توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  آرایه ادبی زنگ تفریح را که زنجره زد

  1 بازدید

  آرایه ادبی زنگ تفریح را که زنجره زد را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  فارسی هفتم : درس ۱ ، زنگ آفرینش

  درس یک : زنگ آفرینش

  در سرتاسر این شعر ، آرایه‌ی تشخیص داریم . چون هر یک از موجودات جنگل کارهای انسانی می‌کنند ، ویژگی انسانی دارند و آرزوهای خود را بیان می‌کنند .

  صبح یک روز نوبهاری بود

  روزی از روزهای اول ســــال 

  بچه ها در کلاس جنگل سبز

  جمع بودند دور هم خوش حال

  قافیه : سال ، خوش حال

  ردیف : - 

  تعداد جمله : 

  ۱- صبح یک روز نوبهاری بود 

  ۲- روزی از روزهای اول سال ( بود )

  ۳- بچه ها در کلاس جنگل سبز ، دور هم خوش حال جمع بودند .

  آرایه ی ادبی : تکرار روز 

  تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

  بچه ها گرم گفت و گو بودند

  باز هم در کلاس غوغا بود

  هر یکی برگ کوچکی در دست

  باز انگار زنگ انشا بود 

  قافیه : غوغا ، انشا 

  ردیف : بود 

  تعداد جمله ها : 

  ۱- بچه ها گرم گفت و گو بودند 

  ۲- باز هم در کلاس غوغا بود 

  ۳- هر یکی برگ کوچکی در دست ( داشت ) 

  ۴- باز انگار زنگ انشا بود 

  آرایه ی ادبی : 

  تشخیص : پدیده های جنگلی ، ‌‌کارهای انسانی نسبت داده است .

  تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

  تا معلم زگرد راه رسیــــد      

  گفت با چهره ای پر از خنده:

  باز موضوع تازه ای داریم     

  آرزوی شما در آینده

  قافیه : خنده ، آینده

  ردیف : -

  تعداد جمله‌ها :

  1-تا معلم زگرد راه رسیــــد      

  2-با چهره ای پر از خنده گفت :

  3-باز موضوع تازه ای داریم     

  3-آرزوی شما در آینده ( چیست ) ؟

  آرایه‌ی ادبی :

  تشخیص : به معلم که موجودی جنگلی است ، ‌‌کارهای انسانی نسبت داده است .

  ز گرد راه رسیدن : کنایه از تازه از راه رسیدن

  تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

  شبنم از روی برگ گل برخاست     

  گفت : می خواهم آفتاب شوم

  ذره ذره به آسمان بروم     

  ابر باشم ، دوباره آب شوم

  قافیه : آفتاب ، آب

  ردیف : شوم

  تعداد جمله‌ها :

  1-شبنم از روی برگ گل برخاست     

  2-گفت:

  3-می خواهم

  4-آفتاب شوم

  5-ذره ذره به آسمان بروم     

  6-ابر باشم،

  7-دوباره آب شوم

  آرایه‌ی ادبی :

  تشخیص : حرف زدن را که ویژگی انسان است ، به شبنم نسبت داده است .

  مراعات نظیر : برگ ، گل

                    آسمان ، آفتاب ، ابر

                    ابر ، آب  

  این بند اشاره به چرخه‌ی آب در طبیعت هم دارد .

  تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

  دانه آرام بر زمین غلتیـد     

  رفت و انشای کوچکش را خواند

  گفت: باغی بزرگ خواهم شد     

  تا ابد سبز سبز خواهم ماند

  قافیه : خواند ، ماند

  ردیف : -

  تعداد جمله‌ها :

  1-دانه آرام بر زمین غلتیـد     

  2- رفت

  3- و انشای کوچکش را خواند

  4- گفت:

  5- باغی بزرگ خواهم شد     

  6- تا ابد سبز سبز خواهم ماند

  آرایه‌ی ادبی :

  تشخیص : حرف زدن و بیان آرزوها را که ویژگی انسان است ، به دانه نسبت داده است .

  سبز ، کنایه از شاداب و سرزنده بودن

  تکرار : خواهم

  واج آرایی صامت « ب » در بیت دوم

  تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

  غنچه هم گفت : گرچه دل تنگم     

  مثل لبخند باز خواهم شد      

  با نسیم بهار و بلبل و باغ     

  گرم راز و نیاز خواهم شد

  قافیه : باز ، راز و نیاز

  ردیف : خواهم شد

  تعداد جمله‌ها :

  1-غنچه هم گفت

  2- گرچه دل تنگم     

  3- مثل لبخند باز خواهم شد      

  4- با نسیم بهار و بلبل و باغ گرم راز و نیاز خواهم شد .

  آرایه‌ی ادبی :

  تشخیص : حرف زدن ، بیان آرزوها ، راز و نیاز کردن و دلتنگی را که ویژگی انسان است ، به غنچه نسبت داده است .

  تشبیه : غنچه خود را به لبخند شباهت داده است .

  رکن اول : غنچه

  رکن دوم : لبخند

  رکن سوم : باز شدن

  رکن چهارم : مثل

  دلتنگ بودن ، کنایه از غمگین بودن

  مراعات‌نظیر : نسیم ، بهار ، بلبل ، باغ     

  تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

  جوجه گنجشک گفت: می خواهم

  فارغ از سنگ بچه ها باشم  

  روی هرشاخه جیک جیک کنم     

  در دل آسمان رها باشم    

  قافیه : بچه‌ها ، رها

  ردیف : باشم

  تعداد جمله‌ها :

  1-جوجه گنجشک گفت:

  2- می خواهم

  3- فارغ از سنگ بچه ها باشم  

  4- روی هرشاخه جیک جیک کنم     

  5- در دل آسمان رها باشم .

  آرایه‌ی ادبی :

  تشخیص : حرف زدن و بیان آرزوها را که ویژگی انسان است ، به جوجه گنجشک نسبت داده است .

  دل آسمان : کنایه از عمق آسمان

  سنگ ، مجاز از آزار و اذیت

    تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

  جوجه‌ی کوچک پرسـتو گفـت :

  کاش با باد رهسپار شوم      

  تا افق‌های دور کوچ کنم     

  باز پیغمبر بهار شوم

  قافیه : رهسپار ، بهار

  ردیف : شوم

  تعداد جمله‌ها :

  1-جوجه‌ی کوچک پرسـتو گفـت

  2- کاش

  3- با باد رهسپار شوم

  4- تا افق‌های دور کوچ کنم

  5- باز پیغمبر بهار شوم

  آرایه‌ی ادبی :

  تشخیص : حرف زدن و بیان آرزوها ، سفر کردن و پیام‌رسانی را که ویژگی انسان است ، به جوجه پرستو نسبت داده است .

  رهسپار : کنایه از سفر کردن

  جناس : با ، باد

  تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

  جوجه‌های کبوتران گفتند :

  کاش می شد کنار هم باشیم

  توی گلدسته‌های یک گنبد     

  روز و شب زائر حرم باشیم

  قافیه : هم ، حرم

  ردیف : باشیم

  تعداد جمله‌ها :

  1- جوجه‌های کبوتران گفتند :

  2- کاش

  3- می شد

  4- کنار هم باشیم

  5- توی گلدسته‌های یک گنبد روز و شب زائر حرم باشیم

  آرایه‌ی ادبی :

  تشخیص : حرف زدن ، بیان آرزوها و زائر بودن را که ویژگی انسان است ، به جوجه‌های کبوتران نسبت داده است .

  مراعات نظیر : گلدسته ، گنبد ، زائر ، حرم

  تضاد : روز ≠ شب

  کنار هم بودن : کنایه از دوستی و همراهی

  تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدvتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

  زنگ تفریح را که زنجره زد     

  باز هم در کلاس غوغا شد

  هر یک از بچه‌ها به سویی رفت     

  و معلم دوباره تنها شد

  قافیه : غوغا ، تنها

  ردیف : شد

  تعداد جمله‌ها :

  1-زنگ تفریح را که زنجره زد     

  2- باز هم در کلاس غوغا شد

  3- هر یک از بچه‌ها به سویی رفت     

  4- و معلم دوباره تنها شد

  آرایه‌ی ادبی :

  تشخیص : غوغا را به موجودات جنگلی ، همچنین زنگ زدن را که ویژگی انسان است ، به زنجره نسبت داده است .

  مراعات نظیر : زنگ تفریح ، کلاس ، معلم

  تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

  با خودش زیر لب چنین می‌گفـت :

  آرزوهایتان چه رنگین است !

  کاش روزی به کام خود برسید ؛     

  بچه‌ها ، آرزوی من این است

  قافیه : رنگین ، این

  ردیف : است

  تعداد جمله‌ها :

  1- با خودش زیر لب چنین می‌گفـت :

  2- آرزوهایتان چه رنگین است !

  3- کاش

  4- روزی به کام خود برسید ؛     

  5- بچه‌ها ،

  6- آرزوی من این است

  آرایه‌ی ادبی :

  تشخیص : زیر لب حرف زدن و بیان آرزوها را که ویژگی انسان است ، به معلم که در این شعر یکی از پدیده‌های جنگل است ، نسبت داده است .

  رنگین بودن : کنایه از گوناگون و دلپذیر بودن است .

  منبع مطلب : asemune7iha.blogfa.com

  مدیر محترم سایت asemune7iha.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  بررسی درس« زنگ آفرینش » کتاب فارسی پایه ی هفتم

  عنوان : زنگ آفرینش

  زنگ آفرینش

  اهداف آموزشی

  1-     آشنایی بیش تر با زیبایی ها و پدیده های جهان آفرینش

  2-     پرورش حسّ تعالی جویی

  3-     عشق ورزی نسبت به پدیده های جهان آفرینش به عنوان آیات الهی

  4-     آشنایی با آرایه ی « تشخیص » یا « شخصیّت بخشی » Presonification

  5-     تقویت نگرش مثبت نسبت به جهان آفرینش و پدیده های الهی

  6-     آشنایی بیش تر با قیصر امین پور و نمونه ای از سروده های وی

  7-     آشنایی بیش تر با جمله در زبان فارسی

  روش های پیشنهادی تدریس

  این درس را می توان با روش « نمایشی » در کلاس اجرا کرد . پیشنهاد می شود :

  1-     به تعداد شخصیّت های شعر ، از میان دانش آموزان ، افرادی مشخص شوند تا به ایفای نقش بپردازند .

  2-     می توان با بهره گیری از امکاناتی ساده ، شخصیّت ها را حسّی تر و ملموس تر ساخت ، مثلاً با استفاده از صورتک ها ، عکس ها و ... این کار ، امکان پذیر است .

  مناسب است هر یک از شخصیّت ها بخشی از شعر را که متناسب با شخصیّت آن هاست ، حفظ کند تا نمایش طبیعی تر انجام شود .

  با روش « روشن سازی طرز تلقی » نیز می توان درس را اجرا کرد.

  خواندن کامل شعر ضروری است .

  نکات مهم درس

  در این چارپاره ، جز انتخاب مناسب شخصیّت ها و گفت وگو از زبان آن ها ، آرزوها و آرمان ها مطرح می شود . آن چه شعر را زیباتر می کند ، زبان روایی و داستانی و پیوستگی اجزای شعر است . نوعی تکریم از معلّم و نشان دادن آرزوی معلّم که کامیابی دانش آموزان است ، به شعر ارزش و اعتبار ویژه بخشیده است .

  شعر آفرینش توصیف فضای کلاسی بسیار گرم و تپنده و سرزنده و صمیمی است ، یعنی معلّم نقابی به چهره ندارد . به دانش آموزان نزدیک است و آن ها نیز خود را با معلّم یکی می دانند و معلّم را با خود همراه ، همدم و همدل می بینند .

  موضوع گپ و گفت ، موضوع انشا است و آن هم موضوع تازه ای به نام « آرزوهای شما در آینده » .

  در این جا گرانیگاه معنایی و هسته ای بنیادین شعر بر واژه « انشا » نهاده شده است . از این رو در حقیقت ، کلاس انشا ، سراسر رویش و شکفتگی و به طور کلّی جریان حاکم بر شعر ، حرکت به سمت و سوی بالندگی و « شدن و فراتر رفتن » است .

  فرایند داستانی این شعر در فضایی رو به تعالی پیش می رود . آن چه سبب شده است حرارت و شوق زیبا زیستن و رستن ، پرفروغ تر گردد ، همانا امید به آینده و داشتن آرزوهای رنگین و افکار شیرین دانش آموزان نسبت به فرداهاست . همان سخنی که در باورهای مردمی هم مشهور است که : « انسان با آرزوها و امید به آینده زنده است » .

  این سروده هم چنان که یادآور شدیم ، بافتاری داستانی ـ روایی دارد و شخصیّت های زیر در جریان داستان نمایان می شوند :

  1-     معلّم

  2-     دانش آموزان (بچّه ها) که شش نفر هستند و هرکدام به ترتیب زیر می آیند و موضوع انشا و آرزوهای خود را بیان می کنند :

  الف- شبنم : آرزوهایش این است که آفتاب شود و ذره ذره به آسمان برود و ابر باشد و دوباره آب شود .

  ب- دانه : آرزو می کند باغی بزرگ شود و جاودانه سبز بماند .

  پ- غنچه : آرزو دارد مثل لبخند شکوفا شود و جاودانه باطراوت باشد .

  ت- جوجه گنجشک : آرزو می کند رها در دل آسمان و آسوده از سنگ بچه ها باشد .

  ث- جوجه پرستو : می خواهد رهسپار با باد تا افق های دور کوچ کند و پیغمبر بهار شود .

  ج- جوجه کبوترها : می گویند ای کاش روز و شب کنار هم ، توی گل دسته های یک گنبد زائر حرم باشیم .

  3-     زنجره

  بنابراین ، در مجموع هشت شخصیّت در ساختار داستانی شعر وجود دارند( البتّه اگر جوجه های کبوتران را یک شخصیّت به حساب آوریم) اگر به چند و چون کارکرد هر یک از اشخاص بنگریم ، می بینیم که کم اثرترین و کم رنگ ترین چهره ، زنجره است که تنها در یک مصراع از بند دهم شعر ، حاضر شده و زنگ تفریح را به صدا درآورده است .

  بچّه ها هم که در این شعر از آن ها به شبنم ، دانه ، غنچه ، جوجه و ... یاد شده با ذکر آرزوهایشان در حقیقت روزنه ها و دریچه هایی هستند که از رهگذر آن می توان تکامل و حرکت کمال جو را مشاهده کرد . بن مایه مشترک آرزوها ، همان جهت گیری به سمت آسمان معرفت و خورشید حقیقت و گسترش شخصیّت درون افراد است .

  زیبایی های هنری : نخست این که فضای عمومی شعر ، سرشار از احساس لطیف و عاطفه عمیق است که به خوبی خود را در ژرفای ذهن و زبان مخاطب ، جای گیر می سازد . دیگر این که زبان و تصویرهای خیالی به کار گرفته در این سروده ، کاملاً با جهان ذهن و زبان نوجوان هماهنگ است .

  هم چنین توجّه به کاربرد و تکرار واژه « باز » در ابتدای پنج مصراع که امتداد بار معنایی و آوایی ویژه ای هم چون زنگی در ذهن و کلام به صدا درمی آورد ، جالب است . گویی با این توجّه و تلنگر می خواهد بگوید در گذشته هم بارها چنین وضعی تجربه شده است و این حکایت مکرر تاریخ است ، حتّی می بینیم جوجه کوچک پرستو هم آرزو می کند « کاش باز پیغمبر بهار شود » گویا پیش از این هم چنین رسالتی داشته است . یکی دیگر از کاربردهای بسیار سنجیده ، به جا و زیبای این سروده کلمه زنجره است ، در مصراع « زنگ تفریح را که زنجره زد »  با تأمّل در این مصراع می بینیم که واژه « زنجره » چقدر دقیق و آگاهانه برای نواختن زنگ انتخاب شده است . افزون بر این ، تکرار واج « ز » و ایجاد موسیقی و هم آوایی گوش نواز ، خود یادآور صدای ویژه زنجره یا همان سیرسیرک است .

     آموزه های تربیتی ـ اخلاقی شعر زنگ آفرینش ـ با درنگ در تار و پود این سروده به چند آموزه تربیتی ـ  اخلاقی بر می خوریم . ابتدا معلّم را می بینیم که چهره ای شاداب و خندان دارد . سرزندگی و خلّاقیّت ذهنی بچّه ها در کلاس جنگل سبز به همین گشاده رویی معلّم برمی گردد . تأثیر روان شناختی ـ تربیتی این نحوه ی برخورد نیز بر کسی پوشیده نیست . بنابراین معلّم شاداب با رفتار و کلام طرب انگیز خود به شاگردان کلاس خویش ، انرژی مثبتی می بخشد و حرکت ، جست وجوی و چالاکی را به آن ها هدیه می کند و این اثرگذاری هم سخن و مصاحبت با بزرگان صافی درون را مولانا در مثنوی به زیبایی ، بیان کرده است :

  نار خندان ، باغ را خندان کند                                                صحبت مردانت از مردان کند

  (مثنوی دفتر اوّل ، ب 721)

  از این رو است که شادی و شکفتگی در پهنای سبز کلاس موج می زند . اتّفاقاً همین روحیّه ی معلّم باعث شده است که بچّه ها بی پرده و صمیمی او را در ردیف خود ببینند و آرزوهای خویش را برایش روایت کنند . در واقع معلّم دوست بچّه­هاست و تا هنگامی که در کلاس و جمع شاگردان با همدلان و همسفران است ، پر از نشاط و طراوت است و همین که زنگ تفریح را زنجره می زند ، شاعر می گوید : « و معلّم دوباره تنها شد » مسئله ی دیگری می باشدکه آموزنده و شایسته ی توجّه است ، نگاه کمال جویی ، تعالی طلب و امیدوار به آینده ای روشن با چشم اندازی سبز و جاودانه در فضایی آزاد و سرشار از محبّت و دوستی هاست .

  سخن آخر این که بند پایانی شعر با نهایت لطف و لطافت بیان شده است و نشان دهنده ی فرود بسیار زیبای پرواز خیال انگیز ذهن و زبان شاعر است . در این جا معلّم را می بینیم که با وجود غرق بودن در تنهایی خود ، از حضور گرم و چشم نواز و تنوّع آرزوهای دانش آموزان سخن می گوید و هنوز به آنان که نیمه وجودی روح و روانش را تشکیل می دهند ، فکر می کند و در دل برایشان آرزوی کامیابی و آینده ای روشن و آفتابی دارد . این جاست که باز هم صفای باطن و سرشار از عشق و محبّت معلّم برجسته تر می شود ، زیرا او حتّی در تنهایی خویش نیز به شاگردان و نیک بختی و نیک فرجامی آنان می اندیشد و تنها آرزوی خود را کامروایی بچّه ها می داند و با این پیام در حقیقت معلّم هم چون دیگر بچّه­ها تکلیف خود را به شایستگی انجام داد و انشای زندگی خویش را قرائت کرد .

  این سروده ی زیبا را می توان با بهره گیری از نوار صوتی ، لوح فشرده و منابع رایانه ای بهتر و تأثیرگذار عرضه کرد . در این درس با شیوه های گوناگون رایج چون ارزش یابی شفاهی ، کتبی و چک لیست می توان میزان دریافت و فعّالیّت دانش آموزان را سنجش کرد .

  دانش های زبانی و ادبی

  نکته ی اوّل

  نوشتن

  یادآوری : در این بخش ، هدف مؤلّفان پاسخگویی مستقیم به پرسش های بخش نوشتن نیست بلکه نگارندگان کتاب برآنند که به اهداف آموزشی هر یک از تمرین هایی که نیاز به توضیح دارند ، بپردازند .

  زیرا تبیین اهداف آموزش ، جهت آموزش و ارزش یابی را نیز سامان می دهد . بنابراین هر تمرین ، ممکن است چندین هدف آموزشی را به طور هم زمان دنبال کند .

  در تبدیل نظم به نثر رعایت نکات زیر ضروری است :

  الف : حفظ پیام اصلی و مضمون

  ب : رعایت ساختار جمله براساس دستور معیار نوشتاری

  پ : انتخاب برابرهای واژگانی مناسب

  اهداف این تمرین :

  1-     درک مطلب و توانایی تبدیل یک یا چند بیت به نثر ساده و امروزی

  2-     تقویت مهارت نوشتن

  3-     توانایی به کارگیری آموخته های دستوری به هنگام بازگردانی شعر به نثر

  4-     تداعی معانی یکی از راه های پرورش ذهن و غنی سازی گنجینه واژگانی

  در این پرسش به کمک تصویر، واژه های بسیاری به ذهن تداعی می شود . از این طریقه خوشه های واژگانی ذهن دانش آموز ، گسترش می یابد و دامنه های روابط معنایی را وسیع تر می نماید . دانش آموز با دیدن تصویر و با عمیق شدن در آن ، پدیده ها را به یاد می آورد و نام آن ها را می نویسد .

  مثلاً با دیدن کوه در این تصویر واژه های زیر به ذهن می آید :

  قلّه ، دامنه ، کوهپایه ، کوه پیمایی ، کوه نوردی ، سرما ، برف ، عظمت و بزرگی ، استواری و  ...

  منابع اطّلاعاتی کمکی

  1-     ویژه نامه ی مجلّه ی شعر درباره ی زنده یاد دکتر قیصر امین پور

  2-     ادبیّات کودکان و نوجوانان ، مؤلّفان : اکبری ، قاسم پور ، یارویسی ، انتشارات آیندگان ، چاپ چهارم ، 1386

  3-     روزنه : محمد کاظم کاظمی ، انتشارات کانون شاعران خراسان ، 1375

  حکایت اندرز پدر

  سعدی در این حکایت به پرهیز از غیبت کردن سفارش می کند . هم چون بیت زیر :

  « میان دو کس جنگ چون آتش است                                                سخن چین بدبخت هیزم کش است »

  برگرفته از کتاب راهنمای معلّم

  منبع مطلب : andishmandha.blogfa.com

  مدیر محترم سایت andishmandha.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی درس اول فارسی هفتم زنگ آفرینش

  معنی درس اول فارسی هفتم زنگ آفرینش

  سایر مطلب های پیشنهادی:

  جواب درس اول تفکر و سبک زندگی هفتم

  جواب سوالات درس اول فارسی هفتم

  معنی شعر ستایش هفتم یاد تو ( به انضمام آرایه های ادبی و…)

  منبع مطلب : sci-hub.ir

  مدیر محترم سایت sci-hub.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  .....‌ 17 روز قبل
  0

  من خیلی دنبال سایتی میگشتم که تعداد جمله های کل درس اول رو نوشته باشه و فقط اینجا پیداش کردم ، خیلی عالی

  ممنون....

  Fm 6 ماه قبل
  1

  زنگ تفریح را که زنجره زد

  تا جیرجیرک زتگ تفریحو زد..

  تشخیص

  پارمیس 12 ماه قبل
  0

  زنگ تفریح را ک زنجره زد باز هم در کلاس غوغا شد و آرایه ادبی را مشخص کنید

  in 1 سال قبل
  0

  عالییییییی

  رسا 1 سال قبل
  0

  ممنون بابت این همه زحمتاتون حالا همه چی رو فهمیدم ❤️❤️❤️

  آیلین 1 سال قبل
  0

  عجب

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  آرایه زنگ تفریح را ک زنجره زد

  برای ارسال نظر کلیک کنید