در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  ارزش های حیاتی کشور دفاعی دهم

  1 بازدید

  ارزش های حیاتی کشور دفاعی دهم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  ●●● وبلاگ فلش بوک ●●●

  🌐امنیت🌐

       1- امنیت ملی چیست؟ وضعیتی که در آن کشور بتواند منافع وارزش های حیاتی خود مانند تمامیت ارضی ،جان مردم ، ارزشهای دینی وملی و...... را در برابر تهدیدات داخلی وخارجی حفظ کند   


       2-سطوح مختلف امنیت را بنویسید؟ - جسمی وفردی – امنیت خانوادگی – امنیت محلی  - امنیت شهری– امنیت ملی – امنیت منطقه ای – امنیت جهانی 


       3-کوچکترین و بزرگترین نوع امنیت کدام است؟ امنیت  فردی / امنیت جهانی 


       4-مهمترین نوع امنیت چیست؟  امنیت ملی 


       5-اهداف اصلی امنیت ملی کدامند؟ - حفظ استقلال کشور –حفظ ارزش های دینی و ملی – حفظ ثبات سیاسی واقتصادی – تحقق رفاه عمومی – ایجاد آسایش در برابر خطرات بیگانه 


       6-ریشه گرایش به امنیت چیست ؟ فطرت انسانی 


       7-ویژگی‌های جنگ های گذشته چه بود؟ بیشتر درگیری مسلحانه ونظامی بین دوکشور بوده است 


       8-ابعاد گسترده جنگ های امروزی را بنویسید؟  فرهنگی ،اقتصادی ، اجتماعی 


       9-کشورها چگونه به امنیت پایدار می رسند (امنیت پایدار چیست )؟ هرگاه کشوری بتواند از نظر داخلی وبین المللی به همه تهدیدات در ابعاد مختلف نظامی ،سیاسی ، فرهنگی ،اقتصادی ، واجتماعی با تکیه بر رضایت مردم پاسخ دهد به امنیت پایدار رسیده است . 


       10-آیا کشورها در امنیت پایدار وضعیت یکسانی دارند؟ مثالی بزنید؟ وضعیت یکسانی ندارند ، کشوری امنیت داخلی دارد ولی از سوی قدرت خارجی تهدید می شود یا از نظر نظامی وضیت مناسب دارد اما در معرض خطرارزش های فرهنگی والگوی رفتارسیاسی است

  🏴‍☠️تهدید🏴‍☠️

       1- منظور از تهدید چیست؟  وضعیتی که در آن ارزشها ی حیاتی جامعه از سوی قدرت های خارجی به خطر بیفتد 
       2- ارزشهای حیاتی جامعه را بنویسید؟  اعتقادات دینی، فرهنگ ،استقلال وتمامیت ارضی 
       3- تهدید ............. و یا صرفا .............. و روانی می باشد و فقط............... می شود .  واقعی، ذهنی ، احساس 
       4- انواع تهدید را بنویسید . 

  الف - تهدید داخلی  

  ب- تهدید خارجی 
       5- انواع تهدید را تعریف کنید . 

  الف - تهدید داخلی  : منشا آن داخلی وممکن است در امتداد تهدید خارجی باشد   

  ب- تهدید خارجی : علیه ارزش ها دینی وملی ،تمامیت ارضی ، استقلال سیاسی و... که منشا خارجی دارد 
       6- برای تهدید داخلی چند نمونه بنویسید . تهدیدهای سیاسی ، اقتصادی ؛فرهنگی ، اجتماعی ، نظامی مانند مصرف گرایی تجمل گرایی قانون گریزی 
       7- برای تهدید خارجی چند نمونه بنویسید . تهدیدحمله به مراکز هسته ای توسط اسراییل

       8- چگونه مقابل با تهدید را بنویسید ؟

  الف- دشمن را بزرگ  ،خود را کوچک ، قبل از اقدام ، شکست را پذیرفته اند 
   ب - دشمن را کوچک  ،خود را بزرگ ، از توان دشمن غافلگیر ، شکست را پذیرفته اند  ج – حدتوان خود دشمن را واقعی می دانند باتوکل به خدا دشمن را شکست مید هند . 
       9- انسانها در مواجهه با تهدیدها چند گروه هستند؟

  الف- دشمن را بزرگ  ،خود را کوچک ، قبل از اقدام ، شکست را پذیرفته اند 
  ب - دشمن را کوچک  ،خود را بزرگ ، از توان دشمن غافلگیر ، شکست را پذیرفته اند 

  ج - حدتوان خود ودشمن را واقعی می دانند باتوکل به خدا دشمن را شکست مید هند . 
    
       10- تهاجم را تعریف کنید . هجوم و حمله ی همه جانبه ی دشمن علیه حاکمیت وسرزمین واستقلال سیاسی یک کشور دیگر با ابزار نظامی و غیر نظامی 
       11- برای تجاوز و تهاجم مثال بزنید . حمله ارتش صدام تجاوز ، هجوم به فرهنگ وارزش ها دینی تهاجم 
    
       12- صلح در واژه به چه معناست؟ آرامش ،دوستی ، سازش به کار می رود 
       13- قدیمی‌ترین آرمان انسان چیست  و به چه دلیل؟ صلح ،زندگی  انسان ها ازناحیه جنگ ودرگیری همواره در معرض تهدید وخطر بوده 
       14- رسالت انبیاء‌الهی در میان بشر چه بوده است؟ مثال بزنید؟ تا بین انسانها صلح و دوستی حاکم کنند . مهاجرت پیامبر به مدینه جهت جلوگیر ازجنگ وخونریزی وگسترش اسلام  و فتح مکه به شعار امروز روز رحمت است 
       15- مهمترین هدف دنیای امروز چیست؟ حفظ وبرقراری صلح 
       16- عامل جنگ در گذشته و امروز کدامند و چگونه؟  امپراتوری ها – قدرت های زرگو  به صورت آشکار وپنهان 
       17- چرا نبود جنگ الزاما به معنای بودن صلح نیست؟ زیرا مفهوم صلح در روابط بین الملل دچارتغییر وتحول شده است .
       18- صلح در فرهنگها به چه معناست؟ به معنای آرامش در روابط یک کشور با کشور دیگری همچنین عدم وچود جنگ و تهدید آمده است 
       19- در چه شرایطی همزیستی مسالمت آمیز در روابط میان کشورها حاصل می  گردد؟ اصولی مانند حق مالکیت ،برابری حقوق کشورها، مصونیت تمامی کشورها وعدم مداخله در امور داخلی کشورها از جانب همه حکومت ها رعایت شود 
       20- به چه دلایلی نزاع و دشمنی در بین کشورها در حال افزایش است؟ زیرا قوانین بین المللی ومفاهیم مورد توافق ملت ها(صلح ، دموکراسی ،حقوق بشر) از جانب قدرت های بزرگ در جهت منافع خودشان تفسیر می شود.
       21- به چه دلیل صلح جهانی به معنای واقعی آن دور از دسترس است؟ - زیاد خواهی قدرت های بزرگ  - عدم رعایت حقوق ملت ها  - نابرابری اقتصادی در سطح عموم مردم جهان.

  تهیه کننده: احمدرضا مرادی

  منبع مطلب : flashbook.blog.ir

  مدیر محترم سایت flashbook.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس دفاعی

  درس یک : امنیت پایدار

  1- امنیت ملی چیست؟ وضعیتی که در آن کشور بتواند منافع وارزش های حیاتی خود مانند تمامیت ارضی ،جان مردم ، ارزشهای دینی وملی و...... را در برابر تهدیدات داخلی وخارجی حفظ کند   
  - 22سطوح مختلف امنیت را بنویسید؟ - جسمی وفردی – امنیت خانوادگی – امنیت محلی  - امنیت شهری– امنیت ملی – امنیت منطقه ای – امنیت جهانی 
  - 3کوچکترین و بزرگترین نوع امنیت کدام است؟ امنیت  فردی / امنیت جهانی 
  - 4مهمترین نوع امنیت چیست؟  امنیت ملی 
  - 55اهداف اصلی امنیت ملی کدامند؟ - حفظ استقلال کشور –حفظ ارزش های دینی و ملی – حفظ ثبات سیاسی واقتصادی – تحقق رفاه عمومی – ایجاد آسایش در برابر خطرات بیگانه 
  - 6ریشه گرایش به امنیت چیست ؟ فطرت انسانی 
  - 7ویژگی‌های جنگ های گذشته چه بود؟ بیشتر درگیری مسلحانه ونظامی بین دوکشور بوده است 
  - 8ابعاد گسترده جنگ های امروزی را بنویسید؟  فرهنگی ،اقتصادی ، اجتماعی 
  - 99کشورها چگونه به امنیت پایدار می رسند (امنیت پایدار چیست )؟ هرگاه کشوری بتواند از نظر داخلی وبین المللی به همه تهدیدات در ابعاد مختلف نظامی ،سیاسی ، فرهنگی ،اقتصادی ، واجتماعی با تکیه بر رضایت مردم پاسخ دهد به امنیت پایدار رسیده است . 
  - 100آیا کشورها در امنیت پایدار وضعیت یکسانی دارند؟ مثالی بزنید؟ وضعیت یکسانی ندارند ، کشوری امنیت داخلی دارد ولی از سوی قدرت خارجی تهدید می شود یا از نظر نظامی وضیت مناسب دارد اما در معرض خطرارزش های فرهنگی والگوی رفتارسیاسی است


     تهدید

  - 1منظور از تهدید چیست؟  وضعیتی که در آن ارزشها ی حیاتی جامعه از سوی قدرت های خارجی به خطر بیفتد 
  2- ارزشهای حیاتی جامعه را بنویسید؟  اعتقادات دینی، فرهنگ ،استقلال وتمامیت ارضی 
  3- تهدید ............. و یا صرفا .............. و روانی می باشد و فقط............... می شود .  واقعی، ذهنی ، احساس 
  4- انواع تهدید را بنویسید . الف - تهدید داخلی  ب- تهدید خارجی 
  55- انواع تهدید را تعریف کنید .  الف - تهدید داخلی  : منشا آن داخلی وممکن است در امتداد تهدید خارجی باشد    ب- تهدید خارجی : علیه ارزش ها دینی وملی ،تمامیت ارضی ، استقلال سیاسی و... که منشا خارجی دارد 
   66- برای تهدید داخلی چند نمونه بنویسید . تهدیدهای سیاسی ، اقتصادی ؛فرهنگی ، اجتماعی ، نظامی مانند مصرف گرایی تجمل گرایی قانون گریزی 
  77- برای تهدید خارجی چند نمونه بنویسید . تهدیدحمله به مراکز هسته ای توسط اسراییل

    1- چگونه مقابل با تهدید را بنویسید ؟ الف- دشمن را بزرگ  ،خود را کوچک ، قبل از اقدام ، شکست را پذیرفته اند 
   ب - دشمن را کوچک  ،خود را بزرگ ، از توان دشمن غافلگیر ، شکست را پذیرفته اند  ج – حدتوان خود دشمن را واقعی می دانند باتوکل به خدا دشمن را شکست مید هند . 
  22- انسانها در مواجهه با تهدیدها چند گروه هستند؟ الف- دشمن را بزرگ  ،خود را کوچک ، قبل از اقدام ، شکست را پذیرفته اند 
   ب - دشمن را کوچک  ،خود را بزرگ ، از توان دشمن غافلگیر ، شکست را پذیرفته اند  ج – حدتوان خود ودشمن را واقعی می دانند باتوکل به خدا دشمن را شکست مید هند . 
    
  11- تهاجم را تعریف کنید . هجوم و حمله ی همه جانبه ی دشمن علیه حاکمیت وسرزمین واستقلال سیاسی یک کشور دیگر با ابزار نظامی و غیر نظامی 
  2- برای تجاوز و تهاجم مثال بزنید . حمله ارتش صدام تجاوز ، هجوم به فرهنگ وارزش ها دینی تهاجم 
    
  1- صلح در واژه به چه معناست . آرامش ،دوستی ، سازش به کار می رود 
  22- قدیمی‌ترین آرمان انسان چیست  و به چه دلیل؟ صلح ،زندگی  انسان ها ازناحیه جنگ ودرگیری همواره در معرض تهدید وخطر بوده 
  33- رسالت انبیاء‌الهی در میان بشر چه بوده است؟ مثال بزنید؟ تا بین انسانها صلح و دوستی حاکم کنند . مهاجرت پیامبر به مدینه جهت جلوگیر ازجنگ وخونریزی وگسترش اسلام  و فتح مکه به شعار امروز روز رحمت است 
  4- مهمترین هدف دنیای امروز چیست؟ حفظ وبرقراری صلح 
  5- عامل جنگ در گذشته و امروز کدامند و چگونه؟  امپراتوری ها – قدرت های زرگو  به صورت آشکار وپنهان 
  6- چرا نبود جنگ الزاما به معنای بودن صلح نیست؟ زیرا مفهوم صلح در روابط بین الملل دچارتغییر وتحول شده است .
  77- صلح در فرهنگها به چه معناست؟ به معنای آرامش در روابط یک کشور با کشور دیگری همچنین عدم وچود جنگ و تهدید آمده است 
  88- در چه شرایطی همزیستی مسالمت آمیز در روابط میان کشورها حاصل می  گردد؟ اصولی مانند حق مالکیت ،برابری حقوق کشورها، مصونیت تمامی کشورها وعدم مداخله در امور داخلی کشورها از جانب همه حکومت ها رعایت شود 
  99- به چه دلایلی نزاع و دشمنی در بین کشورها در حال افزایش است؟ زیرا قوانین بین المللی ومفاهیم مورد توافق ملت ها(صلح ، دموکراسی ،حقوق بشر) از جانب قدرت های بزرگ در جهت منافع خودشان تفسیر می شود 
  100- به چه دلیل صلح جهانی به معنای واقعی آن دور از دسترس است؟ - زیاد خواهی قدرت های بزرگ  - عدم رعایت حقوق ملت ها  - نابرابری اقتصادی در سطح عموم مردم جهان 
    

  درس دوم : بسیج ، حافظ انقلاب اسلامی  
   11- بسیج در لغت به چه معناست؟ بسیج در لغت به معنی جهاد وآمادگی وآماده سفر شدن و قصد  و اراده و آماده ساختن نیرو های نظامی برای جنگ است 
  2- دیدگاه کلی امام و رهبری در مورد بسیج چیست؟  نهادی اجتماعی با ابعاد متعدد است 
  3- بسیج زیر نظر چه کسی قرار دارد؟ تحت فرماندهی مقام معظم رهبری 
  44-  ویژگی‌های بسیج در اساسنامه آن را بنویسید؟ - نگهبانی از انقلاب ودستآ وردهای آن  - جهاد در راه خدا  - تقویت کامل بنیه دفاعی کشور – کمک به مردم هنگام بروز حوادث غیره مترقبه 
  55- بسیج مردمی درد یگر کشورها را نام ببرید؟ الف- بسیج ملی در سوئیس  ب- ارتش آزادی بسیج چین(بین سنین 16تا 50سال)   ج- بسیج در لبنان وفلسطین 
  66- آنچه بسیج در ایران را با سایر نقاط جهان متفاوت می‌کند بنویسید؟ - ایمان به خدا – جهاد اسلامی - وحدت ویک پارچگی – اطاعت از ولایت ورهبری 
  7- فرمان تشکیل بسیج توسط چه کسی و در چه تاریخی و به چه منظوری صادر شد؟ امام خمینی ،5/ازر/13588 ،برای حفظ نظام 
  8- اکنون بسیج مراقب.................... و ................ حرکت انقلاب اسلامی ایران و آرمانهایش است.  صحت - سلامت 
  9- تکلیف بزرگ بسیج چیست؟   - تبیین ترویج ارزش های اسلامی  وحرکت درجهت تحقق آن 
  10- اولین بار تفکر بسیج توسط چه کسی به کار گرفته شد؟ امام خمینی 
  111- تفکر بسیجی یعنی چه؟ اعتقاد کامل به اسلام ناب محمدی (ص)که ملت مسلمان وغیور ما آن را آگاهانه برگزیدند وعمل رابراساس آن شکل می دهند 
  122- ویژگی‌های تفکر بسیج را بنویسید؟(چهار مورد)  - ایمان واخلاص – پیوند وبیعت با ولایت – حریت در عبادت  - عدالت خواهی  - ظلم ستیزی  - شهادت طلبی عاشقانه   - ایثارگری کریمانه  - زهد وقناعت   - تواضع و صمیمیت – شجاعت ودلاوری 
  13- حریت در عبادت یعنی چه؟ بندگی از روی آزادگی نه از روی طمع وترس 
  1- در تفکر بسیجی  حفظ ونگهداری ....... و .........  از پیروزی آن مهمتر است  .  نظام - انقلاب 
  2- در تفکر بسیج چه چیز از همه مهمتر است؟ حفظ ونگهداری نظام وانقلاب از پیروزی آن مهمتر است 
  33- برخی از آسیبهای انقلاب را بنویسید؟  - اختلاف و تفرقه   - نادیده گرفتن اوامر رهبری انقلاب   - بی توجهی به خواست و نظر مردم – تحجر ومقدس نمایی – گرایش به فرهنگ  ها وارزش های غیر الهی – پشت کردن به منویات و روی آوردن به ما دیات – نفوذ اندیشه های بیگانه وخود باختگی دربرابر قدرت های استعماری 
  44- مأموریت های بسیج دانش آموزی را بنویسید . - جذب و آموزش و سازمان دهی دانش آموزان در گروه های مقا ومت  -گسترش تفکر بسیجی و مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان  - حفظ دساوردهای انقلاب اسلامی – حضور موثر وسازمان یافته در عرصه های علمی پژوهشی 
    
     درس سوم: حماسه هشت سال دفاع مقدس 
   11- وضعیت کشور آغاز تهاجم دشمن به میهن اسلامی را بنویسید؟ - ضد انقلاب باحمایت بیگانه به شورش وترور زد  - نیروهای مسلح در حال بازسازی واحیا بودند – سپاه پاسداران تازه تاسیس بود 
  2- تهاجم دشمن به کشور درچه تاریخی صورت گرفت؟ 31/شهریور1359 (19ماه بعداز پیروزی انقلاب ) 
  3- اقدام اولیه صدام در تجاوز به ایران را بنویسید؟ قرارداد19755 الجزایر راپاره کرد واروند رود را شط العرب وجزایر ایرانی خلیج فارس را متعلق به اعراب دانست. 
  4- متجاوزان کدام اصول و قوانین بین المللی را زیر پا گذاشتند؟ - بی اعتبار دانستن قرارداد19755الجزایر  - نقض پیمان منع کاربرد سلاح شیمیایی – نقض پیمان منع حمله به مناطق مسکونی  وبیمارستانها – قض مفاد رفتار انسانی به اسیران جنگی 
  5- هدف سلطه گران جهانی از تقویت صدام حسین در تجاوز به ایران چه بود و چگونه؟ 
  66- بالاترین سلاح و مهمات ما در هشت سال دفاع مقدس چه بود؟ - ایمان به خدا  - یکپارچگی ومشارکت مردم – رهبری امام 
  77- نظرات که پس از فتح خرمشهر در مورد جنگ بود و بنویسید؟ برخی معتقد بودند دیگر نیازی به ادامه جنگ نیست ، مردم ومسئولان به ادامه جنگ اعتقاد داشتن زیرا به صدام وسازمان های بین المللی نمی توان اطمینان داشت و آتش بس را پذیرفت 
  88- دلایل ادامه جنگ پس از  فتح خرمشهر را بنویسید؟  - ایران برشناسای معرفی وتنبیه متجاوز وپرداخت غرامت  تاکید داشت  - هیچ پیشنهاد صلح واقعی ارئه نشه بود  - مناطقی از ایران دست دشمن بود   - با پذیرش آتش بس  دشمن تجدید قوا وشروع به ایران حمله کند 
  9- ویژگی‌های قطعنامه 5988 را بنویسید؟  - آتش بس فوری وبازگشت به مرزهای بین المللی  - آزادی اسرای دوطرف  - بررسی وتعیین متجاوز واعلام رسمی آن   -  شناسایی خسارت های دوکشور وپرداخت غرامت به کشور مورد تجاوز  - تعیین ناظر برای عقب نشینی واجری دقیق آتش بس 
  10- چرا ایران در ابتدا قطعنامه 598 در تاریخ 27/تیر/13677 را نپذیرفت؟ - به بی اعتمادی نسبت به سازمان های بین المللی  - معرفی متجاوز شرط اولیه ایران بود 
  111- دلایل پذیرش قطعنامه آتش بس توسط ایران را بنویسید؟   - نظرات کارشناسان ومسئولان کشور وصلاحدید امام  - بهبود مفاد قطع نامه باقطع نامه های دیگر 
    

  1- باذکر مثالی توضیح دهید که چرا این قطعنامه 598 را در ابتدا نمی پذیرفت؟  اطمینان نداشتن به صدام و تضمین مجامع بین المللی 
  2- تهاجم دشمن پس از پذیرش قطعنامه 5988به ایران چه نشان داد؟  ما باید قدرت وتوان مقابله با دشمن را داشته باشیم تا امید به مجامع بین المللی ورسیدن به صلح 
  3- منظور از منطقه «چهار زبر» چیست؟ منطقه عملیاتی مرصاد 
  4- تاریخ بازگشت آزادگان به ایران اسلامی را بنویسید؟ 26/ مرداد/1369 (حدود دوسال بعداز پذیرش قطعنامه) 
  55- دست آوردهای داخلی دفاع مقدس را بنویسید؟  - تولد تفکر بسیجی   - اعتماد به نفس و خود باوری   - کسب تجارب نظامی – ترویج فرهنگ ایثار وشهادت  - نقش آفرینی مساجد  - پیشرفت در صنایع دفاعی 
  66- دست آوردهای بین المللی دفاع مقدس را بنویسید؟  - تضمین استقلال کشور  - اثبات کار آمدی دین اسلا م  - تولد شیوه نوین دفاعی – بیداری اسلامی وایجاد الگوی مبارزه با قدرت های بزرگ  - اثبات حقانیت ومظلومیت ایران در جهان – شکست اهداف زمان بندی شده رژیم اشغالگر فلسطین در خاورمیانه 
  درس چهارم: آشنایی با یادمان های دفاع مقدس 
   1- هجرت برچند گونه است؟ هجرت به دو گونه است: هجرت صغری و هجرت کبری 
  2- هجرت صغری را تعریف کنید؟ انسان از محلی به محل دیگر برای انجام وظیفهٔ دینی خویش کوچ می کند 
  3- هجرت کبری را تعریف کنید؟ انسان از هرگونه پلیدی و گناه دوری می کند و به سمت خوبی ها می رود. 
  4- جهاد برچند گونه است؟ جهاد نیز به دو گونه است: جهاد اصغر و جهاد اکبر 
  5- جهاد اصغر را تعریف کنید؟ انسان با دشمن بیرونی (مثل صدام) می جنگد تا پیروز شود. 
  6- جهاد کبری را تعریف کنید؟ انسان با دشمن درون نبرد می کند تا به تقوی و رستگاری نزدیک شود. 
  77- اردوی راهیان نور چرا هجرت صغری است که به هجرت کبری می رسد؟ زیرا به زیارت تربت مردنی می رویم که هم با دشمن بیرون ودرون جنگیده و مفاهیم مقدسی چون شرف، ایمان، جهاد، غیرت، پایداری و ایثار معنا بخشیدند 
  - اردوی راهیان نور هجرت ........ است که میتواند مارا به هجرت .......... برساند. صغری- کبری 
  88- اردوی راهیان نور ما را با کدام مفاهیم آشنا می سازد؟ مفاهیم مقدسی چون شرف، ایمان، جهاد، غیرت، پایداری و ایثار معنا بخشیدند 
  99- اردوی راهیان نور به کدام مناطق کشور است و چرا؟ جنوب و غرب کشور ، آشنایی وتجدیدبیعت ودیدار با یادمان حماسه دفاع مقدس 
  100- چند مورد از برنامه های اردوی راهیان نور را بنویسید؟ تبیین آثار حضور مردم در جبهه  - مشاهده آثار و فداکاری رزمندگان اسلام 
  111- دست آوردهای اردوی راهیان نور را بنویسید؟  -  آشنا شدن با بندگان برگزیدۀ خدا   -  آشنا شدن با آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی    - آشنایی نسل جوان با بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی     -  آشنایی با رشادت ها و دلاوری های رزمندگان اسلام در مقابله با دشمن    - دشمن شناسی و شناخت جنایات استکبار جهانی علیه ملت ایران    - تقویت روحیۀ جهادی و رشد معنویت 
  12- برخی از مناطق عملیات جنوب و یادمانها را بنویسید؟ خرمشهر ، شلمچه، اروند، طلائیه، هویزه، دوکوهه 
  13- فرمانده سپاه خرمشهر که بود و چه مدت در برابر رژیم متجاوز عراق مقاومت کردۀ محمد جهان آرا، 34 روز 
  14-چند روز خرمشهر در تصرف صدا بودم و به چه عنوان از آن یاد می کرد؟ 578 روز – الگوی پیروزی 
  15- خرمشهر در چه عملیاتی آازد شد و امام خمینی چه گفتند: عملیات بیت المقدس ، خرمشهر را خدا آزاد کرد 
  16- از اماکن بازدید راهیان نور در خرمشهر را بنویسیدۀ 1- مسجد جامع، مدار جنگ، گلزار شهدای خرمشهر 
    
  1- نزدیک ترین نقطه مرزی به شهر بصره عراق کدام منطقه می باشد؟ شلمچه 
  2- کدام عملیات های د فاع مقدس در منطقه شلمچه صورت گرفته است؟ بیت المقدس، رمضان، کربلای 44 و بیت المقدس 7 
  3- کدام  عملیات از سخت ترین عملیاتهای دفاع مقدس است نام چند تناز شهدای آن را بنویسید؟ کربلای 55 – خرازی،‌کلهر 
    
  1- اروند رود از ک دام ردخانه ها تشکیل شده است؟ ایران، کارون، عراق ، دجله و فرات 
  2- کدام عملیات در اروند رود شکل گرفت: عملیات والفجر 8 
  3- عملیات والفجر 8 به چه منظوری انجام شد و کدام مناطق به تصرف ایران درآمد؟ 
  تنبیه متجاوزان با عبور از اروند روی وارد خاک عراق شده و شهر فاو را تصرف کردند. 
    
  1- موقعیت جغرافیایی طلائیه را بنویسید؟ جنوب غربی دشت آزادگان، رو به روی جزایر مجنون 
  2- سه راه شهادت مربوط به کدام منطقه می باشد و چرا؟ منطقه طلائیه زیرا در این منطقه بیش از 8000 هزار گلوله برسر رزمندگان فرود‌آمد 
  3- کدام عملیات ها در منطقه طلائیه صورت گرفته است عملیات بدر و خیبر 
  4- نام دو تن از شهدای منطقه طلائیه را بنویسید؟ حاج ابراهیم همت،حمید باکری 
    
  1- کدام دانش آموز در هویزه مقابل تجاوز دشمن ایستادگی کرد؟ شهید سهام خیام 
  2- هویزه در کدام عملیات آزاد شد؟ 18/2/61 در عملیات بیت المقدس 
  33- شهید حسین علم الهدی در کدام منطقه به شهادت رسیدۀ منطقه هویزه همراه با جمعی از دانشجویان پیرو خط امام 
    
  1- دو کوهه کجاست: نام پادگانی در شمال غربی اندیمشک که مقر لشکر محمد رسول الله و 10 سید الشهداء 
  2- نام فرمانده جاوید الاثر محمد رسول الله را بنویسید ؟ حاج احمد متوسلیان 
    
  مناطق عملیات غرب 
  1- در مهران کدام ارتفاعات اهمیت دارد و چرا؟ کله قندی به دلیل احاطه کامل بر منطقه 
  2- کدام شهر در استان ایلام بیش از چهار بار به تصرف دشمن درآمد: مهران 
  33- مردم گیلان غرب چگونه از سرزمین خود دفاع کردند؟ به ارتفاعات شهر پناه برده و با سلاح های قدیمی مقاومت کردند و نیروهای بعثی را وادار به فرار کردند. 
  4- کدام شهر از استان کرمانشاه به تصرف دشمن درنیامد؟ گیلان غرب 
  5- کدام شهر در کردستان در  دوره جنگ را تخریب کرده است بانه 
  66- دوره اول جنگ بانه را توضیح دهید؟ در اوایل انقلاب به دست ضد انقلاب افتاد که نقش آفرینی صیاد شیرازی بانه را آزاد کرد 
  7- منظور از دو دوره جنگ در بانه چیست؟ 1- اوایل انقلاب 2- دوران دفاع مقدس 
  8- 15 خرداد 63 چرا برای بانه روز سختی بود؟ زیرا در این روز توسط هواپیماهای عراقی بمباران شد 
  9- عملیات مرصاد در چه موقع زمانی بود؟ موقعی که ایران قطعنامه 589 را پذیرفته و پایان جنگ برسر زبانها بود 
  100- منافقین چگونه تا اسلام آباد غرب پیش آمدندۀ؟ با حمایت صدام و اربابانشان به قصد فتح تیح روز تهران و همچنین ترک منطقه توسط نیروهای نظامی با پذیرش قطعنامه 
  11- کدام از سرداران سپاه اسلام در تنگه چنار زیر شکست سختی ب منافقین وارد کرد؟ صیاد شیرازی 
  12- کدام موارد به منظور بهره برداری مطلوب از اردوی راهیان نور توصیه می گردد  1- آداب سفر و زیارت 22- نماز اول وقت 3- دقت در آثار و وصایا و خاطرات 4- باوضو بودن 4- خاطره نگاری 
  133- برخی از أداب سفر و زیارت را بنویسید؟ - خواندن دعا – اذن والدین – دادن صدقه – داشتن اخلاق خوش – مطالعه مسیر و... 
  14- کلامی از پیامبر اعظم در اهمیت نماز را بنویسید؟ اولین چیزی که برای بنده خدا محاسبه می شود نماز است 
  15-آیه 122 سوره طه مصداق کدام یک از آداب اردوی راهیان نور می باشد حضور با وضو در مقر شهدا و قتلگاه آنان (فالع نعلیک انک بالواد المقدس طوی» 

  درس پنجم : جنگ نرم 
  1- سخن رهبری در تعریف جنگ نرم بنویسید؟ جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دل ها و ذهنهای مردم 
  2- منظور از افکار عمومی چیست؟ رأی و نظر جمعی انسانها 
  33- سیاست مدیران جوامع مختلف از افکار عمومی چیست؟ چون یک قدرت بزرگ و مهم است سعی می کنند تا زمینه فراهم کنند که مردم پذیرای آنان باشد و از عملکرد آنها  حمایت کنند. 
  4- به چه دلایلی  قدرت ها سرمایه گذاری های بسیار زیادی رسانه ها انجام می‌دهد: 
   زیرا به  خوبی می دانند که از طریق رسانه ها و با هزینه های کمتر می توانند آنچه در گذشته بازور و از طریق نظامی به دست می آید از راه غیر نظامی و با خواست و تمایل خود انسانها به دست آورند 
  5- شکل تهاجم در امروز چیست؟ جنگ نرم 
  6- جامعه هدف چیست؟ در جنگ نرم کشور و جامعه‌ای که مورد تهاجم قرار گیرد 
  7- مهمترین ابزار تأثیرگذار در جنگ نرم چیست؟ رسانه های جمعی 
  88- جنگ نرم چیست؟ هرگونه اقدام نرم روانی وتبلیغات رسانه ای که جامعه هدف را نشانه گرفته وقصد دارد بدون استفاده از زور و اجبار اهداف خود را مخفی کند 
  99- اشکال مختلف جنگ نرم را بنویسید؟  -جنگ روانی – جنگ سفید – جنگ رسانه ای – براندازی نرم – انقلاب مخملی- انقلاب رنگی 
  10- شیوه عمدتا تأثیرگذاری رسانه ها جمعی به افکار عمومی را بنوسید 
  ابتدا اخبار و اطلاعات صحیح را مطرح یم کند تا اعتبار مخاطب را فراهم کنند آنگاه چند موضوع نگا8ه چند موضوع 
   خلاف واقع و نادرست و با تقسیم مورد نظر خود به عنوان کالا و خدمات فکری و فرهنگی به کام مخاطب می ریزند 
  11- منظور از جنگ نرم د رادبیات سیاسی جهان چیست؟ 
  با فروپاشی شوروی  در سال 19911 و جنگ سرد کارشناسان با استفاده از تجارب در جنگ حمایتی دوران جنگ سرد، دریافتند با هزینه کمتر و بدون دخالت مستقیم می توان به اهداف سیاسی و اقتصادی دست یافت. 
  12- جنگ نرم از چه زمانی شروع شده است؟ فروپاشی شوروی سابق با کمک تهیدات نرم فرهنگی و اجتماعی 
  133- در کدام کشور ها با قدرت نرم موفق به تغییر رژیم های سیاسی شده اند؟ لهستان، گرجستان، چک واسلواکی، قرقیزستان، اوکراین وتاجیکستان 
  14- مهمترین ویژگی های جنگ نرم را بنویسید(هشت مورد) 
  1) جنگ نرم در پی تغییرهویت و شخصیت جامعه هدف است    2) آرام و تدریجی است 
  3) جنگ نرم الگو ساز است                                              4) پایدار و بادوام اس 
  5- جنگ نرم پرتحرکو و جاذبه دار است                                6) جنگ نرم هیجان ساز است 
  7- جنگ نرم آسیب  محور است                                        8- جنگ نرم تردید آفرین است 
  155- آرام و تدریجی بودن جنگ نرم به چه گونه ای است؟ بسیاری آن را تشخیص نمی دهد و غیر آشکار و نامحسوس است 
  16- الگوسازی در جنگ نرم چگونه است؟ 
   از نمونه های تاریخی برای نشان دادن تصویری مطلوب از خود استفاده می کن د و سعی می شود تصویری شکست خورده و ناامید و مأیوس از حریف ارائه شود و مهاجم با الگوسازی خود را پیروز و موفق نشان دهد. 
  17- هدف اصلی در جنگ نرم چیست؟ تغییر باورها و اعتقادات 
  18- اهداف جنگ نرم را بنویسید(هشت مورد) 
  1) تعبیر فرهنگ جامعه  هدف در جهت تأثیر گذاری بر افکار عمومی 
  2) ناکارامد جلوه دادن نظام سیاسی کشور مورد هدف و تخریب و سیاه نمایی ارکان آن نظام 
  3) ایجاد ترس و نگرانی نسبت به مسائل مختلف         4) و.... 
  19- راههای مقابله با جنگ نرم را بنویسید 
  1) پایبندی به ارزشهای اخلاقی                             2) وحدت و انسجام حول محول قانون اساسی و رهبری 
  3) اعتقاد به نفس و تقویت روحیه دفاع از اعتقادات دینی                     4) و... 
  20- تفاوت های اساسی جنگ سخت و جنگ نرم را بنویسید 
  211- جنگ سرد چیست؟ ترکیبی از جنگ سخت د رجنگ نرم که دو ابرقدرت شرق و غرب در عین تهدیدهای سخت از رویارویی مستقیم با یکدیگر برهیز می کردند 
   

  درس ششم: پدافند غیر عامل 
  1- منظور از دفاع عامل چیست؟ هرنوع دفاعی که با بهره گیری از سلاح و تجهیزات نظامی صورت گیرد گویند 
  2- منظور از پدافند غیر عامل چیست؟ هر نوع دفاعی که بدون استفاده زا سلاح و تجهیزت نظامی انجام گیرد گویند 
  3- جنگ ابتدا با سلاح ...................... شروع می شود و سپس با سلاح.................... ادامه یافت. (سرد – گرم) 
  4- جنگ ها امروزه چه نامیده می شود؟ جنگهای نسل چهارم 
  55- منظور از جنگهای نسل چهارم چیست؟ توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباط الکترونیک،‌جنگهارا به سطح پیچیده تری از نبرد توسعه داده است 
  66- ویژگی های جنگهای گذشته چه بود؟ اهداف نظامی داشت – وارد کردن تلفات انسانی به طرف مقابل – متکی به تجهیزات جنگی – تصرف خاک و سرزمین بود – تسلط فیزیکی اهمیت داتش 
  7- ویژگی های جنگهای جدید چیست؟  هدف اصلی جابه جایی حکومتها – تا منافع خودشان را  تأمین کنند 
  88- چرا پدافند غیر عامل پاسخ گوی تهدیدات مدرن عصر حاضر است؟ زیرا به ما می آموزد که حیله ها  و تهدیدهای دشمن را بشناسیم و راه و روش مقابله با آن را یاد بگیریم 
  99-  مهمترین هدف پدافند غیر عامل چیست؟ به حداقل رساندن آسیبها در سه حوزه تأسیسات و تجهیزات و نیروی انسانی 
  10- اصول پدافند غیر عامل پیامبر بر هنگام هجرت از مکه به (یثرب) مدینه را بنویسید 
  1) فرستاده مسلمانان به مدینه قبل از رفتن شخص پیامبر 
  2) خوابیدن حضرت امام علی(ع) بجای پیامبر(لیله المبیت) 
  3) به هنگام هجرت بر خلاف جهت مدینه به سمت جنوب شهر مکه حرکت کرد 
  4) پس از غار ثور، بیراهه و راههای صعب العبور را انتخاب کرد 
  11- پدافند غیر عامل در قرآن را بنویسید؟ آیه 600 سوره انفال (هرچه در توان دارید آماده کنید تا با آن دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید) 
  12- تفسیر آیه 60 سوره انفال که در مورد پدافند غیر عامل است بنویسید؟ 
  1 ) واعدوالهم مااستطعتم من قوه هر نوع امکانات نظامی و غیر نظامی شامل می شود 
  2) «قوه» افزایش توان روحی و معنوی نیروی انسانی 
  3) «ترهبون به عدوا» امکانات و توانمندی ها درجهت ترساندن دشمنان استفاده کنید. 
  133- منظور از بازدارندگی چیست؟ تدابیر گوناگونی که از سوی یک کشور برای جلوگیری و مأیوس کردن کشورهای دیگر در جهت عملی کردن سیاست های تهدید آمیز آنها صورت می گیرد 
  14- راهکاری افزایش مقاومت و ایستادگی  در برابر دشمن را بنویسید؟ 
  1) تقویت ایمان، صبر و بردباری                            2) آشنایی با موازین اخلاقی و عمل به آنها 
  3) اتخاذ و انسجام مردم حول محور رهبری نظام                 44) آمادگی برای جهاد مال و جان در راه خدا                                                          5) شناخت دوستان و دشمنان 
  15- کدام اقدامات درباره پدافند غیر عامل د رکشور ما قابل اجرا می باشد؟ 
  1) فرهنگ سازی و آموزش عمومی                        2) استفاده از اصول و ضوابط پدافند غیر عامل 
  3) رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل            44) ممانعت از ایجاد تأسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی                                               5) دو یا چند منظوره کردن تأسیسات 
  16-  آثار و نتایج پدافند غیر عامل را بنویسید 
  1) افزایش پایداری ملی 2) حفظ جان مردم و کاهش آسیبهای عمده د رجامعه 3) ایجاد بازدارندگی دفاعی 44) ایجاد توانایی برای تداوم تولید اقدام ضروری جامعه 5) ایجاد تعادل برای بخشهای مختلف جامعه در زمان بحران 
  جنگ الکترونیک 
  17- جنگ الکترونیک را تعریف کنید 
   استفاده از انرژی الکترومغناطیسی باهدف تشخیص ، بهره برداری و اختلال در طیف الکترومغناطیسی دشمن و جلوگیری از اقدامات مشابه آنها. 
  18- جنگ الکترونیک چه مواردی مورد تهاجم قرار می گیرد؟ 
  اهداف نظامی، مراکز مخابراتی – سیستمهای اطلاع رسانی – شبکه های رادیو و تلویزیونی – شبکه های برق و... 
  199- نمونه‌ای از جنگ الکترونیک را بنویسید؟ ویروس «استاکس نت» که موجب اختلال در فعالیتهای هسته ای ایران شد 
  20- اهداف عمده جنگ الکترونیک را بنویسید؟ 
  1) حفاظت از طیف الکترومغناطیسی خودی در برابر جنگ الکترونیک دشمن 
  2) رهگیری و بهره برداری از مواج الکترومغناطیسی دشمن 
  3) ایجاد اختلال در طیف الکترومغناطیسی دشمن 
  جنگ سایبری 
  211- منظور از فضای سایبری چیست؟ مجموعه ای از ارتباطات که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن  مکان جغرافیایی برقرار می‌شود گویند 
  222- جنگ سایبری به چه معناست؟ تهاجم عمومی به سیستمهای فناوری اطلاعات یک کشور از طریق استفاده از روشهای نفوذ به رایانه ها و همچنین محافظت از سیستمهای فناوری خود در برابر نفوذ بیگانگان است 
  23- ویژگی های فضای سایبری را بنویسید 
  1)‌امکان میدهد بدون استفاده از ابزار جنگی به اهداف خود دست یابند 
  2) فضای مجازی قدرت غیر واقعی به بازیگران کوچک و کم اهمیت مید هد 
  3) فضای مجازی سرزمین، مکان و موقعیت جغرافیایی طرف مقابل چندان روشن نیست 
  44) امکان میدهد که بدون وارد کردن آسیب های جسمی و فیزیکی به طرف مقابل، منافع خود را تأمین کند

  منبع مطلب : defaee10.blogfa.com

  مدیر محترم سایت defaee10.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات آمادگی دفاعی پایه دهم ( جدید )

  فصل اول: آموزه های دفاعی       درس اول: امنیت و تهدید

  - امنیت را تعریف کنید.دانش

  - مفهوم امنیت، نسبی و دارای ............ و ............ است. دانش

  - برای دستیابی به امنیت .......... همواره باید سطح آن را ارتقاء بخشید که این امر با همکاری ......... و ......... محقق می شود.دانش

  - کشور دارای امنیت پایدار و کشور دارای امنیت ناپایدار را از نظر وضعیت اقتصادی، فرهنگی و خدمات اجتماعی مقایسه نمایید. ؟(داوری،بحث،ارزیابی،تفسیر،نقد و بررسی،اظهار نظر).ارزشیابی

  - امنیت ملی چیست؟درک

  - ارزش های حیاتی کشور ما (جامعه اسلامی ایران) را نام ببرید.دانش

  - وضعیت امنیت در کشورهای پاکستان، افغانستان، عراق و سوریه را توجیه کنید؟(طرح، مرتب،طبقه بندی،تدوین)ترکیب

  - به نظر شما چرا آمریکا در برخی کشورهای منطقه خاورمیانه پایگاه نظامی ایجاد کرده است؟درک

  - پیامبر گرامی (ص) از سوی خداوند پیام آور .......... و ......... است. دانش

  - در صورت پایبندی همه کشورها به کدام اصول، امنیت جهانی به وجود می آید؟(اصول امنیت جهانی).تحلیل

  - سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران درباره ی جنگ و تجاوز، تهدید و پاسخ در برابر تعرض از نظر رهبر معظم انقلاب چیست؟درک

  - امروز دشمنان از چه شیوه هایی برای تحت فشار قرار دادن کشور ما استفاده می کنند؟ چهار موردکاربرد

  - شیوه های فشار دشمنان با ........... حکیمانه و ........... مردم،یکی پس از دیگری نقش بر آب می شوند.دانش

  - رازداری، حفاظت از اطلاعات و مسائل ........... و ......... کشور وظیفه اسلامی و انسانی هر ایرانی است.دانش

  - اطلاعات نقش مهمی در زندگی ........... و .......... ما دارد.دانش

  - اهمیت حفاظت از اطلاعات کشور را به زبان خود بیان کنید. دانش

  درس دوم اقتدار دفاعی

  - در نظام های مادی، اقتدار متکی به پایه های قدرت ........... است؛ اما در الگوی اسلامی و معنوی این اقتدار در درجه اول به عامل .......... و ارزش ............ و ............ است.دانش/ مقام معظم رهبری

  - این سخن از کیست؟«دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است»:دانش   

   الف) امام خمینی    ب) مقام معظم رهبری     ج) شهید بهشتی     د) شهید حسن طهرانی مقدم

  - پس از تلاش های بسیار با رهنمودهای ........... و پشتیبانی ............؛ شهید .......... با کمک تعدادی از رزمندگان جوان با ایمان و خلاق در پاسخ به حمله های هوایی و موشکی دشمن اولین ............ را در اسفند 1363 به سرزمین دشمن پرتاب کردند تا از ایران اسلامی دفاع کنند. دانش

  - به نظر شما برای افزایش توان و قدرت ایستادگی مؤثر و موفق در برابر تهاجم دشمن چه اقداماتی باید انجام دهیم؟ارزشیابی

  - اقتدار را تعریف کنید. دانش

  - منابع اقتدار را نام ببرید.دانش

  - سه عامل اساسی اقتدار ملی از نظر مقام معظم رهبری را نام ببرید.دانش

  - طبق ماده 4 اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی کل ......... است. دانش

  - فرماندهی معظم کل قوا فقط، فرمانده نیروهای مسلح ........... و ........... نیست بلکه همه ........ مردم را در بر می گیرد و این مظهر ......... کشور ایران است. دانش

  -« فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد» جمله ی فوق از کیست؟دانش

   الف) امام خمینی   ب) مقام معظم رهبری    ج) شهید بهشتی   د) شهید حسن طهرانی مقدم

  - «فرهنگ یک جامعه اساس هویت آن جامعه است»جمله ی فوق از کیست؟دانش

  الف) امام خمینی   ب) مقام معظم رهبری    ج) شهید بهشتی   د) شهید حسن طهرانی مقدم

  - با ارزش ترین نوع اقتدار، اقتدار در حوزه ی فرهنگ است/چرا؟تحلیل

  - چرا آمریکا و هم پیمانان اروپایی اش با سرمایه گذاری هنگفت همواره تلاش می کنند هویت و فرهنگ خود را برتر جلوه دهند و به دیگر کشورها تحمیل نمایند؟درک

  - با ورود اسلام ناب محمدی(ص) به ایران، هویت ایرانی بخش از .......... جهان اسلام درآمد.دانش

  - پیروزی انقلاب اسلامی موجب ظهور ........... جدیدی برای مردم ایران شد، هویتی ......... که خواستار تشکیل نظامی مستقل بر اساس ............. بود.دانش

  - چرا و چگونه در حال حاضر هویت انقلابی ملت ایران موجب بیداری اسلامی در جهان شده است؟درک

  - هدف اصلی از تولید سلاح در جمهوری اسلامی ایران از نظر مقام معظم رهبری چیست؟درک

  - سیاست های دفاعی ایران اسلامی بر چه محورهایی استوار است؟ چهار مورد درک

  - فنآوری های پیشرفته ی دفاعی کشور ما در کدام حوزه ها چشمگیر است؟ چهار مورد تحلیل

  - تولید تجهیزات دفاعی توسط متخصصان ایرانی چه تأثیری در تعاملات سیاسی ما در جهان دارد؟درک

  درس سوم انقلاب اسلامی و بسیج

  - انقلاب در لغت به معنای ............. است. دانش

  - این تعریف انقلاب از نگاه چه کسانی ارائه شده است؟ " ذات و ماهیت یک شیء لزوماً عوض شده باشد." دانش

  الف) روان شناسان    ب) فلاسفه     ج) جامعه شناسان    د) اقتصاد دانان

  - از نگاه .............. انقلاب به معنای دگرگون شدن است. دانش

  - انقلاب اسلامی ایران پدیده ای نوظهور در قرن حاضر است که به رهبری ............ تحولی شگرف در ایران، منطقه و جهان پدید آورد. دانش

  - یاری و امداد الهی در دوران انقلاب اسلامی و پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی با بسیج .......... خداجوی ایران و رهبری قاطعانه و خردمندانه ............ توأم شد. دانش

  - از جمله نعمت های معنوی که خدا به عنوان مزد و پاداش الهی برای ملت ایران عطا کرد چه بود؟ چهار مورد دانش

  - باید مراقب باشیم تا قدر نعمت های الهی را بدانیم و از سرنوشت قوم ............ که به علت .......... دچار عذاب طولانی مدت گردیدند عبرت بگیریم. دانش

  - با رعایت عدالت و منطق نکات مثبت انقلاب اسلامی ایران را بیان کنید. دانش

  - نقاط ضعف نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر چیست؟درک

  - راهکارهای شما برای برون رفت از این مشکلات چیست؟ارزشیابی

  - معنا و مفهوم بسیج در فرهنگ نامه های فارسی چیست؟درک

  - بسیج از نظر امام خمینی را بیان کنید؟ دانش

  - ویژگی های یک بسیجی نمونه را بنویسید. دانش

  - بسیج مردمی منحصر به ایران نیست: دانش   صحیح     غلط

  - در کشورهای مختلف جهان « ......... » با اسم ویژگی های متفاوت نقش بسزایی در آزادی و آبادانی آن کشور ها دارد. دانش

  - انقلاب اسلامی در  ......... بهمن سال 1357 به پیروزی رسید و با رأی مردم در همه پرسی سراسری 12 فروردین 1358 حکومت ........... در ایران مستقر شد. دانش

  - مدیریت نیروهای مردمی انقلاب با امام بود: دانش   صحیح    غلط

  - امام خمینی در 5 آذر ماه 1358 یعنی حدود 10 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی فرمان تشکیل ......... را صادر فرمودند. دانش

  - اوج حماسه های ........... در دوران هشت سال دفاع مقدس بود. دانش

  - رهبر معظم انقلاب اسلامی بهترین الگوی ............. است. دانش

  - چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی بهترین الگوی بسیجیان است؟تحلیل

  - طرح های سازمان بسیج دانش آموزی را نام ببرید؟چهار مورد دانش

  درس چهارم-علوم و معارف دفاع مقدس

  - اگر دشمن به شما حمله کند و آمادگی نداشته باشید چه می کنید؟کاربرد

  - غول با چه اهدافی به کشور ما حمله کرد؟کاربرد

  - جوانان و نوجوانان چگونه دست و پای او را قطع کردند؟درک

  - دفاع همه جانبه با حمله غافلگیرانه رژیم بعثی عراق چگونه صورت گرفت؟درک

  - شهرهای کشورمان از حملات ......... و .......... دشمن در امان نبود.دانش

  - مردم و جوانان چگونه توانستند بخش وسیعی از پیشروی نیروهای دشمن را مهار کنند؟درک

  - با هر عملیات موفق رزمندگان اسلام، طنین آهنگ ...........پیروزی در صدا و سیما، چهره شهرها را دگرگون می کرد و مردم منتظر خبرهای موفقیت رزمندگان اسلام می شدند.دانش

  - خونین شهر(خرمشهر) طی عملیات ...........آزاد شد.دانش

  - سبک زندگی، تحمل خطرات و سختی های زمان جنگ را توصیف کنید؟دانش

  - نقش سازمان های بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل در برخورد با جنگ تحمیلی را طرح کنید؟ (ایجاد،تغییر،سازمان،جمع آوری).ترکیب

  - باید عبرت ها و آموزه های دوران دفاع مقدس در تداوم انقلاب اسلامی برای نسل ............... و .............. به یادگار بماند.کاربرد

  - تجربه های آموزنده دوران دفاع مقدس را بنویسید. چهار مورد دانش

  - «اسلام خواهی مردم در کل جهان از جنگ هشت ساله ماست» جمله فوق از کیست ؟دانش

  الف) امام خمینی   ب) مقام معظم رهبری    ج) شهید بهشتی   د) شهید حسن طهرانی مقدم

  - « امروز در کشورهای اسلامی، علیه دیکتاتوری وابسته قیام شده است»جمله فوق از کیست ؟دانش

  الف) امام خمینی   ب) مقام معظم رهبری    ج) شهید بهشتی   د) شهید حسن طهرانی مقدم

  - یکی از دستاوردهای دوران دفاع مقدس ایجاد الگوی ........... و ......... برای کشورهای اسلامی و مردم آزاده جهان بود که موجب ........... و ......... آنان علیه حکومت های فاسد و دست نشانده شده است.دانش

  - صهیونیسم و استکبار جهانی با شیوه های .......... و ......... در برابر حرکت های مردمی مقابله می کند.درک

  - فتنه های صهیونیسم و استکبار جهانی در برابر حرکت های مردمی را بنویسید؟دانش

  - این سخن از کیست ؟ ".... کاری کنید که شهدا، رنگ ثابت زندگی مردم بشوند...".دانش

   الف) امام خمینی   ب) مقام معظم رهبری    ج) شهید بهشتی   د) شهید حسن طهرانی مقدم

  - جلوه های زیبای فرهنگ ایثار و شهادت را نام ببرید ؟ چهار مورد دانش

  - شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس با قدرت .......... و ........... خداوند به پیروزی رسیدند.درک

  -شهید ..........خداست و .......... با او دوستی با خداست.دانش

  درس پنجم-حماسه های ماندگار

  -کشور ما به مدت 8 سال درگیر جنگ تحمیلی و ناخواسته ای با حکومت بعثی صدام در عراق بوده است.دانش

   ص-غ

  -بازدید داوطلبانه دانش آموزان از مناطق جنگی با هماهنگی سازمان ........... و وزارت آموزش و پرورش در قالب کاروان های ............ انجام می گیرد.درک

  - مجید از کودکی علاقه زیادی به ............ و مسائل ............ داشت. از ویژگی های شاخص او ......... بود؛ به گونه ای که بچه ها به او لقب " ..........." داده بودند.درک

  -دانش آموز سال سوم دبیرستان در رشته ریاضی بودیم که توسط ستاد جنگ های نامنظم دکتر ............. برای دفاع از کشور به اهواز اعزام شدیم.دانش

  - مجید در ماه رمضان و گرمای تابستان با زبان روزه به پاسداری می پرداخت و چنان مورد اعتماد اطرافیان بود که به عنوان ............گردان انتخاب شد. سرانجام در شهریور 1360 در آستانه عملیات شکستن محاصره ..........، مورد اصابت مستقیم گلوله بعثیان قرار گرفت و در 16 سالگی به مقام رفیع شهادت نائل شد.دانش

  - سبک زندگی در دوران دفاع مقدس چگونه بود؟درک

  - اصول سبک زندگی رزم آوران در دوران دفاع مقدس را نام ببرید؟ چهار مورد دانش

  - زیارت مناطق عملیاتی دفاع مقدس توسط چه کسانی و به چه منظور آغاز شد ؟درک

  - اردوهای راهیان نور چگونه گسترش یافت ؟درک

  - اردوهای راهیان نور چه نتایجی دارد ؟درک

  - سرزمین های .......... قدمگاه ............. است که 8 سال در مقابل تهاجم وحشیانه متجاوزان ایستادند تا شکوه و عزت یک ملت در برابر جهانیان حفظ شود.درک

  - آداب سفر راهیان نور را بنویسید؟ چهار مورد دانش

  - رعایت حقوق همسفران، صدقه دادن، اخلاق نیکو و ثبت دل نوشته ها از آداب سفر ..........است. دانش

  درس هفتم-مقابله با جنگ نرم

  - "جنگ نرم یعنی جنگ به وسیله ابزارهای فرهنگی و پیشرفته امروزی" جمله فوق از کیست ؟دانش

   الف) امام خمینی   ب) مقام معظم رهبری    ج) شهید بهشتی   د) شهید حسن طهرانی مقدم

  الف) امام خمینی   ب) مقام معظم رهبری    ج) شهید بهشتی   د) شهید حسن طهرانی مقدم

  - مفهوم جنگ نرم از نظر مقام معظم رهبری را بیان کنید ؟دانش

  - انواع و روش های جنگ نرم را نام ببرید؟دانش

  - اولویت های جنگ نرم را بنویسید؟دانش

  - با پیروزی انقلاب اسلامی، ابر قدرت ها، کدام توطئه ها را در قالب جنگ سخت و نرم، طراحی و اجرا کردند؟تحلیل

  - جنگ نرم را تعریف کنید ؟دانش

  - هدف اصلی از جنگ نرم در موضوع ایران از نظر مقام معظم رهبری چیست ؟درک

  - مهم ترین اهداف جنگ نرم را نام ببرید ؟دانش

   - گروههای هدف از جنگ نرم را بنویسید؟دانش

  - مهم ترین گروه هدف از جنگ نرم، ......... و .......... هستند.دانش

  - رایج ترین ابزارهای جنگ نرم را بنویسید ؟دانش

  - چرا و چگونه دشمنان، شبکه های ماهواره ای را راه اندازی می کنند ؟درک

  گردانندگان اصلی شبکه های اجتماعی چه کسانی اند و چه هدفهایی را دنبال می کنند ؟درک

  - کدام کشورها، چرا و چگونه برخی نخبگان کشورهای دیگر را به سوی خود جذب می کنند؟ تحلیل

  - مشکلات در انتظار نخبگان چیست ؟درک

  - ........ و هیجان ......... باعث وابستگی افراد به بازی های رایانه ای می شود و به تدریج نگرش ها و اعتقادات مخاطبان تحت تأثیر .......... و ......... طراحان بازی قرار می گیرد.درک

  - مهم ترین ارمغان شوم بازی های رایانه ای چیست ؟درک

  - هر جنگ و حمله ای دفاعی دارد.دانش ص-غ

  - دفاع در برابر جنگ نرم دشمنان، نیازمند چیست ؟درک

  - عوامل مؤثر در بی اثرسازی فتنه ها و قدرت نرم دشمن را بیان کنید؟دانش

  - راههای مقابله با جنگ نرم در خانواده، مدرسه و جامعه را فهرست کنید؟دانش

  درس هشتم-پدافند غیر عامل

  - پدافند غیر عامل را تعریف کنید؟دانش

   - بازدارندگی چیست ؟درک

  - برخی از مأموریت های پدافند غیر عامل را بنویسید؟دنش

  - سازمان پدافند غیر عامل مأموریت های خود را در هشت محور پیگیری می کند، این هشت محور را فهرست کنید؟دانش

  - منظور از قرارگاه در سازمان پدافند غیر عامل چیست ؟درک

  - برخی از اولویت های مهم پدافند غیر عامل را نام ببرید ؟دانش

  - فضای سایبر چه تفاوتی با جنگ سایبری دارد ؟درک

  - نفوذ به شبکه یارانه ای را .......... و افراد نفوذ کننده را .......... می گویند.دانش

  - نفوذ به شبکه رایانه ای را چه می نامند ؟درک

  - فعالان میدان نبرد سایبر را بنویسید؟دانش

  - چرا افراد مستقل و بنگاه های کسب و کار از فعالان میدان نبرد سایبر محسوب می شوند ؟تحلیل

  - چرا و به چه منظور، گروه های خلافکار از فضای سایبر استفاده می کنند؟تحلیل

  - فعالترین بازیگران جنگ سایبری را نام ببرید ؟دانش

  - در سال 2010 میلادی آمریکایی ها با ویروس مشهور به .......... به تاسیسات ایمنی جمهوری اسلامی ایران حمله کردند.دانش

  - سه عامل اساسی اقتدار ملی از نظر مقام معظم رهبری چیست ؟درک

  - پدافند اقتصادی چیست ؟درک

  - چرا و چگونه دشمنان انقلاب اسلامی تحریم اقتصادی می کنند ؟درک

  - رهبر معظم انقلاب راهکار اساسی مقابله با جنگ اقتصادی را ......... می دانند.درک

  - اقتصاد مقاومتی .......... و ........... است. " دانش / مقام معظم رهبری"

  - برخی از راهکارهای اساسی مقابله با تحریم اقتصادی کدامند ؟تحلیل

  - معایب اقتصاد متکی به خام فروشی نفت را بنویسید؟دانش

  - تهدید زیستی را تعریف کنید ؟دانش

  - اقدامات پدافند زیستی را نام ببرید ؟دانش

  - منظور از عوامل زیستی، فراورده های زیستی و منابع ملی چیست ؟درک

  - چگونه و چرا در شرایط حساس کنونی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن مراقبت کنیم ؟درک

  - اقدامات پدافند غیر عامل در صدر اسلام را بنویسید ؟دانش

  درس نهم- من یک رزم آورم

  - سکونتگاه های انسانی مانند شهرها وکلان شهرها همواره در معرض کدام خطرات طبیعی و انسانی قرار دارند ؟تحلیل

  - چه شهرهایی در برابر حوادث، مقاومت بیشتری دارند؟دانش

  - دفاع شهری چیست ؟درک

  - یکی از روش های آماده رزم آوران شهری، اجرای تمرین های ......... یا ........ است که با مشارکت نیروهای انتظامی و بسیجیان هر محله، روستا و شهر برگزار می شود.درک

  - اقدامات خرابکارانه گروهک های تروریستی مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال های اخیر را بنویسید ؟ چهار مورد دانش

  - یکی از فنون رزمی که توسط رزم آوران به ویژه در مواضع شهری و سکونتگاهی از آن استفاده می شود، .......... و ..........است.دانش

  - کمین چه تفاوتی با ضد کمین دارد ؟درک

  - یک حمله غافلگیرانه از محلی پنهانی علیه نیروهای در حال حرکت یا موقتاً ثابت پیاده یا موتوری را چه می نامند ؟ دانش الف) دفاع شهری     ب) رزمایش     ج) کمین   د) ضد کمین

  - اهمیت کمین چیست ؟درک

  - در اجرای عملیات کمین چه باید کرد ؟کاربرد

  - عکس العمل سریع نیروهای خودی، علیه مواضع نیروهای کمین کننده و دشمن به منظور پاسخ به آتش، نجات افراد و کاهش تلفات چه نام دارد ؟دانش  الف) دفاع شهری     ب) رزمایش     ج) کمین   د) ضد کمین

  درس دهم- ایمنی و پیشگیری

  -         علم و دین ما را به .......... و .......... فرا می خواند. بهتر است در مواجهه با حوادث گوناگون به فکر ........ و ........ باشیم.درک

  -         اقدامات ایمنی و پیشگیرانه برای جلوگیری از خسارت های جانی و مالی را پیشنهاد کنید ؟ارزشیابی

  -         حادثه چیست ؟درک

  -         انواع حادثه را نام برده و هر کدام را با مثال مقایسه کنید ؟ارزشیابی

  -         چرا کشور ما در معرض بسیاری از حوادث طبیعی قرار دارد ؟درک

  -         معمولاً نسبت به وقوع حوادث سه دیدگاه وجود دارد، این سه دیدگاه را نام برده و مقایسه کنید ؟ارزشیابی

  -         در اکثر موارد علل واقعی اتفاقات، ......... و ......... است.دانش

  -         چرا برای پیشگیری از وقوع حوادث در جهان قوانین ایمنی را مصوب کرده اند؟درک

  -         در وقوع سوانح، مدیریت .......... به تنهایی پاسخگوی واکنش اضطراری نیست.دانش

  -         چرا و به چه منظور، نیاز به مشارکت مردم و آموزش های علمی و مهارتی در زندگی امری ضروری است ؟درک

  -         ایمنی و پیشگیری را تعریف کنید ؟دانش

  -         دو نعمت است که قدرشان شناخته نمی شود، ........ و ..........."پیامبر اکرم (ص)"

  -         اولین گام در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه چیست؟درک

  -         سلامت دارای ابعاد ........... و ........... است.دانش

  -         بهداشت روانی چیست ؟درک

  -         اقدامات ........... و .......... برای همگان و در همه جا لازم و ضروری است.دانش

  -         چهار مورد از توصیه های ایمنی را بیان کنید؟دانش

  درس دوازدهم- امدادو نجات

  -         کمک های اولیه چیست؟درک

  -         کمک های اولیه شامل چه اقداماتی می شود؟درک

  -         علائم حیاتی و عوامل تهدید کننده حیات را نام ببرید؟دانش

  -         ارزیابی اولیه مصدوم چیست ؟درک

  -         در صورتی که مصدوم خونریزی شدید داشته باشد، چه باید کرد؟کاربرد

  -         شیوه های درمان خون ریزی خارجی را بنویسید؟دانش

  -         در صورت مواجهه با شخص زخمی چه اقداماتی را می توان انجام داد؟کاربرد

  -         خونریزی داخلی را تعریف کنید؟دانش

  -         دو نکته مهم درباره خونریزی داخلی را بیان کنید؟دانش

  -         شوک چیست ؟درک

  -         شایع ترین علت شوک چیست ؟درک

  -         علائم و نشانه های شوک را نام ببرید؟دانش

  -         شیوه های پیشگیری از شوک را بیان کنید؟دانش

  -         راههای درمان سوختگی های سطحی را بنویسید؟دانش

  -         انواع آسیب های اسکلتی را نام ببرید؟ دانش

  -         در صورت وجود آسیب های اسکلتی چه می توان کرد؟کاربرد

  -         در آسیب های اسکلتی همیشه بنا را بر وجود شدیدترین آسیب اسکلتی یعنی.......... بگذارید.درک

  -         از اقدام برای جا انداختن موارد شکستگی یا دررفتگی به شدت پرهیز کنید.دانش   ص     غ

  -         تلفن امداد هلال احمر ...........، تلفن اورژانس............، تلفن آتش نشانی........است. دانش

  -         برای ایجاد آتش چند عامل لازم است ، نام ببرید ؟دانش

  -         در صورت آتش سوزی چه اقداماتی را می توان انجام داد ؟کاربرد

  -         اجزاء خاموش کننده دستی را نام ببرید؟دانش

  منبع مطلب : amadegimarand.blogfa.com

  مدیر محترم سایت amadegimarand.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 2 ماه قبل
  -1

  ارزش های حیاتی کشور چیست

  مهدی 7 ماه قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید