توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  آرایه های درس چهارم فارسی هفتم

  1 بازدید

  آرایه های درس چهارم فارسی هفتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  فارسی هفتم : با بهاری که می رسد از راه

  با بهاری که می رسد از راه

  روشن و گرم و زندگی پرداز              آسمان مثل یک تبسم شد

  قافیه  : تبسم

  ردیف : شد

  یک جمله : آسمان مثل یک تبسم روشن و گرم و زندگی پرداز شد .

  آرایه ی ادبی : تشبیه آسمان به تبسم

  هر چه سرما وهر چه دل سردی         پر زد آهسته از نظر گم شد

  قافیه : گم

  ردیف : شد

  دو جمله :

  هر چه سرما وهر چه دل سردی پر زد   آهسته از نظر گم شد

  آرایه ی ادبی :

  جان بخشی ، پر زدن به سرما و دل سردی نسبت داده شده است .

  تکرار : هر چه

  بانسیمی که زندگی در اوست          باز چشم جوانه ای وا شد

  قافیه : وا

  ردیف : شد

  دو جمله :

  بانسیمی که زندگی در اوست   باز چشم جوانه ای وا شد

  آرایه ی ادبی :

  تشخیص : چشم داشتن به جوانه نسبت داده شده است .

   بردرختی شکوفه ای خندید             در کتابی بهار معنا شد

  قافیه : معنا

  ردیف : شد

  دو جمله :

   بردرختی شکوفه ای خندید   در کتابی بهار معنا شد

  آرایه ی ادبی :

  مراعات نظیر : درخت و شکوفه و بهار

  تشخیص : خنده را به شکوفه نسبت داده است .

   با بهاری که می رسد از راه             سبزشو،تازه شو،بهاری شو

  قافیه و ردیف ؟

  چند جمله :

  با بهاری که می رسد از راه   سبزشو، تازه شو،بهاری شو

  آرایه ی ادبی :

  تکرار : شو

  تشخیص : از راه رسیدن را به بهار نسبت داده است .

   مثل یک شاخه گل جوانه بزن          مثل یک چشمه سارجاری شو

  قافیه : جاری

  ردیف : شو

  دو جمله :

  مثل یک شاخه گل جوانه بزن  مثل یک چشمه سارجاری شو

  آرایه ی ادبی :

  تشبیه : تو ( انسان ) به شاخه گل

  تشبیه : تو ( انسان ) به چشمه سار 

  مراعات نظیر : شاخه و گل و جوانه

   زندگی برتو می زند لبخند               هست وقت شکفتنت امروز

  قافیه : شکفتنت

  ردیف : امروز

  دو جمله : 

  زندگی برتو می زند لبخند     هست وقت شکفتنت امروز

  تشخیص : لبخند زدن به زندگی نسبت داده شده است .

   بهتر از هر چه هست در دنیا               با خدا راز گفتنت امروز

  قافیه : گفتنت

  ردیف : امروز

  یک جمله :

  امروز با خدا راز گفتنت از هر چه در دنیا بهتر هست .

  زیبایی شکفتن

  بند دوم :

  نوجوانی دوره ای شبیه به رؤیا و زیبایی است :

  نوجوانی به رؤیا تشبیه شده است . 

   جویبار باصفا و زلال و گوارای زندگی :

  اضافۀ تشبیهی ، زندگی به جویبار تشبیه شده است .

  بند 4 : 

  علایق جمع علاقه

  بند 5 :

  این همه کتاب خوب و مطالب خواندنی ما را به سوی خود می خوانند :

  تشخیص ، به سوی خود خواندن ( دعوت کردن ) را که عملی انسانی

  است ، به کتاب نسبت داده است .

  کتاب پر راز و رمز آفرینش :

  اضافۀ تشبیهی ، آفرینش را به کتاب تشبیه کرده است . 

  حالا با این آلبالوهای خوش آب و رنگ گلویی تر کنید و

  بعد بروید سراغ دانش های ادبی و زبانی .

  دانش های زبانی و ادبی

  ساختمان  جمله : 1 - نهاد + مفعول + متمم + فعل خاص

                           2 - نهاد + مسند + فعل اسنادی

  در ساختمان هر دوی این جمله ها نهاد نقش مشترک است .

  نهاد صاحب خبر است ؛

  یعنی گروه اسمی که دربارۀ آن خبری بیان می شود .

  در جمله می توان ، با پرسش چه کسی یا چه چیزی + فعل ،

  نهاد را مشخص کرد .

    فعل خاص :

  فعلی است که انجام کار خاصی را نشان می دهد .مانند :

            رفتم – شسته ای – گفته بود – می خوریم -  بشویید –

                     خواهند دید 

   اما

  فعل اسنادی عملی را نشان نمی دهد ؛ بلکه در جمله کمک

  می کند که حالتی را به نهاد نسبت دهیم  مانند:

                است – بود - شد – گشت و گردید ( = شد )

  البته فعل های اسنادی ، تنها این پنج فعل نیستند و در

  دوره های بعدی با فعل های اسنادی بیشتری آشنا خواهید شد . 

  این فعل ها به هر زمانی بروند ( گذشته ، حال ، آینده ) ویا

  هر شخص و شماری که باشند همچنان فعل اسنادی هستند .

  مانند :

  شد ، شدم ، می شد ، شود ، می شود ف خواهد شد و ...

                                    

  در این جمله ها نهاد و نوع فعل مشخص شده اند . برای

  تعیین نقش گروه ها در جمله ابتدا فعل و نوع آن را مشخص

  می کنیم .

  گـلــی از باغـچـــه چـیـــــدم .

  چیدم که نشان دهندۀ عمل چیدن است ، فعل خاص است .

  تشخیص نهاد : چه کسی چید ؟

    من چیدم . پس ضمیر من که در جمله حذف شده است ،

  این جمله است .

  ( من را از رو ی شناسۀ م در فعل تشخیص دادیم . )

  گـلــی از باغـچـــه چـیـــــدم .  

                          فعل خاص

  درختِ کاجِ حیاطِ خانه یِ مادربزرگِ  سمانه ،تماشایی است

  است ، جزء پنج فعل اسنادی ( است - بود - شد - گشت - گردید ) است .

  چه چیزی تماشایی است ؟ درخت کاج حیاط خانۀ مادربزرگِ سمانه

                                                         نهاد

  در نظر داشته باشید که وقتی در یک گروه اسمی کسرۀ

  اضافه یعنی ـــِــ و جود داشته باشد ، نقش آن گروه اسمی

  ادامه دارد . همچنان که در این گروه نهادی ، پس از درخت

  ( که کسره دارد ) کاج ( که کسره دارد ) حیاط ( که کسره دارد )

  خانه ( که کسره دارد )  مادربزرگ ( که کسره دارد )  و سمانه ادامه دارد ( سمانه کسره

  ندارد ، پس بعد از آن دیگر نقش گروه نهادی ما ادامه ندارد . )

   

  حالا شما نهاد و نوع فعل را در جمله های زیر مشخص کنید . 

  - استقلال طلبی ، کنجکاوی ، شوق یادگیری و دانایی نوجوان را

     گاهی ناآرام جلوه می دهد .

  - نوجوانی تقریباً از یازده سالگی آغاز می شود .

  - این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ، ما را به سوی خود

      فرا می خواند .

  منبع مطلب : asemune7iha.blogfa.com

  مدیر محترم سایت asemune7iha.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ادبیات پایه هفتم درس چهارم ( با بهاری که می رسد از راه )

  دانش ادبی : تشخیص در لبخند زدن آسمان /  تشبیه آسمان به یک تبسم  وجه شبه هم لبخند زدن / روشن و گرم  مراعات ا لنظیر / ردیف  (شد ) / قافیه ( تبسم ) 

  معنی بیت دوم : هر چه سرما و ناراحتی از مردم دور شد ند و از جلوی چشمان ما هم دور شد و قابل دیدن نبود . 

  دانش ادبی : ( وا) قافیه  / ( شد ) ردیف / ( سرما ) مجاز از غم / ( دل سردی ) مجاز از ناراحتی 

  معنی بیت سوم: با رسیدن فصل بهار نسیمی می آید که به مردم نوید شور و نشاط  و زندگی می دهد .

  دانش ادبی : ( وا) قافیه / (شد ) ردیف / واشدن جوانه ( کنایه از گل شدن غنچه) / چشم جوانه ای ( تشخیص ) 

  دانش زبانی : باز ( قید تکرار ) / جوانه ای ( ی ) نکره یک جوانه 

  معنی بیت چهارم : با آمدن فصل بهار شکوفه ها روی درخت شکفته شدند و  در تمام جهان جلوه گر شد . 

  دانش ادبی : خندیدن شکوفه ( تشخیص ) / درخت،شکوفه و بهار ( مراعات النظیر ) /( معنا ) قافیه / ( شد) ردیف 

  دانش زبانی : درختی و شکوفه ای و  کتابی ( ی ) نکره 

  معنی بیت پنجم : خطاب به انسان  می گوید که با بهاری که از راه می رسد  تو سبز شو و با طراوت و شاداب شو . 

  دانش ادبی : قافیه ( بهاری ) ردیف ( شو ) 

  دانش زبانی : بیت دارای 4 جمله می باشد وجه جملات خبری و امری و امری و امری است / ویژگی های بهار را در مصرع دوم بیان کرده است ./ نهاد ( تو ای انسان ) که محذوف است / با و از حروف اضافه  / بهاری و راه متمم 

  معنی بیت شش : تو هم ای انسان با آمدن بهار دوباره زندگی خود را  تغییر بده و به زندگی خودت حرکت بده . 

  دانش ادبی : تشبیه ( تو ) مشبه ( شاخه گل ) مشبه به  ( جوانه بزن ) وجه شبه ( مثل ) ادات تشبیه / تشبیه دوم  ( تو ) مشبه ( چشمه سار) مشبه به ( جاری شدن ) وجه شبه ( مثل ) ادات تشبیه ( تو مثل یک شاخه گل جوانه بزن / تو مثل یک چشمه جاری شو) 

  دانش زبانی : جوانه بزن ( امر ) / جاری شو ( امر ) / بیت دارای دو جمله است 

  معنی بیت هفتم : زندگی بر وقف مراد تو شده است  و امروز در این زمان وقت شکوفایی و سر سبزی تو است . 

  دانش ادبی : قافیه ( شکفتنت )  ردیف ( امروز ) / تشخیص ( لبخند زدن زندگی ) 

  دانش زبانی : هست به معنی شدن است / شکفتنت ( شکوفا شدن ) / امروز ( قید زمان ) 

  معنی بیت هشتم : بهترین کار برای تو در دنیا است که با خدای خودت راز و نیاز کنی 

  دانش ادبی : قافیه ( گفتنت ) ردیف ( امروز ) 

  دانش زبانی : خدا ( متمم ) دنیا ( متمم ) 

  منبع مطلب : kelas-majazi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kelas-majazi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ادبیات پایه هشتم ( درس چهارم سفر شکفتن )

  دانش ادبی: « ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه ا ست .» یک مثل است و دانش  ادبی ارسال المثل ایجاد شده است و کنایه است از اینکه برای جبران هر کاری دیر نیست  /می گویند : «هی ...» نقل قول می کند که همان دانش ادبی تضمین است 

  دانش زبانی :می گویند ( مضارع اخباری ) /از دست داده اند ( ماضی نقلی ) 

  متن :مبادا گذر .... داشتیم که ...»

  دانش ادبی :پانزده یا بیست ( مراعات النظیر ) ای کاش ( صوت) شبه جمله 

  دانش زبانی : مبادا ( شبه جمله است که منفی شده (باد) می باشد) / بگیرید ( مضارع التزامی ) خواهید گفت ( آینده یا مستقبل ) خوا+شناسه +بن فعل ماضی 

  متن: به پانزده یا بیست....می اندیشید.

  قدرت( نیرو) / خیال ( فکر و اندیشه ) / تصویر( عکس ) / رویایی (خیال، چیزی که آرمان است و می خواهیم به آن برسیم) در آمد ( بهره و دستمزد ) /نصیب ( بهره ) احترام (حرمت )اعتباری ( ارزش ) 

  دانش ادبی : پانزده یا بیست یا حتی سی سال ( مراعات النظیر )/احترام و اعتبار ( مراعات النظیر)/شیرین و موفق ( مراعات النظیر ) 

  دانش زبانی : قدرت هم خانواده ( قادر و مقتدر ) می ا ندیشید( مضارع التزامی ) اعتباری ( هم خانواده معتمد ) / می اندیشید (مضارع اخباری ) احترام ( هم خا نواده محترم و حرمت ) 

  متن : در نوجوانی ... انسانیت است . 

  خیال ( تصویر) / بی عاطفه ( بدون عاطفه ) بد اخلاق ( از نظر اخلاقی خوب نیست ) / آرمانی ( چیزی که آرزو داریم ) منطقی ( چیزی که باعقل و فکر خود در یابیم ) سرشار ( پر و لبریز ) 

  دانش ادبی : عشق و عاطفه و انسانیت ( مراعات النظیر ) 

  دانش زبانی : هرگز ( قید نفی ) / یک زندگی آرمانی ( گروه اسمی که زندگی هسته و یک صفت شمارشی وابسته پیشین و آرمانی مضاف الیه وابسته پسین ) / آرمانی و منطقی ( صفت نسبی ) 

  متن : زندگی کردن ....آن بیاموزیم. 

  پرفراز( بلندی ) / نشیب ( پستی ) / دائمی ( همیشگی ) / دشواری های ( سختی ها ) 

  دانش ادبی : زندگی یک سفر است ( تشبیه که زندگی مشبه  و سفر مشبه به ) تشبیه بلیغ / پر فراز و نشیب ( تضاد ) 

  دانش زبانی : اصول جمع اصل  / روش هایی  جمع روش / ایجاد کنیم ( بوجود آوریم) / لذت بخش( مرکب ) لذت + بخش / بیاموزیم ( مضارع التزامی ) 

  متن : وقتی شما ..... آراسته می سازید . 

  ابزار ( وسایل ) / مذهبی ( چیزی که ریشه در عقاید و دین ما دارد ) /آداب ( روش ها ) / خاص ( بخصوص ) 

  دانش زبانی : با آداب خاص ( حرف اضافه و متمم) / آراسته ( صفت مفعولی ) بن فعل ماضی + ه ( مشتق ) 

  متن : سفر زندگی .......مهم زندگی .

  مهارت ها ( توانمندی ها ) / پر مشقت ( دشوار و سختی ) / توانایی ( توانمندی ها ) / استعدادها ( توانایی های درونی ) /موثر  ( اثر گذار ) /سنجیده ( حساب شده ) تدبیر ( چاره ا ندیشی کردن ) / موقعیت ها ( وضعیت ها ) 

  دانش ادبی : سفر زندگی هم ( تشبیه که زندگی به سفر تشبیه شده است ) تشبیه بلیغ 

  دانش زبانی : خود آگاهی ( مشتق مرکب ) خود + آگاه + ی / شناخت به جای شناختن بکار رفته است /ضعف ها ( هم خانواده مستضعف و ضعیف ) /ارتباط ( هم خانواده رابط و ربط ) / موثر ( هم خانواده اثر و تاثیر ) علامت ( :) که به دو نقطه بیانی نامیده می شود در دو جا استفاده می شود 1- درزمان نقل قول کردن  2-مثال زدن 

   متن : چیرگی بر احساسات..... شکوفایی کنیم . 

  چیرگی ( غلبه کردن  و پیروز شدن ) / مهار ( رام کردن ) / نفرت ( بد آمدن ) / تفکر ( فکر کردن ) / خلاق ( نو آوری ) /مهارت  (توانمندی ) /رویارویی ( مواجه شدن ) توکل ( تکیه کردن ) / تلاش ( کوشش کردن ) / دست یابیم ( دست پیدا کنیم ) / سر شار ( پر و لبریز) / شادابی ( تراوت ) / شکوفایی ( کشف کردن استعداد ها و پرورش آنها ) 

  دانش ادبی : عشق و خشم و نفرت و ترس و حتی شادی ( مراعات النظیر ) / طراوت و شادابی و شکوفایی ( مراعات النظیر ) 

  دانش زبانی : چیرگی ( مشتق ) چیره + ی / گوناگون ( الف بین  ( گون ) به نام الف میان وند است)/ نفرت ( هم خانواده متنفر ) / نو آوری ( مشتق مرکب ) نو + آور + ی / جست و جوی ( جست بن فعل ماضی  

  منبع مطلب : kelas-majazi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kelas-majazi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  :) 23 روز قبل
  -1

  اها

  :) 23 روز قبل
  -1

  عالی بود مرسی

  یه آدم 30 روز قبل
  -1

  خیلیییی خوب بود مرسییی❤️

  ی 9 ماه قبل
  -1

  من چیزی نمی دونم

  هچ 12 ماه قبل
  1

  این مهدی عوضی کیه من هیچی نمیدونم نمیدونی گه میخوری سایت درست میکنی عوضی

  علی 1 سال قبل
  0

  ریده من یه چی میخام یه چی دیگه میاره

  0
  علی 1 سال قبل

  اره

  مریم طوسی 1 سال قبل
  -1

  😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😗😄😁🥰😍🤩🤩😝🥰

  مهدی 2 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید