بورکینافاسو

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اوآگادوگو بورکینافاسو --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  کامرون

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دوالا کامرون --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> یائونده کامرون --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  کیپ ورد

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> پرایا کیپ ورد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سال کیپ ورد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سائو ویسنته کیپ ورد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بوا ویشتا کیپ ورد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  چاد

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> انجامنا چاد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  کنگو

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کینشاسا کنگو --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  ساحل عاج

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آبیجان ساحل عاج --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  جیبوتی

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> جیبوتی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  اریتره

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اسمره اریتره --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  اتیوپی

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آدیس آبابا اتیوپی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  گابن

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لیبرویل گابن --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  غنا

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آکرا غنا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  کنیا

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> نایروبی کنیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مومباسا کنیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  لیبی

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> طرابلس لیبی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مصراته لیبی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بنقازی لیبی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> صبحا لیبی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  مالی

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> باماکو مالی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  مورتانی

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> نواکشوت موریتانی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  مراکش

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کازابلانکا مراکش --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  نیجر

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> نیامی نیجر --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  نیجریه

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آبوجا نیجریه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لاگوس نیجریه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کانو نیجریه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  رواندا

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کیگالی رواندا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  سنگال

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> داکار سنگال --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  سومالی

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> موگادیشو سومالی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  آفریقای جنوبی

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کیپ تاون آفریقای جنوبی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  تانزانیا

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دارالسلام تانزانیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کلیمانجارو تانزانیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  تونس

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> تونس --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  اوگاندا

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> انتبه اوگاندا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  زامبیا

  تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لوساکا زامبیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

  محدودیت پروازهای خارجی در ایام کرونا | آخرین به‌روزرسانی در 1 شهریور ۹۹

  محدودیت پروازهای خارجی در ایام کرونا | آخرین به‌روزرسانی در 1 شهریور ۹۹

  مدتی است که تعدادی از کشورهای همسایه و برخی از ایرلاین‌ها به خاطر شیوع ویروس کرونا در پذیرش و جابجایی مسافران ایرانی محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند. در این اطلاعیه، علی بابا به‌روزترین اخبار را در مورد کشورها، ایرلاین‌ها و فرودگاه‌های مهم به اطلاع شما می‌رساند:

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت IATA مراجعه فرمایید.

  این ایرلاین‌ها در کلیه مسیرها پرواز های خود را از مبدا ایران برای مسافرین ایرانی کنسل کرده‌اند:

  «لازم به ذکر است که برای تمامی ایرلاین‌های فوق، پروازها در مسیرهای ترانزیت نیز کنسل است.»

  استفاده از ماسک برای ورود به فرودگاه‌ها و هواپیماها برای تمام مسافران الزامی است

  مسافرین محترم لطفا با توجه به مسیر و شرایط ایرلاین مربوطه در صورت نیاز به تکمیل فرم سلامت و تست کرونا برای سفر اقدام نمایید.

  دانلود مستقیم فرم سلامت

  مسافرین که قصد سفر به کشورهای اروپایی یا کانادا را دارند باید پرسشنامه‌های زیر را پر کرده و برای پشتیبانی علی‌بابا ([email protected]) ارسال کنند. همچنین این فرم‌ها را پرینت کرده و همراه خودتان داشته باشد.

  فرم مخصوص مسافران کانادا

  فرم مخصوص مسافران اروپا

  ایران

  محدودیت‌های خاصی برای مسافرینی که از کشورهای خارجی به ایران سفر می‌کنند وضع شده ‌است. تمامی مسافرین ورودی در پروازهای بین المللی باید تست کووید-۱۹ بدهند. سپس این افراد به محل زندگی خود منتقل خواهند شد و ۱۴ روز در قرنطینه می‌مانند.

  براساس ضوابط و مقررات وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز سازمان هواپیمایی کشوری به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، شرایط پذیرش مسافر در پروازهای ورودی بین‌المللی به شرح ذیل اعلام می‌شود:

  تا اطلاع ثانوی مسافرین با پاسپورت کشور روسیه مجاز به سفر به کشور ایران نخواهند بود مگر اینکه اقامت ایران را داشته باشند.

  ترکیه

  محدودیت‌های سفر به ترکیه برای تمامی کشورهای جهان برداشته شده است. از تاریخ 11 شهریور ماه امکان پرواز به تهران و مقصدهای ترکی موجود خواهد شد. شهروندان ترکیه، مسافرین دارای تابعیت ترکیه و مسافرین با ویزای کاری معتبر امکان ورود به ترکیه را دارند.

  امارات متحده عربی

  به‌روز رسانی مقررات سفر به کشور امارات متحده عربی در شرایط کنونی

  پیرو اطلاع واصله از ریاست محترم «هما» در امارات در خصوص شرایط کنونی سفر به کشور امارات و پروتکل‌های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کوید-۱۹)، مسافران با ملیت و اقامت اماراتی و مسافران با ویزای توریستی با شرایط ذیل می‌توانند به کشور امارات سفر نمایند:

  کلیه مسافران بالای ۱۲ سال در پروازهای ورودی به امارات (به صورت توافقی یا ترانزیتی) می‌بایست قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR‌ در محدوده ۹۶ ساعت مانده به پرواز  در یکی از مراکز درمانی تایید شده کشور امارات (پیوست) نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته و با فرم‌های تکمیل شده پیوست به مسئولان مربوطه در بدو ورود به دبی ارائه نمایند. نصب برنامه “COVID-19 DXB Smart App” بر روی گوشی همراه مسافران قبل از انجام سفر به دبی الزامی است. همچنین داشتن بیمه‌نامه مسافرتی برای مسافران با ویزای توریستی الزامی می‌باشد. مسافران دارای اقامت می‌بایست قبل از ورود به کشور امارات با مراجعه به لینک زیر فرم مربوطه را تکمیل و کپی تایید آن را همراه داشته باشند.

  فرم سلامت امارات متحده عربی

  مقیم‌های دبی:

  https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitServiceForm.aspx

  مقیم‌های شارجه و ابوظبی:

  https://smartservices.ica.gov.ae/

  شایان ذکر است ورود هرگونه بار دستی به داخل کابین پروازی در مسیر به/از دبی ممنوع بوده و مسافران می‌بایست به هنگام پذیرش و دریافت کارت پرواز بار خود را به همکاران خدمات فرودگاهی تحویل نمایند. استفاده از ماسک در فرودگاه و در طول پرواز الزامی می‌باشد.

  گرجستان

  به جز افراد دارای ملیت گرجستان، شهروندی گرجستان، خدمه پرواز و مسئولین دیپلماتیک، هیچ مسافری امکان ورود به گرجستان را ندارد.
  مسافرین می‌بایست 48 ساعت قبل از پرواز فرم را پر کرده و همراه خود داشته باشند.

  کانادا

  مسافرینی که در ۱۴ روز گذشته جایی غیر از کانادا و ایالات متحده بوده‌اند، امکان ورود به کشور را ندارند. این قانون شامل افرادی که در ادامه ذکر می‌شوند، نخواهد شد: دارندگان ملیت کانادایی، اعضای خانواده نزدیک دارنده ملیت کانادایی، شهروندان دائمی کانادایی، دیپلمات‌ها، خدمه پرواز، کارگران فصلی کشاورزی، دانشجویانی که تا پیش از ۱۸ مارچ ۲۰۲۰ مجوز اقامت خود را دریافت کرده‌اند. کسانی که در هنگام ورود به کانادا علائم بیماری از خود نشان دهند یا باید ۱۴ روز قرنطینه شوند یا برگه آزمایش خود را نشان دهند.

  روسیه

  به جز افراد دارای ملیت روسیه، دارای اقامت دائمی روسیه، دیپلمات‌ها، خدمه پرواز، افرادی که ویزای معمولی یا تجاری در رابطه با مرگ نزدیکان برای آن‌ها صادر شده و افرادی که توسط وزارت خارجه روسیه ویزای خاص دریافت کرده‌اند، هیچ مسافر دیگری امکان ورود به روسیه را ندارد.

  بخش‌نامه هواپیمایی ماهان درمورد برقراری و شرایط پذیرش مسافر در مسیر روسیه (اصلاحیه)

  با توجه به بازگشایی پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر روسیه (مسکو) به صورت یک پرواز هفتگی در روزهای پنج شنبه، شرایط الزامی پذیرش مسافر در این پرواز را به استحضار می‌رساند.

  تهران-مسکو:

  مسکو-تهران:

  فرانسه

  مسافران دارای مدارک ذیل می‌توانند به کشور فرانسه سفر نمایند:‌

  کلیه مجوزهای اقامت صادره در فرانسه که اعتبار آنها دربازه زمانی 16MAR20-15JUN20 به پایان رسیده است، به صورت خودکار و بدون نیاز به انجام مراحل اداری تا ۶ ماه تمدید شده است. مسافران با ویزای تایپ C توریستی تا اطلاع ثانوی مجاز به انجام سفر نمی‌باشند.

  شایان ذکر است مسافران قبل از پرواز می‌بایست فرم تعهد در لینک ذیل را تکمیل نموده و به همراه داشته باشند. پس از ورود به خاک فرانسه مسافران می‌بایست در محل سکونت شخصی خود در قرنطینه خانگی قرار گیرند. همچنین ورود هرگونه بار دستی به‌صورت ترولی یا چرخدار به داخل کابین پروازی مجاز نبوده و مسافران صرفا می‌توانند فقط تعداد یک کوله‌پشتی و یا یک ساک دستی جهت بار همراه به داخل کابین استفاده نمایند. استفاده از ماسک در طول پرواز و در فرودگاه‌ها الزامی می‌باشد.

  https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

  هلند

  به جز افراد دارای ملیت یا مجوز اقامتی محدوده اقتصادی اروپا، سوئیس و بریتانیا، افراد دارای ویزای بلندمدت یا اقامت موقت، مسافرین در ترانزیت، افرادی که امور ضروری خانوادگی دارند و بتوانند اسناد معتبر ارائه دهند، دیپلمات‌ها یا مامورین وزارت خارجه، کادر بهداشت و درمان، کارگران مرزی و افرادی که ماموریتی فورس ماژور و بشردوستانه دارند، هیچ مسافری امکان ورود به هلند را ندارد.
  پیش از اینکه از کشوری پرخطر عازم هلند شوید، باید یک فرم سلامت تکمیل شده همراه خود داشته باشید. دولت هلند اعلام کرده که تمامی مسافرین باید ۱۵ روز در قرنطینه باشند. به همین خاطرامکان خرید بلیط با مدت اقامت کمتر از ۱۵ روز وجود ندارد.

  مقررات سفر به کشور هلند در شرایط کنونی

  مسافران دارای مدارک ذیل می‌توانند به کشور هلند  سفر نمایند:

  مسافران با ویزای تایپ C توریستی تا اطلاع ثانوی مجاز به سفر نمی‌باشند.

  شایان ذکر است مسافران قبل از پرواز می‌بایست فرم تعهد پیوست را تکمیل نموده و به همراه داشته باشند. پس از ورود به خاک هلند، مسافران به مدت ۱۴ روز در محل سکونت شخصی خود در قرنطینه خانگی قرار گرفته و صدور بلیت با اقامت کمتر از ۱۴ روز مجاز نبوده و مسافران صرفا می‌توانند فقط به تعداد یک کوله‌پشتی و یا یک ساک دستی جهت بار همراه به داخل کابین استفاده نمایند. استفاده از ماسک در طول پرواز و در فرودگاه‌ها الزامی می‌باشد.

  اتریش

  به جز مسافرین خارج از محدوده شنگن، محدوده اقتصادی اروپا، شهروندان بریتانیا، شهروندان اتریش، مسافرین دارای ویزای D اتریش و مسافرینی که برگه سلامت تا حداکثر ۴ روز پیش از سفر دارند، هیچ مسافر دیگری امکان سفر به اتریش را ندارد. پروازهای مستقیم اتریش از ایران غیرفعال است. همچنین برگه سلامت شما باید به زبان انگلیسی یا آلمانی باشد.

  به‌روز رسانی مقررات سفر به کشور اتریش در شرایط کنونی

  مسافران دارای مدارک ذیل می‌توانند به کشور اتریش سفر نمایند:

  کلیه مسافران بالای یازده سال در پروازهای ورودی به اتریش (به‌غیر از مسافران ترانزیت هوایی) می‌بایست قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا در محدوده ۷۲ ساعت مانده به پرواز را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند. مسافران با ویزای تایپ C توریستی تا اطلاع ثانوی مجاز به سفر نمی‌باشند.

  شایان ذکر است مسافران قبل از پرواز می‌بایست فرم تعهد را از لینک ذیل دریافت و تکمیل نمایند.

  https://www.bmk.gv.at/en/service/entry-requirements.html

  همچنین ورود هرگونه بار دستی به‌صورت ترولی یا چرخدار به داخل کابین پروازی مجاز نبوده و مسافران صرفا می‌توانند به تعداد یک کوله‌پشتی یا یک ساک دستی جهت بار همراه به داخل کابین استفاده نمایند. استفاده از ماسک در طول پرواز و در فرودگاه‌ها الزامی می‌باشد.

  ایتالیا

  مسافرینی که به عنوان گردشگر به ایتالیا سفر می‌کنند، اجازه ورود به کشور را ندارند. افراد دارای ملیت ایتالیا، مسافرین تجاری، مسافرین سلامت و مسافرینی که امور ضروری دارند، امکان سفر به ایتالیا را دارند.
  برای دریافت اجازه و تمدید اقامت تحصیلی،‌ ارائه رسید ارسال تقاضا (کیت) از طرف دفتر پستی و همچنین اصل پاسپورت نیاز است. این مدارک برای خروج و ورود به خاک ایتالیا الزامی است.
  مسافرینی که قصد سفر به صورت ترانزیت یا ورود به ایتالیا را دارند، معاینه پزشکی خواهند شد و تا ۱۴ روز قرنطینه خواهند شد. پیش از پرواز باید یک فرم اطلاعاتی به ایرلاین ارائه شود و سازمان پیشگیری ایتالیا باید از شرایط سفر مطلع باشد.

  در خصوص شرایط کنونی سفر به کشور ایتالیا و پروتکل‌های بهداشتی این کشور برای جلوگیری از بیماری کرونا، مسافران پس از ورود به این کشور باید به مدت 14 روز در محل سکونت شخصی خود در قرنطینه خانگی باشند. به همین خاطر صدور بلیط با مدت اقامت کمتر از 14 روز جهت سفر به این کشور تا اطلاع ثانوی مجاز نیست.

  مقررات سفر به کشور ایتالیا در شرایط کنونی

  مسافران دارای مدارک ذیل می‌توانند به کشور ایتالیا سفر نمایند:

  افرادی که با رسید پستی و بدون کارت اقامت وارد ایران شده‌اند، اخذ ویزای ورود جهت سفر به کشور ایتالیا الزامی است. کلیه مجوزهای اقامت صادره در ایتالیا که اعتبار آنها در بازه زمانی 31JAN20-31JUL20 به پایان رسیده است، جهت انجام مسافرت تا تاریخ  به پایان رسیده است، جهت انجام مسافرت تا تاریخ 31AUG20 معتبر می‌باشد. به همراه داشتن رسید پستی جهت اقامت‌های منقضی‌ شده الزامی می‌باشد.

  شایان ذکر است مسافران قبل از پرواز می‌بایست فرم تعهد پیوست را تکمیل نموده و به همراه داشته باشند. پس از ورود به خاک ایتالیا، مسافران به مدت ۱۴ روز در محل سکونت شخصی خود در قرنطینه خانگی قرار گرفته و صدور بلیت با اقامت کمتر از ۱۴ روز مجاز نمی‌باشد. همچنین ورود هرگونه بار دستی به‌صورت ترولی یا چرخدار به داخل کابین پروازی مجاز نبوده و مسافران صرفا می‌توانند به تعداد یک کوله‌پشتی یا یک ساک دستی جهت بار همراه به داخل کابین استفاده نمایند. استفاده از ماسک در طول پرواز و در فرودگاه‌ها الزامی می‌باشد.

  تعهدنامه سفر به ایتالیا صفحه اول

  تعهدنامه سفر به ایتالیا صفحه دوم

  عمان

  هیچ مسافری به جز افرادی که دارای ملیت عمان هستند امکان ورود به این کشور را ندارند.

  آلمان

  هیچ مسافری امکان ورود به آلمان را ندارد. مسافرین دارای ملیت آلمانی، مسافرینی که پیش از محدودیت‌های کرونا اقامت دائم یا ویزای D خود را تهیه کرده‌اند و افرادی که توانایی ارائه مدرک مبنی بر تجاری و حرفه‌ای بودن سفر خود دارند امکان ورود به آلمان را دارند.
  مسافرین پس از ورود باید در محل زندگی خود یا اقامتگاهی مشخص تا ۱۴ روز در قرنطینه باشند.

  آذربایجان

  هیچ مسافری امکان ورود به آذربایجان را ندارد. مسافرین دارای ملیت آذربایجانی، مسافرینی که مجوز کار دارند و مسافرینی که مجوز رسمی از سوی دولت آذربایجان دارند امکان ورود به آذربایجان را خواهند داشت.
  یک فرم سلامت باید هنگام ورود به کشور ارائه شود. از مسافرین تست بیماری گرفته خواهد شد و تا ۱۴ روز در قرنطینه قرار خواهند گرفت. صدور ویزا در هنگام ورود به کشور به تعلیق درآمده و برای ویزا پیش از سفر اقدام کنید.

  مالزی

  مسافرین امکان ورود به مالزی را ندارند. مسافرین دارای ملیت مالزی، مسافرینی که اقامت دائمی یا کارت MyPR دارند، فرزندان یا همسر افرادی که ملیت مالزی دارند و مسافرینی که امکان ارائه مدرک اشتغال دارند، می‌توانند به مالزی سفر کنند.
  مسافرینی که وارد کشور می‌شوند، باید تا ۱۴ روز در اماکن مشخص شده (هتل‌ها) قرنطینه شوند. ترانسفر از فرودگاه بین‌المللی به داخلی امکان‌پذیر نیست.

  اسپانیا

  مسافرین امکان ورود به اسپانیا را ندارند. مسافرین ساکن محدوده اقتصادی اروپا، ساکنین اتحادیه اروپا که قصد رفتن به کشور خود را دارند، ساکنینی که قصد ترانزیت به آندورا، ایسلند، نروژ و سوئیس را دارند، مسافرینی که با ویزای شنگن قصد سفر مستقیم به کشور خود را دارند، افرادی که به خاطر دلایل خانوادگی مجبور به سفر هستند و افرادی که در شرایطی اضطراری قرار دارند و می‌توانند با اسناد این ضروری بودن را نشان دهند، امکان سفر به اسپانیا را دارند.

  قطر

  مسافرین امکان ورود به قطر را ندارند. تنها افراد دارای ملیت قطر یا مجوز اقامت دائمی امکان سفر به قطر را دارند.

  با توجه به شرایط کنونی سفر به کشور قطر و پروتکل‌های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (بیماری کووید-۱۹)، مسافران مقیم با شرایط ذیل می‌توانند به کشور قطر سفر نمایند.

  ۱. کفیل مسافران مقیم می‌بایست از طریق سایت https://portal.www.gov.qa نسبت به دریافت اجازه ورود آنان اقدام نمایند (فرم Exceptional Entry Permit to Qatar Service)

  ۲. پس از دریافت اجازه ورود، مسافران می‌بایست از طریق سایت www.discoverqatar.qa نسبت به انجام رزرو هتل جهت ۷ روز قرنطینه اقدام نمایند. به هنگام ورود به کشور قطر آزمایش PCR از مسافران گرفته خواهد شد که در صورت مثبت بودن جواب آزمایش، مدت قرنطینه به ۱۴ روز در هتل رزرو شده افزایش خواهد یافت. شایان ذکر است هزینه هتل و تست PCR برعهده مسافران بوده و هتل‌های رزرو شده غیرقابل استرداد می‌باشند. لیست مسافرانی که از قرنطینه هتلی مستثنی بوده و می‌بایست خود را قرنطینه خانگی نمایند، در سایت ذیل اعلام شده است.

  https://www.qatarairwaysholidays.com/qa-en/welcome-home-7-night-booking/overwiew

  ۳. نصب برنامه EHTERAZ بر روی گوشی همراه مسافران و تکمیل اطلاعات درخواستی

  ۴. تکمیل فرم اطلاعات پزشکی و فرم تعهدنامه پیوست توسط مسافر

  مسافران جهت انجام سفر می‌بایست هر ۴ برگه فوق را (اجازه ورود توسط کفیل، رزرو هتل، اطلاعات پزشکی و تعهدنامه) به هنگام سفر به همراه داشته و به هنگام دریافت کارت پرواز به همکاران خدمات فرودگاهی ارائه نمایند. در صورت نقص در مدارک فوق از انجام سفر ممانعت به عمل آمده و بلیت با هزینه‌های مربوطه استرداد خواهد شد. همچنین ورود هرگونه بار دستی به‌صورت ترولی یا چرخدار به داخل کابین پروازی مجاز نبوده و مسافران صرفا می‌توانند به تعداد یک کوله‌پشتی یا یک ساک دستی جهت بار همراه به داخل کابین استفاده نمایند. استفاده از ماسک در طول پرواز و در فرودگاه‌ها الزامی می‌باشد.

  هند

  مسافرانی که به مقصد دهلی با ایرلاین ماهان سفر می کنند علاوه بر ماسک تا اطلاع ثانوی ملزم به استفاده  از شیلد محافظ صورت نیز میباشند

  مسافران دارای پاسپورت کشور هندوستان می‌توانند جهت مسافرت به این کشور تا ده روز قبل از پرواز، اقدام به خرید بلیط در مسیر تهران به بمبئی نمایند. در رزرو مسافر، ثبت نام و نام‌خانوادگی مطابق پاسپورت، ایمیل (CTE)، شماره همراه مسافر در هندوستان و ایران (CTM) و آدرس مسافر به همراه کدپستی در هندوستان و ایران (CTA) الزامی است. لازم است مسافران شماره تماس ایران و هند و آدرس ایران و هند خود را به آدرس ایمیل پشتیابی [email protected] ارسال کنند تا همکاران مرکز تماس، اطلاعات مسافر را به ایرلاین ایران‌ایر تحویل دهند.

  پس از صدور بلیط، اطلاعات مسافران به سفارت هندوستان ارسال شده و صرفا پس از تایید سفارت، مسافران قادر به انجام پرواز خواهند بود

  بدیهی است در صورت عدم تایید سفارت جهت انجام سفر، بلیط مسافران با هزینه‌های مربوطه استرداد خواهد شد. به همراه داشتن فرم تکمیل‌شده تعهدنامه پیوست و تحویل آن به مامور سفارت در فرودگاه امام خمینی الزامی است. استفاده از ماسک در طول پرواز و همچنین در فرودگاه‌ها الزامی است.

  پس از ورود به کشور هندوستان، تمامی مسافران در هتل‌های مورد تایید دولت هندوستان در بمبئی به مدت ۷ روز تحت قرنطینه قرار گرفته و از همه‌ مسافران تست PCR به عمل می‌آید. کلیه هزینه‌های اقامت و تست PCR بر عهده‌ مسافران است. مسافرانی که قصد ادامه مسیر به شهری خارج از ایالت ماهاراشترا در هندوستان را داشته باشند، علاوه بر ۷ روز قرنطینه در بمبئی، می‌بایست ۷ روز دیگر نیز در شهر مورد نظر، خود را قرنطینه خانگی کنند.

  شایان ذکر است، مسافران دیپلمات ایرانی و خانواده‌ ایشان با پاسپورت سبز مشروط به یک هفته قرنطینه خانگی مجاز به انجام مسافرت به کشور هندوستان می‌باشند. همچنین فرزندان تحت تکفل خانواده دیپلمات‌ها با پاسپورت آبی به‌شرط مسافرت به همراه خانواده در یک پرواز و یک هفته قرنطینه هتلی می‌توانند وارد خاک هندوستان شوند.

  فرم تعهدنامه که باید توسط مسافران به هندوستان تکمیل شود:‌

  بخش‌نامه هواپیمایی ماهان درمورد برقراری و شرایط پذیرش مسافر در مسیر دهلی

  با توجه به بازگشایی پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر دهلی به صورت یک پرواز هفتگی در روزهای سه شنبه، شرایط الزامی پذیرش مسافر در این پرواز را به استحضار می‌رساند.

  تهران-دهلی:‌

  دهلی-تهران:

  عراق

  پروازها به مقصد عراق به حالت تعلیق در آمده است.
  این امر در مورد صلیب سرخ، بشردوستانه، بازگشت به کشور، پروازهای اضطراری و نظامی صدق نمی‌کند.

  بخش‌نامه ماهان درمورد برقراری و شرایط پذیریش مسافر در مسیر کشور عراق

  با توجه به برقراری مجدد پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به کشور عراق (فرودگاه‌های بین‌المللی بغداد – نجف اشرف – بصره – اربیل – سلیمانیه) شرایط الزامی پذیرش مسافر در این پروازها به صورت زیر است:

  ایران – عراق:

  همراه داشتن و ارائه جواب منفی تست کرونا (PCR) مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران برای تمامی مسافرین بالای ۲ سال که حداکثر ۴۸ ساعت قبل از زمان پرواز صادر شده باشد.

  کلیه مسافران به هنگام ورود به فرودگاه‌های بین‌المللی در عراق به صورت کلینیکی و با دوربین حرارتی مورد ارزیابی سلامت قرار می‌گیرند.

  در صورت مشکوک بودن وضعیت سلامت مسافران، ایشان در مکانی واقع در فرودگاه‌های بین‌المللی عراق قرنطینه می‌گردند که کلیه هزینه‌ها برعهده مسافرین خواهد بود.

  عراق – ایران

  ۱. همراه داشتن اصل گواهی سلامت و ارائه جواب منفی تست کرونا (PCR) فقط از مراکز ذیل در عراق برای کلیه مسافرین بالای ۲ سال (ترانزیت و غیرترانزیت) که حداکثر ۹۶ ساعت قبل از زمان پرواز صادر شده باشد.

  Central public Health Laboratory (Baghdad)

  Erbil Laboratory (Erbil)

  Yarmouk Hospital (Baghdad)

  Basra Construction Laboratory (Basra)

  Private Nursing Home Hospital Laboratory (Baghdad)

  Tawary Nawand Emergency Hospital (Erbil)

  Zanko Health Center (Erbil)

  Al-Seha Medical Laboratory (Basra)

  Nakhel Shat Al-Arab Medical Laboratory (Najaf)

  Al Sadr Hospital (Najaf)

  ۲. کلیه مسافرین غیر ایرانی و غیر ترانزیت که مقصد نهایی ایشان تهران می‌باشد می‌بایست دارای اقامت ایران، روادید تحصیلی، روادید چندبار ورود، روادید یا حق کار، روادید درمان و یا روادید سرمایه‌گذاری باشند.

  ۳. روادید زیارتی و روادید گردشگری جهت پذیرش مورد تایید نمی‌باشد.

  ۴. فرم‌های خوداظهاری و فرم تعهد باید توسط مسافران تکمیل شود.

  وجود هرگونه مغایرت و عدم رعایت مفاد این بخشنامه موجب ممانعت از انجام پرواز و عدم استرداد وجه بلیت خواهد شد که عواقب ناشی از آن بر عهده آژانس صادرکننده بلیت و مسافر می‌باشد.

  آمریکا

  مسافرانی که طی ۱۴ روز گذشته از برزیل گذر کرده‌اند یا در آنجا بوده‌اند، اجازه ورود به ایالات متحده را ندارند.
  مسافرانی که در اتریش ، بلژیک ، چین (نمایندگان مردم)، چکی، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایران ، ایرلند (Rep) ، ایتالیا ، لتونی، لیختن اشتاین ، لیتوانی ، لوکزامبورگ ، مالت ، هلند ، نروژ ، لهستان ، پرتغال ، اسلواکی ، اسلوونی ، اسپانیا ، سوئد ، سوئیس یا انگلستان (به جز قلمروهای خارج از کشور در خارج از اروپا) ، در ۱۴ روز گذشته عبور کرده و یا در آن حضور داشته‌اند، مجاز ورود به ایالات متحده آمریکا نیستید.
  این قانون برای موارد زیر اعمال نمی‌شود:
  اتباع و اقامت دائم ایالات متحده؛
  همسران اتباع و اقامت دائم ایالات متحده،
  والدین/سرپرستان قانونی ازدواج نکرده و جوانتر از ۲۱ سال ملی یا مقیم دائم ایالات متحده.
  برادر یا خواهر ازدواج نکرده و جوانتر از ۲۱ سال، ساکن ملی یا مقیم دائم ایالات متحده، که ازدواج نکرده و جوانتر از 21 سال است.

  فرزند/فرزندخوانده/ساکن ملی یا اقامت دائم ایالات متحده؛
  مسافرینی که دارای ویزاهای زیر هستند: A-1، A-2، C-1، C-1 / D، C-2، C-3، D،E-1 (فقط به عنوان کارمند TECRO یا TECO یا اعضای خانواده فوری کارمند)، ویزای G-1 ، G-2 ، G-3 ، G-4 ، IR-4 ، IH-4 ، ناتو-1 از طریق ناتو -4 یا ناتو -6.
  اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده، همسران و فرزندان اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده.
  مسافرینی که شواهد سفر به دعوت دولت ایالات متحده آمریکا را برای مقاصد مربوط به مهار بیماری کووید داشته باشند.
  مسافرهایی با اسناد صادر شده توسط وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، گمرک و حفاظت از مرزهای ایالات متحده، یا وزارت امور خارجه ایالات متحده که نشان می دهد مسافر از محدودیت معاف است.
  اعضای خدمه B1 که مشغول کارهای سبک‌تر، فعالیت قفسه بیرونی قاره ((OCS، فعالیت مزرعه بادی، خدمه هوایی/دریایی خصوصی و سایر فعالیت‌های خدمه مشابه هستند.
  مسافرانی که در ۱۴ روز گذشته در یکی از کشورهایی که در فهرست شماره 1 ثبت شده‌اند، اما از محدودیت ورود به آمریکا معاف هستند، باید از طریق یکی از فرودگاه های زیر وارد شوند: آتلانتا (ATL)، بوستون (BOS)، شیکاگو (ORD)، دالاس (DFW) ، دیترویت (DTW)، هونولولو (HNL)، لس آنجلس (LAX)، میامی (MIA)، نیویورک (JFK یا EWR)، سان فرانسیسکو (SFO)، سیاتل (SEA) و واشنگتن (IAD).
  مسافرانی که طی ۱۴ روز گذشته در اتریش، بلژیک، چین (نمایندگان مردم)، چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایران، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس یا انگلستان (به استثنای سرزمین های خارج از کشور در خارج از اروپا) اما از محدودیت ورود به ایالات متحده معاف هستند، پس از رسیدن به مقصد نهایی، باید به مدت ۱۴ روز خود را قرنطینه کنند.

  چین

  دولت اصلی چین تصمیم گرفته است به طور موقت ورود به چین را توسط اتباع بیگانه که دارای ویزا یا مجوز اقامت معتبر در زمان این اعلامیه هستند، از ساعت ۰۰:۰۰ به وقت محلی، ۲۸ مارس ۲۰۲۰ به حالت تعلیق درآورد. اتباع دارای کارت‌های سفر تجاری APEC نیز به حالت تعلیق در خواهند آمد.
  مقرراتی از جمله ویزای بندر ورودی، سیاست حمل و نقل بدون ویزا ۲۴ و ۷۲ و ۱۴۴ ساعته، سیاست بدون ویزا ۳۰ روزه هاینان، سیاست بدون ویزا ۱۵ روزه مشخص شده برای تورهای مسافرتی گروهی خارجی از طریق بندر شانگهای، سیاست بدون ویزا گوانگدونگ ۱۴۴ ساعته که برای گروه های تور خارجی از هنگ کنگ یا ماکائو SAR مشخص شده است، و سیاست بدون ویزا ۱۵ روزه Guangxi که برای گروه های تور خارجی کشورهای ASEAN مشخص شده است نیز به طور موقت متوقف می‌شود. ورود با ویزاهای دیپلماتیک، خدماتی، Courtesy یا C تغییری نکرده است.
  اتباع خارجی که به دلیل فعالیت‌های ضروری اقتصادی، تجاری، علمی یا تکنولوژیکی یا خارج از نیازهای اضطراری بشردوستانه به سرزمین اصلی چین می آیند، می‌توانند در سفارتخانه‎ها یا کنسولگری‎‌های چین درخواست ویزا کنند.
  ورود توسط اتباع بیگانه با ویزا صادر شده پس از این اعلامیه تأثیر نخواهد گرفت.
  از کلیه مسافرانی که به پکن می رسند، تست PCR گرفته می‌شود و به مدت ۱۴ روز در محل تعیین شده در پکن قرنطینه می شوند.
  مسافرانی که در ۱۴ روز گذشته در فرانسه، آلمان، ایران، ایتالیا، ژاپن، کره (Rep)، اسپانیا یا ایالات متحده زندگی می‌کنند و یا در آنجا بوده‌اند، وارد کشور گوانگژو (CAN) یا شنزن (SZX) می‌شوند باید ۱۴ روز در خانه یا در مکان‌های مشخص برای مشاهده پزشکی قرنطینه شوند. کلیه مسافرانی که به SZX می رسند تست PCR می‌دهند.
  کلیه مسافرانی که وارد XMN می‌شوند با هزینه خود به مدت ۱۴ روز در هتل‌های تعیین شده از نظر پزشکی نظارت می‌شوند.
  این امر در مورد مسافران زیر ۱۸ سال‌، مسافران بالای ۷۰ سال‌، زنان باردار و مسافرانی که از بیماری رنج می‌برند صدق نمی‌کند. آنها باید برای گذراندن قرنطینه ۱۴ روزه در خانه درخواست مجوز دهند.

  شرایط الزامی پذیرش مسافر در مسیر گوانگجو به صورت زیر است:

  استفاده از ماسک در کلیه مراحل پرواز

  انجام مجدد تست کووید 19 در بدو ورود به فرودگاه گوانجو برای کلیه مسافرین انجام خواهد شد که پس از مشخص شدن پاسخ به مدت 14 روز قرنطینه برای مسافرین با کلیه ملت‌ها در هتل‌های مورد تایید وزرات بهداشت چین در نظر گرفته شده که هزینه هتل و غذا به عهده مسافرین خواهد بود.

  انگلیس

  مسافران داری مدارک ذیل می‌توانند به کشور انگلستان سفر نمایند:

  ۱. پاسپورت اتحادیه اروپا/ایسلند/نروژ/سوئیس/انگلستان/کانادا/آمریکا/استرالیا

  ۲. انواع مجوزهای اقامت و کارت اقامت انگلستان، مسافران دارای اقامت دائم که بیش از ۲ سال خارج از انگلستان اقامت داشته‌اند، مجوز آنها ابطال گردیده و اجازه انجام پرواز به انگلستان را نخواهند داشت.

  ۳. ویزای دانشجویی انگلستان

  ۴. ویزای توریستی انگلستان

  ۵. مسافران به صورت ترانزیت به کشور آمریکا و کانادا

  مسافران پس از ورود به این کشور می‌بایست به مدت ۱۴ روز خود را در محل سکونت شخصی خود قرنطینه خانگی نمایند. همچنین کلیه مسافران قبل از سفر به کشور انگلستان می‌بایست نسبت به تکمیل قرم خود اظهاری پزشکی اعلام شده در لینک ذیل اقدام نموده و در بدو ورود کپی فرم تکمیل شده را به پلیس گذرنامه در انگلستان تحویل نمایند. در صورت عدم تکمیل فرم ذیل مسافران به مبلغ GBP100 جریم خواهند شد.

  https://visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form

  ورود هرگونه بار دستی به‌صورت ترولی یا چرخدار به داخل کابین پروازی مجاز نبوده و مسافران صرفا می‌توانند به تعداد یک کوله‌پشتی یا یک ساک دستی جهت بار همراه به داخل کابین استفاده نمایند. استفاده از ماسک در طول پرواز و در فرودگاه‌ها الزامی می‌باش

  پاکستان

  محدودیت‌های پذیرش مسافران جهت جلوگیری از شیوع کرونا برای مسافرت به کشور پاکستان به صورت زیر اعلام می‌شود:

  لبنان

  مسافران برای ورود به کشور لبنان باید شرایط زیر را داشته باشند:

  ۳. اخذ مبلغ ۵۰ دلار از مسافران پرواز بیروت به استثناء کودکان زیر ۱۲ سال برای هزینه تست مجدد PCR که در فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری بیروت انجام می‌شود. (این مبلغ در زمان خرید بلیط از مسافر دریافت می‌شود.)

  ۴. نتیجه تست PCR دوم پس از ۲۴ ساعت از زمان ورود مسافر به فرودگاه بیروت مشخص می‌شود، که در این فاصله زمانی مسافر باید در محل اقامت خود به‌صورت قرنطینه حضور داشته باشد.

  ۵. تکمیل فرم سلامت مورد تایید وزارت بهداشت لبنان در پرواز تهران-بیروت که به آدرس ذیل درج شده و ارائه آن در فرودگاه:

  https://arcg.is/0GaDnG

  ۶. تکمیل فرم خوداظهاری در پرواز بیروت-تهران توسط مسافران که در پرواز توزیع می‌شود.

  ۷. مسافران از بیروت به تهران حتما باید تست PCR که به تایید وزارت بهداشت لبنان رسیده باشد را انجام دهند و اصل گواهی را نزد خود نگه‌ دارند.

  ۸. مسافران غیرایرانی بیروت به تهران صرفا باید دارای یکی از انواع ویزای اقامت، کار، درمانی، تحصیلی، ویزای چندبار ورود و ویزای سرمایه‌گذاری باشند.

  هواپیمایی امارات

  کلیه مسافرین محترم هواپیمایی امارات از مبدا ایران به تمامی مقاصد شبکه پروازی امارات (شامل ویزای توریستی یا دارای اقامت به مقصد دبی یا ترانزیت دبی) می‌بایست حداکثر ۹۶ ساعت قبل از پرواز نسبت به انجام تست کرونا اقدام و گواهی عدم ابتلا به بیماری کرونا را دریافت کنند. این گواهی باید در طول سفر قابل ارائه بوده و در کنار پاسپورت و ویزا از مدارک ضروری سفر است.

  شایان ذکر است تمامی مسافران ملزم به پر کردن و ارائه فرم سلامت به کانتر پذیرش مسافرین در فرودگاه می‌باشند. همچنین مسافرین به دبی لازم است فرم تعهدنامه قرنطینه را نیز در سالن ورودی قبل از ورود به شهر تحویل دهند.

  توجه: گواهی عدم ابتلا باید صرفا از طریق روش تست‌گیری PCR در مراکز تاییدشده انجام شود. لازم به ذکر است انجام این تست فقط برای مسافران بالای ۱۲ سال الزامی می‌باشد.

  هواپیمایی روسیه (ایرفلوت)

  شرکت هواپیمایی روسیه (ایرفلوت) اعلام کرده مسافرینی که با این شرکت هواپیمایی اقدام به سفر به کشورهای مختلف از ایران با ترانزیت در مسکو می‌نمایند فقط با داشتن کارت اقامت یا پاسپورت به همان کشور می‌توانند وارد شوند و دارندگان ویزا اجازه انجام پرواز ندارند.

  طبق اعلام شرکت هواپیمایی روسیه (ایرفلوت) مسافرین با ملیت اوراسیا (روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان) مجاز به پرواز به شهرهای منطقه و کشور خود هستند.

  هواپیمایی ایران ایر

  تمام پروازهای ایران ایر به مقاصد کشورهای اروپایی فقط با داشتن کارت اقامت یا پاسپورت همان کشور امکان پذیر است. دارندگان ویزا اجازه ورود ندارند.

  طبق اطلاعات دریافت شده از دفتر مرکزی ایران ایر از تاریخ 19 آوریل 2020 و تا اطلاع ثانوی، کلیه مسافرانی که از فرودگاه لندن وارد فرودگاه امام خمینی می‌شوند بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به مدت 48 ساعت به هتلی در تهران منتقل می‌شوند (هزینه هتل توسط وزارت بهداشت پرداخت شده). لازم به ذکر است که مسافران قبل از ترک هتل جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مورد آزمایش قرار می‌گیرند.

  با توجه به محدودیت اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری فدرال آلمان، به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) به فرانکفورت، هامبورگ و کلن تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.

   مراکز درمانی مورد تایید برای مسافران به مقصد دبی جهت تست کووید ۱۹

  2020_IR_1166-MB

  لیست مراکز درمانی جهت انجام تست ویروس کرونا به شرح ذیل به‌روزرسانی می‌شود. کلیه مراکز درمانی که توسط سفارت امارات متحده عربی اعلام می‌شود نیز مورد تایید می‌باشند.

  ۱. بیمارستان عرفان نیایش

  ۲. آزمایشگاه پاتوبیولوژی ایران تهران

  ۳. آزمایشگاه کاویان تهران

  ۴. بیمارستان دی تهران

  ۵. آزمایشگاه نوبل اصفهان

  ۶. آزمایشگاه یاران اصفهان

  ۷. مرکز پیوند اعضای بیمارستان ابوعلی سینا شیراز

  ۸. آزمایشگاه تشخیص پزشکی و پاتولوژی نیلو شیراز

  ۹.  آزمایشگاه پزشکی پارس شیراز

  ۱۰. آزمایشگاه دکتر مدرسی لار

  ۱۱. آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی لار

  ۱۲. آزمایشگاه دکتر آتش آب‌پرور بندرعباس

  ۱۳. بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی منطقه آزاد کیش

  ۱۴. آزمایشگاه پزشکی بوعلی قم

  ۱۵. آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی مشهد

  همچنین تمامی مسافران عازم به دبی پیش از سفر بایستی اقدام به تکمیل فرم‌های پیوست نموده و در بدو ورود کپی آن را به مسئولین مربوطه تحویل نمایند.

  هواپیمایی قطر

  بخشنامه هواپیمایی قطری برای مسافرین خروجی از ایران

  طبق آخرین بخشنامه هواپیمایی قطری تمام مسافرین خروجی از ایران می‌بایست از تاریخ 13 آگوست در محدوده 72 ساعت قبل از پرواز تست منفی کرونا (PCR) را همراه خود داشته باشند همچنین انجام تست در آزمایشگاه های زیر باید انجام شود و همچنین این فرم می‌بایست تکمیل و ارائه گردد.

  اصفهان:

  مشهد:

  شیراز:

  تهران:

  طبق اعلام هواپیمایی قطر تمامی مسافرین اعم از اقامت ،پاسپورت و مسافرین توریستی در صورت داشتن بلیط رفت و برگشت میتوانند از پروازهای هواپیمایی قطر به مقصد ترکیه استفاده نمایند.

  با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط اعلامی هواپیمایی قطر تا اطلاع ثانوی، مسافرینی که پرواز آن‌ها با این شرکت هواپیمایی و ادامه مسیر آن‌ها با سایر ایرلاین‌ها باشد، با توجه به اینکه کارت پرواز فقط برای هواپیمایی قطر در ایران صادر شده و برای ادامه مسیر مسافر به دلیل نداشتن کارت پرواز ادامه مسیر می‌بایست از هواپیما خارج و بار خود را تحویل گرفته و مجددا کارت پرواز جدید دریافت کند. این شرکت هواپیمایی هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم انجام و یا سوار نکردن مسافرین در پروازهای ادامه مسیر را نخواهد داشت.

  طبق اعلام شرکت هواپیمایی قطر مسافرینی که پرواز خود را با این شرکت هواپیمایی انجام می‌دهند، جهت تایید پرواز خود می‌بایست تصویر ویزا و پاسپورت و فرم تکمیل شده خود اظهاری را به آدرس ایمیل [email protected] ارسال نمایند. تایید نهایی از سمت این شرکت هواپیمایی انجام خواهد شد و در صورت عدم ارسال مدارک و یا عدم دریافت تاییدیه از سوی هواپیمایی قطر شرکت علی‌بابا مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت.

  دارندگان پاسپورت کشور مقصد نیاز به ارسال این مدارک ندارند. همچنین لازم به ذکر است جهت تایید پرواز در مسیر کانادا ارسال مدارک می‌بایست یک هفته قبل از پرواز باشد.

  طبق اعلام هواپیمایی قطر، تمامی مسافرینی که دارای اقامت، پاسپورت و یا ویزای توریستی هستند در صورت داشتن بلیط رفت‌وبرگشت می‌توانند از پروازهای هواپیمایی قطر به مقصد ترکیه استفاده کنند. در ضمن مسافران باید فرم سلامت را نیز پر کرده و همراه خودشان داشته باشند.

  لینک فرم سلامت

  همین الان آخرین اطلاعیه هواپیمایی قطر برای پروازهای هفتگی از ایران به دوحه را بخوانید.

  هواپیمایی ماهان

  – پیروی اطلاعیه هواپیمایی ماهان و طبق اطلاعیه وزارت بهداشت تایلند، به دلیل شیوع ویروس کرونا، مسافران ایرانی در بدو ورود در این کشور به مدت ۱۴ روز قرنطینه خواهند شد.

  – پیروی اطلاعیه هواپیمایی ماهان و طبق اطلاعیه وزارت بهداشت مالزی، به دلیل شیوع ویروس کرونا، ورود مسافران ایرانی به این کشور تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد. مسافران ایرانی فقط در صورت داشتن اقامت دائم، ویزای کار ۵ ساله و یا ویزای دانشجویی مجاز به ورود به کشور مالزی هستند، که البته در بدو ورود به مدت ۱۴ روز در قرنطینه خواهند بود.

  مسافرینی که ملیت هندی دارند و می‌خواهند با ایرلاین ماهان به ایران سفر کنند باید پاسپورت یا اقامت ایران را داشته باشند و ورود با ویزای ایران امکان‌پذیر نخواهد بود.

  هواپیمایی ماهان شرایط الزامی پذیرش مسافر را برای پرواز در مسیر تهران-بیروت-تهران از روز ۲ مرداد ۹۹ برابر با ۲۳ جولای ۲۰۲۰ به صورت زیر اعلام کرد

  ۱. انجام تست کرونا PCR برای کلیه مسافران الزامی است و تست فقط باید در مراکز زیر انجام شود:

  ۲. در زمان ورود به کشور لبنان، نباید از زمان صدور گواهی تست منفی PCR بیش از ۹۶ ساعت گذشته باشد و تصویر پاسخ تست در فرودگاه امام به مسئول کانتر تحویل شود.

  ۳. اخذ مبلغ ۵۰ دلار از مسافران پرواز بیروت به استثناء کودکان زیر ۱۲ سال برای هزینه تست مجدد PCR که در فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری بیروت انجام می‌شود. (این مبلغ در زمان خرید بلیط از مسافر دریافت می‌شود.)

  ۴. نتیجه تست PCR دوم پس از ۲۴ ساعت از زمان ورود مسافر به فرودگاه بیروت مشخص می‌شود، که در این فاصله زمانی مسافر باید در محل اقامت خود به‌صورت قرنطینه حضور داشته باشد.

  ۵. تکمیل فرم سلامت مورد تایید وزارت بهداشت لبنان در پرواز تهران-بیروت که به آدرس ذیل درج شده و ارائه آن در فرودگاه:

  https://arcg.is/0GaDnG

  ۶. تکمیل فرم خوداظهاری در پرواز بیروت-تهران توسط مسافران که در پرواز توزیع می‌شود.

  ۷. مسافران از بیروت به تهران حتما باید تست PCR که به تایید وزارت بهداشت لبنان رسیده باشد را انجام دهند و اصل گواهی را نزد خود نگه‌ دارند.

  ۸. مسافران غیرایرانی بیروت به تهران صرفا باید دارای یکی از انواع ویزای اقامت، کار، درمانی، تحصیلی، ویزای چندبار ورود و ویزای سرمایه‌گذاری باشند.

  به گفته هواپیمایی ماهان:

  تمام قسمت‌های کابین هواپیما تحت نظارت نماینده وزارت بهداشت و با مایعاتی که مورد تایید وزارت و سازمان هواپیمایی کشوری است، ضدعفونی و گندزدایی می‌شود. بنابراین به دلیل عدم تطابق با استانداردهای هوانوردی و خطر اشتعال‌زایی و همچنین جلوگیری از آسیب‌رساندن به کلیه سطوح کابین هواپیما، از بکارگیری هرگونه مایعات ضدعفونی کننده که در اختیار مسافرین بوده خودداری خواهد شد.

  شرایط پذیرش مسافر در مسیر گوانجو (چین) مخصوص مسافرین هواپیمایی ماهان

  از تاریخ 99/04/30 (یا همان 20 جولای 2020) شرکت هواپیمایی ماهان یک پرواز در هفته (فقط روزهای دوشنبه) در مسیر گوانجو خواهد داشت. شرایط الزامی پذیرش مسافر در این مسیر به صورت زیر است:

  انجام مجدد تست کووید 19 در بدو ورود به فرودگاه گوانجو برای کلیه مسافرین انجام خواهد شد که پس از مشخص شدن پاسخ به مدت 14 روز قرنطینه برای مسافرین با کلیه ملت‌ها در هتل‌های مورد تایید وزرات بهداشت چین در نظر گرفته شده که هزینه هتل و غذا به عهده مسافرین خواهد بود.

  خودداری مسافرین در استفاده از مایعات ضدعفونی کننده در داخل کابین هواپیما مخصوص مسافران هواپیمایی ماهان

  هواپیمایی آرمنیا

  –  طبق اعلام دولت ارمنستان اتباع ایرانی از تاریخ 10 مارس تا اطلاع ثانوی جهت ورود به این کشور نیاز به اخذ ویزا دارند.

  هواپیمایی قشم‌ایر

  شرایط پذیرش مسافران ورودی و خروجی در مسیرهای شیراز-دبی، قشم-دبی و بالعکس

  شرایط پذیرش مسافرین در مسیر شیراز-دبی-شیراز به شرح ذیل اعلام می‌شود:

  مسیر: شیراز-دبی

  تمامی مسافران بدون در نظرگرفتن نوع ویزا (توریستی، کار، اقامت، موقت و دائم) پس از انجام آزمایش‌های مربوط به بیماری کرونا و دریافت نتیجه منفی از مراکز معرفی شده به شرح ذیل می‌توانند وارد کشور امارات شوند:

  فهرست مراکز معتمد برای انجام آزمایش‌های مربوط به بیماری کرونا:‌

  و با توجه به تصمیم مدیریت بیماری‌های واگیر، در خصوص تعیین مرکز بهداشتی درمانی، جهت غربالگری مسافران پروازهای فوق، ۴ مرکز که در ذیل آمده است، در سطح شهر جهت ویزیت و صدور گواهی سلامت مسافران بعد از دریافت نتیجه تست کرونا مشخص شده است.

  لازم به ذکر است که با توجه به اینکه از تاریخ ۹۹/۰۴/۲۸  گواهی سلامت فقط در مراکز زیر صادر می‌گردد و مسافران بایستی ۲ روز از قبل از پرواز به این مراکز مراجعه فرمایند.

  ‍۱. مراکز جامع سلامت حسین بن علی – بلوار فردوسی کوچه کنار خشکبار زرین بن بست اول سمت چپ

  ۲. مرکز جامع سلامت قمر بنی هاشم – بلوار صنایع کوچه ۳۶

  ۳. مرکز جامع سلامت زینب کبری – خیابان سیاحتگر قبل از قدمگاه جنب بانک صادرات

  ۴. مرکز جامع سلامت اما رضا – بلوار مطهری جنوب بعد از پمپ بنزین نبش کوچه دانش‌آموز ۱۰

  مسیر دبی-شیراز

  به همراه داشتن برگه تست (TPCR) برای کلیه مسافران ورودی از امارات الزامی می‌باشد

  ۱. اتباع غیرایرانی در صورت نداشتن نتیجه تست (TCPR) دیپورت خواهند شد که کلیه جرائم و خسارات مربوطه بر عهده مسافران خواهد بود.

  ۲. اتباع ایرانی در صورتی‌ که موفق به دریافت برگه تست کرونا نشده باشند با تکمیل کردن فرم مخصوص که توسط کانتر قشم‌ایر در فروگاه دبی ارائه می‌شود و تحویل سرمهماندار خواهد شد مجاز به مسافرت بوده و به محض ورود به ایران تحویل همکاران قرنطینه مستقر در فرودگاه شیراز خواهند شد.

  یادآوری می‌شود تکمیل فرم خوداظهاری کوید ۱۹ که در مسیر فوق توسط مهمانداران در پرواز توزیع می‌شود، به عهده مسافران محترم می‌باشد.

  خبر

  سفارتخانه برخی از کشورهای اروپایی از جمله سوئد، مجارستان، فنلاند، استونی، دانمارک، چک و اتریش برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بطور موقت دفاتر کارگزاری خود را در تهران  تعطیل کرده و ارائه خدمات ویزا و مهاجرت را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

  همچنین دفاتر کارگزاری هلند و آلمان محدودیت‌هایی برای درخواست روادید قائل شده‌اند. آلمان متقاضیان مناطق پر ریسک از جمله قم را پذیرش نخواهد کرد و از مسافران خواسته تا از سفرهای غیرضروری خودداری کنند. هلند نیز با اعلام عدم ارائه روادید توریستی، صدور روادید را به چند مورد از جمله ویزای تجاری با ارائه دعوت‌نامه از شرکت‌های هلندی، پرونده‌های چاوز ویلچز و ویزای تسهیل ملی اتحادیه اروپا و نیز موارد بشردوستانه مانند فوت اقوام در هلند محدود کرده است.

  با توجه به شیوع ویروس کرونا، تمامی روادید‌های صادرشده توسط سفارت تایلند از تاریخ 12 بهمن فاقد اعتبار هستند. همچنین ورود مسافرانی که تا 14 روز قبل از سفرشان به مالزی در تهران، قم و گیلان حضور داشته‌اند موقتا به این کشور ممنوع است.

  خبر

  –  عمان پروازهای خود به ایران را به حالت تعلیق درآورد. پیروی بیانیه مدیر هوانوردی عمان، از ۲۴ فوریه ۲۰۲۰ (مصادف با ۵ اسفند) تا اطلاع ثانوی، همه پروازهای بین عمان و ایران متوقف شد.

  –  به دلیل اتفاقات اخیر و پیروی بیانیه معاون سازمان هوانوردی پاکستان، پروازهای بین ایران و پاکستان تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

  –  سازمان هواپیمایی تاجیکستان اعلام کرد که تا زمان تثبیت نشدن وضعیت شیوع کرونا در ایران، این پروازها معلق باقی خواهند ماند. بر اساس گزارش رسانه‌ های محلی در تاجیکستان، عزیر نبی‌زاده معاون سازمان هوانوردی این کشور، گفته است پروازها تا زمان متعادل شدن اوضاع در ایران متوقف خواهد بود. به گفته او شرکت ایرانی “وارش ایرلاینز” هفته‌ای دو پرواز از تهران و مشهد به دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، انجام می‌دهد. همچنین این سازمان از شرکت “تاجیک آیر” که مجوز پرواز به ایران را دارد خواسته است از انجام پرواز به ایران خودداری کند.

  –  با ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت‌های هواپیمایی داخلی باید اقدامات و هماهنگی‌های لازم جهت بازگرداندن مسافران ایرانی (که از سوی آن‌ها به مقاصد پروازی محدودشده سفر کرده‌اند) را پیگیری کنند. همچنین وجه تمامی بلیط‌های صادر شده توسط شرکت‌های هواپیمایی خارجی و داخلی (به مقاصد محدودشده خارجی) که به سبب شیوع ویروس کرونا لغو شده‌اند، به مسافران بدون اعمال جریمه استرداد می‌شود و از این پس بلیطی به این مقاصد توسط مسافران ایرانی قابل خرید نخواهد بود.

  – پیروی اعلام معاون سازمان هوانوردی تاجیکستان، پروازهای مسیر ایران و تاجیکستان به دلیل افزایش تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران متوقف شده است؛ این توقف تا متعادل شدن وضعیت این بیماری در ایران ادامه خواهد داشت. پیش از این ایرلاین‌های «وارش ایرلاینز» و «تاجیک ایر» مسئولیت انتقال مسافران بین این دو کشور را به عهده داشتند.

  خبر

  –  دولت‌های ترکیه و گرجستان روز یکشنبه اطلاعیه مشابهی را اعلام و ورود مسافران ایرانی را محدود کردند.

  –  ترکمنستان مرز خود با ایران را بست. رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی روز یکشنبه از بسته شدن مرز زمینی ترکمنستان با ایران خبر داد.

  –  نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد: “ارتباط هوایی ایران با ارمنستان و ورود به ارمنستان از گمرک مغری، تنها گذرگاه مرزی دو کشور تعلیق شده است.” این ممنوعیت دو هفته برقرار می‌ماند.

  خبر

  –  به دنبال شروع بحران کرونا ویروس در ایران، کشورهای کویت و عراق اطلاعیه‌ای صادر کردند که پیرو آن، ورود شهروندان ایرانی با هر ایرلاین به هر یک از شهرهای این کشورها متوقف شد.

  قشم ایرتمام مسیرهاقبل از 6 مارساز 6 مارس تا اطلاع ثانویلوفتهانزاتمامی مسیرها—-تا تاریخ 14 سپتامبراتریشیتمامی مسیرها—-تا تاریخ 14 سپتامبرآنادولوجتایران – ترکیه – ایرانقبل از 25 فوریهاز 23 فوریه تا اطلاع ثانوی

  برنامه پروازهای داخلی و خارجی ترکیش ایرلاینز اعلام شد

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  mahsa 29 روز قبل
  0

  ممنون از مطلب جامع تون

  اما با توجه به طولانی بودنش، جای دکمه بازگشت به اول مطلب خالیه

  موفق باشید

  مهدی 2 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید