توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  آرایه های ادبی درس چهارم فارسی هشتم

  1 بازدید

  آرایه های ادبی درس چهارم فارسی هشتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  ادبیات پایه هشتم ( درس چهارم سفر شکفتن )

  دانش ادبی: « ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه ا ست .» یک مثل است و دانش  ادبی ارسال المثل ایجاد شده است و کنایه است از اینکه برای جبران هر کاری دیر نیست  /می گویند : «هی ...» نقل قول می کند که همان دانش ادبی تضمین است 

  دانش زبانی :می گویند ( مضارع اخباری ) /از دست داده اند ( ماضی نقلی ) 

  متن :مبادا گذر .... داشتیم که ...»

  دانش ادبی :پانزده یا بیست ( مراعات النظیر ) ای کاش ( صوت) شبه جمله 

  دانش زبانی : مبادا ( شبه جمله است که منفی شده (باد) می باشد) / بگیرید ( مضارع التزامی ) خواهید گفت ( آینده یا مستقبل ) خوا+شناسه +بن فعل ماضی 

  متن: به پانزده یا بیست....می اندیشید.

  قدرت( نیرو) / خیال ( فکر و اندیشه ) / تصویر( عکس ) / رویایی (خیال، چیزی که آرمان است و می خواهیم به آن برسیم) در آمد ( بهره و دستمزد ) /نصیب ( بهره ) احترام (حرمت )اعتباری ( ارزش ) 

  دانش ادبی : پانزده یا بیست یا حتی سی سال ( مراعات النظیر )/احترام و اعتبار ( مراعات النظیر)/شیرین و موفق ( مراعات النظیر ) 

  دانش زبانی : قدرت هم خانواده ( قادر و مقتدر ) می ا ندیشید( مضارع التزامی ) اعتباری ( هم خانواده معتمد ) / می اندیشید (مضارع اخباری ) احترام ( هم خا نواده محترم و حرمت ) 

  متن : در نوجوانی ... انسانیت است . 

  خیال ( تصویر) / بی عاطفه ( بدون عاطفه ) بد اخلاق ( از نظر اخلاقی خوب نیست ) / آرمانی ( چیزی که آرزو داریم ) منطقی ( چیزی که باعقل و فکر خود در یابیم ) سرشار ( پر و لبریز ) 

  دانش ادبی : عشق و عاطفه و انسانیت ( مراعات النظیر ) 

  دانش زبانی : هرگز ( قید نفی ) / یک زندگی آرمانی ( گروه اسمی که زندگی هسته و یک صفت شمارشی وابسته پیشین و آرمانی مضاف الیه وابسته پسین ) / آرمانی و منطقی ( صفت نسبی ) 

  متن : زندگی کردن ....آن بیاموزیم. 

  پرفراز( بلندی ) / نشیب ( پستی ) / دائمی ( همیشگی ) / دشواری های ( سختی ها ) 

  دانش ادبی : زندگی یک سفر است ( تشبیه که زندگی مشبه  و سفر مشبه به ) تشبیه بلیغ / پر فراز و نشیب ( تضاد ) 

  دانش زبانی : اصول جمع اصل  / روش هایی  جمع روش / ایجاد کنیم ( بوجود آوریم) / لذت بخش( مرکب ) لذت + بخش / بیاموزیم ( مضارع التزامی ) 

  متن : وقتی شما ..... آراسته می سازید . 

  ابزار ( وسایل ) / مذهبی ( چیزی که ریشه در عقاید و دین ما دارد ) /آداب ( روش ها ) / خاص ( بخصوص ) 

  دانش زبانی : با آداب خاص ( حرف اضافه و متمم) / آراسته ( صفت مفعولی ) بن فعل ماضی + ه ( مشتق ) 

  متن : سفر زندگی .......مهم زندگی .

  مهارت ها ( توانمندی ها ) / پر مشقت ( دشوار و سختی ) / توانایی ( توانمندی ها ) / استعدادها ( توانایی های درونی ) /موثر  ( اثر گذار ) /سنجیده ( حساب شده ) تدبیر ( چاره ا ندیشی کردن ) / موقعیت ها ( وضعیت ها ) 

  دانش ادبی : سفر زندگی هم ( تشبیه که زندگی به سفر تشبیه شده است ) تشبیه بلیغ 

  دانش زبانی : خود آگاهی ( مشتق مرکب ) خود + آگاه + ی / شناخت به جای شناختن بکار رفته است /ضعف ها ( هم خانواده مستضعف و ضعیف ) /ارتباط ( هم خانواده رابط و ربط ) / موثر ( هم خانواده اثر و تاثیر ) علامت ( :) که به دو نقطه بیانی نامیده می شود در دو جا استفاده می شود 1- درزمان نقل قول کردن  2-مثال زدن 

   متن : چیرگی بر احساسات..... شکوفایی کنیم . 

  چیرگی ( غلبه کردن  و پیروز شدن ) / مهار ( رام کردن ) / نفرت ( بد آمدن ) / تفکر ( فکر کردن ) / خلاق ( نو آوری ) /مهارت  (توانمندی ) /رویارویی ( مواجه شدن ) توکل ( تکیه کردن ) / تلاش ( کوشش کردن ) / دست یابیم ( دست پیدا کنیم ) / سر شار ( پر و لبریز) / شادابی ( تراوت ) / شکوفایی ( کشف کردن استعداد ها و پرورش آنها ) 

  دانش ادبی : عشق و خشم و نفرت و ترس و حتی شادی ( مراعات النظیر ) / طراوت و شادابی و شکوفایی ( مراعات النظیر ) 

  دانش زبانی : چیرگی ( مشتق ) چیره + ی / گوناگون ( الف بین  ( گون ) به نام الف میان وند است)/ نفرت ( هم خانواده متنفر ) / نو آوری ( مشتق مرکب ) نو + آور + ی / جست و جوی ( جست بن فعل ماضی  

  منبع مطلب : kelas-majazi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kelas-majazi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  فیلم درسی از فصل سفر شکفتن / شوق مهدی آموزش مباحث کل کتاب از کلاس هشتم

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  هانا : سفر شکفتن: اضافهی اقترانی / جوان و پیر: تضاد / »ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است«: ضرب المثل / گذر شتابان عمر: تلمیح دارد به حدیث حضرت علی )ع(: فرصتها مانند گذر ابرها در حال عبورند / / متن صفحه 37 از نظر معنا و مفهوم قرابت دارد با بیتی از پروین اعتصامی: »جوانی گَهِ کار و شایستگی است - گَهِ خودپسندی و پندار نیست« / زندگی یک سفر است: تشبیه اسنادی / فراز و نشیب: تضاد / فراز: استعاره از خوشیهای زندگی / نشیب: استعاره از ناخوشیهای زندگی / به حساب آوردن: کنایه از پذیرفتن / بند پایانی صفحه 37 : تمثیل / سفر زندگی: اضافهی تشبیهی / استعداد و ضعف: تضاد (لطفا اگه مفید بود لایک کنید 🤍)

  Mobi : کاش همه ارایه های هر درس رو بزارن🤦🏻‍♀️

  Roya : مرسی ولی داغونه😂

  مبینا : ببخشید مفهوم درس واهدافش درباره چیه؟

  مانا : پرفراز( بلندی ) / نشیب ( پستی ) / دائمی ( همیشگی ) / دشواری های ( سختی ها ) دانش ادبی : زندگی یک سفر است ( تشبیه که زندگی مشبه و سفر مشبه به ) تشبیه بلیغ / پر فراز و نشیب ( تضاد ) دانش زبانی : اصول جمع اصل / روش هایی جمع روش / ایجاد کنیم ( بوجود آوریم) / لذت بخش( مرکب ) لذت + بخش / بیاموزیم ( مضارع التزامی ) متن : وقتی شما ..... آراسته می سازید . ابزار ( وسایل ) / مذهبی ( چیزی که ریشه در عقاید و دین ما دارد ) /آداب ( روش ها ) / خاص ( بخصوص ) دانش زبانی : با آداب خاص ( حرف اضافه و متمم) / آراسته ( صفت مفعولی ) بن فعل ماضی + ه ( مشتق ) متن : سفر زندگی .......مهم زندگی . مهارت ها ( توانمندی ها ) / پر مشقت ( دشوار و سختی ) / توانایی ( توانمندی ها ) / استعدادها ( توانایی های درونی ) /موثر ( اثر گذار ) /سنجیده ( حساب شده ) تدبیر ( چاره ا ندیشی کردن ) / موقعیت ها ( وضعیت ها ) دانش ادبی : سفر زندگی هم ( تشبیه که زندگی به سفر تشبیه شده است ) تشبیه بلیغ دانش زبانی : خود آگاهی ( مشتق مرکب ) خود + آگاه + ی / شناخت به جای شناختن بکار رفته است /ضعف ها ( هم خانواده مستضعف و ضعیف ) /ارتباط ( هم خانواده رابط و ربط ) / موثر ( هم خانواده اثر و تاثیر ) علامت ( :) که به دو نقطه بیانی نامیده می شود در دو جا استفاده می شود 1- درزمان نقل قول کردن 2-مثال زدن متن : چیرگی بر احساسات..... شکوفایی کنیم . چیرگی ( غلبه کردن و پیروز شدن ) / مهار ( رام کردن ) / نفرت ( بد آمدن ) / تفکر ( فکر کردن ) / خلاق ( نو آوری ) /مهارت (توانمندی ) /رویارویی ( مواجه شدن ) توکل ( تکیه کردن ) / تلاش ( کوشش کردن ) / دست یابیم ( دست پیدا کنیم ) / سر شار ( پر و لبریز) / شادابی ( تراوت ) / شکوفایی ( کشف کردن استعداد ها و پرورش آنها ) دانش ادبی : عشق و خشم و نفرت و ترس و حتی شادی ( مراعات النظیر ) / طراوت و شادابی و شکوفایی ( مراعات النظیر ) دانش زبانی : چیرگی ( مشتق ) چیره + ی / گوناگون ( الف بین ( گون ) به نام الف میان وند است)/ نفرت ( هم خانواده متنفر ) / نو آوری ( مشتق مرکب ) نو + آور + ی / جست و جوی ( جست بن فعل ماضی

  .. : سلامروز بخیر در جمله : حکیمی گفته است :(( افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند ))ارایه : جناس = تناسب در نمی داند و نمی تواند.کنایه =کنایه از این که جوان خام است و خیلی چیز ها را نمی داند ولی پیر همه چیز را می داند و توانایی به انجام اون کار نیست . تضاد=پیر و جوان .

  A : در صـ۳۸ـ کتاب جدید، در تیتر خودآگاهی ، توانایی ها ، نیاز ها ، استعداد ها و ضعف های خود ، ۲ تا آرایه داره ۱) مراعات نظیر ۲) واج آرایی : تکرار "ه" و "ا" (ها)

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  معصومه 3 روز قبل
  0

  لطفا فعل و مفعول متمم و فعل و ارائه هارو هم بفرستید

  Ali 7 روز قبل
  0

  لطفا تمامی فعل های اسنادی درس رو مشخص کنید معلمان خیلی سخت میگیرند

  ناشناس 7 روز قبل
  2

  هیِ : شبه جمله _ اصوات

  دخی مهرابی 8 روز قبل
  0

  خوبه که معنی و آرایه های ادبی رو میزارین

  تشکر❤️🙏

  یوگی 15 روز قبل
  0

  حکیمی گفته است، گفته است ماضی نقلی

  افسوس شبه جمله

  زیاد قید مقدار

  راست هم می گویند مجاز از درست بودن

  sana 15 روز قبل
  0

  عالی و کامل هست

  AliAkbar 19 روز قبل
  -1

  علی بود دمتون گرم

  مانی 29 روز قبل
  0

  خوب بود ولی تقازا دارم که کامل کنید تا استفاده بیشتری داشته باشد.ممنون:)

  Roya 10 ماه قبل
  9

  مرسی ولی داغونه😂

  09104322126 11 ماه قبل
  -2

  وات پیام بدین

  ناهی 11 ماه قبل
  0

  عالی بود ممنونم

  اگه میشه مطالب بیشتری بگذارید💥🔥

  مانا 11 ماه قبل
  7

  پرفراز( بلندی ) / نشیب ( پستی ) / دائمی ( همیشگی ) / دشواری های ( سختی ها )

  دانش ادبی : زندگی یک سفر است ( تشبیه که زندگی مشبه و سفر مشبه به ) تشبیه بلیغ / پر فراز و نشیب ( تضاد )

  دانش زبانی : اصول جمع اصل / روش هایی جمع روش / ایجاد کنیم ( بوجود آوریم) / لذت بخش( مرکب ) لذت + بخش / بیاموزیم ( مضارع التزامی )

  متن : وقتی شما ..... آراسته می سازید .

  ابزار ( وسایل ) / مذهبی ( چیزی که ریشه در عقاید و دین ما دارد ) /آداب ( روش ها ) / خاص ( بخصوص )

  دانش زبانی : با آداب خاص ( حرف اضافه و متمم) / آراسته ( صفت مفعولی ) بن فعل ماضی + ه ( مشتق )

  متن : سفر زندگی .......مهم زندگی .

  مهارت ها ( توانمندی ها ) / پر مشقت ( دشوار و سختی ) / توانایی ( توانمندی ها ) / استعدادها ( توانایی های درونی ) /موثر ( اثر گذار ) /سنجیده ( حساب شده ) تدبیر ( چاره ا ندیشی کردن ) / موقعیت ها ( وضعیت ها )

  دانش ادبی : سفر زندگی هم ( تشبیه که زندگی به سفر تشبیه شده است ) تشبیه بلیغ

  دانش زبانی : خود آگاهی ( مشتق مرکب ) خود + آگاه + ی / شناخت به جای شناختن بکار رفته است /ضعف ها ( هم خانواده مستضعف و ضعیف ) /ارتباط ( هم خانواده رابط و ربط ) / موثر ( هم خانواده اثر و تاثیر ) علامت ( :) که به دو نقطه بیانی نامیده می شود در دو جا استفاده می شود 1- درزمان نقل قول کردن 2-مثال زدن

  متن : چیرگی بر احساسات..... شکوفایی کنیم .

  چیرگی ( غلبه کردن و پیروز شدن ) / مهار ( رام کردن ) / نفرت ( بد آمدن ) / تفکر ( فکر کردن ) / خلاق ( نو آوری ) /مهارت (توانمندی ) /رویارویی ( مواجه شدن ) توکل ( تکیه کردن ) / تلاش ( کوشش کردن ) / دست یابیم ( دست پیدا کنیم ) / سر شار ( پر و لبریز) / شادابی ( تراوت ) / شکوفایی ( کشف کردن استعداد ها و پرورش آنها )

  دانش ادبی : عشق و خشم و نفرت و ترس و حتی شادی ( مراعات النظیر ) / طراوت و شادابی و شکوفایی ( مراعات النظیر )

  دانش زبانی : چیرگی ( مشتق ) چیره + ی / گوناگون ( الف بین ( گون ) به نام الف میان وند است)/ نفرت ( هم خانواده متنفر ) / نو آوری ( مشتق مرکب ) نو + آور + ی / جست و جوی ( جست بن فعل ماضی

  Mobi 1 سال قبل
  9

  کاش همه ارایه های هر درس رو بزارن🤦🏻‍♀️

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  کامل نبود

  A 1 سال قبل
  5

  در صـ۳۸ـ کتاب جدید، در تیتر خودآگاهی ، توانایی ها ، نیاز ها ، استعداد ها و ضعف های خود ، ۲ تا آرایه داره

  ۱) مراعات نظیر

  ۲) واج آرایی : تکرار "ه" و "ا" (ها)

  zahra 1 سال قبل
  0

  به نظر من کامل بود جواب سوال هامو گرفتم ولی لطفا تو جمله هاتون فعل مفعول فاعل متمم نهاد گزار هارو هم مشخص کنید

  Rahele 1 سال قبل
  2

  حکیمی: دانشمند افسوس: شبه جمله نمی‌دانم: اطلاعی ندارم

  پیر : توان کار کردن ندارم

  مبینا 1 سال قبل
  8

  ببخشید مفهوم درس واهدافش درباره چیه؟

  هانا 1 سال قبل
  12

  سفر شکفتن: اضافهی اقترانی / جوان و پیر: تضاد / »ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است«: ضرب المثل / گذر شتابان عمر: تلمیح دارد

  به حدیث حضرت علی )ع(: فرصتها مانند گذر ابرها در حال عبورند / / متن صفحه 37 از نظر معنا و مفهوم قرابت دارد با بیتی از پروین

  اعتصامی: »جوانی گَهِ کار و شایستگی است - گَهِ خودپسندی و پندار نیست« / زندگی یک سفر است: تشبیه اسنادی / فراز و نشیب: تضاد /

  فراز: استعاره از خوشیهای زندگی / نشیب: استعاره از ناخوشیهای زندگی / به حساب آوردن: کنایه از پذیرفتن / بند پایانی صفحه 37 :

  تمثیل / سفر زندگی: اضافهی تشبیهی / استعداد و ضعف: تضاد (لطفا اگه مفید بود لایک کنید 🤍)

  allamehelli5 2 سال قبل
  0

  سلام سفر زندگی تشبیه بلیغ نیست بلکه اضافه تشبیهی است چون اول مشبه به اومده و بعد مشبه

  .. 2 سال قبل
  5

  سلامروز بخیر در جمله : حکیمی گفته است :(( افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند ))ارایه : جناس = تناسب در نمی داند و نمی تواند.کنایه =کنایه از این که جوان خام است و خیلی چیز ها را نمی داند ولی پیر همه چیز را می داند و توانایی به انجام اون کار نیست . تضاد=پیر و جوان .

  0
  مهسا 12 ماه قبل

  عالی است

  برای ارسال نظر کلیک کنید