توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  اتانول ترکیب یونی است یا مولکولی

  1 بازدید

  اتانول ترکیب یونی است یا مولکولی را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  جزوه ی فصل دوم علوم تجربی

  ترکیب: ماده ی خالصی است که از چند نوع اتم مختلف بدست می اید.مثال:آب و اتانول و سدیم کلرید(نمک خوراکی)

  انواع ترکیب ها:

  1) ترکیب یونی: ذرات سازنده ی این ترکیب ها یون است.مثال:سدیم کلرید( نمک خوراکی)و کات کبود(مس سولفات) و کلسیم کربنات( آهک) و جوهر نمک.

  2) ترکیب مولکولی: ذرات سازنده ی یک ترکیب ها مولکول های چند اتمی است. مثال: اتانول.شکر. اب . امونیاک . متان

  نکته: ویژگی مواد به نوع ذره های سازنده های انها بستگی دارد.

  نام و کاربرد های برخی ترکیب ها :

  1) آب: کشاورزی . آشامیدنی

  2) امونیاک: کود شیمیایی

  3) اتیلن گلیکول: ضد یخ و ضد جوش در رادیاتور خودرو

  4) سدیم کلرید: صنایع غذایی

  5) اتانول: ماده ی ضد عفونی کننده  در بیمارستان ها

  6) آب آهک: ضد عفونی محیط رفع کدری در مربا

  چرا محلول ترکیب های یونی (نمک ها) رسانایی الکتریکی هستند؟

  زیرا این ترکیب ها از یون مثبت و منفی تشکیل شده است . یون ها با حل شدن در اب ازادانه حرکت کرده و سبب برقراری خاصیت الکتریکی در محلول می شوند.

  چرا محلول ترکیب های مولکولی رسانایی الکتریکی نیستند؟

  زیرا ذرات باردار ندارند و با وجود حل شدن در اب نمی توانند رسانایی الکتریکی باشند.

  عنصر ها با توجه الکترون های مدار اخرشان در واکنش با ماده ی دیگر شرکت می کنند.

  واکنش اتم ها با هم به دو روش است :

  1) داد و ستد الکترونی: در این روش اتم ها با تبادل الکترون ها با هم واکنش می دهند.

  2) مشارکت الکترونی : در این روش اتم ها با اشتراک گذاشتن الکترون ها با هم واکنش می دهند.

  دادو شتد الکترونی ( پیوند یونی )

  تعریف یون: ذره ای باردار است.

  تعداد الکترون و ژروتون ان برابر نیست.

  برای تبدیل اتم خنثی به یون الکترون های مدار اخر جابجا می شوند . پروتون ها به هیچ عنوان تغیییر نمی کنند.

  یون مثبت: ذره ای که الکترون از دست داده است . تعداد الکترونش کمتر از پروتونش است. و برای خنثی شدن باید الکترون بگیرد. به یون مثبت (( کاتیون )) نیز می گویند.

  یون منفی: ذره ای که الکترون گرفته است.تعداد الکترونش بیشتر از پروتونش است. و برای خنثی شدن باید الکرون های اضاف را از دست دهد. به یون منفی (( انیون )) می گویند.

  ملاک اصلی در انتقال الکترون ها بین فلز و نافلز:

  تبدیل شدن آنها به ذره هایی با مدار الکتریکی کامل ( هشتایی) است.

  فلز ها با از دست دادن الکترون مدار اخرشان کامل (هشتایی) شده. به یون مثبت تبدیل می گردند.

  واکنش شیمیایی اتم و تولید مواد جدید:

  هر گاه اتم ها در شرایط مناسب در کنار هم قرررار گیرند بین ان ها واکنش شیمیایی انجام شده و مواد جدید حاصل می شود.

  نتایج واکنش :

  1) ابتدا یون های سازنده ی هر یک از ترکیب های توسط اب از هم جدا شده سپس سرب و یدید جدا شده برای واکنش به سوی هم جذب می شوند.

  2) سرب یدید ماده ی زرد رنگی است که رسوب می کنند.

  3) رنگ زرد و تولید ماده ی جدید نشانه ی تغیر شیمیایی است.

  نکته : فلز سدیم و گاز کلر در طبیعت به صورت ترکیب یافت می شوند.

  ویژگی ترکیب های یونی :

  1) در حالت کلی از نظر بار خنثی هستند

  2) در اب رسانای الکتریکی اند.

  تعریف پیوند یونی: به جاذبه ی میان بار های ناهمنام ( مثبت و منفی ) پیوند یونی می گویند.

  علت شوری اب دریا و دریاچه:

  در اثر بارش باران و عبور اب از خاک های مختلف نمک های موجود در انها در اب حل شده به دریا ریخته می شود و سبب شوری دریا می گردد.

  سه نکته در باره ی اب دریا:

  1) به دلیل داشتن ناخالصی ( نمک) نقطه ی جوش بالاتری از اب خالص دارد.

  2) رسانای جریان الکتریکی است.

  3) چگالی باتری نسبت به اب خالص دارد . شناور ماندن تخم مرغ در اب دریا نیز همین دلیل است

  قانون پایستگی جرم چیست:

  در یک واکنش شیمیایی مقدار واکنش دهنده ها و فراورده ها با هم مساوی است.

  منبع مطلب : drus-meno9.blogfa.com

  مدیر محترم سایت drus-meno9.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  وبلاگ تخصصی دروس نهم

  ترکیب: ماده ی خالصی است که از چند نوع اتم مختلف بدست می اید.مثال:آب و اتانول و سدیم کلرید(نمک خوراکی)

  انواع ترکیب ها:

  1) ترکیب یونی: ذرات سازنده ی این ترکیب ها یون است.مثال:سدیم کلرید( نمک خوراکی)و کات کبود(مس سولفات) و کلسیم کربنات( آهک) و جوهر نمک.

  2) ترکیب مولکولی: ذرات سازنده ی یک ترکیب ها مولکول های چند اتمی است. مثال: اتانول.شکر. اب . امونیاک . متان

  نکته: ویژگی مواد به نوع ذره های سازنده های انها بستگی دارد.

  نام و کاربرد های برخی ترکیب ها :

  1) آب: کشاورزی . آشامیدنی

  2) امونیاک: کود شیمیایی

  3) اتیلن گلیکول: ضد یخ و ضد جوش در رادیاتور خودرو

  4) سدیم کلرید: صنایع غذایی

  5) اتانول: ماده ی ضد عفونی کننده  در بیمارستان ها

  6) آب آهک: ضد عفونی محیط رفع کدری در مربا

  چرا محلول ترکیب های یونی (نمک ها) رسانایی الکتریکی هستند؟

  زیرا این ترکیب ها از یون مثبت و منفی تشکیل شده است . یون ها با حل شدن در اب ازادانه حرکت کرده و سبب برقراری خاصیت الکتریکی در محلول می شوند.

  چرا محلول ترکیب های مولکولی رسانایی الکتریکی نیستند؟

  زیرا ذرات باردار ندارند و با وجود حل شدن در اب نمی توانند رسانایی الکتریکی باشند.

  عنصر ها با توجه الکترون های مدار اخرشان در واکنش با ماده ی دیگر شرکت می کنند.

  واکنش اتم ها با هم به دو روش است :

  1) داد و ستد الکترونی: در این روش اتم ها با تبادل الکترون ها با هم واکنش می دهند.

  2) مشارکت الکترونی : در این روش اتم ها با اشتراک گذاشتن الکترون ها با هم واکنش می دهند.

  دادو شتد الکترونی ( پیوند یونی )

  تعریف یون: ذره ای باردار است.

  تعداد الکترون و ژروتون ان برابر نیست.

  برای تبدیل اتم خنثی به یون الکترون های مدار اخر جابجا می شوند . پروتون ها به هیچ عنوان تغیییر نمی کنند.

  یون مثبت: ذره ای که الکترون از دست داده است . تعداد الکترونش کمتر از پروتونش است. و برای خنثی شدن باید الکترون بگیرد. به یون مثبت (( کاتیون )) نیز می گویند.

  یون منفی: ذره ای که الکترون گرفته است.تعداد الکترونش بیشتر از پروتونش است. و برای خنثی شدن باید الکرون های اضاف را از دست دهد. به یون منفی (( انیون )) می گویند.

  ملاک اصلی در انتقال الکترون ها بین فلز و نافلز:

  تبدیل شدن آنها به ذره هایی با مدار الکتریکی کامل ( هشتایی) است.

  فلز ها با از دست دادن الکترون مدار اخرشان کامل (هشتایی) شده. به یون مثبت تبدیل می گردند.

  واکنش شیمیایی اتم و تولید مواد جدید:

  هر گاه اتم ها در شرایط مناسب در کنار هم قرررار گیرند بین ان ها واکنش شیمیایی انجام شده و مواد جدید حاصل می شود.

  نتایج واکنش :

  1) ابتدا یون های سازنده ی هر یک از ترکیب های توسط اب از هم جدا شده سپس سرب و یدید جدا شده برای واکنش به سوی هم جذب می شوند.

  2) سرب یدید ماده ی زرد رنگی است که رسوب می کنند.

  3) رنگ زرد و تولید ماده ی جدید نشانه ی تغیر شیمیایی است.

  نکته : فلز سدیم و گاز کلر در طبیعت به صورت ترکیب یافت می شوند.

  ویژگی ترکیب های یونی :

  1) در حالت کلی از نظر بار خنثی هستند

  2) در اب رسانای الکتریکی اند.

  تعریف پیوند یونی: به جاذبه ی میان بار های ناهمنام ( مثبت و منفی ) پیوند یونی می گویند.

  علت شوری اب دریا و دریاچه:

  در اثر بارش باران و عبور اب از خاک های مختلف نمک های موجود در انها در اب حل شده به دریا ریخته می شود و سبب شوری دریا می گردد.

  سه نکته در باره ی اب دریا:

  1) به دلیل داشتن ناخالصی ( نمک) نقطه ی جوش بالاتری از اب خالص دارد.

  2) رسانای جریان الکتریکی است.

  3) چگالی باتری نسبت به اب خالص دارد . شناور ماندن تخم مرغ در اب دریا نیز همین دلیل است

  قانون پایستگی جرم چیست:

  در یک واکنش شیمیایی مقدار واکنش دهنده ها و فراورده ها با هم مساوی است.

  منبع مطلب : drus-meno9.blogfa.com

  مدیر محترم سایت drus-meno9.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  اتانول

  اتانول

  CCO

  منبع مطلب : fa.wikipedia.org

  مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  امیرحسین 17 روز قبل
  1

  ذرات سازنده اتانول چیست

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  عالی بود دستتون درد نکنه

  منتظران ظهور 1 سال قبل
  1

  عالی بود سپاس

  -2
  زهرا 1 سال قبل

  👌👌

  سارا 2 سال قبل
  0

  اتانول ترکیبی مولکولی است

  برای ارسال نظر کلیک کنید