توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  آرایه های ادبی درس چهارم فارسی هفتم

  1 بازدید

  آرایه های ادبی درس چهارم فارسی هفتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  فارسی هفتم : با بهاری که می رسد از راه

  با بهاری که می رسد از راه

  روشن و گرم و زندگی پرداز              آسمان مثل یک تبسم شد

  قافیه  : تبسم

  ردیف : شد

  یک جمله : آسمان مثل یک تبسم روشن و گرم و زندگی پرداز شد .

  آرایه ی ادبی : تشبیه آسمان به تبسم

  هر چه سرما وهر چه دل سردی         پر زد آهسته از نظر گم شد

  قافیه : گم

  ردیف : شد

  دو جمله :

  هر چه سرما وهر چه دل سردی پر زد   آهسته از نظر گم شد

  آرایه ی ادبی :

  جان بخشی ، پر زدن به سرما و دل سردی نسبت داده شده است .

  تکرار : هر چه

  بانسیمی که زندگی در اوست          باز چشم جوانه ای وا شد

  قافیه : وا

  ردیف : شد

  دو جمله :

  بانسیمی که زندگی در اوست   باز چشم جوانه ای وا شد

  آرایه ی ادبی :

  تشخیص : چشم داشتن به جوانه نسبت داده شده است .

   بردرختی شکوفه ای خندید             در کتابی بهار معنا شد

  قافیه : معنا

  ردیف : شد

  دو جمله :

   بردرختی شکوفه ای خندید   در کتابی بهار معنا شد

  آرایه ی ادبی :

  مراعات نظیر : درخت و شکوفه و بهار

  تشخیص : خنده را به شکوفه نسبت داده است .

   با بهاری که می رسد از راه             سبزشو،تازه شو،بهاری شو

  قافیه و ردیف ؟

  چند جمله :

  با بهاری که می رسد از راه   سبزشو، تازه شو،بهاری شو

  آرایه ی ادبی :

  تکرار : شو

  تشخیص : از راه رسیدن را به بهار نسبت داده است .

   مثل یک شاخه گل جوانه بزن          مثل یک چشمه سارجاری شو

  قافیه : جاری

  ردیف : شو

  دو جمله :

  مثل یک شاخه گل جوانه بزن  مثل یک چشمه سارجاری شو

  آرایه ی ادبی :

  تشبیه : تو ( انسان ) به شاخه گل

  تشبیه : تو ( انسان ) به چشمه سار 

  مراعات نظیر : شاخه و گل و جوانه

   زندگی برتو می زند لبخند               هست وقت شکفتنت امروز

  قافیه : شکفتنت

  ردیف : امروز

  دو جمله : 

  زندگی برتو می زند لبخند     هست وقت شکفتنت امروز

  تشخیص : لبخند زدن به زندگی نسبت داده شده است .

   بهتر از هر چه هست در دنیا               با خدا راز گفتنت امروز

  قافیه : گفتنت

  ردیف : امروز

  یک جمله :

  امروز با خدا راز گفتنت از هر چه در دنیا بهتر هست .

  زیبایی شکفتن

  بند دوم :

  نوجوانی دوره ای شبیه به رؤیا و زیبایی است :

  نوجوانی به رؤیا تشبیه شده است . 

   جویبار باصفا و زلال و گوارای زندگی :

  اضافۀ تشبیهی ، زندگی به جویبار تشبیه شده است .

  بند 4 : 

  علایق جمع علاقه

  بند 5 :

  این همه کتاب خوب و مطالب خواندنی ما را به سوی خود می خوانند :

  تشخیص ، به سوی خود خواندن ( دعوت کردن ) را که عملی انسانی

  است ، به کتاب نسبت داده است .

  کتاب پر راز و رمز آفرینش :

  اضافۀ تشبیهی ، آفرینش را به کتاب تشبیه کرده است . 

  حالا با این آلبالوهای خوش آب و رنگ گلویی تر کنید و

  بعد بروید سراغ دانش های ادبی و زبانی .

  دانش های زبانی و ادبی

  ساختمان  جمله : 1 - نهاد + مفعول + متمم + فعل خاص

                           2 - نهاد + مسند + فعل اسنادی

  در ساختمان هر دوی این جمله ها نهاد نقش مشترک است .

  نهاد صاحب خبر است ؛

  یعنی گروه اسمی که دربارۀ آن خبری بیان می شود .

  در جمله می توان ، با پرسش چه کسی یا چه چیزی + فعل ،

  نهاد را مشخص کرد .

    فعل خاص :

  فعلی است که انجام کار خاصی را نشان می دهد .مانند :

            رفتم – شسته ای – گفته بود – می خوریم -  بشویید –

                     خواهند دید 

   اما

  فعل اسنادی عملی را نشان نمی دهد ؛ بلکه در جمله کمک

  می کند که حالتی را به نهاد نسبت دهیم  مانند:

                است – بود - شد – گشت و گردید ( = شد )

  البته فعل های اسنادی ، تنها این پنج فعل نیستند و در

  دوره های بعدی با فعل های اسنادی بیشتری آشنا خواهید شد . 

  این فعل ها به هر زمانی بروند ( گذشته ، حال ، آینده ) ویا

  هر شخص و شماری که باشند همچنان فعل اسنادی هستند .

  مانند :

  شد ، شدم ، می شد ، شود ، می شود ف خواهد شد و ...

                                    

  در این جمله ها نهاد و نوع فعل مشخص شده اند . برای

  تعیین نقش گروه ها در جمله ابتدا فعل و نوع آن را مشخص

  می کنیم .

  گـلــی از باغـچـــه چـیـــــدم .

  چیدم که نشان دهندۀ عمل چیدن است ، فعل خاص است .

  تشخیص نهاد : چه کسی چید ؟

    من چیدم . پس ضمیر من که در جمله حذف شده است ،

  این جمله است .

  ( من را از رو ی شناسۀ م در فعل تشخیص دادیم . )

  گـلــی از باغـچـــه چـیـــــدم .  

                          فعل خاص

  درختِ کاجِ حیاطِ خانه یِ مادربزرگِ  سمانه ،تماشایی است

  است ، جزء پنج فعل اسنادی ( است - بود - شد - گشت - گردید ) است .

  چه چیزی تماشایی است ؟ درخت کاج حیاط خانۀ مادربزرگِ سمانه

                                                         نهاد

  در نظر داشته باشید که وقتی در یک گروه اسمی کسرۀ

  اضافه یعنی ـــِــ و جود داشته باشد ، نقش آن گروه اسمی

  ادامه دارد . همچنان که در این گروه نهادی ، پس از درخت

  ( که کسره دارد ) کاج ( که کسره دارد ) حیاط ( که کسره دارد )

  خانه ( که کسره دارد )  مادربزرگ ( که کسره دارد )  و سمانه ادامه دارد ( سمانه کسره

  ندارد ، پس بعد از آن دیگر نقش گروه نهادی ما ادامه ندارد . )

   

  حالا شما نهاد و نوع فعل را در جمله های زیر مشخص کنید . 

  - استقلال طلبی ، کنجکاوی ، شوق یادگیری و دانایی نوجوان را

     گاهی ناآرام جلوه می دهد .

  - نوجوانی تقریباً از یازده سالگی آغاز می شود .

  - این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ، ما را به سوی خود

      فرا می خواند .

  منبع مطلب : asemune7iha.blogfa.com

  مدیر محترم سایت asemune7iha.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آرایه های ادبی شعر با بهاری که میرسد از راه,معنی شعر با بهاری که میرسد از راه محمدجواد محبت

  آرایه های ادبی شعر با بهاری که میرسد از راه کتاب فارسی هفتم در این مطلب برای شما عزیزان قرار داده می شود.

  قبلا هم معنی شعر با بهاری که می رد از راه منتشر شده که لینک آن در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

  آرایه های ادبی شعر با بهاری که میرسد از راه

  قبل از هرچیز باید بیان کنم که قالب شعر دو بیتی پیوسته (چهار پاره) است.

  روشن و گرم و زندگی پرداز            آسمان مثل یک تبسم شد   (1 جمله)

                                                                  تشبیه

  هر چه سرما وهر چه دل سردی         پر زد آهسته از نظر گم شد   (2 جمله)

                              کنایه از ناامیدی      تشخیص          کنایه از تمام شدن

  در مصرع اول جان بخشی نیز وجود دارد ، پر زدن به سرما و دل سردی نسبت داده شده است .

  بانسیمی که زندگی در اوست          باز چشم جوانه ای وا شد  (2 جمله)

                                                             جان بخشی

   بردرختی شکوفه ای خندید             در کتابی بهار معنا شد  (2 جمله)

                      تشخیص و مراعات نظیر : درخت و شکوفه و بهار

   با بهاری که می رسد از راه             سبزشو،تازه شو،بهاری شو (4 جمله)

                         تشخیص و در مصرع دوم تکرار (شو)

   مثل یک شاخه گل جوانه بزن          مثل یک چشمه سارجاری شو (2 جمله)

      تشبیه                                           تشبیه

  مراعات نظیر : شاخه و گل و جوانه

   زندگی برتو می زند لبخند               هست وقت شکفتنت امروز   (2 جمله)

        تشخیص                                     کنایه از شادابی و تلاش

   بهتر از هر چه هست در دنیا               با خدا راز گفتنت امروز     (2 جمله)

  امیدوارم این مطلب برای شما مفید باشد. اگر آرایه درس دیگری هم مدنظرتان است اعلام کنید تا در سایت قرار داده شود.

  منبع مطلب : a101.ir

  مدیر محترم سایت a101.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس چهارم فارسی هفتم

  با بهاری که می رسد از راه

  قالب شعر : چهار پاره

    شاعر : محبت جواد محبت 

  روشن و گرم و زندگی پرداز                                     آسمان مثل یک تبسم شد

  معنی : آسمان همانند لبخندی دلنشین و با محبت ٬ روشن شد ( آسمان صاف شد و

  ابرهای تیره کنار رفت ) و امید به زندگی را در دل ها زنده کرد.

  هر چه سرما و هرچه دل سردی                               پر زد آهسته از نظر گم شد

  معنی : سرما و افسردگی و ناامیدی ٬ آهسته از نظر ها پنهان شد.

  نکته آرایه ای : دل سردی = کنایه از ناامیدی ٬ افسردگی ٬ متضاد دل گرمی

  با نسیمی که زندگی در اوست                                   باز چشم جوانه ای وا شد

  معنی : نسیم زندگی بخش ٬ دوباره جوانه ها و سبزه ها را شکوفا کرد.

  نکته آرایه ای : وا شدن چشم جوانه = تشخیص

  بر درختی شکوفه ای خندید                                         در کتابی بهار معنا شد

  معنی : شکوفه ی درخت همانند لبخندی باز شد و دوباره بهار ٬ جهان را زیبا کرد.

  کتاب در اینجا به معنی جهان است.

  نکته آرایه ای : خندیدن شکوفه = جان بخشی به اشیا /شکوفه و درخت و بهار =

  مراعات نظیر

  با بهاری که می رسد از راه                             سبز شو ٬ تازه شو ٬ بهاری شو

  معنی : به همراه فصل بهار ٬ شاداب و سرزنده شو و خودت را تغییر بده .

  مثل یک شاخه گل جوانه بزن                            مثل یک چشمه سار ٬ جاری شو

  معنی : همانند شاخه گل ٬ جوانه بزن و مانند چشمه ٬ زندگی را از سر بگیر و در

  تلاش و حرکت باش.

  نکته آرایه ای : مثل یک شاخه گل و مثل یک چشمه سار = تشبیه

  زندگی بر تو می زند لبخند                                     هست وقت شکفتنت امروز

  معنی : زندگی به تو می گوید که الآن وقت تلاش و شادابی و نشاط است .

  نکته آرایه ای : لبخند زدن زندگی = تشخیص

  بهتر از هر چه هست در دنیا                                      با خدا راز گفتنت امروز

  معنی : در دنیا بهترین چیز٬ مناجات و عبادت کردن خداوند است.

  پیام درس:

  صحبت مربوط به دوره ی نوجوانی است . دوره ای که خوشی ها و ناخوشی های بسیاری را به همراه دارد. ما نباید گاهی با بی حوصلگی ها و دل خوری ها این دوره را ناخوش آیند کنیم. باید در این دوره که دوره ی استقلال طلبی ٬ کنجکاوی و شوق یادگیری است ٬ نا آرام و بی قرار نشویم . اگر این دوره را با اندیشه ٬ فکر کردن و آگاهی همراه کنیم به شکوفایی و زیبایی خواهیم رسید.

  منبع مطلب : 3244.niloblog.com

  مدیر محترم سایت 3244.niloblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  مهدی‌صمدزاده : خیلی‌خوبه‌‌❤🙂

  ناشناس : خیلی خوب بود

  ناشناس : فعلهای درس چهارم پایه هفتم

  امیر حسام : عااااااااااااااالی بود👍👍👍👍👍👍👍👍

  عالی بود@ : عالی بود

  ارغوان : خوب بود. درحال نظر ممنون زحمت کشیدین♥️

  عالی : چقدر عالی وجدانن😘

  ترانه : 💯💯

  هایا : یکی از دوستان پرسید نهاد اولین بیت چی بوده نهاد اولین بیت آسمان هستش که به تبسم تشبیه شده

  معلم ادبیات : ارایه درس چهارم اپبیات هفتم روشن و گرم و زندگی پرداز اسمان، مثل یک تبسم شد ارایه: اسمان ب تبسم

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Abolfazl 1 ماه قبل
  0

  عالی خیلی کمکم کرد ممنون از سئوالات توت

  ٩ 1 ماه قبل
  0

  عالي

  تبسم 3 ماه قبل
  0

  عالی

  Mobi 3 ماه قبل
  0

  عالی بود مرسی که به فکر ما هستید 💕♡

  یکی هستم دیگه 5 ماه قبل
  0

  افتضااااحید....😐😕💔

  دیانا 1 سال قبل
  0

  مرسی عالی بود،دستتون درد نکنه

  پیچک 1 سال قبل
  -1

  گریت:)

  م 1 سال قبل
  0

  مم

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  مم

  آنا 1 سال قبل
  0

  نکات دستوری کامل نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  واقعا عالی

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  این چیه اخه

  زهرا 1 سال قبل
  0

  عالی بود 😍

  ممنون 💐

  معلم ادبیات 1 سال قبل
  4

  ارایه درس چهارم اپبیات هفتم

  روشن و گرم و زندگی پرداز اسمان، مثل یک تبسم شد

  ارایه: اسمان ب تبسم

  2
  معلم ادبیات 1 سال قبل

  بچه های گلم اونجا اشتباه تایپ کردم ادبیات هفتم،

  هژین 1 سال قبل
  -1

  لطفا نهاد رو به مطالباتون اضافه کنید

  مرسی

  -2
  علی 1 سال قبل

  5

  د1 ماه قبل

  نهاد بیت اول:آسمان

  نهاد بیت دوم :سرما

  نهاد بیت سوم:زندگی

  نهاد بیت چهار:شکوفه ای

  نهاد بیت پنجم :بهاری

  نهاد بیت ششم :💭

  نهاد بیت هفتم :زندگی

  نهاد بیت هشتم:💭

  ملکه کی 1 سال قبل
  -2

  👍

  Ꭿℳℐℛ 1 سال قبل
  -2

  عالی ایول

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  خیلی عالییییی بود واقعا ممنونم کاش همه ی سایت ها عین سایت شما بود دست همه درد نکنه خیلی مفید بود

  عاطفه نصرتزهی 2 سال قبل
  -1

  خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالییییییییی

  ناشناس 2 سال قبل
  -2

  عالی عالیه

  رمیصا 2 سال قبل
  -2

  عالیه

  -1
  ناشناس 2 سال قبل

  عالیه

  .. 2 سال قبل
  1

  خیلی بد چرا نهاد نداره

  3
  د 1 سال قبل

  نهاد بیت اول:آسمان

  نهاد بیت دوم :سرما

  نهاد بیت سوم:زندگی

  نهاد بیت چهار:شکوفه ای

  نهاد بیت پنجم :بهاری

  نهاد بیت ششم :💭

  نهاد بیت هفتم :زندگی

  نهاد بیت هشتم:💭

  سوالی هست؟

  ممنون 2 سال قبل
  1

  خخخخخخخ

  1
  ممنون 2 سال قبل

  عالی

  فاطمه 2 سال قبل
  2

  ارایه این جمله بهتر از هر چه هست در دنیا. با خدا راز گفتنت امروز

  reyhane 2 سال قبل
  0

  خوب بود

  عالی 2 سال قبل
  5

  چقدر عالی وجدانن😘

  1
  Ꭿℳℐℛ 1 سال قبل

  ناموسا

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  عالی بود

  کژال 2 سال قبل
  2

  خیلی عالی بود

  مطهره 2 سال قبل
  3

  فعل پنهانفعلی است که توی جمله حذف شده🙂

  ئننن 2 سال قبل
  -2

  برو بباباپ

  خخقخ۳ 2 سال قبل
  -1

  خ

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  عالی بود.

  هایا 2 سال قبل
  2

  همه ی مطالب عالی بود بهترین بود از همه ی سایت ها

  هایا 2 سال قبل
  4

  یکی از دوستان پرسید نهاد اولین بیت چی بوده نهاد اولین بیت آسمان هستش که به تبسم تشبیه شده

  هایا 2 سال قبل
  -1

  حالا شما نهاد و نوع فعل را در جمله های زیر مشخص کنید . - 1_استقلال طلبی ، کنجکاوی ، شوق یادگیری و دانایی نوجوان را گاهی ناآرام جلوه می دهد .- 2_نوجوانی تقریباً از یازده سالگی آغاز می شود .- 3_این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ، ما را به سوی خود فرا می خواند . در جمله ی اول میدهد فعل خاص است جمله دوم میشود فعل اسنادیدر جمله سوم جلوه میدهد فعل خاصجواب سوالتونبازم مرسی

  -1
  لاتت 2 سال قبل

  ۱=نوجوان۲"نوجوانی۳"کتاب

  🔥scorpion🔥 2 سال قبل
  0

  نهاد بیت اول چیه،؟؟

  1
  لاتت 2 سال قبل

  اسمان

  0
  هایا 2 سال قبل

  نهاد اولین بیت آسمان هستش که به تبسم تشبیه شده

  ترانه 2 سال قبل
  4

  💯💯

  ارغوان 2 سال قبل
  5

  خوب بود. درحال نظر ممنون زحمت کشیدین♥️

  -1
  عاطفه نصرتزهی 2 سال قبل

  آره خیلی خوبه دستشون درد نکنه

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  عالییی

  عالی بود@ 2 سال قبل
  5

  عالی بود

  امیر حسام 2 سال قبل
  6

  عااااااااااااااالی بود👍👍👍👍👍👍👍👍

  ناشناس 2 سال قبل
  7

  خیلی خوب بود

  ناشناس 2 سال قبل
  6

  فعلهای درس چهارم پایه هفتم

  مهدی‌صمدزاده 2 سال قبل
  8

  خیلی‌خوبه‌‌❤🙂

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  مم

  مهدی 2 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید